fbpx

VEJLEDER KURSER OM ANGST

Lær alt om angst og angsthåndtering. Opkvalificere din viden og praksis. 

Angst er et af tidens største psykiske udfordring blandt børn og unge. En udviklingstendens, der er markant stigende i denne tid. Mere end 1 års Corona Pandemi er mere end for meget for de fleste.

Rigtig mange børn og unge er ekstra udfordret af belastningsrelateret angst, der ofte medfører regredieret adfærd, fordi den kognitive og sociale alder falder. Det gør, at de har endnu sværere ved at deltage i hverdagens aktiviteter og gøremål. Kort sagt, de er på over, overarbejde. Det er vigtigt at kunne spotte, for at hjælpe i tide, inden den psykiske balance tipper helt og ender i depression eller selvskadende adfærd. Det er en bekymrende udvikling.

Jeg har ikke før oplevet angsten eskalere i den grad, som nu, og slet ikke med de følgevirkninger. Det er alvorligt, og derfor skal det tages alvorligt. Der er brug for dig som fagpersoner, at du ved, hvordan du spotter de børn og unge, der er sårbare og udsatte og ikke mindst, hvordan du kan hjælpe og støtte dem, så de kan fastholde de daglige aktivteter og gøremål og ikke bliver yderligere isoleret.

Jylland 2022 Angst Vejleder weekend kursus:  19/20 marts 2022 – Ry, Brunhøjvej 8.

Jylland 2022 Angst Vejleder endagskursus: 6. april 2022 – Ry, Brunhøjvej 8 / 4. maj 2022 – Ry, Brunhøjvej 8.

Sjælland 2022 Angst Vejleder endagskursus: 23. marts 2022 – Bautahøj Jægerspris

Kurser om angst for fagpersoner

 

Der er stor efterspørgsel på fagpersoner der har viden om angst. Og ikke kun viden også en veldokumenteret værktøjskasse med de metoder og strategier, der anvendes til at hjælpe og støtte angste, bekymrede børn og unge.

Angst vejleder kurset er målrettet fagpersoner, der arbejder med børn og unge.

Når angsten flytter ind, er det angst ramte barn på overarbejde 24/7, fordi tanker og bekymringer er forvrængede og ude af trit med virkeligheden. Det aktiverer angstens fysiske symptomer, der giver en indre oplevelse af, at verden er farligt, at der sker noget, at jeg ikke klare det, at jeg er hjælpeløs, hvilket er selvforstærkende. Undgåelse og tilbagetrækning vil præge adfærden.

Og det hjælper desværre ikke at sige til et angst og bekymret barn, at der ikke sker noget, at det nok skal gå, tværtimod, det virker modsat. Det bekræfter angsten i dens berettigelse. Den responderer modsat på beroligelse. Der skal andre metoder og strategier til. 

Angst håndtering er nøgleordet, rækkefølgen er vigtig

Hvis ikke barnet har de rette strategier til at omstrukturere tankerne, genkende de fysiske symptomer som angstsymptomer bliver verden farlig og uforudsigelig. Der vil derfor være et irrationelt, overdrevet behov for kontrol, struktur og forudsigelighed. Imødekommes det, fastholdes angsten.

Mange fagpersoner forsøger at hjælpe og støtte med trappestiger, en gradvis eksponering, så det bliver muligt for barnet, den unge at deltage. Andre imødekommer undgåelsen, så barnet, den unge ikke behøver at deltage på lige fod med de andre.

Første strategi (trappestigen) er god og fungerer også for rigtig mange, for andre forværres angsten, hvilket jo ikke er intentionen. Og det gør den, fordi den gradvise eksponering først tages i brug efter barnet, den unge har erkendt, at det er angst, har fået viden om angst, har lært at omstrukturere tanker/bekymringer, at surfe og afkoble opmærksomheden.

Anden strategi (undgåelse) er ikke god, da den bekræfter angsten. Den kan dog kan den være nødvendig i en periode, for at aflaste barnet, den unge. Derefter er det vigtigt at iværksætte nye tiltag, så barnet, den unge ikke efterlades i troen på, at jeg ikke kan.

Lær børn og unge angsthåndtering

Hvis du vil hjælpe de angste, bekymrede børn og unge, har du brug for at ha den rette viden om angst og endnu vigtigere, du har brug for at kende værktøjskasse med metoder og strategier og i hvilken rækkefølge de anvendes i praksis.

Du har brug for at vide, at du støtter og hjælper barnet, den unge og ikke angsten. Og nej, der er ikke tale om behandling, der er tale om vejledning, hjælp og støtte, præcis som du plejer at gøre i din praksis. Jeg har samlet al min viden om angst, al min praksis erfaring og omsat den, så den passer ind i din praksis.

 

Du kan og skal ikke løse den angstramtes udfordringer – tværtimod.

Det har faktisk den modsatte effekt, det er vedligeholdende. Det er den angstramte selv, der skal lære at takle og mestre angsten. Og det gælder både for børn og unge.

Din primære opgave som fagperson er at hjælpe og støtte (facilitere, vejlede, supervisere og coache) den angstramte til selv at kunne mestre, hvad som måtte komme. 

 

Angst er et normalt psykologisk begreb

 

Angst er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse, vi har. Vi kan alle blive udfordret i mere eller mindre grad. Når angsten er ude af balance, er der flere sammenfaldende symptomer – psykisk/følelsesmæssige, kropslige, tankemæssige og adfærdsmæssige. For at kunne iværksætte en forebygge indsats, hjælpe og støtte den målgruppe du arbejder med, har du brug for specialviden om angst og de forskellige angst symptom grupper. 

På kurserne går vi i dybden, så du efterfølgende kan identificere angstproblematikkerne, med udgangspunkt i de forskellige angstkatagorier, og vide hvilken hjælp og støtte du kan iværksætte.

 

 • Hvordan føles angst?
 • Hvad kan jeg bruge de forskellige symptomgrupper til?
 • Gør det en forskel i forhold til den hjælp og støtte, den angstramte har brug for? 
 • Trin for trin – hvor starter jeg?

 

Angst Vejleder Kurserne er målrettet fagpersoner, der arbejder med børn og unge.

Målgruppe: Du har en grunduddannelse indenfor følgende fagområder, f.eks. lærer, pædagog, socialrådgiver, sundhedsplejeske o. lign. 

Dit ønske: Du ønsker at opkvalificere og ajourføre dit professionelle arbejde, så du er klædt på til at forstå, hjælpe og støtte de angste børn og unge. Du har gennem længere tid set og oplevet, i din praksis, den bekymrende udviklingstendens. Du er lidt på usikker grund, om du gør det rigtige, du ved, at du mangler viden og konkrete værktøjer. Godt du er landet her, for det er præcis, det du får på kurserne, viden og konkrete værktøjer til brug i din praksis.

Din Rolle: Din primære rolle i forhold til din målgruppe er vidensdeling, at vejlede og rådgive, herunder at supervisere og facilitere processer i for eksempel individuelle samtaler, et gruppeforløb, undervisningsforløb, oplæg, forældremøde mv.

 

Hvad opnår du på kurserne:

 • En faglig opkvalificering og ajourføring af viden, færdigheder, metoder og strategier.
 • Så du kan Identificere et barn, en ung, som er udfordret af angst.
 • Iværksætte, facilitere og supervisere læringsprocesser, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede, angste børn og unge.
 • Endvidere hjælp og støtte til de pårørende, rådgivning og vejledning.
 • Supervisere kollegaer og/eller medarbejdere, der står i samme eller lignende situation som dig. Sidstnævnte er en del af todages- og weekendkurserne.

Angst Vejleder kurser

Endagskursus: pris 2190 kr. inkl moms. Kurset varer fra kl. 9.00 – 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning – morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er inkluderet undervisningskompendium, et valgfrit online kursus (normalpris 1099 kr.), samt Follow up / 2 t. virtuel sparring, supervision (normalpris 2×1500 kr.)

Weekend kursus: pris 4380 kr. inkl moms. Kurset varer to dage fra kl. 9.00 – 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning – morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er også inkluderet et undervisningskompendium, samt to valgfrie online kursus (normalpris 2×1099 kr.), samt Follow up / 2 t. virtuel sparring, supervision (normalpris 2×1500 kr.)

Jylland 2022 Angst Vejleder weekend kursus:  19/20 marts 2022 – Ry, Brunhøjvej 8.

Jylland 2022 Angst Vejleder endagskursus: 6. april 2022 – Ry, Brunhøjvej 8 / 4. maj 2022 – Ry, Brunhøjvej 8.

Sjælland 2022 Angst Vejleder endagskursus: 23. marts 2022 – Bautahøj Jægerspris

 

Angst Vejleder kursus – en dag eller to?

Lær om angst og angsthåndtering på en dag eller giv dig selv mere tid, og tag på et todageskursus .

Angst Vejleder – Endags kurset er intensivt og for dig, der gerne vil have ny faglige viden og kompetencer, så du kan:

 • Identificere et barn, en ung, der er udfordret af angst og vide, hvad du kan gøre for at hjælpe og støtte.
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst, så du ikke kommer på overarbejde. Hvem kan du hjælpe, og hvem skal du sende videre.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøtter barnets/den unges mulighed for deltagelse i hverdagens aktiviteter og gøremål.
 • Du får viden om angst, beskrevet fra forskellige perspektiver, så du får en indsigt i angstens årsag og virkning, dens hvorfor, hvordan og hvad.
 • Du får en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi, heri mine mange års erfaringer fra Cool Kids og CHILLED programmet, så du kan støtte, hjælpe, rådgive og vejlede den målgruppe, du arbejder med. 

 

Weekendkurset er en udvidet viderebygning af endagskurset, som beskrevet ovenfor.

På weekend kurset får du mere tid til fordybelse. Vi åbner værktøjskassen og sætter et forløb i gang, så du får en god fornemmelse af, hvordan et struktureret forløb udspiller sig i praksis. Du får også et komplet undervisningsforløb med hjem, som du kan sætte i gang efterfølgende.

 • Visitation til individuelt- og gruppeforløb, sammensætning, formål og mål.
 • Hvordan faciliterer du et gruppeforløb
 • Introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi og udvalgte metakognitive metoder og strategier.
 • Der er udvidet fokus på selvværd og angst, særligt de selvbeskyttende sociale færdigheder og deres indflydelse på udvikling af angst.
 • Indføring og træning i de kognitive metoder og strategier, der anvendes i dag, heri mine erfaringer fra de mange Cool Kids og Chilled gruppeforløb jeg har gennemført.
 • Planlægge og facilitere et 10 ugers forløb (både individuelt og gruppeforløb) for børn/unge, der er udfordret af angst, som ikke er behandlingskrævende. Samt vide, hvornår familien skal inddrages i processen.
 • Facilitere møder og læringsforløb om angst.

Angsten bruger de samme kanaler

Det er generelt accepteret at angst hos børn, unge og voksne har omtrent ens træk og neurobiologisk baggrund. Viden, metoder og strategier (værktøjer) er som udgangspunkt ens. På kurserne differentieres der i forhold til alder, kognition, komorbiditet, øvrige diagnoser som fx ADHD, ADD, Tourette, Autisme, ASF.

 

Skræddersyet angst kursus

Lær alt om angst og angsthåndtering. Bidrag med ny faglige viden og kompetenceudvikling i dit faglige praksisfællesskab.

Jeg laver individuel tilrettelagt kurser, både endagskurser, todages- og weekend kurser for ledelse og personalegrupper. Grundstrukturen, form og indhold tager udgangspunkt i Angst Vejleder kurset – resten aftales ud fra jeres behov og ønsker. 

Angst Vejleder kurset er nået vidt omkring

Referencer fra tidligere afholdte seminar, foredrag og kursusforløb:

 • 2017 / september Randers Ungdomsskole – hele personalet / 5. timers seminar.
 • 2018 Randers Ungdomsskole / Todages kursus for personalegruppe.
 • 2018 AOF Roskilde / Endagskursus for hele personalegruppen.
 • 2018 Oust Mølleskolen – hele personalet / 3. timers seminar.
 • 2019 / januar: Vendsyssel Teater – netværk mellem teatre i Region Midt og Nord / 3. timers seminar.
 • 2019 / april: Fjordskolen Lejre, Socialpædagogisk dagbehandlingstilbud – hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / maj: Lindknud, Socialpædagogisk opholdssted – hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / september: Jobigen Viborg – Kompetence og Udvikling –  42 medarbejder/leder fra alle fem afdelinger / 5. timers seminar.
 • 2019 / oktober: Kræftens Bekæmpelse – Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 2 timers oplæg for behandlere/terapeuter.
 • 2019 / november: SIND Favrskov  / 2 timers foredrag – Træd ud af angsten.
 • 2019 / november: Bedre Psykiatri Maribo / 2 timers foredrag – Træd ud af angsten.
 • 2020 / januar: Magleby Skolecenter Skælskør / 3 timers seminar for 60 medarbejder/leder.
 • 2020 / september: Julemærkehjemmet Liljeborg, Roskilde / endagskursus hele personalegruppen.

Kommende kurser i 2021

 • 2021 / september: Aflastningshjemmet Egehøj, Randers SØ / Endagskursus for hele personalet.
 • 2021 / september: Klubberne Frederikssund By, Frederikssund / endagskursus over 2 dage for halvdelen af personalegrupperne.
 • 2022/ januar: Foredrag som del af pædagogisk dag for hele personalet på Jakobskolen i Aarhus.
 • 2022/ marts: Endagskursus for personale fra Bostøtteenheden, Haderslev Kommune.
 • 2022 / marts: Klubberne Frederikssund By, Frederikssund / endagskursus over 2 dage for sidst halvdel af personalegrupperne.
 • 2022 / maj: Kræftens Bekæmpelse – Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 3 timers workshop for behandlere/terapeuter.
 • Her er der plads til jeres individuelle kursus, endags eller todages for hele personalet.

Mangler du viden om angst?

Så få viden om angst. Mangler du konkrete strategier i din praksis, så du kan hjælpe og støtte de angste børn og unge, så få konkrete strategier. De er tilgængelige og anvendelige i din praksis.

Det er svært at spotte et barn, en ung der er udfordret af angst, når man ikke helt ved, hvad angst er. Og det er mere end svært at hjælpe og støtte. De angste børn og unge, deres forældre har brug for din vejledning og din sparring. Der er helt vildt meget, du kan bidrage med, også selvom angsten er behandlingskrævende, og dermed udenfor dit praksisfelt.

Du er en super vigtig og afgørende medspiller for et barn, en ung, der er udfordret af angst og overdreven bekymringstendens.

Jeg har gennem årene samarbejdet med rigtig mange fagpersoner, der har bidraget med en helt uvurderlig hjælp og støtte. Jeg har holdt kurser for fagpersoner siden 2016. Det er blevet til mere end 40 kurser gennem årene. Mange vender tilbage med referencer, at de i høj grad føler sig godt klædt på til at hjælpe og støtte, at kurset var en øjenåbner, der i den grad har lettet deres arbejdspres betydeligt. En ret vigtig pointe, enig?

Slip berøringsangsten, gør op med tabuerne og meld dig og dine kollegaer til endagskurset eller weekend kurset. Eller book et særligt tilrettelagt kursus, der matcher jeres behov.

Pris og oversigt Angst Vejleder kurser

Angst Vejleder kurser

Endagskursus: pris 2190 kr. inkl moms. Kurset varer fra kl. 9.00 – 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning – morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er inkluderet undervisningskompendium, et valgfrit online kursus (normalpris 1099 kr.), samt Follow up / 2 t. virtuel sparring, supervision (normalpris 2×1500 kr.)

Weekend kursus: pris 4380 kr. inkl moms. Kurset varer to dage fra kl. 9.00 – 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning – morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er også inkluderet et undervisningskompendium, samt to valgfrie online kursus (normalpris 2×1099 kr.), samt Follow up / 2 t. virtuel sparring, supervision (normalpris 2×1500 kr.)

Jylland 2022 Angst Vejleder weekend kursus:  19/20 marts 2022 – Ry, Brunhøjvej 8.

Jylland 2022 Angst Vejleder endagskursus: 6. april 2022 – Ry, Brunhøjvej 8 / 4. maj 2022 – Ry, Brunhøjvej 8.

Sjælland 2022 Angst Vejleder endagskursus: 23. marts 2022 – Bautahøj Jægerspris

Kontakt Helle Fonager

Ring mig op

3 + 9 =

Telefontid mandag 9-13 og tirsdag - fredag fra kl. 9-10. Praksis i Ry.  

Når angstens dikterende stemme råber til dig

Stop op, træk vejret og bliv bevidst om nuet, der hvor du er! Er der en løve, kæmp eller løb. Er der ikke en løve, fortsæt med at trække vejret stille og roligt.

Book fysiske og online samtaler. Praksis i Ry. Telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

Tjek priser på samtaler her >>

 

©Helle Fonager 2020 |  Brunhøjvej 8. 1. sal, 8680 Ry | M: 40870985 | M: info@hellefonager.dk

Download Mini-Guiden: Træd ud af angsten - De 7 trin

Tusinde tak for din tilmelding