fbpx

VEJLEDER KURSER OM ANGST

Lær alt om angst og angsthåndtering. Opkvalificere din viden og praksis. 

Angst er tidens største psykiske udfordring blandt børn og unge. En udviklingstendens, der er stigende i vor tid, og som har eskaleret gennem det sidste år med Covid-19.  

Det er en alvorlig udviklingstendens, som vi ikke bare kan lade passere forbi. Konsekvenserne har lang rækkevidde og det koster dyrt både menneskeligt og økonomisk. Der er brug for fagpersoner, der vil og kan varetage opgaven og hjælpe de angste børn og unge og også familierne. Når angsten først er flyttet ind, rammer det hele familien. Der er brug for en forebyggende indsats, her og nu, og en opkvalificering af faglig viden og kompetenceudvikling i de praksisfællesskaber, der arbejder med børn og unge. Vær med til at bryde tabuerne, så endnu flere får den hjælp og støtte, de har brug for. Læs om Angst Vejleder kurset her og tjek datoer og kurser for 2021. 

Jylland 2021 Angst Vejleder kursus – Endagskurser:  30. september 2021 Hotel Ry

Jylland 2021 Angst Vejleder kursus – Weekend:  28/29 august 2021 Hotel Ry // 6/7 november 2021 Hotel Ry

Sjælland 2021 Angst Vejleder kursus – Endagskurser: 23. september 2021 Roskilde // 11. november 2021 Roskilde

Sjælland 2021 Angst Vejleder kursus – Weekend: 25/26 september 2021 Roskilde

Der er stor efterspørgsel på fagpersoner, der har viden om angst.

 

Rigtig mange fagpersoner efterspørger viden om angst. Og ikke kun viden, også værktøjer, så de kan hjælpe og støtte de angstramte.  

Og derfor har jeg i mine kursustilbud tilføjet, ikke bare en, men hele tre forskellige online værktøjskasser + en bonus.

Online værktøjskasser til fagpersoner:

 • Hjælp de angste børn og unge.
 • Træd ud af angsten
 • Styrk dit selvværd.
 • Follow Up – 2 t. virtuel gruppe sparring, vejledning og supervision til din praksis.

Info om Covid19 og en super god nyhed.

Jeg tager naturligvis højde for alle de retningslinjer, der er vedrørende Covid19. Det betyder, at anbefalingen om afstand tilgodeses på alle afholdte kurser, så du kan møde op og føle dig tryg. Såfremt, der kommer nye anbefalinger fra myndigheder følger jeg dissse. Det kan betyde, at jeg er nødt til at aflyse et kursus. Såfremt det bliver nødvendigt, får du naturligvis refunderet det fulde kursusbeløb.

For at tilgodese tiden, har jeg tænkt ud af boksen. Jeg er har taget undervisningen ud af kursus lokalet og gået online med mit endagskursus. Her skabes der nye muligheder. Der er mange besparelser rent ressourcemæssigt, tid, transport og økonomi. Du kan sidde hjemme og lære præcis det samme. Som underviser, sparer jeg også på ressourcerne, hvilket naturligvis bliver til din fordel. Jeg skal ikke printe kursusmaterialet, ej heller booke sted, frokost, kaffe og te. Læs mere om det virtuelle kursus her >>

Hvis du har yderligere spørgsmål til ovenstående, kontakt mig endelig, så du kan få svar.

 

Angst er et normalt psykologisk begreb

 

Angst er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse, vi har. Vi kan alle blive udfordret i mere eller mindre grad. Når angsten er ude af balance, er der flere sammenfaldende symptomer – psykisk/følelsesmæssige, kropslige, tankemæssige og adfærdsmæssige. For at kunne iværksætte en forebygge indsats, hjælpe og støtte den målgruppe du arbejder med, har du brug for specialviden om angst og de forskellige angst symptom grupper. 

På kurserne går vi i dybden, så du efterfølgende kan identificere angstproblematikkerne, med udgangspunkt i de forskellige angstkatagorier, og vide hvilken hjælp og støtte du kan iværksætte.

 

 • Hvordan føles angst?
 • Hvad kan jeg bruge de forskellige symptomgrupper til?
 • Gør det en forskel i forhold til den hjælp og støtte, den angstramte har brug for? 
 • Trin for trin – hvor starter jeg?

 

Angsten breder sig som ringe i vandet.

 

De angstramte og deres pårørende har brug for din hjælp og støtte. Med den rette specialviden og en faglig værktøjskasse af høj kvalitet kan du gøre en stor forskel for rigtig mange.

Vi står overfor en helt ny målgruppe. De angstramte er udfordret i deres dagligdag, både af intrapsykiske konflikter og problemstillinger og ydre; tidens stigende krav om selvstændighed, stillingtagen og valg og aktiv deltagelse i de sociale lærings-/ arbejdesfællesskaber. 

I dag er der stigende forventninger og krav om at stå frem, præstere og efterfølgende reflektere over sin egen præstation. Det gælder både for børn, unge og voksne. 

Det svarer til at løbe en marathon med et brækket ben for den, som er udfordret af præstationsangst, der er en specifik form for social angst. Præstationsangst er ikke et frivilligt valg, fordi alt skal være perfekt. Bag om angsten er der ofte komplekse følelsesmæssige og psykosociale udfordringer og et hurtigt reagerende nervesystem, der udfordrer angsten for angsten (kontroltab). 

Rigtig mange lever med en skjult angstproblematik, hvilket over tid kan føre til ensomhed, depression, misbrug, selvskadende adfærd, nedsat social funktionsevne og gentagne sygemeldinger.

Her bevæger vi os fra normal angst til angst, som er behandlingskrævende. 

Du kan som leder og fagperson være med til at forebygge denne udvikling. Når angsten opdages i tide, kan man i mange tilfælde undgå følgevirkningerne. 

 

Det kræver specialviden:

 • Psykoedukation om angst. 
 • Viden og indsigt i de bagvedliggende neuropsykologiske processer, som styrer angsten. 
 • Viden, indsigt og forståelse af vores kognition og påvirkningen og konsekvenserne af kognitive bias.
 • Og naturligvis en solid værktøjskasse, der kan imødekomme de udfordringer, den angstramte har i sin aktive dagligdag. 

 

Du kan og skal ikke løse den angstramtes udfordringer – tværtimod. 

 

Det har faktisk den modsatte effekt, det er vedligeholdende. Det er den angstramte selv, der skal lære at takle og mestre angsten. Og det gælder både for børn, unge og voksne.

Din primære opgave som fagperson, leder, er at hjælpe og støtte (facilitere, vejlede, supervisere og coache) den angstramte til selv at kunne mestre, hvad som måtte komme. 

 

Angst Vejleder Kurserne er målrettet fagpersoner, der arbejder med børn, unge og voksne. 

 

Målgruppe: Du har en grunduddannelse indenfor følgende fagområder, f.eks. lærer, pædagog, socialrådgiver o. lign. 

Dit ønske: Du ønsker at opkvalificere og ajourføre dit professionelle arbejde med din målgruppe. Du har gennem længere tid set og oplevet, i din praksis, den bekymrende udviklingstendens. Du mangler viden og konkrete værktøjer.  

Din Rolle: Din primære rolle i forhold til din målgruppe, de angstramte, dine kollegaer, medarbejdere er at vidensdele, supervisere og facilitere processerne f.eks. i en individuel samtale, et gruppeforløb, undervisningsforløb, oplæg, forældremøde mv. 

Vi arbejder praksisnært, hands-on med eksempler og cases fra din praksis. 

 

Hvad opnår du på kurserne:

 • En faglig opkvalificering og ajourføring af viden, færdigheder, metoder og strategier.
 • Så du kan Identificere et barn, ung, voksen, som er udfordret af angst.
 • Iværksætte, facilitere og supervisere læringsprocesser, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede, angste børn, unge og voksne.
 • Endvidere hjælp og støtte til de pårørende, rådgivning og vejledning.
 • Supervisere kollegaer og/eller medarbejdere, der står i samme eller lignende situation som dig. Sidstnævnte er en del af todages- og weekendkurserne.

 

Angst, udvikling og forløb

 

Angst begynder ofte allerede tidligt til opvæksten, læs mere under angstens biologi og angstens psykologi.

 • Mange angstformer starter i skolealderen – især socialfobi, enkeltfobi og OCD
 • Generaliseret angst giver sig ofte til kende i ungdommen (verden opleves uoverskuelig farlig).
 • Panikangst i 20-30 års alderen / Tjek for stressrelateret angst – mange børn og unge oplever periodevis panikangst.
 • Forbierne er kun tilstede, når man udsættes for det, man er angst overfor.
 • Panikangst kommer uventet, pludseligt, ud af det blå. Og er udenfor kontekst og konkret årsag (psykisk symptom)
 • Generaliseret angst, OCD og PTSD er til stede hele tiden, men i varierende grad.

 

Styrk din fagpersonlige praksis.

 

“Jeg har stadig armene oppe – det var et fantastisk kursus”.
-Annette – gymnasielærer Nordjylland.

“Tusind tak for et virkelig inspirerende og oplysende kursus”.

“Jeg har selv fået mod på at komme mere ud over stepperne og smide bekymringerne, og allerede i dag har jeg grebet tingene helt anderledes an – overfor den pige jeg støtter med angst og hendes mor. Det er bare så super godt at have fået sat tingene i system og ordentligt på plads”.
-Bedste hilsner Pernille.

Angsten bruger de samme kanaler

 

Det er generelt accepteret at angst hos børn, unge og voksne har omtrent ens træk og neurobiologisk baggrund. Viden, metoder og strategier (værktøjer) er som udgangspunkt ens. På kurserne differentieres der i forhold til alder, kognition, komorbiditet, øvrige diagnoser som fx ADHD, ADD, TS, ASF mv.  

 

Endagskursus, virtuel kursus eller weekend kursus – hvad er forskellen?

 

Lær alt om angst og angsthåndtering.

Angst Vejleder – Endags kurset er intensivt og for dig, der gerne vil have ny faglige viden og kompetencer, så du kan:

 • Identificeres et barn/unge eller voksen, der er udfordret af angst.
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøttter barnets/den unges mulighed for deltagelse i hverdagens aktivteter og gøremål.
 • Udvælge og anvende kognitive redskaber/angsthåndteringsstrategier og sociale færdigheder, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede og angste børn, unge og voksne.
 • Du får en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi, heri mine mange års erfaringer fra Cool Kids og CHILLED programmet, så du kan støtte, hjælpe, rådgive og vejlede (supervisere og coache) den målgruppe, du arbejder med. 

Det virtuelle kursus er det samme som endagskurset, eneste forskel er, at det foregår online og er delt op i moduler, så det lettere kan tilpasses ind i en travl hverdag.

Weekendkurset er også intensivt og er en udvidet viderebygning af endagskurset, som beskrevet ovenfor. Kurset er bl.a. for dig, der gerne vil afholde gruppeforløb med din målgruppe:

 

 • Visitation til gruppeforløb, sammensætning, formål og mål.
 • Hvordan faciliterer du et gruppeforløb
 • Introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi, den eksistentielle psykologi og ISTDP.
 • Der er udvidet fokus på selvværd og angst, særligt de selvbeskyttende sociale færdigheder og deres indflydelse på udvikling af angst.
 • Indføring og træning i de kognitive metoder og strategier, der anvendes i dag, heri mine erfaringer fra de mange Cool Kids og Chilled gruppeforløb jeg har gennemført.
 • Planlægge og facilitere et 10 ugers forløb (både individuelt og gruppeforløb) for børn/unge, som er udfordret af angst, der ikke er behandlingskrævende. Samt vide, hvornår familien skal inddrages i processen.
 • Facilitere møder og læringsforløb om angst.

 

Når angsten giver komplekse problemstillinger

 

Det er min erfaring, fra min daglige praksis, fra de mange gruppeforløb jeg har gennemført, både for børn, unge og voksne, at den kognitive tilgang ikke kan stå helt alene, hverken teoretisk eller i praksis. 

Jeg har gode erfaringer med at inddrage andre psykologiske perspektiver og metoder bl.a. fra den eksistentielle psykologi og intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), samt øvelser fra metakognitiv terapi, mindfulness og yoga, herunder en fantastisk åndedrætsøvelse, der beroliger nervesystemet og bringer mere nærvær. Det er den hurtigste vej ud af angsten.

For mere viden om ISDTS, læs følgende artikel: Begrebet angst i intensiv dynamisk korttidsterapi skrevet af Bjarne Thannel, cand.psych.aut., specialist i børnepsykologi mv.  

https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/fagartikler-psykologi-viden/begrebet-angst-i-intensiv-dynamisk-korttidsterapi-istdp-om-signalangst-og-det-ubevidste/

 

Børn, unge og angst

 

Børn og unge, der lider af angst bliver i langt højere grad end andre børn og unge socialt isoleret. De er mere tilbageholdende, præget af undgåelsesadfærd, tør ikke tage initiativ af frygt for at blive overvældet af angst. 

 

Angst Vejleder Kurset

 

Kurset er udviklet til fagpersoner, der arbejder med børn, unge og/eller unge voksne. Kurset tager udgangspunkt i mine mange års praksiserfaringer med det videnskabelige og evidensbaseret angst behandlingsprogrammer Cool Kids og Chilled. 

 

 • Cool Kids er udviklet til børn i alderen 6-12 år.
 • CHILLED er udviklet til unge i alderen 13-17 år. 
 • CHILLED bruges også til unge fra 18-25 år.

 

Læs mere om Angst Vejleder kurserne her:

Endagskursus og Virtuel kursus >>

Weekend kursus >> 

 

Voksne og angst

 

Voksne, som er udfordret af angst, har ofte levet med angsten gennem mange år, uden at vide det. Hvilket medfører flere komplekse psykosociale problemstillinger, øget modstand, manglende motivation, udtalt træthed, tristhed og manglende overskud og glæde ved at være samme med andre. Vejen ud af angsten er længere, når modstanden er høj og motivationen er fraværende. Det er ikke et frivilligt valg. Angsten er ofte så invaliderende, at den angstramte har brug for professionel hjælp.

Der kan være tale om gentagne sygemeldinger, stressforløb, depression og for nogle i en grad, at det går ud over tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hvis du gerne vil have mere viden om angst og et indblik i forskellige angsthåndterings metoder og strategier, vil jeg anbefale endagskurset, eller det virtuelle kursus.

 

Skræddersyet kursusforløb, seminar og fordragsoplæg

 

Lær alt om angst og angsthåndtering. Bidrag med ny faglige viden og kompetenceudvikling i dit faglige praksisfællesskab.

Jeg laver individuel tilrettelagt kurser, både endagskurser, todages- og weekend kurser for ledelse og personalegrupper. Grundstrukturen, form og indhold tager udgangspunkt i Angst Vejleder kurset – resten aftales ud fra jeres behov og ønsker. 

Her er der plads til individuelle behov. Jeg tager rundt i hele landet og kommer gerne ud til jer. Det er muligt at booke et individuelt tilrettelagt kursus målrettet jeres praksis og målgruppe. Jeg har de sidste 2 år afholdt flere kurser og seminar for skoler, institutioner og organisationer. 

 

Referencer fra tidligere afholdte seminar, foredrag og kursusforløb:

 • 2017 / september Randers Ungdomsskole – hele personalet / 5. timers seminar.
 • 2018 Randers Ungdomsskole / Todages kursus for personalegruppe.
 • 2018 AOF Roskilde / Endagskursus for hele personalegruppen.
 • 2018 Oust Mølleskolen – hele personalet / 3. timers seminar.
 • 2019 / januar: Vendsyssel Teater – netværk mellem teatre i Region Midt og Nord / 3. timers seminar.
 • 2019 / april: Fjordskolen Lejre, Socialpædagogisk dagbehandlingstilbud – hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / maj: Lindknud, Socialpædagogisk opholdssted – hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / september: Jobigen Viborg – Kompetence og Udvikling –  42 medarbejder/leder fra alle fem afdelinger / 5. timers seminar.
 • 2019 / oktober: Kræftens Bekæmpelse – Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 2 timers oplæg for behandlere/terapeuter.
 • 2019 / november: SIND Favrskov  / 2 timers foredrag – Træd ud af angsten.
 • 2019 / november: Bedre Psykiatri Maribo / 2 timers foredrag – Træd ud af angsten.
 • 2020 / januar: Magleby Skolecenter Skælskør / 3 timers seminar for 60 medarbejder/leder.

Angst Vejleder kurser

Endagskursus: pris 2190 kr. inkl moms. Kurset varer fra kl. 9.00 – 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning – morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er inkluderet undervisningskompendium, et valgfrit online kursus (normalpris 1099 kr.), samt Follow up / 2 t. virtuel sparring, supervision (normalpris 2×1500 kr.)

Weekend kursus: pris 4380 kr. inkl moms. Kurset varer to dage fra kl. 9.00 – 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning – morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er også inkluderet et undervisningskompendium, samt to valgfrie online kursus (normalpris 2×1099 kr.), samt Follow up / 2 t. virtuel sparring, supervision (normalpris 2×1500 kr.)

Ønsker du Follow Up til dit kursus kan du tilmelde dig den månedlige 2 t. virtuelle sparring og vejledning for kun 67 kr. pr. måned eller 567 for et års medlemskab.

Jylland 2021 Angst Vejleder kursus – Endagskurser:  30. september 2021 Hotel Ry

Jylland 2021 Angst Vejleder kursus – Weekend:  28/29 august 2021 Hotel Ry // 6/7 november 2021 Hotel Ry

Sjælland 2021 Angst Vejleder kursus – Endagskurser: 23. september 2021 Roskilde // 11. november 2021 Roskilde

Sjælland 2021 Angst Vejleder kursus – Weekend: 25/26 september 2021 Roskilde

Hvornår er angsten behandlingskrævende?

Angst er den hyppigste psykiske lidelse blandt børn, unge og voksne. Den begynder ofte i barndommen og er dermed med til at hæmme en normal sund udvikling i forhold til skole, uddannelse, arbejde og social interaktion.

Jeg har haft mange unge og voksne i behandlingsforløb, som kan genkende angst symptomerne fra de var børn. De vidste ikke det var angst, de troede symptomerne var forbigående, at det var deres egen skyld, at de havde gjort noget forkert, at de fejlede noget.

Sådan er jeg selv vokset op, og måske du kan genkende ovenstående? Da jeg var barn fandtes angsten ikke, og så gjorde den alligevel, for jeg var et meget ængstelig barn. Jeg vidste det ikke, jeg var jo bare, som jeg var.

Angsten lever ofte i det skjulte, fordi den er svær at identificere, hvis ikke man kender symptomerne. Og stadig den dag i dag er angsten omgærdet med tabuer; at angst er et tegn på svaghed, at man er syg, fejler noget, dårlig opdragelse, selvforskyldt, hypokondri mv. 

Tabuiseringen har mange alvorlige konsekvenser for eksempel,  at den angsteramte eller familien til den angstramte ikke søger hjælp. Og derfor går mange børn, unge og voksne rundt med en uopdaget angstproblematik.

Når angsten hæmmer liv, tanker, følelser, når den nedsætter livskvaliteten og forringer sociale og arbejdsmæssige muligheder, taler man om, at angsten gør en syg. Det er alvorligt, og det skal tages alvorligt, fordi ubehandlet angst ofte fører til ensomhed, depression og misbrug.

Kontakt Helle Fonager

Ring mig op

1 + 9 =

Telefontid mandag - fredag fra kl. 9-10. Jeg har flyttet min praksis til Ry, hvor jeg også afholder gruppeforløb. Jeg har åben for fysiske og online samtaler.

Når angstens dikterende stemme råber til dig

Stop op, træk vejret og bliv bevidst om nuet, der hvor du er! Er der en løve, kæmp eller løb. Er der ikke en løve, fortsæt med at trække vejret stille og roligt.

Book fysiske og online samtaler. Praksis i Ry. Telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

Tjek priser på samtaler her >>

 

©Helle Fonager 2020 |  Brunhøjvej 8. 1. sal, 8680 Ry | M: 40870985 | M: info@hellefonager.dk

Download Mini-Guiden: Træd ud af angsten - De 7 trin

Tusinde tak for din tilmelding