Angst kurser for fagpersoner

Møder du ængstelige børn, unge eller voksne i din fagpraksis?

Læs mere om kurserne og tjek datoerne for de kommende kurser i 2022.

Jylland - kurser

Tjek ledige pladser og tilmeld dig

Angst Vejleder endags kursus:
Silkeborg - Vejlsøhus: 2.190,00 kr.
14. sep. 2022 (få pladser tilbage)
09. nov. 2022

Angst Vejleder todages kursus:
Silkeborg - Vejlsøhus: 4.380,00 kr.
05-06 nov. 2022

Sjælland - kurser

Tjek ledige pladser og tilmeld dig

Angst Vejleder endags kursus:
Tune Kursuscenter - Greve: 2.190,00 kr.
5. okt. 2022 (få pladser tilbage)

Angst Vejleder todages kursus:
Tune Kursuscenter - Greve: 4.380,00 kr.
8-9 okt. 2022 (få pladser tilbage)

Læs om angst kurserne

Angstvejleder endags kursus

Opnå viden og kompetencer, så du kan vejlede, hjælpe og støtte angste børn og unge i din praksis. På endagskurset gennemgår vi udvalgte angsthåndteringsstrategier, der anvendes til at hjælpe angste børn og unge.

Angstvejleder todages kursus

Opnå viden og kompetencer, så du kan vejlede, hjælpe og støtte angstramte, børn, unge og voksne. På todages kurset gennemgår vi alle de angsthåndteringsstrategier, der anvendes til at hjælpe angsteramte.

Skræddersyet angst kursus

Book et skræddersyet angst kursus målrettet jeres praksis, behov og ønsker. Der kan bookes 1 eller dage. Dagene kan afholdes som hele eller halve dage. Der følges op med online supervision, en hjælp til praksis, når de nye kompetencer skal implementeres i praksis.

Støt børn, unge eller voksne med angst

Angst vejleder kurserne giver dig kompetencer til at hjælpe og støtte børn, unge og unge voksne, der er udfordret af angst i hverdagen.

En hverdagsangst, der giver sig tilkende som undgåelsesadfærd, social og faglig tilbagetrækning, bekymringer, overtænkning, mistrivsel, tristhed og en lang række af fysiske symptomer.

Med udgangspunkt i kognitiv og metakognitiv teori og metode kommer du til at arbejde med omstrukturering af urealistiske og katastrofesøgende tanker, afkobling af trigger tanker, ændring af negative, selvkritiske tanker, surfing, undgåelse og sikkerhedssøgende adfærd, samt forskellige vejlednings- og spørgeteknikker.

Alle metoder og strategier hjælper og støtter den angstramte til at håndtere angsten og de bagvedliggende dynamikker, der aktiverer og vedligeholder angsten.

Viden om angst er gennemgående på alle kurser

Du får indblik i de forskellige angstformer/typer, heri de fire forskellige symptomgrupper, der er karakteristiske for angsten.

Du får kendskab til angstens ærinde og den ængstelig hjernes udfordringer, hvordan den agerer, og hvad der vedligeholder den.

Du lærer at forstå angstens dynamik, sammenhængen mellem situation, tanke, følelse og adfærd.

På todageskurset går vi bagom angsten og undersøger, hvad det er, den reagerer på.

Psykoedukation

  • Hvad er angst?
  • De fire symptomgrupper.
  • Angsttyper/angstlidelser.
  • Hvad er panik-angst-trigger?
  • Hvilke adfærdstræk ses hos børn, unge, voksne?
  • Hvordan er angstens dynamik?
  • Hvordan kan vi forstå angsten i 2022?
  • Når angsten går i forsvarsmode og skaber konflikter.
  • Når angsten lukker ned og bliver utilgængelig.

Angsthåndtering er centralt og tager udgangspunkt i din viden om angst

Når du har fået et indblik i de forskellige angsttyper, de forskellige angst symptomgrupper og angstens dikterende adfærd, går vi hands-on.

Du bliver præsenteret for de metoder og strategier, der anvendes til at håndtere angsten. Der har fokus på tænkning, opmærksomhed og eksponering.

Rækkefølgen er vigtig og følges som beskrevet ovenfor.

Først skal tankerne i søgefeltet, dernæst opmærksomheden og derefter kommer selve eksponeringen, hvor angsten udfordres i virkeligheden.

På todages kurset suppleres der endvidere med problemløsning, selvsikker adfærd, styrkelse af selvværd og de vigtige selvbeskyttende sociale færdigheder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster angst kurserne

Endagskurset afholdes fra kl. 9.00 – 16.00 og koster 2190 kr.

Todages kurset afholdes to hverdage fra kl. 9.00 – 16.00 eller som weekendkursus, lørdag og søndag fra 9.00 – 16.00 og koster 4380 kr.

Kurserne er inklusiv fuld forplejning, undervisningskompendie, online kursus og follow up. Læs mere under de enkelte kursus tilbud.

Et skræddersyet angstkursus, op til 30 deltagere koster:

Jylland:

1. kursus dag, 7 timer:                   18.975 kr.

2. kursus dage, 2 x 7 timer:           37.950 kr.

Sjælland:

1. kursus dag, 7 timer:               21.475 kr.

2. kursus dage, 2 x 7 timer:      42.950 kr.

Dertil tillæg for kørsel, pris mellem 1000-2500 kr.

Med i kursusprisen er: Slides (pdf) fra kurset, adgang til en online toolbox med arbejdsark og øvelser, samt 2-4 timers online supervision.

Er I flere end 30 deltagere kontakt Helle Fonager for yderligere info. Læs mere her >

Angst kurset til terapeuter afholdes over 3 dage, fredag til søndag, dertil er der 8 timers online supervision efterfølgende. Kurset koster 6790 kr.

Kurset er inklusiv fuld forplejning, undervisningskompendie, terapeutmanualer, online kursus mv. Læs mere her >

Hvor afholdes angst kurserne

Både endags kurset og weekendkurset afholdes i Jylland/Silkeborg, Vejlsøhus og på Sjælland/Greve – Tune Kursuscenter.

Vælger du weekendkurset, har du muligt at booke overnatning på kursusstederne. Det er ikke med i kursusprisen.

Kontakt kursusstedet, hvis du ønsker overnatning.

De skræddersyet angst vejleder kurser afholdes hos jer. Jeg kommer rundt i hele landet.

Hvilke faggrupper henvender kurserne sig til

Kurserne er målrette uddannede fagpersoner inden for den:

Pædagogiske, lærerfaglige, socialfaglige og sundhedsfaglige praksis.

Du arbejder enten med børn 3-12 år eller unge 13-17 år, måske både og. Eller du arbejder med voksne.

Hvis du arbejder med unge voksne eller voksne anbefaler jeg todages kurset eller et skræddersyet kursus.

Angst vejleder – endagskurser:

Er for fagpersoner, der ønsker viden om angst og et afgrænset udvalg af angsthåndteringsstrateger til praksis. Du har samtaler med børn, unge og forældre. Og vil gerne kunne vejlede, hjælpe og støtte dem.

Angst vejleder – weekendkurser:

Er for fagpersoner, der ønsker viden om angst og hele pakken af angsthåndteringsstrategier til praksis. Du har kortere og længere samtaleforløb med børn, unge, voksne, og måske også med forældre.

Du vejleder desuden kollegaer eller medarbejdere, eller ønsker at gøre det. Og har ofte samtaler med eksterne samarbejdspartere. Du vil mere, du vil aktivt sætte forløb i gang, vejlede, undervise, hjælpe og støtte de angste børn, unge, voksne.

Hvis du arbejder med børn, unge, voksne med diagnoser/bogstaver, særlige sårbare med specifikke behov, er todages kurset det bedste valg for dig som enkelt person.

Og for din arbrejdsplads er det et skræddersyet angst kursus.

Skræddersyet angst vejleder kurser:

Er målrettet personalegrupper, medarbejdere, organisationer, institutioner, kommuner og private virksomheder. Der kan aftales 1-2 kursusdage.

De skræddersyet angst kurser, giver mulighed for at tilgodese individuelle behov og ønsker.

Hvis du arbejder med børn, unge, voksne med særlige udfordringer, herunder diagnoser og bogstaver. Det kan også være din målgruppe er i tæt kontakt med psykiatrien, eller andre faggrupper som fx bostøtter, jobkonsulenter o.lign.

Helt overordnede, hvad får jeg ud af kurset

På kurserne får du det overblik, den angste ikke har?

Du opnår kompetencer, så du kan vejlede, hjælpe, støtte angste børn, unge, unge voksne og voksne.

Del din viden, lær fra dig og vis vejen frem.

For den, der er udfordret, handler det om at forstå sig selv, at angst ikke er nogens skyld. Det kan du bidrage med.

Og så handler det naturligvis om lære nye strategier og opbygge mod, så det bliver muligt for den angstramte, at deltage i hverdagens aktiviteter og gøremål.

At lære at mestre, hvad som måtte komme.

Din viden, forståelse, hjælp og støtte er afgørende for den, der er udfordret.

Jeg tilmeldte mig angstvejleder weekend kurset. Et fantastisk fagligt berigende kursus, som har givet mig de nødvendige kompetencer til, at kunne hjælpe overbekymrede og ængstelige børn og unge, i min sundhedsfaglige praksis.
Helle er en skøn underviser, der på nærværende og meget inspirerende måde inddrager både relevant teori og super spændende cases.

Heidi Vestergaard

Skolesundhedsplejerske

Jeg tilmeldte mig Angst Vejleder endagskurset ved Helle Fonager. Inden kursusstart var jeg ikke helt afklaret omkring, hvad jeg kunne forvente. Jeg fik en dag, der var spækket med nyttig information omkring angst, grundig gennemgang af strategier til brug i hverdagene og ikke mindst materiale i høj faglig kvalitet. Helle er som underviser engageret og passioneret, hun er en dygtig formidler og er opmærksom på, at alle forstår hvad der tales om. Jeg vil gerne anbefale alle, der arbejder med børn og unge til at booke et kursus ved Helle. Det bliver en dag, du kan bruge resten af dit arbejdsliv.

Tina Snedker

Socialpædagog og certificeret coach

Gir det mening for dig, at få mere viden om angst og angsthåndtering?

Tjek ind og læs mere om de forskellige angst vejleder kurser.

Angst vejleder kurser for fagpersoner

Angst vejleder endagskursus

Angst vejleder todages kursus

Skræddersyet angst kursus

Helle Fonager

Helle Fonager

Underviser, Familie- og Psykoterapeut MPF

Ring til mig