fbpx

Kursus i angst-behandling for terapeuter

Vil du gerne styrke dine terapeutiske kompetencer, så du kan hjælpe angste børn, unge eller voksne i din praksis?

På kurset lærer du angstens væsen at kende, dens karakteristiske og finurlige adfærdsmønstre, så du kan spotte den hos klienten.

Vi går i dybden og undersøger angsten ud fra fire forskellige perspektiver. Dernæst åbner vi værktøjskassen, og gennemgår alle de angsthåndterings-strategier, der anvendes i angstbehandling i dag.

Kurset er både for dig, der har kendskab til og erfaring med angstbehandling, og for dig, der ikke har arbejdet med angstbehandling før.

3 dages kursus

Vi mødes fredag til søndag
+ 9 timers online follow up og supervison

Datoer for planlagte kurser i 2023:

Jylland 10-12 marts 2023 (2 pladser)

Jylland 6-8 oktober 2023

Sjælland 14-16 april 2023 (fuldt booket)

Sjælland  8-10 september 2023

Om Kurset – at arbejde med angstbehandling

Psykoedukation er centralt i angstbehandling

Både for klienten og familien, hvis de er med, og for pårørende.

Det er vigtig at psykoedukere før og under angstbehandlingen, så klienten forstår sammenhængen. Forståelsen skaber fundamentet for forandring – det er her angstbehandlingen starter.

Det skaber tryghed for klienten, at du forstår angsten indefra. At du forstår, hvor invaliderende, forstyrrende og skræmmende den er, at man ikke kan gøre for det, at det ikke er et frivilligt valg…

Din viden om og forståelse af angsten opbygger tillid og styrker den terapeutiske alliance. Og den er altafgørende for et vellykket behandlingforløb.

Det er derfor, vi starter her, med viden om angst.

Dag 1, er primært teoretisk.

Veldokumenteret og evidensbaseret angstbehandling

Vi åbner værktøjskassen med kognitive og metakognitive angsthåndteringsstrategier og sætter et forløb i gang.

Værktøjskassen udvides med strategier/metoder til angstrelateret følelses-/og selvværdproblematikker, heri  de vigtige selvbeskyttende sociale færdigheder.

Dag 2 og 3 er primært hands-on.

+ 9 timers online supervision er en del af kurset

Der er fokus på det faglige, det personlige og det relationelle.

Supervisionen ligger 2 måneder efter kurset med 1 måneders interval. Sidste kursusdag aftales dag/tidspunkt for de 3 x 3 timers online supervision.

Lær at lytte med øjnene

Mere end basal viden om angst - du lærer

 • om den ængstelige hjernes karakteristiske adfærd.
 • om de 4 symptomgruppers betydning for angstens dynamik.
 • om de forskellige angstformer og typer.
 • om hvordan du spotter angsten ved at lytte med øjnene.
 • om eksistentiel angst og eksistentiel skyld.
 • om angst i et tilknytnings- og afgrænsningsperspektiv.
 • om angsten i dens mere subtile form, når den bliver forsvarspræget og gør modstand.

Du lærer at lære angstramte angsthåndtering

Læring er centralt i angstbehandling, hvilket overrasker mange.

På kurset lærer du, hvordan du sætter du en god læringsproces i gang, helt konkret, og hvordan du følger den til dørs.

Målet for den angstramte er at lære at håndtere angsten og opbygge modet til at turde være aktiv deltagende i livet, i hverdagens aktiviteter og gøremål.

På kurset skal vi naturligvis øve os i angsthåndtering, afprøve strategierne og opleve, hvordan de virker.

Du får styrket dine terapeutiske færdigheder

Relationen mellem dig og klienten/klienterne er, som i al anden terapi og behandling, afgørende for klientens udbytte.

På kurset får du opgraderet dine terapeutiske færdigheder, så du modstå den hjælpeløse angsts smittende natur.

Du kommer blandt andet til at arbejde med: 

 • Anerkendelse og den terapeutiske alliance.
 • Relationelle forsvar.
 • Overføring og modoverføring.
 • Egen modstand og forsvar i angstbehandling.
 • Om at miste fodfæste.
 • Metasprog, “Som om” modaliteten.
 • Samtalemetodiske principper.
fællesskab gir synergi

De angste børn, unge, voksne har brug for dig

Der er stor efterspørgsel på terapeuter og psykologer, der har veldokumenteret og evidensbaseret kompetencer i angstbehandling.

Kurset er for uddannede og næsten uddannede:

 • Familie- og psykoterapeuter.
 • Parterapeuter.
 • Kropsterapeuter.
 • Psykologer.

Hvis du har en anden uddannelse/terapeutudannelse end ovennævnte, og gerne vil fordybe dig i angstbehandling, er du hjertelig velkommen til at kontakte mig.

Du kan også læse mere under ofte stillede spørgsmål.

Med kurset i angstbehandling for terapeuter opnår du kompetencer i:

at styrke centrale terapeutiske færdigheder, så du kan hjælpe klienter, der er udfordret af angst.

at visitere klienter (børn 7-12 år / unge 13-17 år / voksne) til angstbehandling ud fra et skema, der er udviklet til terapeuter.

at forstå og identificere angstens væsen; dens kanaler, dynamik, funktion, kamæleonagtige adfærd og dens kvaliteter.

at identificere forskellige angstformer og angsttyper med henblik på at indkredse specifikke og generelle angstproblemer.

at psykoedukere, fx om hjernen og angst, de fire angstsymptomgrupper, angstformer, angstens dynamik mv. samt formålet/effekten af de forskellige angsthåndteringsstrategier og træning af sociale færdigheder.

at udvælge og anvende kognitiv og metakognitive angsthåndterings strategier målrettet klientens problematikker.

at udvælge og inddrage træning af sociale færdigheder, der tilgodeser klienter med ængstelige selvværdsproblematikker.

at tilrettelægge og gennemføre et angst behandlingsforløb (individuel og grupper) fra første forsamtale til den afsluttende opfølgningssamtale.

at rådgive og hjælpe pårørende til angstramte.

Når angsten overvindes

Har du lyst til at hjælpe angste børn, unge eller voksne?

Og føle dig sikker i at vide, at du har en veldokumenteret og evidensbaseret værktøjskasse, der virker?

Et struktureret angstbehandlingsforløb, du kan læne dig op af. Et der tilgodeser det hele menneske, så du også kan hjælpe, når angsten gir følelsesmæssige problemstillinger og presser selvværdet, troen på, at jeg kan det, jeg gerne vil.

helle fonager sidder ned

Din underviser er Helle Fonager

Familie og psykoterapeut MPF, underviser, supervisor og  foredragsholder.

Helle Fonager er specialiseret i angstbehandling for børn, unge og voksne. Har haft egen praksis siden 2012. Hun superviserer både terapeuter og psykologer, der arbejde med angstbehandling.

Hendes viden om angst og angsthåndtering er helhedsorienteret, hun ser det hele menneske. Hun er en fantastisk formidler, høj faglighed, med et indlevende blik for detaljer. Hendes tilgang er jordnær, praksis- og handlingsorienteret.

I 2013 blev det klart for mig, at angst var et tema, jeg blev nødt til at fordybe mig i. De personlige aktier i emnet stod lysende klart for mig.

Jeg startede i 2013 med Cool Kids og Chilled angstbehandling for børn og unge. Siden udviklede jeg gruppeforløbet, Træd ud af angsten for voksne. I 2016 udviklede jeg Angst vejleder kurset for fagpersoner, flere end 500 dedikerede angstvejledere har taget stafetten og givet den videre.

Tusindvis af samtaler med ængstelige, bekymrede børn, unge, forældre og voksne har alle motiveret mig til at gå dybere ind i angstens finurlige univers. Og det er herfra, jeg har udviklet kurset i angstbehandling til terapeuter og psykologer.

Praktisk information om angst kurset for terapeuter

Hvornår og hvor:

Jylland: Silkeborg

 • 10-12 marts 2023 (2 pladser tilbage)
 • 6-8 oktober 2023

Sjælland: Hellerup

 • 14-16 april 2023 (fuldt booket)
 • 8-10 september 2023
Jylland - kursus tilmelding

Jylland / Silkeborg 2023

Kursus i angstbehandling for terapeuter

Du kan dele din betaling op i 2-3 rater. Skriv i din tilmelding, om du ønsker ratebetaling. Ratebetaling kun muligt ved tilmelding 30 dage før kursusstart.

10-12 marts 2023 (2 pladser tilbage)

6-8 oktober 2023

Kurset afholdes på Scandic i Silkeborg. Der er mulighed for overnatning. Prisen for overnatning er ikke inkluderet i prisen.

Ring til Scandic 86803533 og få oplyst pris. Husk at nævne, at du er tilmeldt kurset.

Sjælland - kurser tilmelding

Sjælland / Hellerup 2023

Kursus i angstbehandling for terapeuter

Kurset afholdes ved Terapihuset Rolighed, Duntzfelts Alle 6, par terre, tv., 2900 Hellerup.

Du kan dele din betaling op i 2-3 rater. Skriv i din tilmelding, om du ønsker ratebetaling. Læs mere om ratebetaling under ofte stillede spørgsmål.

14-16 april 2023 (fuldt booket)

8-10 september 2023

Se hele programmet

Kurset afholdes fredag – søndag i alt 23 timer, dertil 9 timers online supervision:

I alt 32 timer.

Program fredag 09.00 – 17.00

 • Præsentation.
 • Introduktion til kurset.
 • Myter og fejlfortolkninger.
 • Hvordan kan vi tale om angsten uden at sygeliggøre og stigmatisere.

Psykoedukation:

 • Den ængstelige hjerne.
 • Angst hos børn, unge og voksne.
 • Angst typer og symptomgrupper.
 • Den eksistentielle angst.
 • Når angsten giver følelsesmæssige udfordringer.
 • Angstens skyggesider.
 • Sådan psykoedukerer du om angst i forhold til din målgruppe.

Dag 1 er overvejende teoretisk.

Program: lørdag 09.00 – 17.00

Visitation:

 • Hvem kan du hjælpe?
 • Er angstbehandling det rette tilbud?
 • Angst og komorbiditet
 • Forsamtalen / kontrakten
 • *individuelt forløb eller gruppeforløb? 

Dine terapeutiske færdigheder:

 • Gennemgang af vigtige terapeutiske færdigheder i arbejdet med angstbehandling.

Hands-on:

 • Indføring i kognitiv og meta kognitiv teori og metode.
 • Gennengang af en struktureret angstbehandlingsforløb / individuelt og gruppeforløb.
 • Gennemgang af de forskellige angsthåndterings-strategier, en efter en, øvelser og feedback.

Dagen veksler mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde.

Program: søndag 09.00 – 16.00

Vi fortsætter, hvor vi slap:

 • Der fuld fokus på angstbehandling, praktikken, planlægning og gennemførsel af de forskellige sessioner.
 • Fokus på selvværd og vigtige selvbeskyttende sociale færdigheder i forhold til angstbehandling.

Vi slutter af med opsamling, refleksioner, snak om netværksmøder og planlægning af online supervision.

Dagen veksler mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde.

Der lægges vægt på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor alle på holdet bliver engageret i at bidrage til hinandens udvikling i et tillidsfuldt og fortroligt rum. Der er desuden fokus på, at deltagerne modtager og giver feedback.

Kursuspris: 7.790 kr.

3 dage – fredag til søndag
+ 9 timers online follow up og supervison

Del betalingen op i 2-3 rater

Det er kun muligt at vælge ratebetaling ved tilmelding senest 30 dage før kursusstart.

Med i prisen får du:

Læs mere om ratebetaling under ofte stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem henvender kurset sig til

Kurset er målrettet:

 • Familie- og psykoterapeuter
 • Parterepauter
 • Kropsterapeuter
 • Psykologer

Har du en kandidat i pædagogisk psykologi er kurset også målrettet dig.

Er du i aflsutning af din uddannelsen, som i næsten færdig (om 2-3 måneder), er du naturligvis også velkommen til at melde dig til.

Har du en anden terapeut uddannelse end ovenstående, og tænker kurset er relevant for dig, er du hjertelig velkommen til at kontakte mig.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til kognitiv terapi, det er dog ikke et krav.

Du kan sende en mail på info@hellefonager.dk eller ringe på 40870985.

Hvad kan jeg bruge kurset til

Du kan bruge kurset til at markere dig som en terapeut, psykolog, der kan tilbyde klienter angstbehandling i høj faglig, veldokumenteret og evidenbaseret kvalitet.

Både individuelle forløb og gruppeforløb.

Målgrupper for klienter er:

Børn 7-12 år med forældre.

Unge 13-17 år med og uden forældre.

Voksne 18 år +

Der er stor efterspørgsel på terapeuter og psykologer, der er mere specialiseret i angstbehandling. Helt konkret, terapeuter og psykologer, der har en bred, faglig, helhedsorienteret og hands-on viden om angst og deri en forståelse af, hvor vigtigt det er at have en velassorteret værktøjskasse med forskellige terapi/teoriaftryk.  

En terapiform alene, kan, mig bekendt, ikke hjælpe klienter med at håndtere angsten på lang sigt. 

Hvor afholdes kurset

Kurset afholdes i Jylland og på Sjælland

Jylland, 8600 Scandic Silkeborg – Udgaardsvej 2

Dejlige rammer, tæt på skov og vand. Vi bliver forkælet med lækker mad og god forplejning. Der er gratis parkering lige udenfor døren.

Det er muligt at booke overnatning på stedet. Ved booking, oplys, at du er tilmeldt kurset.

Sjælland, 2900 Hellerup – Terapihuset Rolighed, Duntzfelts Alle 6, par terre, tv.

Jeg har lejet mig ind ved Psykoterapeut Maria Loop Løvgreen, der har til huse i Hellerup.

Dejlige rammer. Vi bliver forkælet med hjemmelavet mad, tilberedt af Marias mand, der er kok.

Om tilmelding og betaling

Tilmelding

Du kan melde dig til helt op til 2 dage før kurset starter, såfremt der er ledige pladser. Bedste anbefaling er at melde dig til i god tid, så du er sikret en plads.

Vær opmærksom på at din tilmeding er bindende efter 14 dage.

Betaling

Du eller din arbejdsplads modtager en faktura til betaling 30 dage før kursusstart.

Hvis du melder dig til senere end 30 dage før kurset starter modtager du en faktura 2-3 dage efter din tilmelding.

Ratebetaling

Du kan vælge at dele din betaling op i 2-3 rater. Gælder kun for privatpersoner og selvstændige med CVR nr.

Det er kun muligt at vælge ratebetaling ved tilmelding senest 30 dage før kursusstart.

Ved ratebetaling tillægges et mindre administrationsgebyr på 110 kr. i alt.

 • 1. rate + administrationsgebyr betales 30 dage før kursusstart.
 • 2. rate betales dagen før kursusstart.
 • 3. rate betales 30 dage efter 2. rate.

Hvis du ønsker ratebetaling, kan du skrive det i feltet noter, i din tilmelding.

Du er hjertelig velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål til betalingen.

Får jeg et certifikat eller et kursusbevis

Du får et kursusbevis.

Fordi, der er specifikke krav til certificering, herunder prøver, eksamen, tests mv.

Det er ikke med i kurset, så derfor får du et kursusbevis.

Et kursusbevis med en detaljeret beskrivelse af indhold og opnåede kompetencer og færdigheder.

Angstbehandling fungerer bedst, når du selv tør træde udenfor din komfortzone

 

Udvid din horisont, giv angstbehandlingen bedre vilkår

Traditionel angstbehandling er primært fundert i den kognitive adfærdsterapi.

Det er, efter min erfaring, ikke tilstrækkelig. Både den metakognitive terapi og korttidsterapien har et godt greb i angsten. De er derfor inviteret med om bord.

Angst er også eksistentiel vilkår. Som vi må lære at leve med. Når tanker om døden, frihed, meningsløshed og isolation fylder, kan den eksistentielle psykoterapi hjælpe.

Bevidstgørende samtaler om de store livstemaer må også integreres i angstbehandlingen.

Snak alene gør det ikke. Angst er meget fysisk nærværende for den, der er udfordret, spændinger, kropslig ubehag er en del af angstoplevelsen.

Åndedræts- og afspændingsøvelser fra kropsterapien er derfor også inviteret med. 

Helle Fonager

Helle Fonager

Underviser, Familie- og Psykoterapeut MPF

Ring til mig