Kursus i angst-behandling for terapeuter

Vil du gerne styrke dine terapeutiske kompetencer, så du kan hjælpe angste børn, unge eller voksne i din praksis?

På kurset lærer du angstens væsen at kende, dens karakteristiske og finurlige adfærdsmønstre, så du kan spotte den hos klienten.

Vi går i dybden og undersøger angsten ud fra fire forskellige perspektiver. Dernæst åbner vi værktøjskassen, og gennemgår alle de angsthåndterings-strategier, der anvendes i angstbehandling i dag.

Kurset er både for dig, der har kendskab til og erfaring med angstbehandling, og for dig, der ikke har arbejdet med angstbehandling før.

Viden om angst og angsthåndtering styrker dine terapeutiske kompetencer i:

at spotte angsten, angsttyperne og de fire symptomgrupper hos klienten, hvilket giver dig bedre mulighed for at vælge hvilken behandling / terapiform klienten har brug for.

at hjælpe klienten til en erkendelse af angst som hoved- eller medaktør i de problemstillinger klienten har i sit liv.

at forstå, hvordan angsten blander sig i indre konflikter og snyder problemet, både hos dig og hos klienten.

at hjælpe angstramte med at håndtere angsten, så de kan være aktiv deltagende i deres liv, i stedet for at at buge tid og energi på undgåelses, der forværrer de problemstillinger, de har.

Jylland - kurser

Kommende Angst kurser for terapeuter i Jylland 2022 og 2023

3 dages kursus + 8 timers online supervision

Kurset er inkl. fuld forplejning, der er morgenmad fra kl. 08.00 alle dage.

 • Fredag 09.00 - 17.00
 • Lørdag 09.00 - 17.00
 • Søndag 09.00 - 16.00

Kurset afholdes i egen praksis, på Brunhøjvej 8 1. sal i Ry

Pris: 6.790,00 kr. 

28-30 oktober 2022  (få pladser tilbage)

10-12 marts 2023

Sjælland - kurser

Tjek ledige pladser og tilmeld dig.

Angstkursus for terapeuter

Jeg er i fuld gang med at finde et godt centralt sted på Sjælland, hvor jeg kan afholde kurset. Derfor er tilmeldingen uden lokation pt.

Pris: 6.790,00 kr.

Der kommer to kurser på Sjælland i 2023

Maj 2023

November 2023.

At hjælpe angstramte kræver mere end viden om angst

Uanset hvem dine klienter er; Børn, unge, voksne, par eller familier.

Du har også brug for at have kendskab til og indsigt i alle de angsthåndterings strategier (metoder, værktøjer), der bruges i angstbehandling i dag. Deres psykologiske teoretiske baggrund, forståelse af deres ærinde, hvad vil metoderne, hvad kan de, og hvornår skal du introducere dem i forløbet med klienten, klienterne.

De forskellige strategier, metoder, værtøjer bygger ovenpå hinanden, trin for trin. Det betyder kort sagt, at der i hver samtale er et bestemt fokus, når angsten er en del af kontrakten. Deri adskiller angstbehandling sig fra den mere traditionelle samtaleterapi.

I angstbehandling er der fokus på, at den angstramte, barnet, den unge, den voksne, lærer nye færdigheder, nye strategier og opbygger modet til at turde, på trods af. Det er i store træk essensen i angstbehandling i dag, der primært tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi. 

Kan to virkelig gøre det?

Det er min erfaring fra tusindvis af samtaler og 60 plus gruppeforløb, at angsten og angstramte i dag har brug for mere end to tilgange.

På kurset får du indblik i fire forskellige veldokumenteret terapeutiske retninger, der til sammen bidrager til en mere helhedsorienteret forståelse af angsten og deri angstbehandling.

Dette suppleres med viden om selvværd og de vigtige selvbeskyttende sociale færdigheder. Sidstnævnte står ofte i angstens skygge og mangler derfor både styrke og erfaring, hvilket gør den angstramte mere sårbar i forhold til tilbagefald.

Relationen støtter hjertet og giver plads til sårbarheden

I angstbehandling er relationen mellem terapeuten og klienten det bærende fundament, som i al anden terapi og behandling. Når angst er involveret og styrende i klientens problemstillinger, er relationen mere sårbar og skrøbelig.

Nogle klienter kan selv regulere angstintensiteten, bevidst eller ubevidst. Andre har brug for hjælp og støtte fra dig, indtil de kan selv. For at kunne være nærværende tilstede og hjælpe med selvregulering, skal du kende de kanaler angsten benytter, så du ikke overser den.

Evidensbaseret og helhedsorienteret angstbehandling

Læs videre og få en oversigt over kurset, indhold, hvad du opnår med kurset, om underviseren og så det praktiske til sidst.

Lær at lytte med øjnene

Du får mere end basal viden om angst

Så du kan forstå angsten som:

 • et psykologisk begreb
 • en lidelse
 • et medfødt beredskab
 • en forsvarsmekanisme
 • et eksistentielt vilkår
 • en hyperaktiv følelsesfobi

Du lærer

 • alt om den ængstelige hjernes karakteristiske adfærd.
 • om de forskellige symptom gruppers betydning for angstens dynamik.
 • at spotte angsten ved at lytte med øjnene.
 • om eksistentiel angst og eksistentiel skyld.
 • om angst i et tilknytnings- og afgrænsningsperspektiv.
 • om angsten i dens mere subtile form, når den bliver forsvarspræget og gør modstand.
 • at skelne mellem angst som et normalt psykologisk begreb og angst som en psykisk lidelse.

Du lærer at lære angstramte angsthåndtering

Læring er centralt i angstbehandling. Hvilket overrasker mange.

Målet for den angstramte er at lære nye færdigheder (angsthåndteringsstrategier) og opbygge modet til at være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Du skal naturligvis kunne dit håndværk. Mestre de terapeutiske metoder og strategier, der anvendes og ha viden om angst, så du kan sætte læringsprocessen i gang.

På kurset lærer du, hvordan du sætter du en god læringsproces i gang, helt konkret, og hvordan du følger den til dørs.

Hvordan sikrer du, at den angstramte har lært det, som der er brug for at lære? Og hvad gør du, hvis det ikke sker?

Det lærer du at håndtere på kurset.

Du får styrket dine terapeutiske færdigheder

Angst smitter, særligt den hjælpeløse angst. Det stiller krav til dine terapeutiske færdigheder.

Du kommer blandt andet til at arbejde med:

 • Anerkendelse og den terapeutiske alliance.
 • Samtalemetodiske principper
 • Parallelprocesser.
 • Overføring og modoverføring.
 • Relationelle forsvar.
 • Egen modstand og forsvar i angstbehandling.
 • Metasprog, “Som om” modaliteten.
 • Om at miste fodfæste.
fællesskab gir synergi

De angste børn, unge, voksne har brug for dig

Der er stor efterspørgsel på terapeuter, der har kvalificeret kompetencer i angstbehandling.

Kurset er målrettet dig, der har en terapeutisk uddannelse:

 • Psykoterapeut, par- og familieterapeut, kropsterapeut.

Hvis du har en anden terapeutiske uddannelse end ovennævnte og har brug for viden om angst og angsthåndtering, så du kan hjælpe dine klienter, er du hjertelig velkommen til at kontakte mig.

Du kan også læse mere under ofte stillede spørgsmål.


Med kurset i angstbehandling for terapeuter opnår du kompetencer i:

 • at tilrettelægge og gennemføre et angstbehandlingsforløb fra første forsamtale i den afsluttende opfølgningssamtale.
 • at forstå og identificere angstens væsen; dens kanaler, funktion, ærinde, kamæleonagtige adfærd og dens kvaliteter.
 • at spørge ind til klientens erkendelse af angsten i forhold til de problemstillinger klienten kommer med.
 • at hjælpe klienten til en erkendelse af angst som hoved- eller medaktør gennem psykoedukation.
 • at udvælge og anvende angsthåndterings strategier målrettet klientens problematikker.
 • at styrke de terapeutiske færdigheder, der ofte er i spil, når man arbejder med angstbehandling, her differentieres mellem børn, unge og voksne.
 • at rådgive og hjælpe pårørende til angstramte.

Har du lyst til at hjælpe angste børn, unge eller voksne?

Og føle dig sikker i at vide, at du har en veldokumenteret og evidensbaseret værktøjskasse, der virker?

Et struktureret angstbehandlingsforløb, du kan læne dig op af. Et der tilgodeser det hele menneske, så du også kan hjælpe, når angsten gir følelsesmæssige problemstillinger og presser selvværdet, troen på, at jeg kan det, jeg gerne vil.

helle fonager sidder ned

Helle Fonager

Familie og psykoterapeut MPF, supervisor, foredragsholder og underviser.

Helle Fonager er specialiseret i angstbehandling for børn, unge og voksne. Har haft egen praksis siden 2012. Hun superviserer både terapeuter og psykologer, der arbejde med angstbehandling.

Hendes viden om angst og angsthåndtering er helhedsorienteret, hun ser det hele menneske. Hun er en fantastisk formidler, hvilket også kan opleves, når hun holder foredrag om angst. Hendes tilgang er jordnær, praksis- og handlingsorienteret med et nærværende blik for detaljer.

Jeg har siden 2012 haft egen praksis. I 2013 blev det klart for mig, at angst var et tema, jeg blev nødt til at fordybe mig i. Og det har jeg gjort lige siden.

Tusindvis af samtaler med ængstelige, bekymrede børn, unge, forældre og voksne har alle motiveret mig til at gå dybere ind i angstens finurlige univers. Hvorfor er der så mange, der er udfordret af angst i dag? Hvad går det egentlig ud på?

Jeg har mange personlige aktier i mit arbejde. Jeg kender selv angsten helt indefra.

Jeg er vokset op i en tid, hvor angst blev opfattet som en psykisk lidelse. Angst som et normalt psykologisk begreb, eksisterede ikke den gang. Og så gjorde det alligevel.

For jeg var et meget ængsteligt barn i en tid, hvor angst var forbundet med tabuiseringer og sygeliggørelse. Det efterlader dybe ar på sjælen, skam, forkerthedsfølelse, og skyld over ikke at kunne mestre livet og deltage på lige fod med andre.

Det handlede om at overleve, for verden var i min optik, farlig. Hvad nu, hvis!

Der er stor efterspørgsel på engagerende, kompetente terapeuter, der kan hjælpe angstramte børn, unge og voksne. Og derfor er du inviteret med her.

Jeg ønsker at udvikle et stærkt fællesskab af terapeuter, så de angstramte kan få den hjælp de har brug for. Ventelisterne er umenneskelig lange. Der er brug for dig.

Hvad koster det?

Angstkurset for terapeuter koster 6.790,- kr.

Du har mulighed for at dele betalingen op i 2-3 rater.

Med i kursusprisen får du:

Se hele programmet

Kurset afholdes fredag – søndag i alt 23 timer, dertil 8 timers online supervision:

I alt 31 timer.

Program fredag 09.00 – 17.00

 • Præsentation.
 • Introduktion til kurset.
 • Myter og fejlfortolkninger.
 • Hvordan kan vi tale om angsten uden at sygeliggøre og stigmatisere.

Psykoedukation:

 • Den ængstelige hjerne.
 • Angst hos børn, unge og voksne.
 • Angst typer og symptomgrupper.
 • Den eksistentielle angst.
 • Når angsten giver følelsesmæssige udfordringer.
 • Angstens skyggesider.
 • Indføring i kognitiv og meta kognitiv teori og metode.

Dag 1 er overvejende teoretisk.

Program: lørdag 09.00 – 17.00

Visitation:

 • Hvem kan du hjælpe?
 • Er angstbehandling det rette tilbud?
 • Angst og komorbiditet
 • Forsamtalen / kontrakten
 • *individuelt forløb eller gruppeforløb? 

Dine terapeutiske færdigheder:

 • Gennemgang af vigtige terapeutiske færdigheder i arbejdet med angstbehandling.

Hands-on:

 • Gennengang af en struktureret angstbehandlingsforløb / individuelt og gruppeforløb.
 • Præsentation af de forskellige angsthåndterings-strategier, en efter en, øvelser og feedback.
 • Åndedrætsterapeut Anne Werngreen kommer forbi og deler teori og praktiske øvelser.

Dagen veksler mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde.

Program: søndag 09.00 – 16.00

Vi fortsætter, hvor vi slap:

 • Der fuld fokus på angstbehandling, praktikken, planlægning og gennemførsel af de forskellige sessioner.

Vi slutter af med opsamling, refleksioner, snak om netværksmøder og planlægning af online supervision.

Dagen veksler mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde.

Der lægges vægt på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor alle på holdet bliver engageret i at bidrage til hinandens udvikling i et tillidsfuldt og fortroligt rum. Der er desuden fokus på, at deltagerne modtager og giver feedback.

Hvornår og hvor:

Der er følgende planlagte kurser i Jylland og på Sjælland i 2022 og 2023

Jylland:

 • Hold 2 – den 28-30 oktober 2022.
 • Hold 3 – den 10-12 marts 2023.

Sjælland:

 • Hold 4 – dato og lokation på vej.
 • Hold 5 – dato og lokation på vej.

Tjek ledige pladser på de kommende kurser

Jylland - kurser

Kommende Angst kurser for terapeuter i Jylland 2022 og 2023

3 dages kursus + 8 timers online supervision

Kurset er inkl. fuld forplejning, der er morgenmad fra kl. 08.00 alle dage.

 • Fredag 09.00 - 17.00
 • Lørdag 09.00 - 17.00
 • Søndag 09.00 - 16.00

Kurset afholdes i egen praksis, på Brunhøjvej 8 1. sal i Ry

Pris: 6.790,00 kr. 

28-30 oktober 2022  (få pladser tilbage)

10-12 marts 2023

Sjælland - kurser

Tjek ledige pladser og tilmeld dig.

Angstkursus for terapeuter

Jeg er i fuld gang med at finde et godt centralt sted på Sjælland, hvor jeg kan afholde kurset. Derfor er tilmeldingen uden lokation pt.

Pris: 6.790,00 kr.

Der kommer to kurser på Sjælland i 2023

Maj 2023

November 2023.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan foregår ratebetaling

Ja, det kan du godt.

Du kan dele betalingen op i 2-3 rater.

2 ratebetalinger:

1. rate på 3395 kr. –  betales 14 dage efter din tilmelding.

2. rater på 3395 kr. –  betales 30 dage før kursusstart.

3 ratebetalinger:

1. rate 2264 kr. –  betales 14 dage efter din tilmelding.

2. rate 2264 kr. – betales 30 dage før kursusstart.

3. rater 2264 kr. –  betales 2 dage før kursusstart.

Hvis du melder dig til efter 30 dage før kursus start, er det kun muligt at vælge 2 ratebetalinger.

1. rate på 3395 kr. –  betales ved tilmelding.

2. rater på 3395 kr. –  betales 2 dage før kursusstart.

 

Hvis du ønsker ratebetaling, skal du huske at skrive det i din tilmelding.

Hvor afholdes kurset

Kurset afholdes i Jylland og på Sjælland

Jylland i egen praksis på Brunhøjvej 8. 1 sal i Ry.

Hyggelige rammer, der giver plads til fordybelse og nærvær. Der er parkering lige udenfor døren. Kommer du med tog, er der en kort gåtur på ca. 15 minutter.

Hvis du ønsker overnatning, kan du kontakte Ry Hotel eller Knudhule Badehotel. Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen.

Sjælland – lokation er på vej.

Hvilke kompetencer kræver kurset

Kurset henvender sig til terapeuter med en certificeret terapeutuddannelse:

Psykoterapeuter, familie- og par terapeuter, kropsterapeuter.

Hvis du har en anden terapeut uddannelse og en masse praksis erfaring, hvor du ofte møder angste børn, unge eller voksne, kan kurset godt være relevant for dig.

Kontakt mig på 40870985, hvis du er i tvivl

Du er også velkommen, hvis du er ved afslutningen af din uddannelse.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til kognitiv terapi, det er dog ikke et krav.

Får jeg et certifikat eller et kursusbevis

Du får et kursusbevis.

Fordi, der er specifikke krav til certificering, herunder prøver, eksamen, tests mv.

Det er ikke med i kurset, så derfor får du et kursusbevis.

Et kursusbevis med en detaljeret beskrivelse af indhold og opnåede kompetencer og færdigheder.

Angstbehandling fungerer bedst, når du selv tør træde udenfor din komfortzone

 

Udvid din horisont, giv angstbehandlingen bedre vilkår

Traditionel angstbehandling er primært fundert i den kognitive adfærdsterapi.

Det er, efter min erfaring, ikke tilstrækkelig. Både den metakognitive terapi og korttidsterapien har et godt greb i angsten. De er derfor inviteret med om bord.

Angst er også eksistentiel vilkår. Som vi må lære at leve med. Når tanker om døden, frihed, meningsløshed og isolation fylder, kan den eksistentielle psykoterapi hjælpe.

Bevidstgørende samtaler om de store livstemaer må også integreres i angstbehandlingen.

Snak alene gør det ikke. Angst er meget fysisk nærværende for den, der er udfordret, spændinger, kropslig ubehag er en del af angstoplevelsen.

Åndedræts- og afspændingsøvelser fra kropsterapien er derfor også inviteret med. 

Skal du med på det næste kursus?

Hvis du sidder med nogle spørgsmål, som ikke er besvaret her på siden, er du hjertelig velkommen til at ringe til mig.

Hvis du er afklaret, så meld dig til kurset i, Ry den 28-30 oktober.

Helle Fonager

Helle Fonager

Underviser, Familie- og Psykoterapeut MPF

Ring til mig