Angst kursus for terapeuter

Vil du gerne specialisere dig i angstbehandling for børn og unge?

Kurset er intensivt. Næste kursus afholdes i Jylland, Ry den 17-19 juni.

Angstbehandling, kræver mere end viden om angst og angsthåndtering

Bliv specialiseret i angstbehandling for børn og unge.

Lær hvordan du gennemfører individuelle samtaleforløb og gruppeforløb. Helt konkret. Fra første forsamtale til den afsluttende opfølgningssamtale. Du får en terapeutvejledning med hjem, så du kan sætte forløb i gang med det samme.

Evidensbaseret angstbehandling

Angstbehandlings forløbene er veldokumenteret. De er funderet i den kognitive adfærdsterapi, og tager udgangspunkt i mine mange års erfaringer med det manualbaseret angstbehandlings program Cool Kids og Chilled.

En praksis jeg har udvidet med stor succes.

Lær at fordybe angstbehandlingen, så den favner det hele menneske

Du kommer til at arbejde med fire forskellige veldokumenteret terapeutiske metoder, der til sammen bidrager til en mere helhedsorienteret angstbehandling.

Og så er der også fokus på opbygning af selvværd og de vigtige selvbeskyttende sociale færdigheder. Sidstnævnte står ofte i angstens skygge, og mangler derfor både styrke og erfaring, hvilket gør den angstramte mere sårbar for tilbagefald.

Du er fagprofessionel og har en godkendt terapeutisk uddannelse, eller anden relevant uddannelse, fx psykolog.

Næste kursus afholdes 17-19 juni i Ry. Og hvis du ikke kan der, så er der også et kursus i efteråret, tjek tilmelding længere nede på siden.

Du får mere end basal viden om angst

Så du kan forstå angsten som:

 • et psykologisk begreb
 • en lidelse
 • et medfødt beredskab
 • en forsvarsmekanisme
 • et eksistentielt vilkår
 • en hyperaktiv følelesesfobi

Du lærer

 • alt om den ængstelige hjernes karakteristiske og til tider finurlige adfærd
 • om de forskellige symptomsgruppers betydning for angstens dynamik
 • at spotte angsten ved at lytte med øjene
 • om eksistentiel angst og eksistentiel skyld
 • om angst i et tilknytnings- og afgrænsningsperspektiv.
 • om angsten i dens mere subtile form, når den bliver forsvarspræget og gør modstand.
 • at skelne mellem angst som et normalt psykologisk begreb og angst som en psykisk lidelse.

Du lærer at lære børn og unge angsthåndtering

Det centrale i selve angstbehandling er læring. Hvilket overrasker mange.

Målet for barnet, den unge, familen er at lære nye færdigheder (angsthåndteringsstrategier) og opbygge modet til at være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Du skal naturligvis kunne dit håndværk. Mestre de terapeutiske metoder og strategier, der anvendes og ha special viden om angst, så du kan sætte læringsprocessen i gang.

På kurset lærer du, hvordan du sætter du en god læringsproces i gang, helt konkret, og hvordan du følger den til dørs.

Hvordan sikrer du, at barnet, den unge, familien lærer det, de har brug for at lære? Og hvad gør du, hvis det ikke sker?

Det lærer du på kurset.

Du får styrket dine terapeutiske færdigheder

Angst smitter, særligt den hjælpeløse angst. Det stiller krav til dine terapeutiske færdigheder.

Du kommer blandt andet til at arbejde med:

 • Anerkendelse og den terapeutiske alliance.
 • Samtalemetodiske principper – strukturering af relationen i samtaler med børn og unge.
 • Terapi/angstbehandling med familier –  bevidste og ubevidste processer i familien.
 • Parallelprocesser.
 • Overføring og modoverføring.
 • Relationelle forsvar.
 • Egen modstand og forsvar i angstbehandling.
 • Metasprog, “Som om” modaliteten.
 • Om at miste fodfæste.

Du kan imødekomme et stigende behov

Der er brug for terapeuter, der er specialiseret i angstbehandling.

Angstbehandling med børn og unge er på flere måder vanskeligere og mere følelsesmæssigt krævende end angstbehandling med voksne.

Og særligt nu, efter 2 års pandemin, hvor angsten har taget en ny drejning. Det ses i de stigende antal af børn og unge, der mistrives.

Angst er et af tidens største psykiske udfordring blandt børn og unge, og mange oplever depressive tendenser, der kan være en skjult angst problematik.

Opgradere dine terapeutiske kompetencer. Specialisere dig i angstbehandling for børn og unge. Så du kan imødekommme det stigende behov.

Hvornår foregår det

Der er to kurser i kalenderen i 2022.

17-19 juni og 28-30 oktober. Vi mødes fredag og slutter søndag.

Dag 1. kl. 9.30 – 17.00

Dag 2. kl. 9.00 – 17.00

Dag 3. kl. 9.00 – 15.00

Dertil kommer 8 timers online followup, supervision til din praksis.

Hvor foregår det

Kurset afholdes i min praksis i Ry.

Hyggelige rammer, der giver plads til fordybelse og nærvær.

Der er parkering lige udenfor døren. Kommer du med tog, er der en kort gåtur på ca. 20 minutter.

Hvis du ønsker overnatning, kan du kontakte Ry Hotel eller Knudhule Badehotel. Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen.

Der er brug for specialiserede angstbehandlere

Enig? Har du lyst til at hjælpe de angste børn og unge? Har du lyst til at hjælpe forældrene?

Vil du gerne føle dig sikker og tryg i din praksis? Vide, at du har et veldokumenteret og evidensbaseret angstbehandlingsforløb, der virker?

Et angstbehandlingsforløb, der tilgodeser det hele menneske. Så du også kan hjælpe, når angsten giver følelsesmæssige problemstillinger.

Og når den udfordrer de eksistentielle livsvilkår. Højaktuelt i tiden, eksempelvis, hvordan man håndtere isolation og meningsløshed.

Meld dig til det næste kursus og vær klar til at hjælpe de angste børn og unge, når sommerferien takker af i august.

Sommerkursus i Ry den 17-19 juni 2022

Efterårskursus i Ry den 28-30 oktober 2022

Relationen og dine terapeutiske færdigheder

Når angsten har taget styringen, bliver hele familien involveret, frivilligt og ufrivilligt. Angst smitter som ringe i vandet.

Forældre vil i frustration søge efter svar, fordi de føler sig magtesløse. Med god grund.

Svaret er ofte tavshed, modstand eller “det ved jeg ikke” svar, der slår over i hjælpeløse tårer.

Hvordan vil du vejlede og supervisere forældrene? Hvilke terapeutiske tilgange vil du anvende?

Familiebaseret angstbehandling har gode resultater

Når et barn, en ung er udfordret af angst, er hele familie udfordret. Det er derfor essentielt for behandlingen, at forældrene er med i forløbet.

Hvad tænker du om det? Er du selv forælder?

På kurset lærer du, hvordan du inddrager familien i angstbehandlingen. Både i individuelle forløb og i gruppeforløb.

Forsamtalen giver sig selv, her er forældrene med.

Børn har som udgangspunkt forældre med i hver session. Også i gruppeforløb – min anbefaling.

Det samme gør sig gældende for unge under 18 år. Dog ikke i gruppeforløb. Her har jeg gode erfaringer med at lave en opdeling.

På kurset går vi i dybden med visitation og stiller opklarende og kritiske spørgsmål til processen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det

Angst kursus for psykologer og terapeuter koster 6.790 kr.

Du får 3 dages intensiv undervisning og praksis. Med i prisen er også 8 timers online follow up – supervision til din praksis efterfølgende.

Hvornår og hvordan (timer pr. gang) supervisionen afholdes, aftales på kurset.

Du får naturligvis også en masse undervisningsmaterial med hjem:

 • En terapeutmanual til individuelle forløb
 • En terapeutmanul til gruppeforløb.
 • En online værktøjskasse med alle angsthåndteringsstrategierne (arbejdsark med øvelser og opgaver) til brug i din praksis.
 • Et kursusbevis med en detaljeret beskrivelse af opnåede kompetencer og færdigheder.

Alt dette for 6.790 kr.

Kan jeg dele betalingen op i rater

Ja, det kan du godt. Der er et mindre administrationsgebyr på 50 kr. pr ratebetaling.

Du kan dele betalingen op i 2-3 rater.

2 ratebetalinger:

1. rate på 3445 betales 8 dage efter din tilmelding. 

2. rater på 3445 kr. betales 30 dage før kursusstart. 

3 ratebetalinger:

1. rate på 2314 betales 8 dage efter din tilmelding. 

2. rater på 2314 kr. betales 30 dage før kursusstart. 

3. rate på 2314 kr. betales et par dage før kursusstart.

Hvis du melder dig til efter 30 dage før kursus start, kan du kun vælge 2. ratebetalinger.

Hvor afholdes kurset

Kurset afholdes i Jylland, Ry i egen praksis.

Hyggelige rammer, der giver plads til fordybelse og nærvær. Der er parkering lige udenfor døren. Kommer du med tog, er der en kort gåtur på ca. 20 minutter.

Hvis du ønsker overnatning, kan du kontakte Ry Hotel eller Knudhule Badehotel. Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen.

Holder du også kurset på Sjælland

Ja, det bestemt planen.

Det bliver dog først i 2023.

Hvilke kompetencer kræver kurset

Kurset henvender sig til terapeuter med en godkendt terapeutuddannelse.

Hivs du er i afslutningen af din uddannelse, kan du godt melde dig til.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til kognitiv terapi, det er dog ikke et krav.

Det er også en fordel, at du som terapeut, har en faglig relevant uddannelse udover din terapeut uddannelse.

Det kan være du er uddannet psykolog eller har en uddannelse indenfor det pædagogiske, lærerfaglige, social og sundhedsfaglige felt.

Hvis ikke du matcher ovenstående og tænker, at du har de rette kompetencer, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Jeg er ikke bekendt med alle uddannelser, hverken videregående uddannelser eller terapeutuddannelse.

Hvor mange deltagere er der på kurset

Der er kun plads til 9 deltagere. Et bevidst valg, der sikre, at vi komme i dybden. At du bliver sepcialiseret i angstbehandling.

Det giver mere til den enkeltes proces, til sparring og supervision til din praksis.

Kort sagt, der er god tid til fordybelse, fælles refleksion, spørgsmål, øvelser og deling af erfaring.

Praktisk gennemførsel, hvordan foregår det

Kurset gennemføres med vekslen mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde.

Der er desuden fokus på, at deltagerne modtager feedback.

Der lægges vægt på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor alle på holdet bliver engageret i at bidrage til hinandens udvikling i et tillidsfuldt og fortroligt rum.

Er der et program for kurset, hvad vi skal arbejde med

Ja – det er der naturligvis. Her får du en kort oversigt.

Gældende for alle dage:

Der er fuld forplejning dagen igennem, kaffe, te, vand, frugt, vegetarisk frokost og eftermiddagskage.

Lørdag og søndag er der morgenmad fra 8.30.

Frokost serveres kl. 13.00 fredag og lørdag. Om søndagen er der frokost kl. 12.00

1 – fredag:

Kurset varer fra 9.30 – 17.00.

 • præsentation
 • introduktion til kurset
 • myter og fejlfortolkninger
 • hvordan kan vi tale om angsten uden at sygeliggøre og stigmatisere
 • gennemgang af et struktureret angstbehandlingsforløb

Psykoedukation:

 • den ængstelige hjerne
 • angst hos børn og unge
 • angst typer og symptomgrupper
 • den eksistentielle angst
 • når angsten giver følelsesmæssige udfordringer
 • angstens skyggesider
 • Indføring i den kognitive terapi og dens metoder
 • Indføring i den metakognitive terapi og dens metoder.

Dag 1 er overvejende teoretisk. Vi holder pauser efter behov. Der er god tid til refleksion og  fordybende spørgsmål undervejs.

 Dag 2 – lørdag:

Der er morgenmad fra kl. 8.30

Kurset varer fra 9.00 – 17.00

Visitation til et behandlingsforløb.

 • hvem kan du hjælpe?
 • er angstbehandling det rette tilbud?
 • angst og komorbiditet
 • forsamtalen
 • individuelt forløb eller gruppeforløb?

Dine terapeutiske færdigheder

 • kan du dit håndværk?
 • gennemgang af vigtige terapeutiske færdigheder i arbejdet med angstbehandling for børn og unge
 • familien plus en

Vi sætter et behandlingsforløb i gang:

 • der fuld fokus på angstbehandling, praktikken, planlægning og gennemførsel af de forskellige sessioner i forløbet. 

Der vil dagen igennem være en vekslen mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde. Der er god tid til uddybende  og fordybende spørgsmål og refleksion.

 

Dag 3- søndag:

Der er morgenmad fra kl. 8.30

Kurset varer fra 9.00 – 15.00

Vi fortsætter, hvor vi slap:

 • der fuld fokus på angstbehandling, praktikken, planlægning og gennemførsel af de forskellige sessioner i forløbet.

Vi slutter af med opsamling, refleksioner, snak om netværksmøder og planlægning af online follow up.

Til sidst får du udleveret din kursusbevis.

Der vil dagen igennem være en vekslen mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde. Der er god tid til uddybende  og fordybende spørgsmål og refleksion.

 

Får jeg et certifikat eller et kursusbevis

Du får et kursusbevis.

Fordi, der er specifikke krav til certificering, herunder prøver, eksamen, tests mv.

Det er ikke med i kurset, så derfor får du et kursusbevis.

Et kursusbevis med en detaljeret beskrivelse af indhold og opnåede kompetencer og færdigheder.

Helle Fonager

Jeg har mange personlige aktier i mit arbejde. Jeg kender selv angsten helt indefra.

Jeg er vokset op i en tid, hvor angst udelukkende var en psykisk lidelse.

Angst som et normalt psykologisk begreb, eksisterede ikke den gang. Og så gjorde det alligevel.

For jeg var et meget ængsteligt barn i en tid, hvor angst var forbundet med tabuiseringer og sygeliggørelse. Det efterlader dybe ar på sjælen, skam, forkerthedfølelse. Og skyld over ikke at kunne mestre livet og deltage på lige fod med andre. Det handlede om at overleve, for verden var i min optik, farlig. Hvad nu, hvis!

Jeg har siden 2013 fordybet mig i angstens væsen. Og i 2014 startede jeg med at praktisere det manualbaseret angstbehandlingsprogram Cool Kids og Chilled.

Det er blevet til 6o plus, plus gruppeforløb og dobbelt op x 4 plus individuelle forløb.

En praksis jeg siden 2019 har videreudviklet med udgangspunkt i mine erfaringer fra de mange forløb.

helle fonager sidder ned

Sommerkursus i Ry den 17-19 juni 2022

Efterårskursus i Ry den 28-30 oktober 2022

Angstbehandling fungerer bedst, når du selv tør træde udenfor din komfortzone

 

Udvid din horisont, giv angstbehandlingen bedre vilkår

Traditionel angstbehandling som Cool kids og Chilled er fundert i den kognitive adfærdsterapi.

Det er, efter min erfaring ikke tilstrækkelig. Både den metakognitive terapi og korttidsterapien har et godt greb i angsten. De er derfor inviteret med om bord i min praksis.

Og så tror jeg på, at vi har brug for at vise børnene, de unge og forældrene, at angst også er et eksistentiel vilkår. Som vi må lære at leve med.

Når tanker om døden, frihed, meningsløshed og isolation fylder, kan den eksistentielle psykoterapi hjælpe.

Bevidstgørende samtaler om de store livstemaer, må også integreres i angstbehandlingen.

Individuelle samtaleforløb eller gruppeforløb

Hvad er bedst? Det vil forsamtalen afklare.

Det er i forsamtalen, du får en fornemmelse af, hvad der er bedst for barnet, den unge og for familien. Her skal der tænkes langsigtet.

På kurset lærer du at visitere til individuelle samtalerforløb og gruppeforløb.

Hvad har du lyst til? Hvad giver mest mening for dig. Hvad vil du gerne tilbyde i din praksis?

Formidling og læring er centralt i angstbehandling

Kan du formidle viden og komplekse problemstillinger i børne og ungdomshøjde? Så barnet, den unge bliver motiveret og får lyst til at lære det, der skal læres? Af dig!

Og hvad med forældrene.

Hvad ved du om læringsprocesser i forhold til angste børn og unge? Ved du nok?

Giv angsten begrænset taletid

 • Mød angsten med anerkendede nærvær – uden at favorisere den.
 • Vær empatisk og indlevende – uden at berolige.
 • Bær noget af angsten, gør det ubærlige lettere at rumme – for en stund.
 • Adskil angsten og den angstramte – de er ikke et og samme – skab klarhed.
 • Brug højre hjernehalvdel og arbejd ud fra den venstre – når der er brug for det.
 • Stil korte, enkle kognitive spørgsmål – i starten.
 • Tegn og fortæl – normalisere angsten.
 • Vær dig selv – så den angstramte også kan være  sig selv.

 

Brænder du for at hjælpe angste børn og unge?

Så meld dig til kurset. Få opgraderet og specialiseret dine terapeutiske kompetencer og færdigheder. Bliv specialiseret i angstbehandling for børn og unge, så du kan imødekommen den stigende efterspørgsel.

Næste kursus er i Jylland, Ry den 17-19 juni. Der kun 9 pladser på holdet, så vent ikke for længe med at melde dig til.

Helle Fonager

Helle Fonager

Underviser, Familie- og Psykoterapeut MPF

Ring til mig