Book et skræddersyet angst kursus

Er der mange, der er udfordret af angst i jeres praksisfelt? Børn, unge, voksne?

Ved I hvordan, I vejleder, støtter og hjælper dem?

Opkvalificere jeres viden om angst og angsthåndtering, så I kan støtte og hjælpe angstramte med at være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Det vi forstår, er lettere at håndtere og gøre noget ved. For at kunne hjælpe angstramte, har I brug for viden om angst og dens karakteristiske udtryksformer som bekymringer, psykosomatiske symptomer og undgåelsesadfærd.

Med et skræddersyet angst vejleder kursus, får I et kursus, der er målrettet jeres praksis, jeres målgruppe, jeres behov og jeres ønsker.

I kan booke 1 eller 2 dage, delt op i halve eller hele dage, så det matcher jeres daglige rutiner og praksis.  

Kursuspris: efter aftale.

Kort info om kurset

Angst vejleder kurserne giver jer kompetencer til at hjælpe og støtte børn, unge og voksne, der er udfordret af angst i hverdagen.

En hverdagsangst, der giver sig tilkende som undgåelsesadfærd, social og faglig tilbagetrækning, bekymringer, overtænkning, mistrivsel, tristhed og en lang række af fysiske symptomer.

Med udgangspunkt i kognitiv og metakognitiv teori og metode får I mulighed for at arbejde med omstrukturering af urealistiske og katastrofesøgende tanker, afkobling af trigger tanker, ændring af negative, selvkritiske tanker, surfing, undgåelse og sikkerhedssøgende adfærd, samt forskellige vejlednings- og spørgeteknikker.

Alle metoder og strategier hjælper og støtter den angstramte til at håndtere angsten og de bagvedliggende dynamikker, der aktiverer og vedligeholder angsten.

angstens symptomgrupper

Viden om angst er første step

I får kendskab til forskellige angsttyper, heri de 4 angstsymptomgrupper og angstens karakteritiske dymanik, der tilsammen gør det muligt for jer at spotte og identificere angsten. Så I opnår en sikkerhed i at vide, at det er angst.

En viden, der også vil hjælpe jer, hvis jeres målgruppe er udfordret af andre diagnoser/bogstaver.

Ovenstående er grundlæggende for alle skræddersyet kurser. Derefter kommer jeres behov og ønsker i spil.

Hvad har I specifikt brug for i forhold til jeres målgruppe? Hvad vil I gerne opnå med kurset?

Når angsten skal udfordres

Er der brug for en konkret trin for trin handleplan. Den får I med, så I ved, at I følger de anvisninger, der er i angsthåndtering.

Rækkefølgen, hvori de nye strategier skal læres og øves, er et af de vigtigste principper.

Derudover har jeg tilføjet online followup / supervision som en del af kurset. En hjælp til jer, når de opnåede kompetencer skal implementeres i praksis.

Det overordnede formål med angst vejleder kurset er at kunne hjælpe og støtte angstramte og lære dem at håndtere angsten, så de kan deltage i de sociale og faglige fællesskaber, de er en del af.

Hjælp til selvhjælp

Del jeres viden om angst, vis vejen frem, lidt af gangen og gå den selv i et roligt tempo. I kan gøre en stor forskel, når I har de rette kompetencer. 

De fleste angstramte har følsommer, overaktive antenner, der vibrerer non stop, også når der er helt vindstille. Et vilkår for nogen, for andre en følgevirkning af enkle eller komplekse bogstavkombinationer, traumatiske oplevelser, opvækst, miljø.

At forstå sig selv, forstå angsten og lære angsthåndtering er essentilet for den, der er udfordret af angst.

Og det er guld værd, at ha en og gerne flere at holde i hånden undervejs. 

Sammen er bedre

Hey du, hjælp mig lige her. Jeg har undret mig over xx adfærd, jeg kan ikke finde hoved eller hale i det. Tænker du, at det er angst, eller?

Book et skræddersyet angst vejleder kursus og få svar.

 • Der er plads til individuelle behov og ønsker.
 • I får et fælles sprog.
 • Der er flere til at understøtte praksis.
 • Flere at dele med.
 • Flere at sparre med.
 • Flere der kan få hjælp og støtte.
 • Mulighed for at tilbyde individuelle samtaleforløb, eller gruppeforløb.

Ring og hør mere om mulighederne for et skræddersyet kursus hos jer.

Hvordan og hvor foregår det?

Du kan ringe, eller sende en mail, med en forespørgsel.

Vi aftaler et tidspunkt, hvor vi kan tale uforstyrret en halvtimes tid.

Sammen afklarer vi jeres behov og ønsker. Hvis du er i tvivl i forhold til jeres målgruppe, starter vi der. 

Angst er et af tiden største psykiske udfordring

Det er alvorligt, og derfor skal det tages alvorligt. Tendensen er stigende, hvilket øger efterspørgslen efter kvalificerede fagpersoner, der kan hjælpe og støtte angsteramte.

Helle Fonager

Familie og psykoterapeut MPF, supervisor, foredragsholder og underviser.

Helle Fonager er specialiseret i angstbehandling for børn, unge og voksne. Har haft egen praksis siden 2012. Hun superviserer både terapeuter og psykologer, der arbejde med angstbehandling.

Hendes viden om angst og angsthåndtering er helhedsorienteret, hun ser det hele menneske. Hun er en fantastisk formidler, hvilket også kan opleves, når hun holder foredrag om angst. Hendes tilgang er jordnær, praksis- og handlingsorienteret med et nærværende blik for detaljer.

Jeg udviklede angst vejleder endagskurset for fagpersoner i august 2016. Og i 2018 lavede jeg et todageskursus. Flere end 500 fagpersoner har taget stafetten og givet dem videre

Kurset er inspireret af de mange Cool Kids og Chilled angstbehandlings forløb jeg har haft i min praksis siden 2013, mine mange års erfaring som lærer i den danske folkeskole og som socialmentor for udsatte unge og voksne.

Tudinsvis af samtaler med ængstelige, bekymrede børn, unge, forældre og voksne har alle motiveret mig til at udvikle og vidererudvikle angst vejleder kurset, så det passer til fagpersoner, der arbejder mennesker.

Jeg er vokset op i en tid, hvor angst ikke fandtes, og så gjorde det alligevel. Jeg var nemlig et meget ængsteligt barn. Angst blev forbundet med at være svag, det var ens egen skyld, man kunne bare tage sig sammen. Gid, det var så enkelt.

I dag ser det heldigvis anderledes ud, og derfor er du inviteret med. Du kan som fagperson gøre en kæmpe stor forskel for de mange børn, unge og voksne, der kæmper med angst, bekymringer, grublerier, undgåelsesadfærd og en alt for alert og ængstelig hjerne.

helle fonager sidder ned

Angst Vejleder kurset er nået vidt omkring

Tidligere afholdte angstvejlederkurser og seminar om angst:

 • 2017 / september Randers Ungdomsskole - hele personalet / 5. timers seminar.
 • 2018 Randers Ungdomsskole / Todages kursus for personalegruppe.
 • 2018 AOF Roskilde / Endagskursus for hele personalegruppen.
 • 2018 Oust Mølleskolen - hele personalet / 3. timers seminar.
 • 2019 / januar: Vendsyssel Teater - netværk mellem teatre i Region Midt og Nord / 3. timers seminar.
 • 2019 / april: Fjordskolen Lejre, Socialpædagogisk dagsbehandlingstilbud - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / maj: Lindknud, Socialpædagogisk opholdssted - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / september: Jobigen Viborg - Kompetence og Udvikling - 42 medarbejder/leder fra alle fem afdelinger / 5. timers seminar.
 • 2019 / oktober: Kræftens Bekæmpelse - Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 2 timers oplæg for behandlere og terapeuter.
 • 2019 / november: SIND Favrskov / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten.
 • 2019 / november: Bedre Psykiatri Maribo / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten.
 • 2020 / januar: Magleby Skolecenter Skælskør / 3 timers seminar for 60 medarbejder og ledere.
 • 2021 / september: Aflastningshjemmet Egehøj, Randers SØ / Endagskursus for hele personalet.
 • 2021 / september: Klubberne Frederikssund By / endagskursus over 2 dage for halvdelen af personalegrupperne.
 • 2022/ januar: Foredrag som del af pædagogisk dag for hele personalet på Jakobskolen i Aarhus.
 • 2022/ marts: Endagskursus for personale fra Bostøtteenheden Øst, Haderslev Kommune.
 • 2022/ juni: Endagskursus for personale fra Bostøtteenheden, Socialpsykiatri og Misbrug, Haderslev Kommune.

Hej Helle. Tak for et godt kursus ved os i Bostøtte Øst. Jeg har kun gode tilbage meldinger fra deltagerne. Jeg synes selv, det var super godt. Du kombinerede teori, hverdags fortællinger og personlige erfaringer rigtig godt. Det var godt, du ikke gik mere ind i selve eksponering, og fokuserede mere på det vigtige arbejde, der ligger før. Vi ser frem til at modtage materialet, de 7 trin, som kan binde teori og metode sammen, og dermed sammenkoblingen mellem før hamsterhjulet 😊 og eksponering..

Søren Peder Andersen

Bostøtteleder, Haderslev Kommune - Team forbyggelse og vejledning.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det

Kursusprisen afhænger af:

 • Antal deltagere.
 • Om I ønsker 1 eller 2 dage.
 • Hvor kurset afholdes.

Ring eller send en mail, jeg er klar til at svare på dine spørgsmål.

Hvad får vi med i kursusprisen

Helt overordnede, får I mulighed for at få et skræddersyet angst vejleder kursus målrettet jeres praksisfelt og målgruppe.

Her er, hvad I får med på endagskurset:

 • Link til undervisningskompendie. (selvprint)
 • Adgang til en online Angst Vejleder toolbox med udvalgte angsthåndteringsstrategier og øvelser, målrettet jeres praksisfelt.
 • 2 timers online followup, supervision, vejledning og sparring (normal timepris 1500 kr.)
 • Mulighed for at tilkøbe yderligere online follow up. Timepris 1500 kr.
 • Detaljeret kursusbevis til alle deltagere.

Her er, hvad I får med på todageskurset:

 • Link til undervisningskompendie. (selvprint)
 • Adgang til en online Angst Vejleder toolbox med alle angsthåndteringsstrategier og øvelser, målrettet jeres praksisfelt.
 • 4 timers online followup, supervision, vejledning og sparring (normal timepris 1500 kr.)
 • Mulighed for at tilkøbe yderligere online follow up. Timepris 1500 kr.
 • Detaljeret kursusbevis til alle deltagere.

Får deltagerne et kursusbevis

Ja.

Der gives et kursusbevis med en detaljeret beskrivelse af opnåede kompetencer, teori og arbejdemetoder.

Hvorfor er der så mange, der er udfordret

Stigende forventninger og krav er en af forklaringerne

I dag er der stigende forventninger og krav om at stå frem, præstere og efterfølgende reflektere over sin egen præstation. Det gælder både for børn,  unge og voksne.

Det svarer til at løbe et marathon med et brækket ben for den, som er udfordret af præstationsangst*, der er en specifik form for social angst.

Præstationsangst er ikke et frivilligt valg, fordi alt skal være perfekt. Bag om angsten er der ofte komplekse følelsesmæssige og psykosociale udfordringer og et hurtigt reagerende nervesystem, der udfordrer angsten for angsten. Det giver en oplevelse af kontroltab, der tilfører angsten for angsten endnu et lag. 

Enten, eller – eller både og!

Der er mange forskellige bidrag og forklaringer på den stigende udviklingstendens, der ses i tiden. Er det samfundsskabt? Evolution? Forældres overbeskyttende servicering? De sociale medier? Krav og forventninger?

Nok lidt af hvert. Uanset, så er det virkeligt, reelt, at angst er et af tidens største psykiske udfordring blandt børn, unge og voksne. 

Hvad tænker du, om det?

Har du mod på at bidrage, hjælpe og støtte de mange, der er udfordret?

Hvordan kan jeg hjælpe

Få viden om angst og angsthåndtering. Slip berøringsangsten, tro på, at du kan. For det kan du. Hvis ikke jeg troede på det, havde jeg ikke lavet et angst vejleder kursus for fagpersoner.

Din primære rolle er at være vejleder og facilitator.

Vejled, vis vejen frem. Vær det overblik den angstramte ikke har. Som facilitator er du igangsætter for en proces, der fører til et mål. Her i denne kontekst er målet, at den angstramte lærer nye færdigheder og opbygger modet til være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Du kan og skal ikke løse den angstramtes udfordringer – tværtimod.

Det er den angstramte selv, der skal lære at takle og håndtere angsten. Og her er din hjælp og støtte afgørende. Ta den angstramte i hånden og vis, at det er muligt at lære at håndtere angsten og genfinde modet til at turde “på trods af”.

Hvordan er stemningen på din arbejdsplads

Tales der om angst? Er der en nysgerrig undren over udviklingen? Fra en enkelt til nu, mange, der er udfordret. Ved I hvordan, I kan hjælpe og støtte målgruppen?

Book et skræddersyet angst vejleder kursus, så I kan vejlede, støtte og hjælpe. Sammen kan vi mere.

Helle Fonager

Helle Fonager

Underviser, Familie- og Psykoterapeut MPF

Ring til mig