Book et skræddersyet angstkursus

Er I klædt på til at hjælpe og støtte angste børn, unge eller voksne i dit praksisfelt?

Angst breder sig som ringe i vandet

Det er sandt. Angst smitter. Dens frekvens skaber usikkerhed og tvivl, i dig, i dine kollegaer og medarbejdere, og dermed også i den målgruppe du arbejder med. 

Opkvalificere jeres viden om angst og angsthåndtering, så I kan hjælpe og støtte den målgruppe, I arbejde med.  

Tænk forbyggende

Visualisere, hvad en opdateret praksisviden om angst og angsthåndtering kan bidrage med i dit praksisfelt.

Jo flere I er til at løfte opgaven, jo mere hjælp og støtte er der til den enkelte. 

Viden om angst er uundværelig

Hvilken målgruppe arbejder du med? Er trivsel, udvikling og læring en del af kerneopgaven. Vil du gerne kunne forstå, hjælpe og støtte angste børn og unge? Eller voksne? 

Så har du brug for viden om angst og ikke mindst viden om angsthåndtering. På et skræddersyet angst vejleder kursus, får du hele pakken, målrettet din praksis.

Hvem kan du hjælpe og støtte, og hvem skal du sende videre. Det bliver også du undervist i.

I får en konkret trin for trin handleplan

En handleplan, der er skræddersyet til fagpersoner, der arbejder med børn, unge eller voksne.

I lærer at planlægge og iværksætte nye tiltag, der understøtter den angstramtes mulighed for deltagelse i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Hvilket vil lette jeres arbejdspres betydeligt. 

Dertil får I helt konkrete angsthåndterings strategier målrettet jeres praksisfelt og den målgruppe I arbejder med.

 

Den angstramte har brug for vejledning

Struktureret vejledning, der tilgodeser de udfordringer, den angstramte har.

Hvis I gerne vil gennemføre individuelle samtale forløb og/eller gruppeforløb, skal I vælge et todages skræddersyet kursus.

Her lærer I at udvælge og anvende forskellige vejledningsstrategier, der tilgodeser børn, unge og voksne, der er udfordret af angst.

I lærer også at visitere og udvælge indhold, form og struktur til forløbene.

Skab synergi

Der er mange fordele ved et skræddersyet angst vejleder kursus.

 • Der er plads til individuelle behov og ønsker.
 • I får et fælles sprog.
 • Der er flere til at understøtte praksis.
 • Flere at dele med.
 • Flere at sparre med.

Hviket i sidste ende, giver de bedst mulige betingelser for at få de nye kompetencer implementeret i praksis.

Kort sagt, I kan hjælpe flere med en fælles målrettet indsats.

Hvordan foregår det

Du kan ringe, eller sende en mail, med en forespørgsel.

Vi aftaler et tidspunkt, hvor vi kan tale uforstyrret en halvtimes tid.

Sammen afklarer vi jeres behov og ønsker. Hvis du er i tvivl i forhold til jeres målgruppe, starter vi der. 

Hvor foregår det

Kurset afholdes hos jer.  Jeg kommer rundt i hele landet.

Der er to muligheder:

 • I kan vælge en eller to dage.
 • En kursusdag er minimum på 7 timer.
 • Tidspunktet for afholdes aftales ud fra jeres ønsker og behov.

Du finder priser under ofte stillede spørgsmål.

Et skræddersyet angstkursus har lang rækkevidde

Med i kursusprisen er der online follow up, supervison, vejledning og sparring til jeres praksis efterfølgende. Læs mere under ofte stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det

Jylland:

Endagskursus 16.500 kr. 

Todagskursus 33.000 kr.

Dertil kommer et tillæg til transport og eventuelt overnatning.

Sjælland:

Endagskursus 18.700 kr

Todageskursus 37.400 kr. 

Dertil kommer et tillæg til transport og eventuelt overnatning.

Hvad får vi med i kursusprisen

Helt overordnede, får I mulighed for at få et skræddersyet angst vejleder kursus målrettet jeres praksisfelt og målgruppe.

Her er, hvad I får med på endagskurset:

 • Link til undervisningskompendie. (selvprint) 
 • Links til arbejdsmanual (pdf) med udvalgte angsthåndteringsstrategier og øvelser, målrettet jeres praksisfelt. (selvprint)
 • 2 timers online followup, supervision, vejledning og sparring (normal timepris 1500 kr.) 
 • Mulighed for at tilkøbe yderligere online follow up. Timepris 1500 kr. 
 • Detaljeret kursusbevis til alle deltagere.

Her er, hvad I får med på todageskurset:

 • Link til undervisningskompendie. (selvprint)
 • Adgang til en online Angst Vejleder toolbox med alle angsthåndteringsstrategier og øvelser, målrettet jeres praksisfelt.  
 • 4 timers online followup, supervision, vejledning og sparring (normal timepris 1500 kr.) 
 • Mulighed for at tilkøbe yderligere online follow up. Timepris 1500 kr. 
 • Detaljeret kursusbevis til alle deltagere.

Får deltagerne et kursusbevis

Ja.

Der gives et kursusbevis med en detaljeret beskrivelse af opnåede kompetencer, teori og arbejdemetoder.

Hvad er angst

Angst er et normalt psykologisk begreb, der beskriver den stærkeste følelse, vi har. Det er også en psykisk lidelse. Og et eksistentielt livsvilkår.

Det er et komplekst begreb, der er omgivet af meninger, holdninger, tabuiseringer, myter og forvrængede fordomme.

Det er derfor viden om angst, er super vigtig for fagpersoner. Det er med til at gøre op med tabuiseringen sygeliggørelsen og stigmatiseringen.

 

Angsttyper eller diagnoser?

Der er mange forskellige angsttyper / diagnoser. Når angsten er meget invaliderende og griber ind til hverdagens daglige aktiviter og gøremål, over længere tid, kan der være tale om en angstdiagnose. Det kræver en udredning i psykiatrien, at få stille en angstdiagnose.

Vi gennemgår alle de forsekllige angsttype, både på endagskurset og todageskurset.

 

Et medfødt forsvarsberedsskab

Angst er også et medfødt forsvarberedskab, kamp, flugt, frys. Det er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation.

Når angsten er ude af balance, er der ofte flere sammenfaldende symptomer:

 • psykisk/følelsesmæssige
 • kropslige
 • tankemæssige
 • adfærdsmæssige

På kurserne får du en prasisorienteret forståelse af de fire symptomgrupper, så du efterfølgende kan identificere et barn, en ung eller en voksen, der er udfordret af angst.

Der kan være uro, indre rastløshed – psykiske symptomer på angst og/eller stress?

Nervesystem er alert, der er ofte klager over ondt i maven, kvalme, generel fysisk ubehag, svimmelhed, rysten mv.

Hvordan spørger du ind til det uden at stigmatisere og sygeliggøre den angstramte? Det får du også svar på.

Tankerne er urealistiske, forvrængede og katastrofe søgende – åh nej, hvad nu hvis? Bekymringerne kører i ring. Grublerier gør det svært at falde i søvn, at sove. Og der er en tendens til at analysere, overanalysere og overvåge alt, alle og en selv.

Og der vil ofte være udpræget undgåelses- og undvigelsesadfærd, som nogen gange er svær at forklare, for den angstramte. Der er ikke umiddelbart nogen rationel forklaring. Når undgåelsesadfærden bliver udfordret med krav, forstærkes de øvrige symptomer ofte.

Hvilke krav kan du stille, så du støtter den angstramte og ikke angsten? Det arbejder vi også med.

Verden opleves farlig

Det er mere end svært for et barn/et ungt menneske og også for en voksen at vurdere om en situation reelt er “farlig” i virkeligheden, når de psykiske, følelsesmæssige og kropslige symptomer fastholdes af overbevisende katastrofetanker. Verden føles og opleves farlig og uforudsigelig.

Og nej, det hjælper ikke at sige, at det nok skal gå. Tværtimod!

Hvorfor er der så mange, der er udfordret

Stigende forventninger og krav er en af forklaringerne

I dag er der stigende forventninger og krav om at stå frem, præstere og efterfølgende reflektere over sin egen præstation. Det gælder både for børn,  unge og voksne.

Det svarer til at løbe et marathon med et brækket ben for den, som er udfordret af præstationsangst*, der er en specifik form for social angst.

Præstationsangst er ikke et frivilligt valg, fordi alt skal være perfekt. Bag om angsten er der ofte komplekse følelsesmæssige og psykosociale udfordringer og et hurtigt reagerende nervesystem, der udfordrer angsten for angsten. Det giver en oplevelse af kontroltab, der tilfører angsten for angsten endnu et lag. 

Enten, eller – eller både og!

Der er mange forskellige bidrag og forklaringer på den stigende udviklingstendens, der ses i tiden. Er det samfundsskabt? Evolution? Forældres overbeskyttende servicering? De sociale medier? Krav og forventninger?

Nok lidt af hvert. Uanset, så er det virkeligt, reelt, at angst er et af tidens største psykiske udfordring blandt børn, unge og voksne. 

Hvad tænker du, om det?

Har du mod på at bidrage, hjælpe og støtte de mange, der er udfordret?

Hvordan kan jeg hjælpe

Få viden om angst og angsthåndtering. Slip berøringsangsten, tro på, at du kan. For det kan du. Hvis ikke jeg troede på det, havde jeg ikke lavet et angst vejleder kursus for fagpersoner.

Din primære rolle er at være vejleder og facilitator.

Er det ikke allerede end del af din kerneopgave?

Vejled, vis vejen frem. Vær det overblik den angstramte ikke har. Som facilitator er du igangsætter for en proces, der fører til et mål. Her i denne kontekst er målet, at den angstramte lærer nye færdigheder og opbygger modet til være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Du kan og skal ikke løse den angstramtes udfordringer – tværtimod. 

Det er den angstramte selv, der skal lære at takle og håndtere angsten. 

Angst har længe været en af tidens største psykiske udfordring blandt børn, unge og voksne

Efter 2 år med Corona og nu også en krig, er angsten eskaleret yderligere.

Og i sin himmelflugt har den taget en helt ny drejning.

Frygten for det uvisse, hvad nu hvis, konsekvenserne, har skubbet til angsten. For mange føles og opleves verden utryg og farlig at færdes i.

En frygt medierne i den grad har bidraget til. Der er skruet godt op for drammaet, når nyhederne præsenteret.

Nyheder der er svære at sortere i for den, der er udfordret af angst.

Der er brug for hjælp her og nu, der er brug for en forebyggende indsats, en opkvalificering af viden om angst i de praksisfællesskaber, der arbejder med trivsel, udvikling og læring.

Kort sagt, der er brug for dig. Din lyst og vilje til at forstå, hjælpe og støtte de angstramte. Se dem, møde dem, vær sammen med dem og hjælp dem, med det, der er uoverkommelig svært og udfordrende.

Frygten har skubbet til angsten

Frygt har en genstand, noget udefrakommende, der opleves som en trussel.

Angsten er derimod genstandsløs, der er ikke en umiddelbar trussel. Kort sagt, der er ingen løve, i virkeligheden. Truslen opstår på tankeplan og skaber indre konflikter, angst.

Mange oplever akutte angst relateret belastningsreaktioner (panikangst), stress, depressive symptomer (grundet isolation) og regredieret adfærd.

Sidstnævnte er meget bekymrende.

Du har højst sandsynlig bemærket det i din praksis. Regredieret adfærd påvirker både den kognitiv og sociale alder.

Helle Fonager

Jeg udviklede Angst Vejleder kurset i august 2016, og i 2018 lavede jeg et weekendkursus. Efterspørgslen efter mere viden og flere strategier motiverede mig.

Jeg kender selv angsten helt indefra.

Jeg er vokset op i en tid, hvor angst ikke fandtes, og så gjorde det alligevel. Jeg var nemlig et meget ængsteligt barn. Angst blev forbundet med at være svag, det var ens egen skyld, man kunne bare tage sig sammen. Gid, det var så enkelt.

I dag ser det heldigvis anderledes ud, og derfor er du inviteret med. Du kan som fagperson gøre en kæmpe stor forskel for de mange børn, unge og voksne, der kæmper med angst, bekymringer, grublerier, undgåelsesadfærd og en alt for alert og ængstelig hjerne.

helle fonager sidder ned

Hej Helle. Tak for et godt kursus ved os i Bostøtte Øst. Jeg har kun gode tilbage meldinger fra deltagerne. Jeg synes selv, det var super godt. Du kombinerede teori, hverdags fortællinger og personlige erfaringer rigtig godt. Det var godt, du ikke gik mere ind i selve eksponering, og fokuserede mere på det vigtige arbejde, der ligger før. Vi ser frem til at modtage materialet, de 7 trin, som kan binde teori og metode sammen, og dermed sammenkoblingen mellem før hamsterhjulet 😊 og eksponering..

Søren Peder Andersen

Bostøtteleder, Haderslev Kommune - Team forbyggelse og vejledning.

Hvordan er stemningen på din arbejdsplads

Tales der om angst? Er der en nysgerrig undren over udviklingen? Fra en enkelt til nu, mange, der er udfordret. Ved I hvordan, I kan hjælpe og støtte målgruppen? 

Book et skræddersyet angst vejleder kursus, eller tilmeld jer en af nedenstående kurser og sæt en god udviklingsproces i gang. En, der kommer tifold tilbage.

Angst vejleder kurser for professionelle

Angst vejleder endagskursus

Kursus for fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Sidste endagskursus afholdes i november 2022.

Angst vejleder todages kursus

Hverdage eller weekend. Kursus for fagpersoner, der arbejder med børn, unge, voksne.

Angstkursus for terapeuter

Intensivt kursus til dig, der gerne vil specialisere dig i angstbehandling for børn og unge

Skræddersyet angst kursus

Få et særligt tilrettelagt angst vejleder kursus, der passer til jeres behov og ønsker

Helle Fonager

Helle Fonager

Underviser, Familie- og Psykoterapeut MPF

Ring til mig