fbpx

BOOK KURSER OM ANGST

Lær alt om angst og angsthåndtering

 

Opkvalificere din viden og praksis om angst.

Book et individuelt tilrettelagt kursus målrettet:

 

 • Fagpersoner
 • Medarbejdere
 • Skoler
 • Institutioner
 • Organisationer
 • Virksomheder

 

Angst er tidens største psykiske udfordring blandt børn, unge og voksne. En udviklingstendens der er stigende i vor tid – nogle forskere taler ligefrem om angstens tidsalder. 

Der er mange holdninger og meninger om denne udviklingstendens, og mange spørger hvorfor? Nogle af svarene findes bl.a. i udviklingen af verdenssamfundet. Uanset perspektivet, så er det alvorligt, fordi det har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. 

Der er brug for en forebyggende indsats. En opkvalificering af faglig viden og kompetenceudvikling i de praksisfællesskaber, der har ansvaret for børn, unge og voksnes trivsel. 

Book et kursus om angst – her er der plads til individuelle behov. 

Har du en opdateret praksisviden om angst? 

 

Bidrag med ny faglige viden og kompetenceudvikling i dit faglige praksisfællesskab.

Når behov og ønsker ikke passer ind i de gængse kursustilbud, er der brug for individuelle løsninger. Og det er lige præcis derfor, jeg har lavet dette tilbud til jer.

 

Hvor kommer ideen fra?

Det startede med en forspørgsel for år tilbage. To skoler i Aarhus Kommune have samme udfordringer (skolevægring) og dermed samme behov for hjælp. Initiativet kom i første omgang fra en forældre, hvis datter ikke havde været i skole gennem længere tid. Skolerne genkendte problemstillingerne fra andre elever, hun var bestemt ikke den eneste. De besluttede sig for at gøre noget, en meget vigtig detalje. Jeg blev kontaktet, fik opgaven, og gik i gang.

Vi mødtes.

Vi mødtes, talte om de fælles problematikker, muligheder og mål. Vigtigt, at der ikke var tale om behandling, da det ligger uden for skolens formål.

 • Hvad kan skolen stille op?
 • Hvordan kan lærerene og pædagogerne hjælpe og støtte de børn, der er udfordret af angst?
 • Hvad med familien, de pårørende – hvad skal vi sige til dem?
 • Er det overhovedet muligt at iværksætte tiltag, der har en effekt.
 • Er angst ikke udenfor vores område?
 • Hvornår skal vi sende børnene videre, hvornår er angsten behandlingskrævende?
 • Er det muligt at hjælpe?
 • Kan man gøre mere skade end gavn?
 • Det er jo angst!

Vi kom rundt om det hele. Og som fagperson, er selv læreruddannet) var jeg top motiveret. Og det har jeg været lige siden. Skolerne sendte hver fem medarbejder afsted (lærere og pædagoger). Det kan kaldes en bæredygtig løsning. Det er dybt inspirerende at udvikle og tilrettelægge et kursus ud fra individuelle behov og ønsker. 

 

Det blev startskuddet til Cool Kids Supervisor kurset, der i dag har skiftet navn til Angst Vejleder Kursus.

Siden 2016 har flere end 400 fagpersoner været afsted. 

Jeg laver individuel tilrettelagt kurser, både endagskurser, todages- og weekend kurser for ledelse og personalegrupper. Grundstrukturen, form og indhold tager udgangspunkt i Angst Vejleder kurset – resten aftales ud fra jeres behov og ønsker. Der er vægt på individuelle løsninger.

 • Angst Vejleder kursus: Målgruppe, I arbejder primært med børn/unge/unge voksne 6-17 år / 18-25 år.
 • Ud af angsten – Vejleder kursus: Målgruppe, I arbejder primært med voksne 25 år plus.

Der er stor efterspørgsel på fagpersoner, der har viden om angst.

 

Rigtig mange fagpersoner efterspørger viden om angst. Og ikke kun viden, også værktøjer, så de kan hjælpe og støtte de angstramte.  

Og derfor har jeg i mine kursustilbud tilføjet, ikke bare en, men hele tre forskellige online værktøjskasser + en bonus.

Online værktøjskasser til fagpersoner:

 • Hjælp de angste børn og unge.
 • Træd ud af angsten
 • Styrk dit selvværd.
 • Bonus – gratis medlemskab af Angst Supervisor Portalen.

Supervisor portalen er en online platform, hvor du har adgang til digitale arbejdsbøger (pdf), som du kan downloade og bruge i din praksis. Der er også forskellige lydøvelser og vejledningsvideoer. 

 

Angst kurserne har lang rækkevidde – her kan I gøre en stor forskel.

 

De individuelle kurser er målrettet skoler, institutioner, virksomheder, organisationer – både offentlige og private.

Primære målgruppe er fagpersoner, der arbejder med børn, unge eller voksne. Det kan være som leder, HR eller ansatte indenfor undervisning – lærere, pædagogiske fagområder, rådgivning, vejledning, pleje og andre sociale pædagogiske fagområder.

Jeres primære behov og ønske er at opkvalificere/ajourføre det professionelle arbejde med den målgruppe, I arbejder med.

 

Angst står øverst, som den største psykiske udfordring blandt børn, unge og voksne.

En udvikling der er eskaleret gennem de sidste 10 år. Der er brug for en forbyggende indsats, for der er intet, der tyder på, at udviklingstendensen ændrer sig i den nærmeste fremtid.

 

Angst er et normalt psykologisk begreb.

 

Det er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse vi har. Når angsten er ude af balance, er der ofte flere sammenfaldende symptomer – psykisk/følelsesmæssige, kropslige, tankemæssige og adfærdsmæssige. På kurserne gennemgår vi alle symptom grupperne, så du efterfølgende kan identificere et barn, ung eller voksne, som er udfordret. Du lærer at stille konkrete spørgsmål, som både hjælper den angstramte og de pårørende til en større afklaring…

 

Der kan være uro, indre rastløshed – psykiske symptomer på angst og/eller stress?

Nervesystem er alert, der er ofte klager over ondt i maven, kvalme, generel fysisk ubehag, svimmelhed, rysten mv. Hvordan spørger du ind til det uden at stigmatisere og sygeliggøre den angstramte? Det får du også svar på.  

Tankerne er urealistiske, forvrængede og katastrofe søgende – åh nej, hvad nu hvis? Og der vil ofte være udpræget undgåelses- og undvigelsesadfærd, som nogen gange er svær at forklare, for den angstramte. Der er ikke umiddelbart nogen rationel forklaring. Når undgåelsesadfærden bliver udfordret med krav, forstærkes de øvrige symptomer ofte. Hvilke krav kan du stille, så du støtter den angstramte og ikke angsten? Det arbejder vi også med.

 

Verden opleves farlig.

Det er mere end svært for et barn/ungt menneske og også for en voksne at vurdere om en situation reelt er “farlig” i virkeligheden, når de psykiske, følelsesmæssige og kropslige symptomer fastholdes af overbevisende katastrofetanker. Verden føles og opleves farlig og uforudsigelig. 

 

Hvad kan du gøre som fagperson, leder eller HR.

Hvordan kan du støtte og hjælpe den angstramte i situationen? Så det er muligt at forblive aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål? Det får du også klarhed over, så du ved præcis, hvor du skal starte.

Din primære rolle er at være facilitator. I ordets oprindelige betydning, gøre noget lettere, for deltagerne. Som facilitator er du igangsætter for en proces, der skal fører til et mål. Her i denne kontekst er målet, at den angstramte lærer nye færdigheder og opbygger modet til være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål. Du skal naturligvis kende målet og vejen dertil, ellers kan du ikke facilitere processen. På kurserne lærer du alt om angst og angsthåndtering.

 

Do’s and Don’ts i angstens verden.

Der er rigtig mange do’s and don’ts  i faciliteringsprocessen. Angsten er udfordrende medspiller, fordi angsten ikke følger de gængse spilleregler. Nogle do’s and don’ts virker indlysende, lige til højrebenet, når du bliver præsenteret for dem. Andre vil udfordre din praksis, dine fagpersonlige vaner og overbevisninger.

 

Du kan og skal ikke løse den angstramtes udfordringer – tværtimod. 

 

Det har faktisk den modsatte effekt, det er vedligeholdende. Det er den angstramte selv, der skal lære at takle og mestre angsten. Og det gælder både for børn, unge og voksne.

Din primære opgave som fagperson, leder, er at hjælpe og støtte (facilitere, supervisere og coache) den angstramte til selv at kunne mestre, hvad som måtte komme. 

JO bedre du er klædt på til opgaven, jo bedre kan du passe på dig selv.

 

Hvad opnår du på angst vejleder kurserne?

 

 • En faglig opkvalificering og ajourføring af viden, færdigheder, metoder og strategier.
 • Så du kan Identificere et barn, ung, voksen, som er udfordret af angst.
 • Iværksætte, facilitere og vejlede i lærings-/ udviklingsprocesser, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede, angste børn, unge og voksne.
 • Iværksætte, facilitere og vejlede i individuelle og/eller gruppeforløb. Dette er en del af todages- og weekendkurserne.
 • Endvidere hjælp og støtte til de pårørende, rådgivning og vejledning.
 • Vejlede kollegaer og/eller medarbejdere, der står i samme eller lignende situation som dig. Dette er en del af todages- og weekendkurserne.

 

Angsten breder sig som ringe i vandet.

 

De angstramte og deres pårørende har brug for din hjælp og støtte. Med den rette specialviden og en faglig værktøjskasse af høj kvalitet kan du gøre en stor forskel for rigtig mange.

Vi står overfor en helt ny målgruppe. De angstramte er udfordret i deres dagligdag, både af intrapsykiske konflikter og problemstillinger og ydre; tidens stigende krav om selvstændighed, stillingtagen og valg og aktiv deltagelse i de sociale lærings-/ arbejdesfællesskaber. 

Stigende forventninger og krav

 

I dag er der stigende forventninger og krav om at stå frem, præstere og efterfølgende reflektere over sin egen præstation. Det gælder både for børn, unge og voksne. 

Det svarer til at løbe et marathon med et brækket ben for den, som er udfordret af præstationsangst, der er en specifik form for social angst. Præstationsangst er ikke et frivilligt valg, fordi alt skal være perfekt. Bag om angsten er der ofte komplekse følelsesmæssige og psykosociale udfordringer og et hurtigt reagerende nervesystem, der udfordrer angsten for angsten. (Kontroltab-læs mere om angst her >>) 

Rigtig mange lever med en skjult angstproblematik, hvilket over tid kan føre til ensomhed, depression, misbrug, selvskadende adfærd, nedsat social funktionsevne og gentagne sygemeldinger.

Her bevæger vi os fra normal angst til angst, som er behandlingskrævende. 

Du kan som leder, HR og fagperson være med til at forebygge denne udvikling. Når angsten opdages i tide, kan man i mange tilfælde undgå følgevirkningerne. 

 

Angsten bruger de samme kanaler

 

Det er generelt accepteret at angst hos børn, unge og voksne har omtrent ens træk og neurobiologisk baggrund. Viden, metoder og strategier (værktøjer) er som udgangspunkt ens. På kurserne differentieres der i forhold til alder, kognition, komorbiditet, øvrige diagnoser som fx ADHD, ADD, TS, ASF mv.  

Som skrevet, er der plads til individuelle behov og ønsker.

 

Angst vejleder kursus – en dag eller to? Hvad er forskellen?

 

Nedenstående kursusbeskrivelse er vejledende og kan som udgangspunkt ændres, tilpasset jeres behov og ønsker. Indholdsstrukturen ligger fast, der kan der ikke differentieres. I har brug for viden om angst, spørgsmålet er hvor meget, og hvilken viden I specifik har brug for.

 • Hvad er det for problematikker I oplever i jeres praksis?
 • Er der gennemgående tematikker?
 • Står I lidt famlende – mangler I klarhed?
 • Er jeres målgruppe meget forskellige, er der mange individuelle problematikker og stor aldersforskel?
 • Hvilke lærings- og udviklingsmål arbejder I med i jeres praksis?
 • Hvad skal I bruge angstkurset til?

 

Oversigt over indhold

Angst Vejleder – Endags kurset er intensivt og for dig, der gerne vil have ny faglige viden og kompetencer, så du kan:

 • Identificeres et barn/unge eller voksen, der er udfordret af angst.
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøtter barnets/den unges mulighed for deltagelse i hverdagens aktiviteter og gøremål.
 • Udvælge og anvende kognitive redskaber/angsthåndterings strategier og sociale færdigheder, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede og angste børn, unge og voksne.
 • Du får en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi, bl.a. Cool Kids og CHILLED programmet, så du kan støtte, hjælpe, rådgive og vejlede (supervisere og coache) den målgruppe, du arbejder med.

 

Angst Vejleder – todages./ og weekendkurset er også intensivt og er en udvidet viderebygning af endagskurset, som beskrevet ovenfor. Kurset er blandt andet for jer, der gerne vil gennemføre individuelle og/eller gruppeforløb med den målgruppe i arbejder med. Eller noget helt andet – hvilket er fordelen ved et skræddersyet kursustilbud. I kan målrette kurset specifikt til jeres praksis:

 

 • Visitation til gruppeforløb, sammensætning, formål og mål.
 • Hvordan faciliterer du et gruppeforløb
 • Introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi, den eksistentielle psykologi og ISTDP.
 • Der er udvidet fokus på selvværd og angst, særligt de selvbeskyttende sociale færdigheder og deres indflydelse på udvikling af angst.
 • Indføring og træning i Cool Kids og Chilled programmet, herunder det manualbaserede gruppeforløb og dets procedurer (målgruppe – børn og unge/unge voksne).
 • Indføring og træning i kognitive, metakognitive og korttids terapeutiske metoder og strategier (målgruppe – voksne)
 • Planlægge og facilitere et 10 ugers forløb (både individuelt og gruppeforløb) for børn, unge og voksne, som er udfordret af angst, der ikke er behandlingskrævende. Samt vide, hvornår familien/pårørende skal inddrages i processen.
 • Facilitere møder og læringsforløb om angst.

 

Når angsten giver komplekse problemstillinger

 

Det er min erfaring, fra min daglige praksis, og fra de mange gruppeforløb jeg har gennemført, både for børn, unge og voksne, at den kognitive tilgang, som anvendes i traditionel angstbehandling, ikke kan stå helt alene, hverken teoretisk eller i praksis. Læs mere under den generelle kursus beskrivelse >>

 

Børn, unge og angst

 

Børn og unge, der lider af angst bliver i langt højere grad end andre børn og unge socialt isoleret. De er mere tilbageholdende, præget af undgåelsesadfærd, tør ikke tage initiativ af frygt for at blive overvældet af angst. For nogle unge ender det i ensomhed, generel mistrivsel og misbrug, sidstnævnte er ofte et forsøg på at selvmedicinere sig ud af angsten. Det er alvorlig, og derfor skal det tages alvorlig.

Angsten påvirker og forstyrrer deres kognitive funktioner, hvilket har stor indflydelse på deres indlæring og deres mulighed for at deltage i de sociale praksisfællesskaber.

 

Hvordan føles angst?

Opmærksomheden er hele tiden rettet mod den potentielle trussel, bekymringer, katastrofetanker mv. i stedet for den opgave, der er blevet stillet. Da angsten ofte medfører somatiske udfordringer såsom kvalme, hovedpine, ondt i maven og generel utilpashed, er der mange, som bliver hjemme fra skole. De tror, de er syge, forældrene tror, de er syge. Over tid kommer der en tvivl, er mit barn syg/sløj, er det stress, eller måske angst? Forældrene har også brug for viden (klarhed), så de ikke går unødigt længe med tvivlen.

 

Angst Vejleder Kurset

Kurset er udviklet til fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Kurset tager udgangspunkt i de mange års erfaringer jeg har fra de videnskabelige og evidensbaseret angst behandlingsprogrammer Cool Kids og Chilled. 

 • Cool Kids er udviklet til børn i alderen 6-12 år.
 • CHILLED er udviklet til unge i alderen 13-17 år. 
 • CHILLED bruges også til unge fra 18-25 år.

Endagskursus >>Weekend kursus >> 

 

Voksne og angst

 

Voksne, som er udfordret af angst, har ofte levet med angsten gennem mange år, uden at vide det. Hvilket medfører flere komplekse psykosociale problemstillinger, stress, øget modstand, manglende motivation, udtalt træthed, tristhed og manglende overskud og glæde ved at være samme med andre. Det er ikke et frivilligt valg. Angsten er ofte så invaliderende, at den angstramte har brug for professionel hjælp.

Der kan være tale om gentagne sygemeldinger, stressforløb, depression og for nogle i en grad, at det går ud over tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

 

Ud af angsten – Vejleder kursus

Kurset er udviklet til fagpersoner, der arbejder med voksne 25 år plus.  Kurset varer to dage, er individuelt tilrettelagt og kan kun bookes af skoler, institutioner, organisationer og virksomheder. 

 

Referencer fra tidligere afholdte seminar, foredrag og kursusforløb

 

 • 2017 / september Randers Ungdomsskole – hele personalet / 5. timers seminar.
 • 2018 Randers Ungdomsskole / Todages kursus for personalegruppe.
 • 2018 AOF Roskilde / Endagskursus for hele personalegruppen.
 • 2018 Oust Mølleskolen – hele personalet / 3. timers seminar.
 • 2019 / januar: Vendsyssel Teater – netværk mellem teatre i Region Midt og Nord / 3. timers seminar.
 • 2019 / april: Fjordskolen Lejre, Socialpædagogisk dagbehandlingstilbud – hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / maj: Lindknud, Socialpædagogisk opholdssted – hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / september: Jobigen Viborg – Kompetence og Udvikling –  42 medarbejder/leder fra alle fem afdelinger / 5. timers seminar.
 • 2019 / oktober: Kræftens Bekæmpelse – Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 2 timers oplæg for behandlere/terapeuter.
 • 2019 / november: SIND Favrskov  / 2 timers foredrag – Træd ud af angsten.
 • 2019 / november: Bedre Psykiatri Maribo / 2 timers foredrag – Træd ud af angsten.
 • 2020 / januar: Magleby Skolecenter Skælskør / 3 timers seminar for 60 medarbejder/leder.
 • 2020 / september: Heldagskursus for hele personalegruppen og leder på Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde.

Hvornår er angsten behandlingskrævende?

Angst er den hyppigste psykiske lidelse blandt børn, unge og voksne. Den begynder ofte i barndommen og er dermed med til at hæmme en normal sund udvikling i forhold til skole, uddannelse, arbejde og social interaktion.

Jeg har haft mange unge og voksne i behandlingsforløb, som kan genkende angst symptomerne fra de var børn. De vidste ikke det var angst, de troede symptomerne var forbigående, at det var deres egen skyld, at de havde gjort noget forkert, at de fejlede noget.

Sådan er jeg selv vokset op, og måske du kan genkende ovenstående? Da jeg var barn fandtes angsten ikke, og så gjorde den alligevel, for jeg var et meget ængstelig barn. Jeg vidste det ikke, jeg var jo bare, som jeg var.

Angsten lever ofte i det skjulte

Den er svær at identificere, når ikke man kender symptomerne. Og den dag i dag er angsten stadig omgærdet med tabuer; at angst er et tegn på svaghed, at man er syg, fejler noget, dårlig opdragelse, selvforskyldt, hypokondri mv. 

Tabuiseringen har mange alvorlige konsekvenser for eksempel,  at den angsteramte eller familien til den angstramte ikke søger hjælp. Og derfor går mange børn, unge og voksne rundt med en uopdaget angstproblematik.

Når angsten hæmmer liv, tanker, følelser, når den nedsætter livskvaliteten og forringer sociale og arbejdsmæssige muligheder, taler man om, at angsten gør en syg. Det er alvorligt, og det skal tages alvorligt, fordi ubehandlet angst ofte fører til ensomhed, depression og misbrug.

Ring mig op

7 + 13 =

Telefontid mandag - fredag fra kl. 9-10. Jeg har flyttet min praksis til Ry, hvor jeg også afholder gruppeforløb. Jeg har åben for fysiske og online samtaler.

Når angstens dikterende stemme råber til dig

Stop op, træk vejret og bliv bevidst om nuet, der hvor du er! Er der en løve, kæmp eller løb. Er der ikke en løve, fortsæt med at trække vejret stille og roligt.

Book fysiske og online samtaler. Praksis i Ry. Telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

Tjek priser på samtaler her >>

 

©Helle Fonager 2020 |  Brunhøjvej 8. 1. sal, 8680 Ry | M: 40870985 | M: info@hellefonager.dk

Download Mini-Guiden: Træd ud af angsten - De 7 trin

Tusinde tak for din tilmelding