fbpx

BOOK KURSER OM ANGST

Lær alt om angst og angsthåndtering

 

Opkvalificere jeres viden og kompetencer.

Angst er tidens største psykiske udfordring blandt børn og unge/unge voksne. En udviklingstendens der er stigende i vor tid, nogle forskere taler ligefrem om angstens tidsalder. Og efter mere et år med Covid-19 pandemien, er angsten eskaleret og har taget en ny drejning. Mange oplever akutte angst relateret belastningsreaktioner (panikangst), stress, depressive symptomer (grundet isolation) og regredieret adfærd.

Et år, er mere end for meget for de fleste. Behovet for fagpersoner, der har viden om angst og ved, hvordan de kan vejlede, støtte og hjælpe er tiltagende stort. 

Der er brug for hjælp her og nu, der er brug for en forebyggende indsats, en opkvalificering af viden om angst i de praksisfællesskaber, der arbejder med børn og unges trivsel og udvikling. Angst vejleder kurset er skræddersyet til fagpersoner. Book et kursus målrettet jeres praksis. 

Telefontid mandag 9-13 og tirsdag - fredag fra kl. 9-10. Praksis i Ry.  

Book et kursus om angst – her er der plads til individuelle behov. 

Har du en opdateret praksisviden om angst? 

 • Ved du, hvordan du kan spotte et barn, ungt mennesker, der er udfordret af angst?
 • Ved du, hvordan du kan hjælpe og støtte barnet, den unge?
 • Og hvad med familien?
 • Direkte, ærligt. Er du nogen gange i tvivl om, hvorvidt du støtter og hjælper barnet, den unge, eller om du “kommer til” at gøre det modsatte, støtte angsten, så den fastholdes og forstærkes?

Sidstnævnte sker ofte, når der mangler viden om angst. Jeg har haft mange samtaler med unge (udfordret af præstationsangst*), der gennem skoletiden, har haft særaftaler i forbindelse med håndsoprækning, fremlæggelser, gruppearbejde mv. Særaftaler, der er lavet i bedste mening, for at hjælpe og støtte. De er dog ikke hensigtsmæssige for det angste unge menneske på længere sigt. Tvætimod, de er med til at vedligeholde angsten og i værste fald forstærke den.

Undgåelse er angstens foretrukne adfærdsstrategi. Eksponering er det modsatte af undgåelse, lidt af gangen indtil jeg kan. Og før en eksponering planlægges og gennemføres, skal der arbejdes med tanker, bekymringer, afkoblet opmærksomhed, surfing og måske lidt problemløsning. Og inden det sættes i værk, er det også vigtigt, at det unge menneske har en viden om, hvad det er, der foregår, og hvorfor det er så svært og angstprovokerende at række hånden op, fremlægge og arbejde i grupper.

Rækkefølgen er super vigtig, og det er den, du bliver præsenteret for på Angst Vejleder kurset.

De fleste fagpersoner er eminente til udviklingstrappestiger (eksponering), der ligger i kerneopgaven. Problemløsning er heller ikke fremmed. Kun få kender til realistisk tænkning, afkoblet opmærksomhed og surfing. De er helt uundværlige strategier, når man gerne vil støtte og hjælpe angste børn og unge. Og det starter altsammen med viden om angst.

Stigende forventninger og krav

I dag er der stigende forventninger og krav om at stå frem, præstere og efterfølgende reflektere over sin egen præstation. Det gælder både for børn og unge.

Det svarer til at løbe et marathon med et brækket ben for den, som er udfordret af præstationsangst*, der er en specifik form for social angst. Præstationsangst er ikke et frivilligt valg, fordi alt skal være perfekt. Bag om angsten er der ofte komplekse følelsesmæssige og psykosociale udfordringer og et hurtigt reagerende nervesystem, der udfordrer angsten for angsten. (Kontroltab-læs mere om angst her >>) 

Rigtig mange lever med en skjult angstproblematik, hvilket over tid kan føre til ensomhed, depression, misbrug, selvskadende adfærd, nedsat social funktionsevne og gentagne sygemeldinger. Her bevæger vi os fra normal angst til angst, som er behandlingskrævende. Det er vigtigt for dig som fagperson, at kende til kriterierne for behandlingskrævende angst, så du ikke kommer på overarbejde.

 

Angst er et normalt psykologisk begreb.

Det er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse vi har. Når angsten er ude af balance, er der ofte flere sammenfaldende symptomer – psykisk/følelsesmæssige, kropslige, tankemæssige og adfærdsmæssige. På kurserne gennemgår vi alle symptomgrupperne, så du efterfølgende kan identificere et barn, ung, der er udfordret. Du lærer at stille konkrete spørgsmål, som både hjælper den angstramte og de pårørende til en større afklaring…

Der kan være uro, indre rastløshed – psykiske symptomer på angst og/eller stress?

Nervesystem er alert, der er ofte klager over ondt i maven, kvalme, generel fysisk ubehag, svimmelhed, rysten mv. Hvordan spørger du ind til det uden at stigmatisere og sygeliggøre den angstramte? Det får du også svar på.  

Tankerne er urealistiske, forvrængede og katastrofe søgende – åh nej, hvad nu hvis? Og der vil ofte være udpræget undgåelses- og undvigelsesadfærd, som nogen gange er svær at forklare, for den angstramte. Der er ikke umiddelbart nogen rationel forklaring. Når undgåelsesadfærden bliver udfordret med krav, forstærkes de øvrige symptomer ofte. Hvilke krav kan du stille, så du støtter den angstramte og ikke angsten? Det arbejder vi også med.

Verden opleves farlig.

Det er mere end svært for et barn/ungt menneske at vurdere om en situation reelt er “farlig” i virkeligheden, når de psykiske, følelsesmæssige og kropslige symptomer fastholdes af overbevisende katastrofetanker. Verden føles og opleves farlig og uforudsigelig. 

Hvad kan du gøre som fagperson.

Din primære rolle er at være facilitator. I ordets oprindelige betydning, gøre noget lettere, for deltagerne. Som facilitator er du igangsætter for en proces, der fører til et mål. Her i denne kontekst er målet, at den angstramte lærer nye færdigheder og opbygger modet til være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål. Du skal naturligvis kende målet og vejen dertil, ellers kan du ikke facilitere processen. På kurserne lærer du alt om angst og angsthåndtering.

 

Angsten breder sig som ringe i vandet.

Det er sandt. Angst smitter. Dens frekvens skaber tvivl og usikkerhed, der forstærkes yderligere af de fem panikangsttriggere:

 • Ingen flugtveje
 • Ingen hjælp indenfor rækkevidde.
 • Pinlige situationer.
 • Frygten for at bryde sammen
 • Tab af kontrol.

Panikangsttriggere tilfører angsten en ekstra lag. Kort sagt man er dobbelt udfordret. På kurserne gennemgår jeg de fem panikangstriggere og hvad du kan gøre helt konkret for at hjælpe og støtte barnet, den unge. Vi står overfor en helt ny målgruppe. De angstramte er udfordret i deres dagligdag, både af intrapsykiske konflikter og problemstillinger og ydre; tidens stigende krav om selvstændighed, stillingtagen og valg og aktiv deltagelse i de sociale lærings-/ arbejdesfællesskaber. 

Intet barn, intet ungt menneske, der er udfordret af angst, ønsker at være det. Der er ikke tale om en viljeshandling, jeg lader som om, for at slippe. Det findes ikke i angstens verden. Den aktiveres og styres i det autonome nervesystem, der styres udenfor viljens kontrol. Det er derfor, man “ikke bare” kan tage sig sammen. Det kræver både vilje og kontrol at tage sig sammen.

 

Du kan og skal ikke løse den angstramtes udfordringer – tværtimod. 

Det har faktisk den modsatte effekt, det er vedligeholdende. Det er den angstramte selv, der skal lære at takle og mestre angsten. Og det gælder både for børn og unge. Det er også vigtigt at kunne vejlede og rådgive forældrene, så de ved, hvordan de kan støtte og hjælpe deres barn. Det går vi i dybden med på todages- og weekend kurset. 

Din primære opgave som fagperson er at hjælpe og støtte (facilitere, supervisere og coache) den angstramte til selv at kunne mestre, hvad som måtte komme. JO bedre du er klædt på til opgaven, jo bedre kan du passe på dig selv.

Når der er individuelle behov og ønsker.

Er der brug for et skræddersyet kursus, og det har du mulighed for her. Jeg tilretterlægger kurset målrettet jeres praksis og jeres behov.

 • Har I brug for en dag eller to dage?
 • Hvad vil I gerne have ud af kurset?
 • Hvad er formålet, målet i forhold til jeres praksis og jeres målgruppe?

Jeg har afholdt Angst vejleder kurset siden 2016 (tidligere hed det Cool Kids Supervisor kursus) Flere end 400 fagpersoner været afsted, derudover har jeg afholdt en del individuelle tilrettelagt kurser, tjek referencer længere ned siden.  Grundstrukturen, form og indhold tager udgangspunkt i Angst Vejleder kurset – resten aftales ud fra jeres behov og ønsker. Der er vægt på individuelle løsninger.

 

Angst Vejleder kursus – en dag eller to?

Lær om angst og angsthåndtering, book en dag eller sæt mere tid af og book et skræddersyet todageskursus. Nedenstående er en beskrivelse af de forskellige kurser.

Angst Vejleder – Endags kurset er intensivt og for jer, der gerne vil have ny faglige viden og kompetencer, så I kan:

 • Identificere et barn, en ung, der er udfordret af angst og vide, hvad I kan gøre for at hjælpe og støtte.
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst, så I ikke kommer på overarbejde. Hvem kan I hjælpe, og hvem skal I sende videre.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøtter barnets/den unges mulighed for deltagelse i hverdagens aktiviteter og gøremål.
 • I får viden om angst, beskrevet fra forskellige perspektiver, så I får en indsigt i angstens årsag og virkning, dens hvorfor, hvordan og hvad.
 • I får en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi, heri mine mange års erfaringer fra Cool Kids og CHILLED programmet, så I kan støtte, hjælpe, rådgive og vejlede den målgruppe, I arbejder med. 

 

Todages-/ Weekendkurset er en udvidet viderebygning af endagskurset, som beskrevet ovenfor.

På todages-/ weekend kurset får I mere tid til fordybelse. Vi åbner værktøjskassen og sætter et forløb i gang, så I får en god fornemmelse af, hvordan et struktureret forløb udspiller sig i praksis. I får også et komplet undervisningsforløb med hjem, som I kan sætte i gang efterfølgende.

 • Visitation til individuelt- og gruppeforløb, sammensætning, formål og mål.
 • Hvordan faciliteres et gruppeforløb
 • Introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi og udvalgte metakognitive metoder og strategier.
 • Der er udvidet fokus på selvværd og angst, særligt de selvbeskyttende sociale færdigheder og deres indflydelse på udvikling af angst.
 • Indføring og træning i de kognitive metoder og strategier, der anvendes i dag, heri mine erfaringer fra de mange Cool Kids og Chilled gruppeforløb jeg har gennemført.
 • Planlægge og facilitere et 10 ugers forløb (både individuelt og gruppeforløb) for børn/unge, der er udfordret af angst, som ikke er behandlingskrævende. Samt vide, hvornår familien skal inddrages i processen.
 • Facilitere møder og læringsforløb om angst.

 

Angsten bruger de samme kanaler

 

Det er generelt accepteret at angst hos børn, unge og voksne har omtrent ens træk og neurobiologisk baggrund. Viden, metoder og strategier (værktøjer) er som udgangspunkt ens. På kurserne differentieres der i forhold til alder, kognition, komorbiditet, øvrige diagnoser som fx ADHD, ADD, TS, ASF mv.  

Som skrevet, er der plads til individuelle behov og ønsker.

 

Hvad opnår I med angst vejleder kurserne?

 • En faglig opkvalificering og ajourføring af viden, færdigheder, metoder og strategier.
 • Så du kan Identificere et barn, ung, voksen, som er udfordret af angst.
 • Iværksætte, facilitere og vejlede i lærings-/ udviklingsprocesser, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede, angste børn, unge og voksne.
 • Iværksætte, facilitere og vejlede i individuelle og/eller gruppeforløb. Dette er en del af todages- og weekendkurserne.
 • Endvidere hjælp og støtte til de pårørende, rådgivning og vejledning.
 • Vejlede kollegaer og/eller medarbejdere, der står i samme eller lignende situation som dig. Dette er en del af todages- og weekendkurserne.

 

Angst kurserne har lang rækkevidde – her kan I gøre en stor forskel.

 • De individuelle kurser er målrettet skoler, institutioner, virksomheder, organisationer, både offentlige og private.
 • Primære målgruppe er fagpersoner, der arbejder med børn og unge indenfor undervisning – lærere, pædagogiske fagområder, rådgivning, vejledning, pleje og andre sociale pædagogiske fagområder.
 • Jeres primære behov og ønske er at opkvalificere/ajourføre jeres professionelle arbejde med de målgrupper, I arbejder med.

 

Angst Vejleder Kurset

Kurset er udviklet til fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Kurset tager udgangspunkt i de mange års erfaringer jeg har fra de videnskabelige og evidensbaseret angst behandlingsprogrammer Cool Kids og Chilled. 

Læs mere om endagskurset her >>

Læs mere om todageskurset og weekend kurset her >> 

Angst Vejleder kurset er nået vidt omkring

 

Referencer fra tidligere afholdte seminar, foredrag og kursusforløb:

 • 2017 / september Randers Ungdomsskole – hele personalet / 5. timers seminar.
 • 2018 Randers Ungdomsskole / Todages kursus for personalegruppe.
 • 2018 AOF Roskilde / Endagskursus for hele personalegruppen.
 • 2018 Oust Mølleskolen – hele personalet / 3. timers seminar.
 • 2019 / januar: Vendsyssel Teater – netværk mellem teatre i Region Midt og Nord / 3. timers seminar.
 • 2019 / april: Fjordskolen Lejre, Socialpædagogisk dagbehandlingstilbud – hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / maj: Lindknud, Socialpædagogisk opholdssted – hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / september: Jobigen Viborg – Kompetence og Udvikling –  42 medarbejder/leder fra alle fem afdelinger / 5. timers seminar.
 • 2019 / oktober: Kræftens Bekæmpelse – Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 2 timers oplæg for behandlere/terapeuter.
 • 2019 / november: SIND Favrskov  / 2 timers foredrag – Træd ud af angsten.
 • 2019 / november: Bedre Psykiatri Maribo / 2 timers foredrag – Træd ud af angsten.
 • 2020 / januar: Magleby Skolecenter Skælskør / 3 timers seminar for 60 medarbejder/leder.
 • 2020 / september: Julemærkehjemmet Liljeborg, Roskilde / endagskursus hele personalegruppen.

Kommende kurser i 2021

 • 2021 / september: Aflastningshjemmet Egehøj, Randers SØ / Endagskursus for hele personalet.
 • 2021 / september: Klubberne Frederikssund By, Frederikssund / endagskursus over 2 dage for halvdelen af personalegrupperne.
 • 2022/ januar: Foredrag som del af pædagogisk dag for hele personalet på Jakobskolen i Aarhus.
 • 2022/ marts: Endagskursus for personale fra Bostøtteenheden, Haderslev Kommune.
 • 2022 / marts: Klubberne Frederikssund By, Frederikssund / endagskursus over 2 dage for sidst halvdel af personalegrupperne.
 • 2022 / maj: Kræftens Bekæmpelse – Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 3 timers workshop for behandlere/terapeuter.
 • Her er der plads til jeres individuelle kursus, endags eller todages for hele personalet.

Hvornår er angsten behandlingskrævende?

Angst er den hyppigste psykiske lidelse blandt børn, unge og unge voksne. Den begynder ofte i barndommen og er dermed med til at hæmme en normal sund udvikling i forhold til skole, uddannelse, arbejde og social interaktion.

Angsten lever ofte i det skjulte

Den er svær at identificere og spotte, når ikke man kender angstens symptomgrupper. Den er svær at håndtere, når man ikke ved, hvilke strategier man skal bruge. I dag er der heldigvis veldokumenteret og evidensbaseret angsthåndteringsstrategier. Og det er dem, du bliver præsenteret for på kurserne.

Jeg har siden 2016 taget rundt i hele landet og afholdt individuelt tilrettelagt kurser for fagpersoner, lærere, pædagoger og socialfaglig personale.

Priser for individuelt tilrettelagt angst vejleder kursus 2022:

Jylland: pris pr. dag 16.500 kr.

Sjælland: pris pr. dag 18.700 kr.

Grundet almindelig prisstigninger, har jeg sat kursusprisen op med 10% i 2022.

Mere info om pris og betingelser, læs her.

Ring mig op

5 + 6 =

Telefontid mandag 9-13 og tirsdag - fredag fra kl. 9-10. Praksis i Ry.  

Når angstens dikterende stemme råber til dig

Stop op, træk vejret og bliv bevidst om nuet, der hvor du er! Er der en løve, kæmp eller løb. Er der ikke en løve, fortsæt med at trække vejret stille og roligt.

Book fysiske og online samtaler. Praksis i Ry. Telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

Tjek priser på samtaler her >>

 

©Helle Fonager 2020 |  Brunhøjvej 8. 1. sal, 8680 Ry | M: 40870985 | M: info@hellefonager.dk

Download Mini-Guiden: Træd ud af angsten - De 7 trin

Tusinde tak for din tilmelding