fbpx

ANGST VEJLEDER KURSUS - WEEKEND

 

Mere end nogensinde, de angste børn og unge har brug for hjælp.

Covid19 efterlader sig dybe spor hos mange af de angste børn og unge, fordi de ikke har ressourcer til at navigere med. Angsten har overtaget maskinrummet og dermed styringen, og den vibrerer med en frekvens, der signalerer, at verden er farlig.

Mere end et år med Corona restriktioner og nedlukning er mere end for meget for de fleste, de fulde konsekvenser, kender vi ikke endnu. Jeg oplever en markant ændring af angstens karakter, særligt regredieret adfærd, der gør det sværere at arbejde med angsten.

På weekend kurset får du mere tid til at fordybe dig i angstens væsen, den drejning angsten har taget og endnu vigtigere, hvad du helt konkret kan gøre også forhold til familien og øvrige samarbejdspartnere. Du får et komplet forløb med hjem, som du kan sætte i gang med det samme, et forløb, der er målrettet din praksis.

Angst Vejleder kurset har fuld fokus på angsthåndtering målrettet den pædagogiske, lærerfaglige og socialfaglige praksis. Der er ikke tale om behandling, der er tale om, hvordan du i din praksis kan hjælpe og støtte de børn og unge, der er udfordret af angst og overdreven bekymringstendes.

Tjek kursuskalenderen på siden og meld dig til.

Telefontid mandag 9-13 og tirsdag - fredag fra kl. 9-10. Praksis i Ry.  

 

Angst Vejleder kurserne har lang rækkevidde.

Der følges op med virtuel sparring, vejledning og supervision.

Målgruppe: Du har en grunduddannelse indenfor følgende fagområder, f.eks. lærer, pædagog o. lign. Dit ønske er at opkvalificere og ajourføre dit professionelle arbejde med din målgruppe, der primært er børn og unge. Der er også fokus på, hvordan du kan støtte og hjælpe familien.

Du kan melde dig til som privat person eller via din arbejdsplads. Klik på den ønskede dato og du kommer direkte til tilmeldingssiden, hvor du også finder kursets programoversigt og øvrige informationer.

 

På kurserne får du specialviden om angst, hvilket vil styrke din praksis

 • Psykoedukation om angst.
 • Viden og indsigt i de bagvedliggende neuropsykologiske processer*, som styrer angsten.
 • Viden, indsigt og forståelse af vores kognition* og påvirkningen og konsekvenserne af kognitive bias*.
 • Og naturligvis en solid værktøjskasse, der kan imødekomme de udfordringer, den angstramte har i sin aktive dagligdag.

 

 • *Neuropsykologi, læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser.
 • *Kognition, Betyder tænkning og handler om at tilegne sig viden og opnå erkendelse.
 • *Kognitive Bias, Bias betyder skævhed. Kognitiv bias er forvrængede tænkemåder, som fx tankelæsning, spådomme, katastrofetænkning, overgeneralisering, personalisering, negativt filter, burde og bør, polariseret tænkning - alt eller intet, bebrejdelser, hvad nu hvis, sammenligninger, fokus på ærgrelser, følelsesmæssig ræsonnementer, benægtelse, dømmende  sort/hvidt, godt/dårligt, overlegen/underlegen, mindreværd/mere værd.

 

Angst er et normalt psykologisk begreb.

Det er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse vi har. Når angsten er ude af balance, er der ofte flere sammenfaldende symptomer - psykisk/følelsesmæssige, kropslige, tankemæssige og adfærdsmæssige. På kurserne gennemgår vi alle symptom grupperne, så du efterfølgende kan identificere et barn, ung eller voksne, som er udfordret. Du lærer at stille konkrete spørgsmål, som både hjælper den angstramte og de pårørende til en større afklaring...

Der kan være uro, indre rastløshed - psykiske symptomer på angst og/eller stress?

Nervesystem er alert, der er ofte klager over ondt i maven, kvalme, generel fysisk ubehag, svimmelhed, rysten mv. Hvordan spørger du ind til det uden at stigmatisere og sygeliggøre den angstramte? Det får du også svar på.  

Tankerne er urealistiske, forvrængede og katastrofe søgende - åh nej, hvad nu hvis? Og der vil ofte være udpræget undgåelses- og undvigelsesadfærd, som nogen gange er svær at forklare, for den angstramte. Der er ikke umiddelbart nogen rationel forklaring. Når undgåelsesadfærden bliver udfordret med krav, forstærkes de øvrige symptomer ofte. Hvilke krav kan du stille, så du støtter den angstramte og ikke angsten? Det arbejder vi også med.

Verden opleves farlig.

Det er mere end svært for et barn/ungt menneske og også for en voksne at vurdere om en situation reelt er “farlig” i virkeligheden, når de psykiske, følelsesmæssige og kropslige symptomer fastholdes af overbevisende katastrofetanker. Verden føles og opleves farlig og uforudsigelig. 

Hvad kan du gøre som fagperson.

Hvordan kan du støtte og hjælpe den angstramte i situationen? Så det er muligt at forblive aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål? Det får du også klarhed over, så du ved præcis, hvor du skal starte.

Din primære rolle er at være facilitator. I ordets oprindelige betydning, gøre noget lettere, for deltagerne. Som facilitator er du igangsætter for en proces, der skal fører til et mål. Her i denne kontekst er målet, at den angstramte lærer nye færdigheder og opbygger modet til være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål. Du skal naturligvis kende målet og vejen dertil, ellers kan du ikke facilitere processen.

Do's and Don'ts i angstens verden.

Der er rigtig mange do's and don'ts  i faciliteringsprocessen. Angsten er en meget udfordrende medspiller, fordi den ikke følger de gængse spilleregler. Nogle do's and don'ts virker indlysende, lige til højrebenet, når du bliver præsenteret for dem. Andre vil udfordre din praksis, dine fagpersonlige vaner og overbevisninger.

 

Børn, unge og angst

Børn og unge, der lider af angst bliver i langt højere grad end andre børn og unge socialt isoleret. De er mere tilbageholdende, præget af undgåelsesadfærd, tør ikke tage initiativ af frygt for at blive overvældet af angst. For nogle unge ender det i ensomhed, generel mistrivsel og misbrug, sidstnævnte er ofte et forsøg på at selvmedicinere sig ud af angsten. Det er alvorlig, og derfor skal det tages alvorlig.

Angsten påvirker og forstyrrer deres kognitive funktioner, hvilket har stor indflydelse på deres indlæring og deres mulighed for at deltage i de sociale praksisfællesskaber.

Hvordan føles angst?

Opmærksomheden er hele tiden rettet mod den potentielle trussel, bekymringer, katastrofetanker mv. i stedet for den opgave, der er blevet stillet. Da angsten ofte medfører somatiske udfordringer såsom kvalme, hovedpine, ondt i maven og generel utilpashed, er der mange, som bliver hjemme fra skole. De tror, de er syge, forældrene tror, de er syge. Over tid kommer der en tvivl, er mit barn syg/sløj, er det stress, eller måske angst? Forældrene har også brug for viden (klarhed), så de ikke går unødigt længe med tvivlen. 

 

Angsten får flere udfordringer i grupper.

 

På weekendkurset går vi helt ind i de gruppedynamiske processer, så du efterfølgende kan facilitere et gruppeforløb med børn og unge, der er udfordret af angst og overdreven bekymringstendens. Der er også fokus på forældrene og de pårørende, hvordan kan du engagere dem i processerne, hvad skal de vide og lære, så de støtter den angstramte og ikke angsten. Sidstnævnte er en af de største udfordringer for forældre og pårørende.

At møde andre, som kender og genkender angstens urimelige dikterende adfærd er forløsende.

Det bryder tabuer, gør op med forkerthedsfølelsen og ensomheden, der ofte følger med angsten. Det er svært at beskrive, hvordan angsten påvirker selvværdet, det er svært at sætte ord på noget, man endnu ikke har bevidstgjort og erkendt. Når man møder andre, som forstår én, som kan beskrive det ubeskrivelige, overskrides de grænser, der har fastholdt forkerthedsfølelsen, som er en af angstens største samarbejdspartner. Det er her selvværd for alvor kommer på overarbejde.

På weekendkurset

Gennemgår vi alle de selvbeskyttende sociale færdigheder, som selvværdet læner sig op ad. Du får endvidere master onlinekurset Styrk dit Selvværd med hjem.

Bliv angst vejleder.

Kurset tager udgangspunkt i den nyest videnskabelige og evidensbaseret angstbehandling, heri både kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og korttidsterapi. Angst er også et eksistentiel vilkår. Når livet udfordrer os, er det ikke nok at ændre tankerne, eller sætte dem på pause. De følelsesmæssige udfordringer, der følger med skal også belyses og håndteres. Det arbejder vi også med på weekendkurset.

Indhold, struktur og form er målrettet fagpersoner og ikke behandlere. Der er fokus på, hvordan du kan bruge viden, metoder og strategier i dit praksis felt. 

Jeg har arbejdet professionel med angstbehandling gennem de sidste 8 år, heri de velkendte angstbehandlingsprogrammer Cool Kids og Chilled, der har stor succes verden over. Min praksiserfaring fra de mange forløb, jeg har gennemført, er en naturlig del af kurserne. 

Cool Kids og Chilled Programmerne er udviklet på Center for Emotional Health på Macquarie University i Sydney Australien tilbage i 2003. De bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, der har rødder tilbage til den amerikanske psykiater Aaron Beck, der er anses som grundlæggeren af den kognitive terapi. På kurserne gennemgåes alle de kognitive principper. 

 

 • Cool Kids er udviklet til børn i alderen 6-12 år.
 • CHILLED er udviklet til unge i alderen 13-17 år. 

 

Angst Vejleder kursus.

Det helt overordnede mål med kurserne er at ajourføre og opkvalificere din viden og kompetencer i forhold til børn, unge og voksne, som er udfordret af angst og/eller overdreven bekymringstendens. Weekendkurset er for dig, som gerne vil arbejde struktureret med et forløb i din praksis, det kan være et individuelt forløb eller et gruppeforløb.

Den angstramte og familien har brug for at lære nye færdigheder, få vejledning, viden og værktøjer til at opbygge modet til at være aktiv deltagende og kunne håndtere hverdagens aktivteter og gøremål.

Din rolle er at facilitere processen.

Din indsigt og forståelse er uundværlig for den, som er udfordret af angst. Det er vigtig at fremhæve, at det er den angstramte, der skal gøre arbejdet, og ikke dig, som fagperson. Her kommer den løsningsorienteret tilgang til kort, fordi den implicit stiller krav til den angstramte. Krav som ikke kan imødekommes, fordi angsten står i vejen.

Jo mere du går i løsningsmode, jo flere frustrationer vil du og den angstramte opleve.

Du kan og skal ikke løse den angstramtes udfordringer. Din opgave er at facilitere processer, formidle viden og lære den angstramte de nødvendige færdigheder, der skal til for at overvinde angstens dikterende adfærd.

Vi arbejder praksisnært - du får bl.a. en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings strategier og metoder fra den kognitive adfærdsterapi. Det er min erfaring med de mange angstbehandlingsforløb, jeg har gennemført, at den kognitive tilgang kommer til kort - det er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt for at komme helt til bunds. Og det er mit ærinde.

Udgangspunktet på weekend kurset er det samme som endagskurset. Så hvorfor vælge weekendkurset?

 

Angst Vejleder kursus - en dag eller to?

Lær om angst og angsthåndtering på en dag eller giv dig selv mere tid, og tag på et todageskursus .

Angst Vejleder - Endags kurset er intensivt og for dig, der gerne vil have ny faglige viden og kompetencer, så du kan:

 • Identificere et barn, en ung, der er udfordret af angst og vide, hvad du kan gøre for at hjælpe og støtte.
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst, så du ikke kommer på overarbejde. Hvem kan du hjælpe, og hvem skal du sende videre.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøtter barnets/den unges mulighed for deltagelse i hverdagens aktiviteter og gøremål.
 • Du får viden om angst, beskrevet fra forskellige perspektiver, så du får en indsigt i angstens årsag og virkning, dens hvorfor, hvordan og hvad.
 • Du får en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi, heri mine mange års erfaringer fra Cool Kids og CHILLED programmet, så du kan støtte, hjælpe, rådgive og vejlede den målgruppe, du arbejder med. 

 

Weekendkurset er en udvidet viderebygning af endagskurset, som beskrevet ovenfor.

På weekend kurset får du mere tid til fordybelse. Vi åbner værktøjskassen og sætter et forløb i gang, så du får en god fornemmelse af, hvordan et struktureret forløb udspiller sig i praksis. Du får også et komplet undervisningsforløb med hjem, som du kan sætte i gang efterfølgende.

 • Visitation til individuelt- og gruppeforløb, sammensætning, formål og mål.
 • Hvordan faciliterer du et gruppeforløb
 • Introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi og udvalgte metakognitive metoder og strategier.
 • Der er udvidet fokus på selvværd og angst, særligt de selvbeskyttende sociale færdigheder og deres indflydelse på udvikling af angst.
 • Indføring og træning i de kognitive metoder og strategier, der anvendes i dag, heri mine erfaringer fra de mange Cool Kids og Chilled gruppeforløb jeg har gennemført.
 • Planlægge og facilitere et 10 ugers forløb (både individuelt og gruppeforløb) for børn/unge, der er udfordret af angst, som ikke er behandlingskrævende. Samt vide, hvornår familien skal inddrages i processen.
 • Facilitere møder og læringsforløb om angst.

 

Book et kursusforløb, seminar og fordragsoplæg

Lær alt om angst og angsthåndtering. Bidrag med ny faglige viden og kompetenceudvikling i dit faglige praksisfællesskab.

Jeg laver individuel tilrettelagt kurser, både endagskurser, todages- og weekend kurser for ledelse og personalegrupper. Grundstrukturen, form og indhold tager udgangspunkt i Angst Vejleder kurset - resten aftales ud fra jeres behov og ønsker. 

Her er der plads til individuelle behov. Jeg tager rundt i hele landet og kommer gerne ud til jer. Det er muligt at booke et individuelt tilrettelagt kursus målrettet jeres praksis og målgruppe. Jeg har de sidste 2 år afholdt flere kurser og seminar for skoler, institutioner og organisationer. 

Angst Vejleder kurset er nået vidt omkring

Referencer fra tidligere afholdte seminar, foredrag og kursusforløb:

 • 2017 / september Randers Ungdomsskole - hele personalet / 5. timers seminar.
 • 2018 Randers Ungdomsskole / Todages kursus for personalegruppe.
 • 2018 AOF Roskilde / Endagskursus for hele personalegruppen.
 • 2018 Oust Mølleskolen - hele personalet / 3. timers seminar.
 • 2019 / januar: Vendsyssel Teater - netværk mellem teatre i Region Midt og Nord / 3. timers seminar.
 • 2019 / april: Fjordskolen Lejre, Socialpædagogisk dagbehandlingstilbud - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / maj: Lindknud, Socialpædagogisk opholdssted - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / september: Jobigen Viborg - Kompetence og Udvikling -  42 medarbejder/leder fra alle fem afdelinger / 5. timers seminar.
 • 2019 / oktober: Kræftens Bekæmpelse - Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 2 timers oplæg for behandlere/terapeuter.
 • 2019 / november: SIND Favrskov  / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten.
 • 2019 / november: Bedre Psykiatri Maribo / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten.
 • 2020 / januar: Magleby Skolecenter Skælskør / 3 timers seminar for 60 medarbejder/leder.
 • 2020 / september: Julemærkehjemmet Liljeborg, Roskilde / endagskursus hele personalegruppen.

Kommende kurser i 2021

 • 2021 / september: Aflastningshjemmet Egehøj, Randers SØ / Endagskursus for hele personalet.
 • 2021 / september: Klubberne Frederikssund By, Frederikssund / endagskursus over 2 dage for halvdelen af personalegrupperne.
 • 2022/ januar: Foredrag som del af pædagogisk dag for hele personalet på Jakobskolen i Aarhus.
 • 2022/ marts: Endagskursus for personale fra Bostøtteenheden, Haderslev Kommune.
 • 2022 / marts: Klubberne Frederikssund By, Frederikssund / endagskursus over 2 dage for sidst halvdel af personalegrupperne.
 • 2022 / maj: Kræftens Bekæmpelse - Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 3 timers workshop for behandlere/terapeuter.
 • Her er der plads til jeres individuelle kursus, endags eller todages for hele personalet.

Praktisk information om angst kurset

Angst Vejleder kurser

Endagskursus: pris 2190 kr. inkl moms. Kurset varer fra kl. 9.00 - 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning - morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er inkluderet undervisningskompendium, et valgfrit online kursus (normalpris 1099 kr.), samt Follow up / 2 t. virtuel sparring, supervision (normalpris 2x1500 kr.)

Weekend kursus: pris 4380 kr. inkl moms. Kurset varer to dage fra kl. 9.00 - 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning - morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er også inkluderet et undervisningskompendium, samt to valgfrie online kursus (normalpris 2x1099 kr.), samt Follow up / 2 t. virtuel sparring, supervision (normalpris 2x1500 kr.)

Jylland 2022 Angst Vejleder weekend kursus:  19/20 marts 2022 - Ry, Brunhøjvej 8.

Jylland 2022 Angst Vejleder endagskursus: 6. april 2022 - Ry, Brunhøjvej 8 / 4. maj 2022 - Ry, Brunhøjvej 8.

Sjælland 2022 Angst Vejleder endagskursus: 23. marts 2022 - Bautahøj Jægerspris

Ring mig op

6 + 7 =

Hvad siger kursisterne

"Meget kompetent og dygtig kursusholder/underviser. Stor viden, behagelig facon og god kontakt til kursisterne. Og ikke mindst en brand i hjertet for børn, unge og voksne med angst og andre udfordringer. En brand man mærker. Derfor kan du trygt kaste dig i Helles arme ligemeget om du leder efter en guide på din personlige rejse eller skal bruge en foredragsholder, der når helt ud i hjørnerne af salen".

Bo Jacobsen

Leder, Randers Ungdomskole.

Book fysiske og online samtaler. Praksis i Ry. Telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

Tjek priser på samtaler her >>

 

©Helle Fonager 2020 |  Brunhøjvej 8. 1. sal, 8680 Ry | M: 40870985 | M: info@hellefonager.dk

Download Mini-Guiden: Træd ud af angsten - De 7 trin

Tusinde tak for din tilmelding