fbpx

Angst vejleder todages kursus

Har du brug for at opgradere din fagpraksis, så du kan vejlede og hjælpe angstramte i deres hverdag?

Angst vejleder kurserne giver dig kompetencer til at vejlede, hjælpe og støtte børn, unge eller voksne, der er udfordret af ængstelig adfærd og angst i en grad, at det griber ind i hverdagens daglige aktiviteter og gøremål.

Den ængstelige, usikre angst kommer ofte til udtryk gennem undgåelsesadfærd, forventningsangst, social og faglig tilbagetrækning, endeløse hvad nu hvis bekymringer, grublerier, overtænkning, mistrivsel, tristhed og en lang række af fysiske symptomer.

2 dages kursus

Vi mødes 2 hverdage kl. 09.00-16.00
+ 3 timers online follow up og supervison.

Tjek kommende kurser:

Jylland, Silkeborg 8-9 feb (sidste frist for tilmelding 25 januar).

Sjælland, Greve 18-19 april (få pladser tilbage).

Udvid dit fagpersonlige kompetencefelt

På kurset lærer du, hvordan du vejleder angstramte, børn, unge eller voksne i dit praksisfelt.

Du får et indblik i forskellige vejledningsstrategier og spørgeteknikker, der tilgodeser angstramte og deres pårørende.

Viden om angst er central og et omfangsrigt emne. Spørgsmålet er, hvad du har brug for at vide, for at kunne vejlede angstramte?

Du bliver præsenteret for hands-on viden om angst. 

En viden, der er struktureret og illustreret, så du kan videreformidle den til angstramte, forældre, pårørerende og øvrige samarbejdsparter.

Kurset tager udgangspunkt i kognitiv og metakognitiv teori og metode

Du kommer til at arbejde med:

Omstrukturering af urealistiske og katastrofesøgende tanker, afkobling af trigger tanker, ændring af negative, selvkritiske tanker, surfing, eksponering, undgåelses- og sikkerhedssøgende adfærd, responshindring, problemløsning, selvsikker adfærd, selvværd og de vigtige selvbeskyttende sociale færdigheder.

Alle metoder og strategier er veldokumenteret og evidensbaseret, de anvendes i angstbehandling.

På kurset få du indblik i, hvordan du kan bruge strategier og metoder i din praksis.

Tvivl skaber usikkerhed

Gør jeg mon det rigtige? Hvad nu, hvis jeg gør det hele værre. Kan jeg ikke komme til at udstille nogen ved at sætte forløb i gang? Jeg er fagperson, er angst ikke udenfor mit fagområde?

På todages angst kurset får du svar på alle dine tvivlsspørgsmål, så du ved præcist, hvordan du kan planlægge og gennemføre samtaleforløb og gruppeforløb. Du får også konkrete anvisninger til samtaler med forældre, kollegaer og øvrig samarbejdsparter.

Udvid og styrk din praksis

Du arbejder med mennesker, har fokus på trivsel, udvikling, læring, relationer, anerkendelse, fællesskab, inkluderende indsatser mv.

Angste børn, unge, voksne færdes i et hav af sociale og faglige fællesskaber. Fællesskaber, der udfordrer dem, fordi angsten spænder ben.

På todages kurset lærer du, hvordan du kan hjælpe og støtte angstramte til at få mere gåpåmod til at deltage i de fællesskaber.

Fordybelse og mere "hands-on"

Mere tid, giver plads til fordybelse og mere “hands-on”praksis.

På todages kurset afprøver vi udvalgte kognitive og metakognitive strategier, så du kan opleve, hvordan de virker.

Øvelser i at stille omstrukturerende spørgsmål, der skaber klarhed, afkobling af opmærksomhed og udvalgte åndedrætsøvelser, der beroligere nervesystemet, er nogle af øvelserne.

Angst er også et råb om hjælp

Angsten deaktiverer ikke kun modet til at turde, det man gerne vil, den presser også selvværdet helt i bund.

At føle sig forkert, ikke god nok, anderledes er ofte et tegn på, at angsten har fat i selvværdet.

På todages kurset går vi bagom angsten. Vi undersøger, hvordan den griber ind i det personlige fundament (selvværdet) og skaber indre følelsesmæssige konflikter.

Indhold og udbytte af angstvejleder kurset

Kurset er praksisorienteret, der er fokus på dine muligheder for at iværksætte nye tiltag og afholde samtaleforløb eller gruppeforløb for børn, unge eller voksne, der er udfordret af angst.

 • Du får viden om de forskellige angstformer/typer, heri de fire symptomgrupper og de fem panik-angst-triggere, der aktiverer og vedligeholder angsten for angsten.
 • Du lærer om angstens dynamik – situation, tanke, følelse og adfærd, hvordan den opstår, vedligeholdes.
 • Du lærer at forstå angsten som en følelsesfobi og genkende dens rolle i indre og ydre konflikter.
 • Du får indblik i forskellige vejledningsstrategier, det tilgodeser angstramte.
 • Du bliver præsenteret for kognitiv og metakognitiv teori og metode, heri alle de angsthåndteringsstrategier, der anvendes i angstbehandling i dag.
 • Du får indsigt i 7 vigtige principper for en vellykket eksponering – principper, der inkluderer sårbarheden på lige fod med modet.
 • Du lærer at opstille kreative adfærdseksperimenter, der er gode til at udfordre præstationsangst, ritualer og trigger tanker.
 • Du får et indblik i, hvordan angsten presser selvværdet, hvad du kan gøre og hvilke sociale færdigheder, der kan imødekomme det pres.

Kort sagt, du lærer at spotte og identificere angsten og støtte den angstramte til selv at kunne mestre, hvad som måtte komme.

Målet er at vejlede, støtte og hjælpe angstramte, så det bliver muligt at være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Din underviser Helle Fonager

Lærer, familie og psykoterapeut MPF, supervisor og foredragsholder. Har studeret pædagogisk psykologi ved DPU i Aarhus. Har desuden efteruddannet sig i kognitiv adfærdsterapi.

Helle Fonager er specialiseret i angstbehandling for børn, unge og voksne. Har haft egen praksis siden 2012. Hun superviserer både fagpersoner (Angstvejledere), terapeuter og psykologer, der arbejde med angstramte.

Hendes viden om angst og angsthåndtering er helhedsorienteret, hun ser det hele menneske. Hun er en fantastisk formidler. Hendes tilgang er jordnær, praksis- og handlingsorienteret med et nærværende blik for detaljer og den enkelte.

Inspiration og drivkraft

Angst vejleder kurset er inspireret og motiveret af mine efaringer fra lærerjobbet i folkeskolen, fra mine år som social mentor i Aarhus Kommune og de mange Cool Kids og Chilled angstbehandling forløb jeg har gennemført.

Tusdinsvis af samtaler med ængstelige, bekymrede børn, unge, forældre og voksne har alle motiveret mig til at udvikle og vidererudvikle angst vejleder kurset, så det passer til fagpersoner, der arbejder mennesker.

Du kan som fagperson gøre en kæmpe stor forskel for de mange børn, unge og voksne, der kæmper med angst, bekymringer, grublerier, undgåelsesadfærd og alt for overstimuleret nervesystem. 

helle fonager sidder ned

Praktisk information om angst vejleder kurset for fagpersoner

Hvornår og hvor:

Jylland – Silkeborg, Scandic Silkeborg:

 • 8-9 februar 2023 (sidste frist for tilmelding 25. jan).
 • 3-4 maj 2023.
 • 21-22 september 2023

Sjælland – Greve, Tune Kursuscenter:

 • 18-19 april 2023 (få pladser tilbage).
 • 5-6 september 2023.
 • 22-23 november 2023. 
Jylland - kurser tilmelding

Kommende Angst vejleder kurser i Jylland 2023

Angst Vejleder todages kursus:
Silkeborg - Vejlsøhus, Hotel og konferencecenter.

Pris: 4.990,00 kr.

8-9 februar 2023 (sidste frist for tilmelding 25. jan.)

3-4 maj 2023

21-22 september 2023

 

Sjælland - kurser tilmelding

Kommende Angst vejleder kurser på Sjælland 2023

Angst Vejleder todages kursus:
Tune Kursuscenter - Greve.

Pris: 4.990,- kr. 

18-19 april 2023 (få pladser tilbage)

5-6 september 2023

22-23 november 2023

Kursuspris: 4.990 kr.

2 dage – fra kl. 9.00 – 16.00
+ 3 timers online follow up og supervison

Del betalingen op i 2 rater

Ratebetaling kun mulig for privatpersoner.

Det er muligt at booke overnatning på kursusstederne. Overnatning er ikke med i prisen.

Med i prisen for du:

angst kursus fagpersoner

Tag en ven, kollega under armen og meld jer til.

Det er godt at ha en at dele med efterfølgende. Jo flere I er til at løfte opgaven, jo lettere bliver det at implementeret de nye kompetencer i jeres praksis.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser kursusprogrammet ud

Lørdag
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-12.00: Undervisning, psykoedukation –  hands-on viden om angst.
12.00-13.00: Frokost.
13.00-14.00: Udvælge og anvende forskellige vejledningsstrategier.
14.00 – 16.00: Planlægge og iværksætte nye tiltag, gennemgang af tjekskema. Hands-on, vi åbner værktøjskassen.

Søndag
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.00 – 10.00: Opsamling, spørgsmål og refleksion
10.00 – 12.00: Hands-on, vi fortsætter fra dagen før.
12.00 – 13.00: Frokost
13.00 – 15.00: Selvværd og sociale færdigheder.
15.00 – 16.00: Afslutning og vedligeholdelse af din praksis. Sådan kommer du i gang.

Og vi skal selvfølgelige ha kaffe/kage begge dage, når vi trænger til en pause efter frokost.

Psykoeduaktion, viden om angst, er central, det er her, vi starter.

 • Angsten neuropsykologi, forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser.
 • De forskellige angstformer og typer, så du kan indkredse angstproblemet. 
 • De fire symptomgrupper / så du kan spotten og identificere angsten.
 • Angst, et kompleks begreb / så du kan forstå angstens opståen, funktion, ærinde, hensigt, skyggeside og dynamik.

Dernæst åbner vi værktøjskassen og sætter et forløb i gang.

 • Vejledningsstrategier til angstramte.
 • Tjekskema til angstvejleder.
 • Visitation – samtaleforløb / gruppeforløb.
 • Kognitive og metakognitive angsthåndteringsstrategier.
 • Problemløsende færdigheder.
 • Selvværd og vigtige sociale færdigheder.

Sådan kommer du i gang – planlægning af online follow up/supervision.

Hvem henvender kurset sig til

Kurserne er målrettet ledere og fagpersoner indenfor den:

Pædagogiske, lærerfaglige, socialfaglige og sundhedsfaglige praksis.

Fx: Lærere, undervisere, pædagoger, socialrådgivere, familiebehandlere, sundhedsplejersker, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomotorisk terapeuter.

Angst vejleder – todageskurset:

Du har spottet, at der er flere og flere indenfor dit praksisfelt, der er udfordret af angst, og lige nu, ved du ikke helt, hvordan du skal håndtere det.

Du føler dig måske en smule berøringsangst, og det påvirker dine muligheder og ambitioner i forhold til at hjælpe, vejlede og støtte dem du arbejder/samarbejder med.

Angst vejleder todageskurset er for fagpersoner, der har et ønske om at forstå angsten og få et praksis, hands-on indblik i de angsthåndteringstrateger, der anvendes til at vejlede, hjælpe og støtte angstramte i dag.

Du arbejder med børn, unge eller voksne og har kortere eller længere samtaleforløb, måske også med forældre, pårørende og eksterne samarbejdspartere.

Eller du er vejleder, underviser, har samtaler med studerende, kollegaer eller medarbejdere.

Måske har du et ønske om at sætte forløb i gang, kortere eller længere samtale forløb, individuelle og/eller gruppeforløb?

Hvis du arbejder med børn, unge, voksne med diagnoser/bogstaver, særlige sårbare med specifikke behov, er todages kurset det bedste valg for dig.

Og for din arbrejdsplads er det et skræddersyet angst vejlederkursus.

Skræddersyet angst vejleder kurser:

Er målrettet ledere, personalegrupper, medarbejdere, organisationer, institutioner, kommuner og private virksomheder.

Der kan aftales 1-2 kursusdage, hele eller halve dage. I hele Danmark og Norden.

Det skræddersyet angst kurser, giver ubegrænsede mulighed for at tilgodese individuelle behov og ønsker.

Børn, unge, voksne med særlige udfordringer, herunder diagnoser og bogstaver. Det kan også være jeres målgruppe er i tæt kontakt med psykiatrien, eller forskellige faggrupper som fx bostøtter, mentorer, socialrådgivere, jobkonsulenter o.lign.

Som skrevet er der ubegrænsede muligheder med et skræddersyet angstvejleder kursus.

Hvordan er balancen mellem teori og praksis

Vi arbejder praksisnært.

Viden om angst bliver omsat til praksis, ellers giver det ikke mening. Kurset gennemføres med vekslen mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og feedback.

Du får en introduktion til generelle og specifikke angsthåndteringsstrategier og metoder fra den kognitive og metakognitive terapi og mulighed for at afprøve dem i praksis.

Vi bagom angsten, udvidder vores horisont og ser hvad konflikttrekanten fra ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi) kan bidrage med i forhold til at afdække følelsesmæssige problemstillinger.

Og så skal vi både snakke om selvværd og de vigtige selvbeskyttende sociale færdigheder og selv sætte dem i spil. Øvelser gør mester.

Om tilmelding og betaling

Tilmelding

Du kan melde dig til helt op til 2 dage før kurset starter medmindre, der står andet, og såfremt der er ledige pladser. Bedste anbefaling er at melde dig til i god tid, så du er sikret en plads.

Vær opmærksom på at din tilmeding er bindende efter 14 dage.

Betaling / ratebetaling 

Du eller din arbejdsplads modtager en faktura til betaling 30 dage før kursusstart.

Hvis du melder dig til senere end 30 dage før kurset starter modtager du en faktura 2-3 dage efter din tilmelding.

Som privatperson kan du vælge at dele din betaling op i 2 rater, gør venligst opmærksom på ønsket om ratebetaling ved tilmeldingen.

Første rate betales 30 dage før kurset, sidste rate betales dagen før kurset starter.

Det er kun muligt at vælge ratebetaling ved tilmelding senest 30 dage før kursus start.

 

 

Jeg var afsted på Helles 2-dages Angstvejleder Kursus. Gik ind til kurset, åben og klar til at indtage ny viden.
Det var 2 mindblowing dage for mig, både som fagperson og ikke mindst personligt. Et intenst og virkelig brugbart kursus, som indeholdte lige det jeg stod og manglede i mit arbejde med børn og unge. Kurset gav mig også mod til at starte op som selvstændig.

Helle er en fantastisk formidler, som har angst og ængstelige børn og unge som sit hjertebarn! Det mærker man tydeligt! Et intimt og intenst kursus, jeg kun på det varmeste kan anbefale! 

Louise Houmark

Angstvejleder og Sundhedsplejerske

Godmorgen Helle

I dag skal jeg ind og lægge min opsigelse hos min leder. Jeg tager springet ud i livet som selvstændig. Fast job, fast indtægt og en forudsigelig hverdag skiftes pr. 1/11-2022 ud med et lokale, visitkort og drømmen om at hjælpe flere børn og unge via samtaler, primært de ængstelige børn og unge.🌸

Havde det ikke været for dit kursus og den hjælp og redskaber du har givet, stod jeg nok ikke her i dag.

Jeg er dig evigt taknemmelig og husker her til morgen din sidste sætning på kurset. ‘Gå ud og gør en forskel!’

Det er nervepirrende og angstfyldt! Men når jeg går hjem fra arbejde i dag har jeg sagt farvel til en hverdag fyldt med børn og unge, som falder ned imellem to stole. Nu kan jeg hjælpe dem, det glæder jeg mig til.

Tak, bare tak Helle🌸🙏🏻
fremtidensvoksne.dk

Louise Houmark

Angstvejleder og Sundhedsplejerske

Tak Helle.
Dit angst vejleder weekendkursus, er et af de mest givende kurser jeg har taget i de seneste år. Det gav mig en grundlæggende forståelse for angst og dens mange ansigter. Du gav mig redskaber til at hjælpe de børn, der er ramt af angsten. Du bidrog til at skabe en atmosfære, hvor deltagerne på kurset hyggede sig i pauserne og kom tæt på hinandens praksisser. Det samlede resultat var en følelse af “det her, kan jeg godt”. Kurset var gennemskinnet af faglighed og professionalisme. Jeg føler mig klar til at starte mit første forløb op, for et barn, der har angsten som følgesvend.

Rikke

Lærer

Kære Helle.

Jeg vil gerne takke for et fantastisk kursus (todageskursus) Kurset var intensivt, spændende og jeg fik meget med hjem. Om hvordan jeg i mit arbejde som pædagog kan vejlede og støtte børn, unge og deres familier med angst inde på livet. Din måde at undervise på var nærværende og autentisk. Det skabte en afslappende stemning og en åbenhed på kurset til at dele egne erfaringer. Jeg føler, at jeg med dette kursus, det udførlige matariale (Toolboxen) og de efterfølgende supervisioner er godt klædt på til at starte som vejleder for børn og unge med angst og deres familier.

Sofia

Pædagog

Angst er et normalt psykologisk begreb

Det er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse, vi har.

Angsten viser sig i fire  symptomgrupper

Når angsten er ude af balance, er der ofte flere sammenfaldende symptomer:

 • Psykisk/følelsesmæssige symptomer.
 • Kropslige, fysiske symptomer.
 • Tankemæssige symptomer.
 • Adfærdsmæssige symptomer.

På kurset går vi i dybden med symptomgrupperne, så du kan spotte og identificere et barn/ung/voksen, der er udfordret af angst. Der tages højde for kormobid angst.

Angsten for angsten

Angst er en trigger i sig selv. Og panik-angst-triggere tilfører endnu et lag. Nervesystemet er alert. Det forstærker uro, indre rastløshed, generel ubehag, trykken for brysten, svimmelhed, kvalme. De psykiske symptomer er mere subtile, og vækker derfor ofte mere angst.

Hvordan spørger du ind til det uden at stigmatisere og sygeliggøre den angstramte? Det får du også svar på.

Verden opleves farlig

Om en situation er reelt farlig i virkeligheden, er mere end svært for et ængsteligt, bekymret angst barn/ung/voksen at vurdere. Især når de fysiske symptomer på angst overvælder kroppen med hjertebanken, svedige hænder, ondt i maven, vejrtrækningsbesvær. Verden føles og opleves farlig og uforudsigelig.

Og det hjælper ikke at forsikre om, at der ikke sker noget. Tværtimod. Det virker modsat.

Åh nej, hvad nu hvis?

Tankerne er urealistiske, forvrængede (kognitiv bias) og katastrofe søgende. Tankerne bidrager til undgåelsesadfærd, som er svær at forklare, for den angstramte. Når undgåelsesadfærden udfordres med krav, provokerer det tankerne.

Hvilke krav kan du stille, så du støtter den angstramte og ikke angsten? Det arbejder vi også med.

Angst og undgåelse?

Da angsten ofte medfører somatiske udfordringer som kvalme, hovedpine, ondt i maven og generel utilpashed jf., er der en stor lyst til at undgå den sitaution, der aktiverer symptomerne. Det giver god mening. Undgåelse giver ro, her og nu. Indtil næste gang. Undgåelse hjælper ikke på sigt, tværtimod, det forstærker angsten.

På kurset lærer du, hvordan du kan hjælpe den angst ramte med at udfordre undgåelses-adfærden.

Helle Fonager

Helle Fonager

Underviser, Familie- og Psykoterapeut MPF

Ring til mig