Angstvejleder kurser

Vil du gerne kunne hjælpe og støtte angstramte børn, unge eller voksne indenfor dit praksisfelt?

På angstvejleder kurserne er der fokus på at styrke og udvikle dine kompetencer i at spotte angsten, indkredse angstproblematikker og iværksætte planer for implementering og gennemførelse af nye tiltag, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos angstramte børn, unge og voksne.

Dette inkluderer undervisning i hvordan du kan afholde og facilitere samtaleforløb med de angstramte, deres pårørende og dine samarbejdspartnere.

Angstvejleder kursus 1, Grundlæggende forståelse og praksis giver dig:

 • En grundlæggende viden om angst.
 • Viden om og træning i at udvælge og implementere evidensbaserede strategier (værktøjer) inden for angsthåndtering.
 • Herunder, konkrete øvelser, der er målrettet til at styrke de angstramtes evner til at håndtere og overvinde angst, så de kan deltage aktivt i dagligdagens aktiviteter.

 

Angstvejleder kurser

Angstvejleder kursus 1 strækker sig over 2 hverdage med undervisning fra kl. 9.00 til 16.00.

Kurset er praktisk og hands-on, og med tre lærervejledninger for børn, unge og voksne i hånden, vil du være i stand til at igangsætte forløb med det samme efter kurset.

Avanceret Angstvejleder kursus 2, specialisering i praksis, er en naturlig fortsættelse af det grundlæggende kursus. Det afholdes ligeledes over 2 hverdage fra kl. 9.00 til 16.00.

Kurset henvender sig til dig, der ønsker at specialisere dig som angstvejleder.

Læs mere om kurserne under fanen “Om kurserne, indhold og udbytte”.

Tilmeld dig et af de kommende kurser, der er få pladser tilbage både i Jylland og på Sjælland.

  Kurser Jylland

  Angstvejleder kurser - Jylland

  Silkeborg - Scandic Silkeborg

  Angstvejleder kursus 1, grundlæggende forståelse og praksis

  Pris 2024: 5.290 kr. 

  Avanceret Angstvejleder kursus 2 - Specialisering i praksis

  Pris 2024: 5.290 kr. 

  Antal ledige pladser bliver løbende opdateret på de kurser, hvor der er få pladser tilbage. 

  Betaling: Der sendes en faktura til betaling 30 dage før kursusstart. Melder du dig til senere end 30 dage før kursusstart, sendes fakturaen 2-3 dage efter din tilmelding.

  Spørgsmål vedrørende booking af overnatning besvares under ofte stillede spørgsmål. Overnatning er ikke med i kursusprisen.

  Overnatning på Scandic Silkeborg (rabataftale).

  • Standard 1095 kr.

  Ring på 87205412, spørg efter Bettina Sandie Klostergaard
  Conference Manager. Fortæl, at du deltager på angst vejleder kurset med Helle Fonager.

  Du kan også sende en forespørgsel til meeting.silkeborg@scandichotels.com

  Kurser Sjælland

  Angstvejleder kurser - Sjælland 

  Tune Kursuscenter - Greve

  Pris 2024: 5.290 kr

  Angstvejleder kursus 1, Grundlæggende forståelse og praksis

  Avanceret Angstvejleder kursus 2 - Specialisering i praksis

  Pris 2024: 5.290 kr. 

  Antal ledige pladser bliver løbende opdateret på de kurser, hvor der er få pladser tilbage.

  Betaling: Der sendes en faktura til betaling 30 dage før kursusstart. Melder du dig til senere end 30 dage før kursusstart, sendes fakturaen 2-3 dage efter din tilmelding.

  Spørgsmål vedrørende booking af overnatning besvares under ofte stillede spørgsmål. Overnatning er ikke med i kursusprisen.

  Overnatning på Tune kursuscenter

  • Enkelt værelse fra 465 kr.
  • Dobbelt værelse fra 640 kr .

  Ring på 43410370, spørg efter Gitte Nielsen eller Doreen Buth. Fortæl, at du deltager på angst vejleder kurset med Helle Fonager.

  Du kan også sende en forespørgsel til tune@kursuscenter.dk

  Angstvejleder kurserne er målrettet:

  Ledere, lærere, AKT-lærere, undervisere, pædagogisk assistenter, pædagoger, socialrådgivere, familiebehandlere, mentorer, SOSU assistenter, sygeplejersker, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vejledere m.fl.

  Kort sagt; dig, der møder angstramte børn, unge eller voksne i din fagpraksis.

  Hvis du er psykolog, familieterapeut, psykoterapeut eller har sundhedsfaglig uddannelse på mindst bachelorniveau, samt erfaring i terapeutiske klientforløb, vil jeg anbefale 4-dages kurset i angstbehandling.

  Udvid dit fagpersonlige kompetencefelt

  På Angstvejleder kurserne lærer du, hvordan du hjælper, støtter og vejleder angstramte, børn, unge eller voksne i dit praksisfelt.

  Du får et indblik i forskellige vejledningsstrategier og spørgeteknikker, der tilgodeser angstramte og deres pårørende.

  Viden om angst er centralt, komplekst og et omfangsrigt emne.

  På Angstvejleder kurset 1 opnår du en grundlæggende viden om og forståelse af angstens dynamik; kort sagt, hvad er angst, hvordan kan du spotte den og forstå den i forskellige kontekster, så du ved, hvornår og hvordan du kan hjælpe angstramte indenfor dit praksisfelt.

  En viden, der er struktureret og illustreret, så du kan videreformidle den til angstramte, forældre, pårørerende og øvrige samarbejdsparter.

  Med udgangspunkt i *De Neuroaffektive Kompasser bevæger vi os ind i angstens univers og derfra videre til værktøjskassen med metoder og strategier til at hjælpe og støtte angstramte børn, unge og voksne.

  *Neuroaffektiv udviklingspsykologi  3, Susan Hart

  Kognitiv og metakognitiv teori og metode

  Angstvejleder kurserne er primært funderet i kogntiv og metakognitiv teori og metode, der begge er veldokumenteret og evidensbaseret.

  På Angstvejleder kurset 1, Grundlæggende forståelse og praksis får du en indføring i, hvordan du anvender de overnævnte strategier og metoder i din praksis, helt konkret,  hands-on.

  Vi øver de forskellige strategier 1:1 og i små grupper, så du får en oplevelse af proces og effekt i forhold til specifikke angstproblematikker.

  På det Avanceret Angstvejleder kurset 2, Specialisering i praksis er hovedvægten lagt på praktisk træning.

  I løbet af de to kursusdage vil vi arbejde med alle de metoder og strategier, du blev præsenteret for på Angstvejleder kursus 1, samt introducere dig til tre nye strategier.

  Dette vil udvide din værktøjskasse som angstvejleder og give dig mulighed for at udvide og styrke dine kompetencer, så du bliver mere specialiseret i praksis.

  Tvivl skaber usikkerhed

  Gør jeg mon det rigtige? Hvad nu, hvis jeg gør det hele værre. Kan jeg ikke komme til at udstille nogen ved at sætte forløb i gang? Jeg er fagperson, er angst ikke udenfor mit fagområde?

  Nej, bestemt ikke. Du kan gøre en stor forskel ved at lære, hvordan du kan vejlede angstramte indenfor din fagområde. På angstvejleder kursus 1 får du svar på alle dine tvivlsspørgsmål, så du ved præcist, hvordan du kan planlægge og gennemføre samtaleforløb og gruppeforløb.

  Du får også konkrete anvisninger til samtaler med forældre, kollegaer og øvrig samarbejdsparter.

  Og hvis du gerne vil specialisere dig som angstvejleder, vil jeg anbefale, at du melder dig til angstvejleder kursus 2. 

  Udvid og styrk din praksis

  Du arbejder med mennesker, har fokus på trivsel, udvikling, læring, relationer, anerkendelse, fællesskab, inkluderende indsatser med videre.

  Ængstelige, angste børn, unge, voksne færdes i et hav af sociale og faglige fællesskaber. Fællesskaber, der udfordrer dem, fordi angsten spænder ben.

  For nogle er angsten så omsiggribende, at den sociale udvikling går i stå. De bliver fastlåst i selvbeskyttende strategier og føler sig derfor ofte udenfor de sociale fællesskaber.

  Angst forstyrrer også de eksekutive funktioner, der alle er nødvendige for læring af nye færdigheder.

  På angstvejleder kurserne lærer du, hvordan du kan hjælpe og støtte angstramte til at få mere gåpå”mod” til at deltage i fællesskaber, selvom angsten blander sig.

  Når angsten højlydt råber om hjælp

  Er det ofte et tegn på, at den har haft råderet gennem længere tid, gennem flere år, mange år, måske helt tilbage til ungdomstiden eller endnu længere tilbage.

  Angsten deaktiverer ikke kun modet til at turde, det man gerne vil, den presser også selvværdet helt i bund.

  Det kommer ofte til udtryk i tanker og oplevelser af ikke at være god nok, føle sig forkert, anderledes, udenfor, underlig; En indre oplevelse af aldrig helt at lykkes med det, man gerne vil, en oplevelse af at have fejlet som menneske.

  På Angstvejleder kursus 1 får du et inblik i selvværdsproblematikker og deres tilknytning til angsten.

  På angstvejleder kursus 2 går vi et spadestik dybere og undersøger, hvordan angsten griber ind i det personlige fundament (selvværdet) og skaber indre følelsesmæssige konflikter.

  Fordybelse og mere "hands-on"

  Mere tid, giver plads til fordybelse og mere “hands-on”praksisnær læring.

  Der har været en øget interesse og forespørgsel fra tidligere deltagere 

  “Jeg vil vildt gerne ha mere af de konkrete eksempler, hvor du viser og demonstrere strategierne 1:1 i plenum. Det giver et indblik i processen, som jeg har lært helt vildt meget af. Har du ikke et kursus mere, hvor vi kan arbejde videre og lære mere?”

  Det giver god mening, det er sådan, jeg selv lærer bedst.

  Og her er kurset:

  Avanceret Angstvejleder kursus 2, Specialisering i praksis, til dig, der gerne vil specialisere dig som angstvejleder.

  Tilmelding til kurset forudsætter, at du har en grundlæggende viden om angst. 

  Indhold og udbytte: Angstvejleder kursus 1, Grundlæggende forståelse og praksis

  Kurset er hands-on, praksisorienteret, med fokus på at styrke, udvide og udvikle dine kompetencer indenfor viden om angst og angsthåndtering. Målet er, at du efter kurset kan planlægge og implementere effektive tiltag til støtte for den følelsesmæssige og sociale udvikling hos børn, unge og voksne, der er udfordret af angst.

  Dette inkluderer at kunne afholde og facilitere samtaleforløb med de angstramte, deres pårørende og dine samarbejdspartnere.

  Angstvejleder kursus 1 giver dig:

  Kompetencer i at spotte angsten, indkredse angstproblematikker og analyser og implementere nye tiltag, der tilgodeser angstramte børn, unge og voksnes deltagelse i hverdagens aktiviteter.

  Du får en grundlæggende viden om angst:

  • Viden om de neuropsykologiske og psykiske processer, der aktiverer, forstærker og vedligholder angsten.
  • Viden om angstformer, symptomgrupper og panik-angst-triggere.
  • En indføring i angstens dynamik, hvordan den opstår og vedligeholdes, illustreret i den kognitive diamant.

  Fra viden om angst til hands-on praksis:

  Du får indføring i en evidensbaseret værktøjskasse, der omfatter kognitive og metakognitive metoder og strategier til håndtering af angst. Derudover udforsker vi forskellige copingstrategier, der bygger på forskellige sociale kompetencer.

  • Realistisk tænkning – omstrukturering af tanker.
  • Afkobling/aflæring af CAS, Det kognitive opmærksomhedssyndrom.
  • Bekymrings- og følelsessurfing.
  • Eksponering, udfordring af undgåelses- og sikkerhedssøgende adfærd.
  • Problemløsning,
  • Selvværd og træning af sociale færdigheder.

  Kort sagt, du lærer at spotte og identificere angsten, vejlede, støtte og hjælpe den angstramte til selv at kunne mestre, hvad som måtte komme.

  Indhold og udbytte: Avanceret Angstvejleder kursus 2, Specialisering i praksis

  Angstvejleder kursus 2 er designet som en naturlig fortsættelse af det grundlæggende angstvejlederkursus, og giver dig mulighed for at specialisere og udbygge din praksis som angstvejleder med nye kompetencer.

  Kurset har hovedvægten rettet mod praktisk træning. I løbet af de to kursusdage vil vi arbejde med alle de metoder og strategier, du blev præsenteret for på Angstvejleder kursus 1, samt introducere dig til tre nye strategier.

  Dette vil udvide din værktøjskasse som angstvejleder og give dig mulighed for at udvide og styrke dine kompetencer, så du bliver mere specialiseret i praksis.

  Tilmelding til kurset forudsætter, at du har en grundlæggende viden om angst.

  Gennem underviser Helle Fonagers demonstrationer og din egen deltagelse i øvelser, individuelt og i små grupper, får du en dybere forståelse for processen og udførelsen af de forskellige strategier indenfor angsthåndtering.

  Dette vil give dig et mere nuanceret indblik i, hvordan forskellige strategier til angsthåndtering kan implementeres i praksis.

  • Du opnår en dybere indsigt i angsten som en følelsesfobi, heri at genkende dens rolle i indre og ydre konflikter.
  • Du får konkrete værktøjer til at identificere fundamentale overbevisninger, især tre af de mest genkendelige, der alle bidrager til at forstærke præstationsangst.
   • Jeg er ikke god nok.
   • Jeg er forkert.
   • Jeg er ikke værdig til andres …
  • Ovenstående inkluderer redskaber til at skabe kreative adfærdseksperimenter (responshindringer), der effektivt udfordrer dine dybe overbevisninger.
  • Du opnår færdigheder til at identificere hovedproblemet i problemløsningssituationer, så du kan lave en kvalificeret handleplan.
  • Du får et dybere indblik i, hvordan angst påvirker selvværdet, heri konkrete værktøjer til at genoprette selvværdets indre styring, når det er svækket.
  • Gennem feedback på egen arbejdsproces, lærer du at genkende faldgrupper, udfordringer og vanskeligheder i arbejdet med de forskellige strategier.

  Kurset er for dig, der gerne vil specialisere dig som angstvejleder.

  Din underviser Helle Fonager

  Lærer, familie og psykoterapeut MPF, supervisor og foredragsholder. Har studeret pædagogisk psykologi ved DPU i Aarhus. Har desuden efteruddannet sig i kognitiv adfærdsterapi.

  Helle Fonager er specialiseret i angstbehandling for børn, unge og voksne. Har haft egen praksis siden 2012. Hun superviserer både fagpersoner (Angstvejledere), terapeuter og psykologer, der arbejde med angstramte.

  Hendes viden om angst og angsthåndtering er helhedsorienteret, hun ser det hele menneske. Hun er en fantastisk formidler. Hendes tilgang er jordnær, praksis- og handlingsorienteret med et nærværende blik for detaljer og den enkelte.

  Inspiration og drivkraft

  Angstvejleder kurserne er inspireret og motiveret af mit eget levet liv med et ængsteligt, overvågende nervesystem, af mine efaringer fra lærerjobbet i folkeskolen, mine år som social mentor i Aarhus Kommune og de mange Cool Kids og Chilled angstbehandlings-forløb jeg har gennemført i min praksis.

  Tusdinsvis af samtaler med ængstelige, bekymrede børn, unge, forældre og voksne har alle motiveret mig til at udvikle og vidererudvikle angstvejleder kurset, så det passer til fagpersoner, der arbejder mennesker.

  Du kan som fagperson gøre en kæmpe stor forskel for de mange børn, unge og voksne, der kæmper med angst, bekymringer, grublerier, undgåelsesadfærd og et alt for overstimuleret nervesystem.

  helle fonager sidder ned

  Praktisk info om angstvejleder kurserne for fagpersoner

  Kursuspris: 5.290 kr.

  Kursusprisen er den samme for begge angstvejleder kurser.

  Det er muligt at booke overnatning på kursusstederne. Overnatning er ikke med i prisen. Læs mere om overnatning under kursustilmelding og ofte stillede spørgsmål.

  angst kursus fagpersoner

  Hvor og hvornår:

  Jylland – Scandic i Silkeborg:

  Se datoer for planlagte kurser i 2024

  Kurser Jylland

  Angstvejleder kurser - Jylland

  Silkeborg - Scandic Silkeborg

  Angstvejleder kursus 1, grundlæggende forståelse og praksis

  Pris 2024: 5.290 kr. 

  Avanceret Angstvejleder kursus 2 - Specialisering i praksis

  Pris 2024: 5.290 kr. 

  Antal ledige pladser bliver løbende opdateret på de kurser, hvor der er få pladser tilbage. 

  Betaling: Der sendes en faktura til betaling 30 dage før kursusstart. Melder du dig til senere end 30 dage før kursusstart, sendes fakturaen 2-3 dage efter din tilmelding.

  Spørgsmål vedrørende booking af overnatning besvares under ofte stillede spørgsmål. Overnatning er ikke med i kursusprisen.

  Overnatning på Scandic Silkeborg (rabataftale).

  • Standard 1095 kr.

  Ring på 87205412, spørg efter Bettina Sandie Klostergaard
  Conference Manager. Fortæl, at du deltager på angst vejleder kurset med Helle Fonager.

  Du kan også sende en forespørgsel til meeting.silkeborg@scandichotels.com

  Hvor og hvornår:

  Sjælland – Greve, Tune Kursuscenter. 

  Se datoer for planlagte kurser i 2024

  Kurser Sjælland

  Angstvejleder kurser - Sjælland 

  Tune Kursuscenter - Greve

  Pris 2024: 5.290 kr

  Angstvejleder kursus 1, Grundlæggende forståelse og praksis

  Avanceret Angstvejleder kursus 2 - Specialisering i praksis

  Pris 2024: 5.290 kr. 

  Antal ledige pladser bliver løbende opdateret på de kurser, hvor der er få pladser tilbage.

  Betaling: Der sendes en faktura til betaling 30 dage før kursusstart. Melder du dig til senere end 30 dage før kursusstart, sendes fakturaen 2-3 dage efter din tilmelding.

  Spørgsmål vedrørende booking af overnatning besvares under ofte stillede spørgsmål. Overnatning er ikke med i kursusprisen.

  Overnatning på Tune kursuscenter

  • Enkelt værelse fra 465 kr.
  • Dobbelt værelse fra 640 kr .

  Ring på 43410370, spørg efter Gitte Nielsen eller Doreen Buth. Fortæl, at du deltager på angst vejleder kurset med Helle Fonager.

  Du kan også sende en forespørgsel til tune@kursuscenter.dk

  Jo flere, jo bedre – book et angstvejleder kursus

  Hvis I ønsker at sende flere medarbejdere afsted fra samme arbejdsplads, måske hele personalegruppen, har I mulighed for at booke et skræddersyet angstvejleder kursus tilpasset jeres praksis. Her kan alle være med.  Kurset er målrettet kommunale og selvejende institutioner, professionshøjskoler og private virksomheder.

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvordan ser kursusprogrammet ud for AVK 1

  Dag 1.
  8.00-9.00: Morgenmad
  9.00-12.00: Psykoedukation – hands-on viden om angst.
  12.00-13.00: Frokost.
  13.00-14.00: Udvælge og anvende forskellige vejledningsstrategier, der tilgodeser angstramte.
  14.00 – 16.00: Hands-on, planlægge og iværksætte nye tiltag, gennemgang af tjekskema til angstvejlederen – hvem kan du hjælpe, og hvem skal du sende videre?
  Vi åbner værktøjskassen og sætter et angstvejlederforløb i gang. Du vælger selv din målgruppe, børn, unge eller voksne.

  Psykoedukation:

  • Den ængstelige hjerne; Angsten neuropsykologi
   Angst hos børn, unge og voksne.
  • Angstens funktion, ærinde, hensigt, skyggeside og dynamik.
  • Angst typer og symptomgrupper – sådan indkredser du angstproblemer.
  • Når angsten skaber lidelse.
  • Den eksistentielle angst.
  • Kognitiv og meta – hvad er i fokus?
  • Vejledningsstrategier

  Hands-on:

  • Præsentation af værktøjskassen med de forskellige angsthåndterings-strategier.
  • Den kognitive diamant – situation-tanke-følelse-krop-adfærd.
  • Hvad bekymrer dig? Ved du det?
  • Introduktion og øvelse i den første angst-håndteringsstrategi realistisk tænkning.

  Dag 1 er overvejende teoretisk.

  Dag 2.
  8.00 – 9.00: Morgenmad.

  9.00 – 9.30: Opsamling, spørgsmål og refleksion.

  9.30 – 12.00: Hands-on, vi fortsætter fra dagen før, fra kognitive strategier til metakognitive strategier.

  12.00 – 12.45: Frokost.

  12.45 – 14.30: Eksponering, en plan med 7 principper – trin for trin.

  14.30-15.30: Angst, selvværd og sociale færdigheder.

  15.30 – 16.00: Afslutning og vedligeholdelse af din praksis. Sådan kommer du i gang, samt planlægning af online supervision.

  Hands-on: Vi arbejder videre med de forskellige angsthåndterings-strategier, en efter en, øvelser og feedback.

  • Gennemgang af hjemmeopgaver; bekymringstegninger og realistisk tænkning.
  • Metakognitiv teori og øvelser.
  • Mere selvregulering.
  • Eksponering.
  • Problemløsning.
  • Styrk selvværdet, det kan ikke selv.
  • Angst og de vigtige selvbeskyttende sociale færdigheder.

  Dagen veksler mellem korte teoretiske oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde.

  Og vi skal selvfølgelige ha kaffe/kage begge dage, når vi trænger til en pause efter frokost.

  Hvordan ser kursusprogrammet ud for AAVK 2

  Begge dag:

  8.00-9.00: Morgenmad
  12.00-12.45: Frokost.
  14.30-14.50: Kaffe/kage

  Dag 1.

  9.00-9.30: Intro til kurset, præsentation og etablering af øvegrupper.

  9.30-10.30: Teori i praksis:
  De 3 neuroaffektive kompasser (Susan Hart).
  Genkend angsten som en følelsesfobi.

  10.30-16.00: Hands-on, demonstration, øvelser, proces og forløb:

  Sokratisk udspørgen.
  Realistisk tænkning, omstrukturering og parathed.
  Metakognitive øvelser (nye og velkendte).
  Grundlæggende overbevisninger.
  Du er mig, og jeg er dig, projektiv identifikation.
  Ro på nervesystemet, øvelser.

  Dagen veksler mellem teoretisk undervisning med demonstrationer, interaktive øvelser, feedback og refleksion, både individuelt og i små grupper.

  Der vil være 20-30 minutters hjemmeopgaver til dag 2.

  Dag 2.
  9.00-10.00: Opsamling, spørgsmål og refleksioner fra dag 1.

  10.00-16.00: Hands-on, demonstration, øvelser, proces og forløb:

  Eksponering, styrk dit mod til at turde, hånd i hånd med sårbarheden – fra arbejdsbordet og ud i virkeligheden.
  Kreative adfærdseksperimenter (responshindring)
  Problemløsning – hvad er hovedproblemet?
  Selvsikker adfærd – (rollespil), hvis dit mod tør, skrevet med et smil.
  Angst og selvværd – parathed og mod til at udfordre passiv tilpasning.

  Dagen veksler mellem teoretisk undervisning med demonstrationer, interaktive øvelser, feedback og refleksion, både individuelt og i små grupper.

  Hvem henvender kurset sig til

  Angstvejleder kurset er målrettet ledere og fagpersoner / faggrupper indenfor den:

  Pædagogiske, lærerfaglige, psykologfaglige, socialfaglige og sundhedsfaglige praksis.

  Fx; ledere, lærere, AKT-lærere, skolepsykologer, undervisere, pædagoger, socialrådgivere, familiebehandlere, mentorer, sundhedsplejersker, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vejledere mv.

  Hvis du er psykolog, familieterapeut, psykoterapeut, pædagogisk psykologisk konsulet eller har en sundhedsuddannelse på mindst bachelorniveau, samt erfaring med terapeutiske klientforløb vil jeg anbefale 4-dages kurset i angstbehandling. 

  Angstvejleder – kurset:

  Du har spottet, at der er flere og flere indenfor dit praksisfelt, der er udfordret af angst, og lige nu, ved du ikke helt, hvordan du skal håndtere det.

  Du føler dig måske en smule berøringsangst, og det påvirker dine muligheder og ambitioner i forhold til at hjælpe, vejlede og støtte dem du arbejder/samarbejder med.

  Angstvejleder kurset er for fagpersoner, der har et ønske om at forstå angsten og få et praksis, hands-on indblik i de angsthåndteringstrateger, der anvendes til at vejlede, hjælpe og støtte angstramte i dag.

  • Du arbejder med børn, unge eller voksne, enten indenfor normalområdet eller specialområdet, og har kortere eller længere samtaleforløb, måske også med forældre, pårørende og eksterne samarbejdspartere.
  • Du er leder, afdelingsleder, vejleder, underviser, har samtaler med medarbejdere, studerende, kollegaer og eksterne samarbejdspartere.
  • Måske afholder du (eller har et ønske om at afholde) samtaleforløb for børn, unge eller voksne, kortere eller længere forløb, individuelle og/eller gruppeforløb?
  • Måske har du overvejet om din arbejdsplads har brug for at vide mere om angst og angsthåndtering, så I kan hjælpe de mange, der er udfordret af ængstelig usikkerhed og angst?
  • I så fald, vil jeg anbefale et skræddersyet angstvejleder kursus.

  Skræddersyet angstvejleder kurser:

  Kurset afholdes hos jer, book 1 eller 2 dage.

  Kurset er for ledere, fagpersoner/faggrupper indenfor den pædagogiske, lærerfaglige, psykologfaglige, socialfaglige og sundhedsfaglige praksis.

  Eksempelvis; skoler, efterskoler, specialskoler, CSU, PPR, UU, SFO/klubber, socialpædagogiske opholdssteder, jobcentre, afdelinger indenfor psykiatrien mv.

  Der kan aftales 1-2 kursusdage, fordelt på hele eller halve dage, i hele Danmark og Norden.

  Det skræddersyet angstvejleder kursus, giver ubegrænsede mulighed for at tilgodese individuelle behov og ønsker.

  Læs mere om det skræddersyet angstvejleder kursus.

  Hvordan foregår tilmelding og betaling

  Tilmelding

  Vær opmærksom på at din tilmeding er bindende efter 14 dage.

  Så længe der er ledige pladser, kan du melde dig til.

  Kurserne bliver hurtigt fyldt op, meld dig til i god tid, så er du sikret en plads.

  Betaling

  Du eller din arbejdsplads modtager en faktura til betaling 30 dage før kursusstart.

  Hvis du melder dig til senere end 30 dage før kurset starter modtager du en faktura til betaling 2-3 dage efter din tilmelding.

  Hvis du er selvstændig kan du trække kurset fra i dit regnskab.

  Hvordan booker jeg overnatning

  Overnatning – book i god tid, så du er sikker på, at der er ledige værelser.

  På Scandic Silkeborg har jeg lavet en rabataftale.

  • Standard 1095 kr.

  Ring på 87205412, spørg efter Bettina Sandie Klostergaard
  Conference Manager. Fortæl, at du deltager på angstvejleder kurset med Helle Fonager.

  Du kan også sende en forespørgsel til meeting.silkeborg@scandichotels.com

  På Tune kursuscenter er der ingen rabataftale, fordi prisen er i den lave ende.

  • Enkelt værelse fra 465 kr.
  • Dobbelt værelse fra 640 kr .

  Ring på 43410370, spørg efter Gitte Nielsen eller Doreen Buth. Fortæl, at du deltager på angstvejleder kurset med Helle Fonager.

  Du kan også sende en forespørgsel til tune@kursuscenter.dk

  Jeg var afsted på Helles 2-dages Angstvejleder Kursus. Gik ind til kurset, åben og klar til at indtage ny viden.
  Det var 2 mindblowing dage for mig, både som fagperson og ikke mindst personligt. Et intenst og virkelig brugbart kursus, som indeholdte lige det jeg stod og manglede i mit arbejde med børn og unge. Kurset gav mig også mod til at starte op som selvstændig.

  Helle er en fantastisk formidler, som har angst og ængstelige børn og unge som sit hjertebarn! Det mærker man tydeligt! Et intimt og intenst kursus, jeg kun på det varmeste kan anbefale! 

  Louise Houmark

  Angstvejleder og Sundhedsplejerske

  Jeg har længe søgt efter mere viden om angst. Ser flere og flere unge i udskolingen, der kæmper angst. Har ofte tænkt, at angst jo ikke er mit fagområde, og på samme tid tænkt, der må være noget, jeg kan gøre. Jeg så et opslag på facebook, snakkede med min leder, fik et ja, og meldte mig til kurset. Og det er jeg super gald for.

  Jeg fik så meget ud af kurset. Viden om angst og konkrete værktøjer, jeg kan bruge, når jeg snakker med de unge, særligt pigerne. Helle er en fantastisk underviser, nærværende og sjov. Hun formidler viden om angst på en måde, der gør det håndterbart, ufarligt og giver mig en tro på, at jeg godt kan hjælp de unge.

  Tusind tak Helle 🥰

  Kærlig hilsen Signe Halvorsen

  Lærer

  Tak Helle.
  Dit angstvejleder kursus, er et af de mest givende kurser jeg har taget i de seneste år. Det gav mig en grundlæggende forståelse for angst og dens mange ansigter. Du gav mig redskaber til at hjælpe de børn, der er ramt af angsten.

  Du bidrog til at skabe en atmosfære, hvor deltagerne på kurset hyggede sig i pauserne og kom tæt på hinandens praksisser.

  Det samlede resultat var en følelse af “det her, kan jeg godt”. Kurset var gennemskinnet af faglighed og professionalisme. Jeg føler mig klar til at starte mit første forløb op, for et barn, der har angsten som følgesvend.

  Rikke

  Lærer

  Kære Helle.

  Jeg vil gerne takke for et fantastisk kursus. Kurset var intensivt, spændende, og jeg fik meget med hjem. Om hvordan jeg i mit arbejde som pædagog kan vejlede og støtte børn, unge og deres familier med angst inde på livet.

  Din måde at undervise på var nærværende og autentisk. Det skabte en afslappende stemning og en åbenhed på kurset til at dele egne erfaringer.

  Jeg føler, at jeg med dette kursus, det udførlige matariale (Toolboxen) og de efterfølgende supervisioner er godt klædt på til at starte som vejleder for børn og unge med angst og deres familier.

  Sofia

  Pædagog

  Jeg tilmeldte mig Angst Vejleder kurset hos Helle. Inden kursusstart var jeg ikke helt afklaret omkring, hvad jeg kunne forvente. Jeg fik et kursus, der var spækket med nyttig information omkring angst, grundig gennemgang af strategier til brug i hverdagene og ikke mindst materiale i høj faglig kvalitet.

  Helle er som underviser engageret og passioneret, hun er en dygtig formidler og er opmærksom på, at alle forstår hvad der tales om.

  Jeg vil gerne anbefale alle, der arbejder med børn og unge til at booke et kursus hos Helle. Det bliver en dag, du kan bruge resten af dit arbejdsliv.

  Venlig hilsen Tina Snedker

  Socialpædagog og certificeret coach

  Angst er et normalt psykologisk begreb

  Det er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse, vi har.

  Angsten viser sig i fire  symptomgrupper

  Når angsten er ude af balance, er der ofte flere sammenfaldende symptomer:

  • Psykisk/følelsesmæssige symptomer.
  • Kropslige, fysiske symptomer.
  • Tankemæssige symptomer.
  • Adfærdsmæssige symptomer.

  På kurset går vi i dybden med symptomgrupperne, så du kan spotte og identificere et barn/ung/voksen, der er udfordret af angst. Der tages højde for kormobid angst.

  Angsten for angsten

  Angst er en trigger i sig selv. Og panik-angst-triggere tilfører endnu et lag. Nervesystemet er alert. Det forstærker uro, indre rastløshed, generel ubehag, trykken for brysten, svimmelhed, kvalme. De psykiske symptomer er mere subtile, og vækker derfor ofte mere angst.

  Hvordan spørger du ind til det uden at stigmatisere og sygeliggøre den angstramte? Det får du også svar på.

  Verden opleves farlig

  Om en situation er reelt farlig i virkeligheden, er mere end svært for et ængsteligt, bekymret angst barn/ung/voksen at vurdere. Især når de fysiske symptomer på angst overvælder kroppen med hjertebanken, svedige hænder, ondt i maven, vejrtrækningsbesvær. Verden føles og opleves farlig og uforudsigelig.

  Og det hjælper ikke at forsikre om, at der ikke sker noget. Tværtimod. Det virker modsat.

  Åh nej, hvad nu hvis?

  Tankerne er urealistiske, forvrængede (kognitiv bias) og katastrofe søgende. Tankerne bidrager til undgåelsesadfærd, som er svær at forklare, for den angstramte. Når undgåelsesadfærden udfordres med krav, provokerer det tankerne.

  Hvilke krav kan du stille, så du støtter den angstramte og ikke angsten? Det arbejder vi også med.

  Angst og undgåelse?

  Da angsten ofte medfører somatiske udfordringer som kvalme, hovedpine, ondt i maven og generel utilpashed jf., er der en stor lyst til at undgå den sitaution, der aktiverer symptomerne. Det giver god mening. Undgåelse giver ro, her og nu. Indtil næste gang. Undgåelse hjælper ikke på sigt, tværtimod, det forstærker angsten.

  På kurset lærer du, hvordan du kan hjælpe den angst ramte med at udfordre undgåelses-adfærden.

  Helle Fonager

  Helle Fonager

  Lærer, supervisor, familie- og psykoterapeut MPF

  Ring til mig