Angst vejleder todages kursus

Ved du, hvordan du hjælper angste børn, unge, voksne?

Lær på angst kurset for fagpersoner, hvordan du hjælper den målgruppe du arbejder med

På todages kurset får du mere tid til at fordybe dig i angstens væsen, og den drejning angsten har taget under Covid19. Vi undersøger angstens skyggesider, når den skaber konflikter og gør modstand. Du får et komplet forløb med hjem, som du kan sætte i gang med det samme, et forløb, der er målrettet din praksis og den målgruppe du arbejder med.

Skab synergi og hjælp flere

Kort sagt, her får du de bedst mulige betingelser for at hjælpe børn, unge, voksne med at deltage aktivt i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Udvid og styrk din praksis

Skab synergi. Du arbejder med grupper, heri trivsel, udvikling, læring, relationer, anerkendelse, fællesskab, inkluderende indsatser.

Angste børn, unge, voksne færdes i et hav af sociale og faglige fællesskaber. Det er deres hverdag, på lige fod med din. På angst kurset lærer du at arbejde inkluderende med angsten i små grupper og større grupper. Du lærer også at formidle din viden om angst og angsthåndtering til forældre, kollegaer og øvrig samarbjedsparter.

Tvivl skaber usikkerhed

Gør jeg mon det rigtige? Hvad nu, hvis jeg gør det hele værre. Kan jeg ikke komme til at udstille nogen ved at sætte forløb i gang? Jeg er fagperson, er angst ikke udenfor mit fagområde? Hvordan møder jeg forældrene, hvad siger jeg til dem, til min leder, mine kollega?

På todages angst kurset får du svar på alle dine tvivlsspørgsmål, så du ved præcist, hvordan du kan facilitere samtaler og samtaleforløb med forældre, kollegaer og øvrig samarbejdsparter.

Giv dig selv mere tid

Mere tid, giver plads til fordybelse og mere “hands-on”praksis. På todages kurset afprøver vi udvalgte kognitive og metakognitive strategier, så får en fornemmelse af, hvad de kan. Du lærer at stille omstrukturerende spørgsmål, der skaber klarhed og giver ro.

Kort sagt, så får du udviddet din sproglige værktøjskasse, så du kan hjælpe de angste børn, unge, voksne med at udfordre “hvad nu, hvis” tanker, katastrofetanker og triggertanke.

Angst og selvværd

Angsten deaktiverer ikke kun modet til at turde, det man gerne vil, den presser også selvværdet helt i bund. At føle sig forkert, ikke god nok, anderledes er et tegn på, at angsten har fat i selvværdet.

Du lærer at opdage angstens skygge sider, hvordan den griber ind og skaber indre følelsesmæssige konflikter. Dette beskrives som en øjenåbner af tidligere deltagere. Du får en forståelse af selvværd, og hvordan du kan hjælpe angste børn, unge, voksne med at styrke selvværdet.

Hvad opnår jeg på todages angst kurset

Angt vejleder todages kursus er en udvidet overbygning til Angst Vejleder endagskurset.

Kurset er målrettet dig, der gerne vil have endnu mere faglige viden og flere kompetencer, så du efterfølgende kan:

 • Identificere, spotte et barn, en ung, en voksen, der er udfordret af angst.
 • Forstå kormobid angst, hvordan den sameksisterer med andre diagnoser, og hvordan du håndterer kormobiditet realteret til angst.
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Skelne mellem angst og selvværdsproblematikker.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst.
 • Visitere til både individuelle samtaleforløb og gruppeforløb ud fra et tjekskema, der er udviklet til fagpersoner, der arbejder med børn, unge, voksne.
 • Udvælge og anvende forskellige vejledningsstrategier, der tilgodeser børn, unge,voksne, der er udfordret af angst.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøtter den angstramtes mulighed for deltagelse i hverdagens aktiviteter og gøremål.
 • Udvælge og anvende kognitive og metakognitive angsthåndterings strategier, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede og angste børn, unge, voksne.
 • Planlægge og facilitere et 10 ugers forløb, individuelt og gruppeforløb.
 • Gennemføre samtaler med forældre.
 • Gennemføre og facilitere møder om angst og vejlede kollegaer i angsthåndtering.

Hvornår foregår det

Todages kurset afholdes over to hverdage og som weekendkurset. Begge dage fra kl. 9.00 – 16.00. Der er fuld forplejning dagen igennem, morgenmad fra kl. 8.00.

Der er tid til fordybelse, til cases, spørgsmål og masser af praksis. Du får afprøvet strategierne, helt konkret. Der kræves ingen forkundskaber, blot en interesse i at lære at hjælpe angste børn, unge, voksne.

Få mere info om kurset, det praktiske, pris medvidere under afsnittet ofte stillede spørgsmål, længere nede på siden.

Hvor foregår det

Kurserne afholdes både i Jylland, Ry og på Sjælland, Greve. Tjek kursus kalenderen herunder.

Hvis du kommer langvejsfra, er der mulighed for overnatning på kursusstedet. Overnatning er ikke en del af kursusprisen. Kontakt kursusstedet for nærmere info.

Tag en ven, kollega under armen og meld jer til. Det er godt at ha en at dele med efterfølgende. Jo flere I er til at løfte opgaven, jo mere syndsynligt er det, at I får inplementeret de nye kompetencer i jeres praksis.

Trivsel er en forudsætning for læring.

En af dine kerneopgaver er, at skabe trivsel for børn, unge, voksne? Også for børn, unge, voksne, der er udfordret af bekymringer, angst, undgåelsesadfærd?

I så fald ja, har du brug for viden om angst og angsthåndtering. Fordyb dig sammen med andre og styrk din kerneopgave.

Tjek kursusdatoerne, tag en ven eller kollega med og meld jer til. Sammen står I stærkere.

Jylland - kurser

Jylland: Angst Vejleder todages kursus - weekend kursus:

5/6 nov. 2022 - Ry.

Jylland: Angst Vejleder endagskursus:

14. sep. 2022 - Ry Hotel. Holdet er fyldt op.

28. sep. 2022 - Ry Hotel.

2. nov. 2022 - Ry Hotel.

Sjælland - kurser

Sjælland: Angst Vejleder endagskursus:

5. okt. 2022 - Tune Kursuscenter, Greve

Sjælland: Angst Vejleder todages kursus - weekend kursus:

8/9 okt. 2022 - Tune Kursuscenter, Greve.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem henvender kurset sig til

Kurserne er målrette uddannede fagpersoner inden for den:

Pædagogiske, lærerfaglige, socialfaglige og sundhedsfaglige praksis.

Du arbejder enten med børn 3-12 år eller unge 13-17 år, måske både og. Eller du arbejder med voksne.

Hvis du arbejder med unge voksne eller voksne er todages kurset det bedste valg eller et skræddersyet kursus.

Du har et ønske og at ajourføre og opgradere din fagpersonlige praksis, så du kan forstå, hjælpe og støtte mennesker, der er udfordret af angst.

Du kan melde sig til via din arbejdsplads. Og du er naturligvis også velkommen som privat person.

Angst vejleder – endagskurser:

Er for fagpersoner, der ønsker viden om angst og et afgrænset udvalg af angsthåndteringsstrateger til praksis. Du har samtaler med børn, unge og forældre. Og vil gerne kunne vejlede, hjælpe og støtte dem.

Angst vejleder – weekendkurser:

Er for fagpersoner, der ønsker viden om angst og hele pakken af angsthåndteringsstrategier til praksis. Du har kortere og længere samtaleforløb med børn, unge, voksne, og måske også med forældre.

Du vejleder desuden kollegaer eller medarbejdere, eller ønsker at gøre det. Og har ofte samtaler med eksterne samarbejdspartere. Du vil mere, du vil aktivt sætte forløb i gang, vejlede, undervise, hjælpe og støtte de angste børn, unge, voksne.

Hvis du arbejder med børn, unge, voksne med diagnoser/bogstaver, særlige sårbare med specifikke behov, er todages kurset det bedste valg for dig som enkelt person.

Og for din arbrejdsplads er det et skræddersyet angst kursus.

Skræddersyet angst vejleder kurser:

Er målrettet personalegrupper, medarbejdere, organisationer, institutioner, kommuner og private virksomheder. Der kan aftales 1-2 kursusdage.

De skræddersyet angst kurser, giver mulighed for at tilgodese individuelle behov og ønsker.

Hvis du arbejder med børn, unge, voksne med særlige udfordringer, herunder diagnoser og bogstaver. Det kan også være din målgruppe er i tæt kontakt med psykiatrien, eller andre faggrupper som fx bostøtter, jobkonsulenter o.lign.

Har jeg de rette kompetencer

Du er fagperson, du er professionel inden for dit felt.

Så ja, du har de rette kompetencer. Kurset kræver ingen forkundskaber i forhold til angst.

Du er også velkommen som nyuddannet fagperson. Du har masser af praksiserfaring gennem alle dine praktikker.

Din primære rolle er at vejlede og facilitere.

I ordenes oprindelige betydning, vise vejen, rådgive, hjælpe, skabe overblik, gøre noget lettere for de involverede parter, bidrage med ideer, samarbejde.

Som facilitator er du igangsætter for en proces, der skal fører til et mål. Her i denne kontekst er målet, at barnet, den unge lærer nye færdigheder, nye strategier og opbygger modet til være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Du skal naturligvis kende målet og vejen dertil, ellers kan du ikke facilitere processen.

Første skridt er viden om angst. Det er her, vi starter. Dernæst lærer du, hvilke strategier du kan anvende i din praksis.

Får jeg et kursusbevis

Ja, du får et kursusbevis med en detaljeret beskrivelse af de opnåede kompetencer og færdigheder, samt en konkretisering af de metoder og strategier vi har arbejdet med på kurset.

Hvad koster det

Angst Vejleder todages kursus koster 4380 kr.

Med i prisen får du:

 • To hele kursusdage fra kl. 9.00 – 16.00
 • Fuld forplejning dagen igennem, vi starter kl. 8.00 med morgenmad
 • Undervisningskompendium
 • Et komplet undervisningsforløb, som du kan sætte i gang med det samme
 • 2 valgfrie online kurser (normal pris 2 x 1199 kr)
 • Follow up / 2 t. online sparring og supervision.

Du skriver, at der er online follow up med i kursusprisen. Hvad er det helt præcist

Der er 2 x 1 times online followup med i kursusprisen. Online foloow up er med for at give dig de bedst mulige betingelser for at få implementeret dine nye færdigheder i praksis.

Når kurset er slut, finder jeg et par datoer, hvor du, sammen med de øvrige deltagere på kurset, bliver inviteret med til et online videomøde.

Her har du mulighed for at stille spørgsmål og få sparring til din praksis.

Hvad opnår jeg på todageskurset

Angt vejleder todages kursus er en udvidet overbygning til Angst Vejleder endagskurset.

Kurset er målrettet dig, der gerne vil have endnu mere faglige viden og flere kompetencer, så du efterfølgende kan:

 • Identificere, spotte et barn, en ung, en voksen, der er udfordret af angst.
 • Forstå kormobid angst, hvordan den sameksisterer med andre diagnoser, og hvordan du håndterer kormobiditet realteret til angst. 
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Skelne mellem angst og selvværdsproblematikker.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst.
 • Visitere til både individuelle samtaleforløb og gruppeforløb ud fra et tjekskema, der er udviklet til fagpersoner, der arbejder med børn, unge, voksne.
 • Udvælge og anvende forskellige vejledningsstrategier, der tilgodeser børn, unge,voksne, der er udfordret af angst.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøtter den angstramtes mulighed for deltagelse i hverdagens aktiviteter og gøremål.
 • Udvælge og anvende kognitive og metakognitive angsthåndterings strategier, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede og angste børn, unge, voksne.
 • Planlægge og facilitere et 10 ugers forløb, individuelt og gruppeforløb.
 • Gennemføre samtaler med forældre.
 • Gennemføre og facilitere møder om angst og vejlede kollegaer i angsthåndtering.

Du er stor fortaler for angst gruppeforløb, hvorfor det

At møde andre, som kender og genkender angstens urimelige dikterende adfærd er forløsende.

Det bryder tabuer, gør op med forkerthedsfølelsen og ensomheden, der ofte følger med angsten.

Det er svært at beskrive, hvordan angsten påvirker selvværdet, det er svært at sætte ord på noget, man endnu ikke har bevidstgjort og erkendt.

Når man møder andre, som forstår én, som kan beskrive det ubeskrivelige, overskrides de grænser, der har fastholdt forkerthedsfølelsen, som er en af angstens alvorlige følgevirkninger. Det er her selvværd for alvor kommer på overarbejde.

Sammen med andre har angsten ikke de samme vilkår. Den kan ikke længere overbevise en om, at man er alene, at andre ikke forstå en, at man fejler noget, at man er mærkelig, anderledes, ikke god nok. For hvis det gælder for mig, så gælder det jo også for de andre.

Angst gruppeforløb udfordrer de mange overbevisninger angsten har bygget op gennem tiden.

Hvad er forskellen på endagskurset og todages kurset

Angst Vejleder kursus – en dag eller to? Hvad skal du vælge?

På begge kurser får du en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra det kognitive og metakognitive felt, heri mine mange års erfaring med Cool Kids og CHILLED programmet.

Begge kurser er intensive. Som udgangspunkt handler det om, hvad du har brug for, hvad du gerne vil med kurset. Hvad skal du bruge det til?

Hvad siger din mavefornemmelse?

Hvis du primært arbejder med førskolebørn og børn i alderen 6-8 år, vil jeg anbefale endagskurset.

Hvis du arbejder med unge voksne, voksne, særligt sårbare og udsatte er det bedste valg todageskurset. 

Her får du en kort oversigt.

Angst vejleder – endagskurser:

Er for fagpersoner, der ønsker viden om angst og et afgrænset udvalg af angsthåndterings-strategier til praksis. Du har samtaler med børn, unge og forældre. Og vil gerne kunne vejlede, hjælpe og støtte dem.

Angst vejleder – todages kurser:

Er for fagpersoner, der ønsker viden om angst og hele pakken af angsthåndteringsstrategier til praksis. Du har kortere og længere samtaleforløb med børn og unge, og også med forældre. Du vejleder desuden kollegaer eller medarbejdere, eller øsnker at gøre det. Og har ofte samtaler med eksterne samarbejdspartere. Du vil mere, du vil aktivt sætte forløb i gang, vejlede, undervise, hjælpe og støtte den målgruppe du arbejder med.

To dage giver i sagens natur mere tid end en dag.

På todages kurset kommer du mere i dybden. Viden om angst får flere perspektiver. Vi undersøger angstens skyggesider, der hvor den optræder som en følelsesfobi, for at forstå, hvordan følelser, der er svære at håndtere ( fx. vrede, skyld, skam, sorg) genererer angst og skaber indre konflikter.

Der er mere tid til spørgsmål, cases og afklaring af konkrete tiltag, der kan bruges her og nu, i din praksis. Du får et komplet undervisningsforløb med hjem, som du kan sætte i gang med det samme.

Hvad har du brug for?

Hvilket kursus vil give dig de bedst mulige betingelser for at kunne støtte, hjælpe og vejlede den målgruppe, du arbejder med?

Hvis du har opklarende spørgsmål til kurserne, tøv ikke, send mig en mail eller ring i min telefontid.

Uanset hvilket kursus, der taler til dig, vil jeg anbefale, at du finder en kollega, eller en god ven at tage med. At have en at dele din viden og din indsigt med, skaber synergi.

Du kender det helt sikkert fra din praksis. Når du møder en kollega, der er på samme frekvens som dig bliver 2 + 2 til 5+

Skræddersyet angst vejleder kurser:

Er målrettet personalegrupper, medarbejdere, organisationer, institutioner, kommuner og private virksomheder. Der kan aftales 1-2 kursusdage. De skræddersyet angst kurser, giver mulighed for at tilgodese individuelle behov og ønsker.

Hvordan er balancen mellem teori og praksis

Vi arbejder praksisnært.

Viden om angst bliver omsat til praksis, ellers giver det ikke mening. På todages kurset får du mulighed for at afprøve udvalgte strategier, så du får en fornemmelse af, hvad de kan bruges til i din praksis. Der er også masser af tid til uddybende spørgsmål og cases.

Vi går bagom angsten og udvidder vores horisont. Du lærer at bruge konflikttrekanten til at afdække følelsesmæssige problemstillinger.

Du får naturligvis også en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings-strategier og metoder fra den kognitive adfærdsterapi.

Det er dog min erfaring med de mange forløb jeg har gennemført, at den kognitive tilgang kommer til kort, det er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt for at komme helt til bunds. Og det er mit ærinde.

Derfor har jeg valgt at introducere udvalgte strategier fra det metakognitive felt. 

Et nyt og meget spændende felt. Nyt og nyt? Uanset, så er der nogle virkelig gode strategier, som du kan bruge i din praksis.

Lær vi om Cool Kids og Chilled programmet

Jeg har specialiseret mig i angst og angstbehandling siden 2012, heri de velkendte manualbaseret angstbehandlings programmer Cool Kids og Chilled for børn og unge. Forløbene er familiebaseret, hvilket betyder at forældre også er med.

Det er blevet til mere end 50 gruppeforløb og endnu flere individuelle forløb.

Min praksiserfaring fra de mange forløb, jeg har gennemført, er en naturlig del af kurset.

Cool Kids og Chilled

Cool Kids og Chilled programmerne er udviklet på Center for Emotional Health på Macquarie University i Sydney Australien tilbage i 2003.

De bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, der har rødder tilbage til den amerikanske psykiater Aaron Beck, der er anses som grundlæggeren af den kognitive terapi.

 

 

Helle Fonager

Jeg udviklede Angst Vejleder kurset i august 2016, og i 2018 lavede jeg et todages kursus. Efterspørgslen efter mere viden, fordybelse og flere strategier motiverede mig.

Jeg kender selv angsten helt indefra.

Jeg er vokset op i en tid, hvor angst ikke fandtes, og så gjorde det alligevel. Jeg var nemlig et meget ængsteligt barn. Angst blev forbundet med at være svag, det var ens egen skyld, man kunne bare tage sig sammen. Gid, det var så enkelt.

I dag ser det heldigvis anderledes ud, og derfor er du inviteret med. Du kan som fagperson gøre en kæmpe stor forskel for de mange børn, unge, voksne, der kæmper med angst, bekymringer, grublerier, undgåelsesadfærd – kort sagt, en alt for alert og ængstelig hjerne.

helle fonager sidder ned

Angst vejleder kurset har sat sit fodaftryk

Jeg er dybt taknemmelig for den store interesse, fordi det betyder, at der er endnu flere angste børn, unge og voksne, der får den hjælp og støtte, de har brug for. Jeg ved også, at mange forældre og pårørende efterspørger både forståelse, hjælp og støtte.

Jeg har afholdt op mod 50 Angst vejlederkurset siden 2016. Flere end 500 fagpersoner har taget stafetten og givet den videre.

Det er også blevet til flere skræddersyet angst kurser.

Angst Vejleder kurset er nået vidt omkring

Tidligere afholdte angstvejlederkurser og seminar om angst:

 • 2017 / september Randers Ungdomsskole - hele personalet / 5. timers seminar.
 • 2018 Randers Ungdomsskole / Todages kursus for personalegruppe.
 • 2018 AOF Roskilde / Endagskursus for hele personalegruppen.
 • 2018 Oust Mølleskolen - hele personalet / 3. timers seminar.
 • 2019 / januar: Vendsyssel Teater - netværk mellem teatre i Region Midt og Nord / 3. timers seminar.
 • 2019 / april: Fjordskolen Lejre, Socialpædagogisk dagsbehandlingstilbud - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / maj: Lindknud, Socialpædagogisk opholdssted - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / september: Jobigen Viborg - Kompetence og Udvikling - 42 medarbejder/leder fra alle fem afdelinger / 5. timers seminar.
 • 2019 / oktober: Kræftens Bekæmpelse - Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 2 timers oplæg for behandlere og terapeuter.
 • 2019 / november: SIND Favrskov / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten.
 • 2019 / november: Bedre Psykiatri Maribo / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten.
 • 2020 / januar: Magleby Skolecenter Skælskør / 3 timers seminar for 60 medarbejder og ledere.
 • 2020 / september: Julemærkehjemmet Liljeborg, Roskilde / endagskursus hele personalegruppen.
 • 2021 / september: Aflastningshjemmet Egehøj, Randers SØ / Endagskursus for hele personalet.
 • 2021 / september: Klubberne Frederikssund By / endagskursus over 2 dage for halvdelen af personalegrupperne.
 • 2022/ januar: Foredrag som del af pædagogisk dag for hele personalet på Jakobskolen i Aarhus.
 • 2022/ marts: Endagskursus for personale fra Bostøtteenheden Øst, Haderslev Kommune.

Kommende angstvejlederkurser og seminar om angst for faggrupper.

 • 2022 / maj: Endagskursus for personale fra Bostøtteenheden, Haderslev Kommune.
 • 2022 / oktober: Klubberne Frederikssund By / endagskursus over 2 dage for sidst halvdel af personalegrupperne.

Her er der plads til jeres skræddersyet angstvejlederkursus eller seminar om angst.

Jeg var afsted på Helles 2-dages Angstvejleder Kursus. Gik ind til kurset, åben og klar til at indtage ny viden.
Det var 2 mindblowing dage for mig, både som fagperson og ikke mindst personligt. Et intenst og virkelig brugbart kursus, som indeholdte lige det jeg stod og manglede i mit arbejde med børn og unge.
Helle er en fantastisk formidler, som har angst og ængstelige børn og unge som sit hjertebarn! Det mærker man tydeligt! Et intimt og intenst kursus, jeg kun på det varmeste kan anbefale!

Louise

Skolesundhedsplejerske

Tak Helle.
Dit angst vejleder weekendkursus, er et af de mest givende kurser jeg har taget i de seneste år. Det gav mig en grundlæggende forståelse for angst og dens mange ansigter. Du gav mig redskaber til at hjælpe de børn, der er ramt af angsten. Kurset blev holdt i dine skønne lokaler i Ry, med sandwich vi selv skulle lave og hjemmebagt kage. Dette skabte en atmosfære, hvor deltagerne i kurset hyggede sig i pauserne og kom tæt på hinandens praksisser.
Det samlede resultat var en følelse af “det her, kan jeg godt”. Kurset var gennemskinnet af faglighed og professionalisme. Jeg føler mig klar til at starte mit første forløb op, for et barn, der har angsten som følgesvend.

Rikke

Lærer

Angst er et normalt psykologisk begreb

Det er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse, vi har.

Angsten viser sig i fire  symptomgrupper

Når angsten er ude af balance, er der ofte flere sammenfaldende symptomer:

 • Psykisk/følelsesmæssige symptomer.
 • Kropslige, fysiske symptomer.
 • Tankemæssige symptomer.
 • Adfærdsmæssige symptomer.

På kurset går vi i dybden med symptomgrupperne, så du kan spotte og identificere et barn/ung/voksen, der er udfordret af angst. Der tages højde for kormobid angst.

Angsten for angsten

Angst er en trigger i sig selv. Og panik-angst-triggere tilfører endnu et lag. Nervesystemet er alert. Det forstærker uro, indre rastløshed, generel ubehag, trykken for brysten, svimmelhed, kvalme. De psykiske symptomer er mere subtile, og vækker derfor ofte mere angst.

Hvordan spørger du ind til det uden at stigmatisere og sygeliggøre den angstramte? Det får du også svar på.

Verden opleves farlig

Om en situation er reelt farlig i virkeligheden, er mere end svært for et ængsteligt, bekymret angst barn/ung/voksen at vurdere. Især når de fysiske symptomer på angst overvælder kroppen med hjertebanken, svedige hænder, ondt i maven, vejrtrækningsbesvær. Verden føles og opleves farlig og uforudsigelig.

Og det hjælper ikke at forsikre om, at der ikke sker noget. Tværtimod. Det virker modsat.

Åh nej, hvad nu hvis?

Tankerne er urealistiske, forvrængede (kognitiv bias) og katastrofe søgende. Tankerne bidrager til undgåelsesadfærd, som er svær at forklare, for den angstramte. Når undgåelsesadfærden udfordres med krav, provokerer det tankerne.

Hvilke krav kan du stille, så du støtter den angstramte og ikke angsten? Det arbejder vi også med.

Angst og undgåelse?

Da angsten ofte medfører somatiske udfordringer som kvalme, hovedpine, ondt i maven og generel utilpashed jf., er der en stor lyst til at undgå den sitaution, der aktiverer symptomerne. Det giver god mening. Undgåelse giver ro, her og nu. Indtil næste gang. Undgåelse hjælper ikke på sigt, tværtimod, det forstærker angsten.

På kurset lærer du, hvordan du kan hjælpe den angst ramte med at udfordre undgåelses-adfærden.

Synes du også, at 2 år med Corona er mere end nok

Og nu, også en krig i Europa. Behovet for fagpersoner, der har viden om angst og angsthåndtering er stort. Det hersker der ingen tvivl om. Tag en kollega eller ven med og meld jer til, så I kan hjælpe og støtte de angste og ængstelige børn,, unge, voksne.

Hvor vil du gerne på kursus?

Jylland - kurser

Jylland: Angst Vejleder todages kursus - weekend kursus:

5/6 nov. 2022 - Ry.

Jylland: Angst Vejleder endagskursus:

14. sep. 2022 - Ry Hotel. Holdet er fyldt op.

28. sep. 2022 - Ry Hotel.

2. nov. 2022 - Ry Hotel.

Sjælland - kurser

Sjælland: Angst Vejleder endagskursus:

5. okt. 2022 - Tune Kursuscenter, Greve

Sjælland: Angst Vejleder todages kursus - weekend kursus:

8/9 okt. 2022 - Tune Kursuscenter, Greve.

Angst vejleder kurser for professionelle

Angst vejleder endagskursus

Kursus for fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Sidste endagskursus afholdes i november 2022.

Angst vejleder todages kursus

Hverdage eller weekend. Kursus for fagpersoner, der arbejder med børn, unge, voksne.

Angstkursus for terapeuter

Intensivt kursus til dig, der gerne vil specialisere dig i angstbehandling for børn og unge

Skræddersyet angst kursus

Få et særligt tilrettelagt angst vejleder kursus, der passer til jeres behov og ønsker

Helle Fonager

Helle Fonager

Underviser, Familie- og Psykoterapeut MPF

Ring til mig