Kursus i angstbehandling og angstvejleder kurser for fagprofessionelle

Kursus i angstbehandling for fagprofessionelle

kursus i angstbehandling

Møder du mange klienter, børn, unge, voksne, der er udfordret af angst?

Måske i så stor en grad, at angsten forstyrrer den terapeutiske proces, og derved gør det vanskeligt for dig at hjælpe klienten med det, som klienten har søgt om hjælp til.

Det kan være selvværdsproblematikker, relationelle konflikter, negative grundoverbevisninger, rastløs uro, sygemeldinger, skolevægring, pludselig opstået panikangst, præstationsangst … listen er lang.

Det kan også være, du får helt konkrete henvendelser, hvor angsten bliver italesat og deri et ønske om angstbehandling.
Er du på hjemmebane i angstens subtile univers? Kender du til alle de strategier, der anvendes i angstbehandling, så du kan hjælpe dine klienter?

Kurset henvender sig til psykologer, psykoterapeuter og sundhedspersonale på mindst bachelorniveau, der har erfaring med terapeutiske klientforløb.

Afholdes i Jylland og på Sjælland.

Kursuspris 2024: 10.740 kr. 

Angstvejleder kurser for fagpersoner

kursus i angstbehandling

Har du et ønske om at kunne hjælpe angstramte børn, unge eller voksne?

Opnå kompetencer, så du kan vejlede, hjælpe og støtte den målgruppe du arbejder med.

  • Angstvejleder kursus 1, Grundlæggende forståelse og praksis.
  • Avanceret Angstvejleder kursus 2, Specialisering i praksis.

På angstvejleder kurserne er der fokus på at styrke og udvikle dine kompetencer i at spotte angsten, indkredse angstproblematikker og iværksætte planer for implementering og gennemførelse af nye tiltag i din praksis.

Dette inkluderer viden om angst og angsthåndtering, herunder facilitering af samtaleforløb og gruppeforløb.

Kursuspris 2024: 5.290 kr. Afholdes i Jylland og på Sjælland.

Skræddersyet angstvejleder kurser

kursus i angstbehandling

Er der mange, der er udfordret af angst i jeres praksis?

Har I et ønske om en mere helhedsorienteret indsats, hvor alle, eller de fleste medarbejdere har opnåede kompetencer i at vejlede, hjælp og støtte de angstramte?

Det skræddersyet angstvejleder kursus tager udgangspunkt i angstvejlder kurset, Grundlæggende forståelse og praksis, samt jeres ønsker og behov i forhold til den/de målgrupper I arbejder med.

Kurset afholdes hos jer, tilpasset jeres daglige struktur, tid og muligheder.
I kan booke 1 eller 2 dage, fordelt på hele eller halve dage.

Kurset er for alle faggrupper, der arbejder med børn, unge eller voksne. Og for ledere, der har samtaler med medarbejdere.

Kursuspris: Udregnes efter antal dage og deltagere