fbpx

ANGST- SYMTOMER OG ADFÆRD

Angst påvirker både krop, tanke, følelse og adfærd.

Det er ikke selve oplevelsen, dvs. situationen, der skaber angsten – det er det, du tænker om oplevelsen – de tanker, du har både før, under og efter. En stor og vigtig del af angstbehandlingen er viden om angst, også kaldet psykoedukation. Det er vigtigt at forstå angsten, hvorfor din krop reagerer som den gør, hvad det hele handler om, og hvordan det hænger sammen.

Her på denne side får du et indblik i angstens dynamik.

Telefontid mandag 9-13 og tirsdag - fredag fra kl. 9-10. Praksis i Ry.  

Angstsymptomer – få et overblik.

Angstsymptomer inddeles i fire forskellige symptomgrupper. 

 

 • Psykiske, følelsesmæssige symptomer.
 • Kropslige symptomer.
 • Tankemæssige symptomer.
 • Adfærdsmæssige symptomer.

 

De fleste kan genkende elementer fra alle fire symptomgrupper i selve angst oplevelsen. Oversigten er meget brugbar til at identificere, hvilken angst type, man primært er udfordret af. 

Fx er tankerumination og bekymringstendens meget dominerende ved generaliseret angst. Hvor de psykiske og kropslige angstsymptomer begge er dominerende ved panikangst. Det går så hurtigt, at man ikke når at opfange de tanker, der ligger bag angsten. Kamp/flugt beredskabet når heller ikke at blive aktiveret, fordi man er overbevist om, man dør. 

Alle symptomerne er til stede i angst oplevelsen, dog i varierende grad og intensitet.

 

De psykiske, følelsesmæssige angstsymptomer

 

Fra let ængstelse, anspændthed og uro til panik, dødsangst og en klar opfattelse af, at noget forfærdeligt er ved at ske. 

Man tror, at man er ved at dø, det er ikke længere et spørgsmål, om man dør. Man tror, med fuld overbevisning, at man er ved at miste forstanden. Man mister mere eller mindre kontrollen over situationen. 

Vrede (acting out), ked af det (hjælpeløse bange tåre), overvældet, bekymret, ængstelig, usikker, nervøs, uro, rastløshed, skamfuld, skyldfølelse og evig dårlig samvittighed. Alt efter persons psykiske struktur kan angsten akkumulere fra alm. bekymring til panikangst på få minutter.

 

De kropslige angstsymptomer

 

Forskellige kropslige fornemmelser fra muskelspændinger, anspændthed i tværstribet muskulatur til glat muskulatur (indre organer) og kognitive forstyrrelser – her mister du overblikket, bliver diffus og kan ikke tænke rationelt. 

Fra lettere anspændthed, uro, til ondt i maven, åndenød, klump i halsen, kvalme, hjertebanken, kvælningsfornemmelser, smerte i brystet, sveden, rysten, svimmelhed, tør i munden, tissetrang, diarre, pludselig opstået træthed, synsforstyrrelser, uvirkelighed, diffus uklar tænkning til kognitiv forvirring, kaos og panik.

De kropslige symptomer er meget dominerende ved angst. Og der er ofte her angstproblematikken opdages.

 

De kognitive, tankemæssige angstsymptomer 

 

Tanker og forestillinger om ubehagelige og/eller faretruende begivenheder, situationer. Ofte meget urealistiske. Tankerne er forvrængede tanker, overdrevne og ude af trit med virkeligheden. Fordi noget er sket en, to eller tre gang, er der intet bevis for, at det vil ske igen. “ja men, hvad nu hvis det sker?” 

Fra bekymringstanker om dit og dat “hvad nu hvis”, “Årh nej…” til katastrofelignende tanker ”nu er det ude med mig, jeg overlever ikke, jeg klarer ikke situationen, jeg bryder sammen”.

Tankerne kan også kredse om de andre, hvad de tænker og tror om mig. Bag tankerne ligger der ofte nogle dybe ubevidste, negative overbevisninger, “jeg er ikke god nok, jeg dur ikke, jeg lykkes aldrig”. 

 

De adfærdsmæssige angstsymptomer

 

Adfærden er de åbenlyse, synlige reaktioner (handlinger), der følger med angsten. Især undgåelses- og undvigelsesadfærd. Man forsøger at flygte fra og dermed undgå den situation, hvor angsten opstod. Det gælder særligt ved akutte panikanfald og panikangst. Sund fornuft og dømmekraft er sat ud af spillet – man skal bare væk, og det kan ikke gå hurtigt nok. 

Forsøger nogen at overtale en til at blive, prøve, være udholdende, vedholdende virker det som benzin på bålet. Enten forsøger man at kæmpe sig ud af situation ved at starte en konflikt, for at aflede den som insisterer, eller også kommer tårerne væltende. De adfærdsmæssige reaktioner er ufrivillige – de er en del af angsten overlevelse beredskab – kamp / flugt / fastfrys – handlingslammelse.  

Her møder du angsten 

 

 • Fysiske symptomer fx ondt i maven, kvalme, utilpashed, svimmelhed.
 • Har perioder med stress og depressive moods (ikke kliniske depression)
 • En dikterende, tvangspræget tankerække (overdreven bekymringer) og handlinger, der ikke giver mening.
 • Søger sikkerhed – præget af rigide tankemønstre og ritualer.
 • Er overdreven nervøs i situationer, hvor der er krav om præstation.
 • Føler sig udenfor, alene, ensom, fremmed – selvom du er vellidt og har venner?
 • Tænker, siger  ”ÅH NEJ, hvad nu hvis… det kan jeg ikke” – selv om du i virkeligheden godt kan!
 • Tankemylder / ruminerende tanker…. Der kører i døgndrift – du er fanget i tankehamsterhjulet.
 • Reaktiv, følelsesladet – en lille ubetydelig hændelse, bemærkning skaber et katastrofescenarie af forestillinger om det værst tænkelige – du klarer det ikke, alt går galt… tænker du!

 

Når angsten styrer

 

 • Stiller mange spørgsmål, ofte med en overdreven, urealistisk bekymring.
 • Søger ustandselig beroligelse, bekræftelse eller trøst.
 • Har svært ved at klare nye situationer – vil forhandle om alt.
 • Negative tanker – jeg kan ikke, jeg dur ikke, intet lykkes….
 • Præget af katastrofetanker om alt muligt – det værst tænkelige.
 • Social tilbagetrækning – udpræget undgåelsesadfærd.
 • Præstationsangst – udpræget kontrol – ekstrem bange for at lave fejl, blive udstillet.
 • Tilbagevendende tvangspræget adfærd og tanker. 
 • Kan ikke være alene, alene hjemme, sove alene, sove ude…. Hjælpeløs alene.
 • Bange for at få det dårligt – angst for angsten.
 • Store humørsvingninger.
 • Følelse af at gå ved siden af sig selv – uvirkelighed.
 • Dødsangst – tanker om døden, sygdom, katastrofer.

 

Angsttilstande 

 

Her får du en oversigt over de mest almindeligt forekommende angstlidelser, som de præsenteres i ICD-10 systemet. 

I Danmark anvendes ICD-11 (International Classification of Diseases) som diagnostisk protokol. ICD-11 baserer sig på WHO’s kriterier for lidelser.

Abnorm separationsangst / En abnorm angst for adskillelse, særligt koncentreret om én af forældrene og i mindre grad den anden.

Agorafobi /  angst ved menneskemængder, offentlige steder, færden alene, færden uden for hjemmet, særligt alene.

Socialangst / frygt for at blive genstand for andres kritiske blikke, opmærksomhed, mening om en, angst for at opføre sig pinligt, lave fejl mv. 

Enkeltfobi / frygt for særlige genstande eller begivenheder – dyr, højde, flyvning, tandlæger, eksamen o.lign.

Helbredsangst – sygdomsangst / Angst for at fejle noget alvorligt, en livstruende sygdom. Hvad nu hvis lægen overser det? Stor opmærksomhed, selvfokus på kroppens fysiske symptomer, uregelmæssigheder og fornemmelser. Tænker meget over livskvaliteten.

Panikangst / Pludselige, ekstremt ubehagelige anfald, der udvikler sig i løbet af få minutter / frygt for at dø, miste selvkontrol, blive sindssyg. Kan opstå alle steder uden varsel. Også om natten. Efterfølgende tilbagevendende bekymring om, hvad det skyldes. Panikangst kan føre til agorafobi.

Generaliseret angst /  vedvarende overdreven ængstelighed, anspændthed, bekymringstendens over for dagligdagens begivenheder og problemer, katastrofetanker om alt muligt – verden føles utryg og farlig. 

OCD / tvangstanker, ideer, forestillinger og tvangshandlinger, der ikke kan kontrolleres, selvom man ved, de er urealistiske. Erkendes som egne tanker og handlinger (tilskyndelser, indefra)  

Akut belastningsreaktion / udsættes for exceptionel svær fysisk eller psykisk belastning.

PTSD belastningsreaktion / Post Traumatisk Stress Syndrom – en angsttilstand, der opstår efter livstruende, svært belastende oplevelser som naturkatastrofer, krig, overfald, overgreb, o.lign. Tilbagevendende oplevelse af traumet i flashbacks, påtrængende erindringer, mareridt. 

Tilpasningsreaktion / Kendt traume eller belastning indenfor den sidste måned.

Angstbehandling - oversigt over forløb.

 

Hvor lang tid tager det?

Det kommer fuldstændig an på, hvor meget tid og energi du selv investerer i processen. Der er hjemmeopgaver, som en del af angstbehandling. Jeg anbefaler som udgangspunkt 8-15 gange med forskellig intervaller. 

Rammerne for et behandlingsforløb kan aftales fra gang til gang. Intet forløb er ens. Der er fokus på at lære nye færdigheder, nye mestringsstrategier og opbygge modet.  Når angsten opleves diffus, uden genstand, uforklarlig og pludselig peger det ofte på bagvedliggende følelsemæssige problemstillinger. Her er der også ofte brug for at se nærmere på dine selvbeskyttende strategier, fx at kunne sige nej ude straks at få dårlig samvittighed. Dette er blot en ud af mange selvbeskyttende strategier. 

Forsamtalen varer 1 ½ time, for børn og unge 1. time. 

De første 3-4 gange mødes vi ugentlig, dernæst mødes vi typisk hver anden uge. 

Tjek pris og forløb her  klik her >>

I min daglige praksis hjælper jeg børn, unge og voksne med at transformere angst til indre ro, selvsikkerhed og styrke, så de kan hjælpe sig selv og andre. Så de kan gøre det, de har lyst til og drømmer om. 

Kontakt Helle Fonager

Ring mig op

4 + 10 =

Når angstens ansigt råber til dig

Lær at lytte til den, så du ved, hvad den har på hjertet

Book fysiske og online samtaler. Praksis i Ry. Telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

Tjek priser på samtaler her >>

 

©Helle Fonager 2020 |  Brunhøjvej 8. 1. sal, 8680 Ry | M: 40870985 | M: info@hellefonager.dk

Download Mini-Guiden: Træd ud af angsten - De 7 trin

Tusinde tak for din tilmelding