fbpx

ANGSTBEHANDLING UNGE

 

Angstbehandling for unge 13-17 år.

 

At være ung teenager er i sig selv udfordrende. At være ung teenager og kæmpe med angst er ubærligt. Rigtig mange oplever, at angsten eskalerer i udskolingen, det er en sårbar tid. 

Angst er et af tidens største udfordring blandt børn og unge. Nogle forskere taler ligefrem om angstens tidsalder. Og i denne Corona tid har angsten fået en ny karakter, der påvirker den sociale alder og dermed også den kognitive alder. Kort sagt, alderen falder (angsten regredierer), og det forstærker hjælpeløsheden, “jeg kan ikke”. Et års Corona pandemi er for meget for de fleste, og det har forstærket angsten for rigtig mange unge. Søg hjælp inden det bliver uoverskueligt svært.

Alle forløb er inspireret af mine mange års erfaring med Cool Kids og Chilled angstbehandling. Erfaringer, der også har medført nye tiltag. Læs om dem her på siden og download beskrivelse af forløb her.

Gruppeforløb for unge 8 kl. i Ry. Grundet de nuværende restriktioner er gruppeforløbet udskudt til 14. april. Det afholdes derfor onsdage i stedet for tirsdage. Holdet er fuldt booket, tjek næste gruppeforløb, der starter i september.

Nyt onsdags gruppeforløb for unge 8-10 kl. starter 29. september 2021 – læs mere og tilmeld jer her.

Telefontid mandag - fredag fra kl. 9-10. Jeg har flyttet min praksis til Ry, hvor jeg også afholder gruppeforløb. Jeg har åben for fysiske og online samtaler.

Når angsten skal udfordres, er der brug for at lære nye færdigheder og opbygge modig adfærd.

 

Angst er et normalt psykologisk begreb, som beskriver den stærkeste følelse, vi har – vi skal kunne blive bange. For nogle unge opleves angsten dog så stærk, at den griber ind i de daglige aktiviteter og gøremål. Den bliver en hæmmende faktor for en almindelig sund udvikling, fordi angsten også påvirker indlæringen.

Hele kroppens alarm beredskab aktiveres gradvist, fra lettere anspændthed, uro til panik. Når det har stået på gennem længere tid, vil der ofte være en forventningsangst og bekymringstendens.  Mange oplever forskellige somatiske symptomer ved pludselig opstået angst eller panikangst.

 

Almindelige angstsymptomer:

  • en indre uro, sitren, ængstelighed
  • sanseforstyrrelser
  • ondt i maven
  • nervøs blære, diarre eller forstoppelse
  • kvalme og/eller uro i maven
  • hjertebanken, hurtig puls
  • trykken for brystet, eller smerte i brystet.
  • kvælningsfornemmelser, halsen snører sig sammen
  • svimmelhed eller ør
  • oplevelse af åndenød, vejrtræningsbesvær
  • svedeture, varme/kuldefornemmelse i kroppen.
  • tør i munden
  • gråd/tåre, der kommer ud af det blå
  • frygt for at miste kontrollen eller blive skør/sindssyg
  • uvirkelighedsfornemmelse, oplevelsen af verden forekommer fremmed, mærkelig og/eller man føler, man går ved siden.af sig selv
  • dødsangst

Forventningsangst eller bekymringstendens

  • anspændthed, muskelsmerter eller spændingshovedpine
  • rastløshed, vedvarende uro, har svært ved at slappe af.
  • psykiske anspændthed, alert, på vagt, overvågen, kontroller, søger konstant forudsigelighed, sikkerhed, beroligelse. 
  • oplevelse af synkebesvær
  • farer let sammen
  • lyd-/og støjfølsom
  • koncentrationsbesvær
  • bliver let irriteret
  • har svært ved at falde i søvn

 

Angstens dikterende adfærd er letgenkendelig. 

 

Jo flere du kan genkende, jo mere overbevisende.  Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe med opklarende spørgsmål.

 

  • Har perioder med stress og depressive moods (ikke kliniske depression)
  • En dikterende, tvangspræget tankerække (overdreven bekymringer) og handlinger, der ikke giver mening.
  • Søger sikkerhed – præget af rigide tankemønstre og ritualer.
  • Er overdreven nervøs i situationer, hvor der er krav om præstation.
  • Føler sig udenfor, alene, ensom, fremmed – selvom dit barn er vellidt og har venner?
  • Tænker, siger  ”ÅH NEJ, hvad nu hvis… det kan jeg ikke” selvom dit barn i virkeligheden godt kan!
  • Tankemylder / ruminerende tanker…. Der kører i døgndrift
  • Reaktiv, følelsesladet – en lille ubetydelig hændelse, bemærkning skaber et katastrofescenarie af forestillinger om det værst tænkelige – jeg klarer det ikke, alt går galt… 

 

  • Stiller mange spørgsmål, ofte med en overdreven, urealistisk bekymring.
  • Søger ustandselig beroligelse, bekræftelse eller trøst.
  • Har svært ved at klare nye situationer – vil forhandle om alt.
  • Negative tanker – jeg kan ikke, jeg dur ikke, intet lykkes….
  • Præget af katastrofetanker om alt muligt – det værst tænkelige.
  • Social tilbagetrækning – udpræget undgåelsesadfærd.
  • Præstationsangst – udpræget kontrol – ekstrem bange for at lave fejl, blive udstillet.
  • Tilbagevendende tvangspræget adfærd og tanker. 
  • Kan ikke være alene, alene hjemme, sove alene, sove ude…. Hjælpeløs alene.
  • Bange for at få det dårligt – angst for angsten.
  • Store humørsvingninger.
  • Følelse af at gå ved siden af sig selv – uvirkelighed
  • Dødsangst – tanker om døden, sygdom, katastrofer.

 

De fire angst symptom grupper

 

Der er fire symptomgrupper i en angstoplevelse – læs mere her >>.

De bekymrede, bange “åh nej, hvad nu hvis tanker” dukker op i alle mulige forskellige situationer og er svære at kontrollere, hvilket forstærker angsten og dermed angsten for angsten. Det er vigtigt at vide, hvordan man skal takle bekymringerne, så de ikke fjerner modet og overtager styringen. Her arbejdes der primært med realistisk tænkning, som er en kognitiv metode, der hjælper med at omstrukturere de mange bekymringer. Ved at øve og træne metoden vil dit barn ret hurtigt lære at omstrukturere bekymringerne. Det virker, og det er pointen. 

 

Kort oversigt over et angst forløb

 

Her er en kort oversigt over viden og færdigheder, som dit barn lærer gennem angstebehandlingen. Sidst på siden får du en mere detaljeret oversigt over hele angstforløbet, trin for trin, fra første samtale til sidste samtale. 

 • Hvad er angst og hvorfor lige mig?
 • Hvad er jeg bekymret for?
 • Viden om angst – heri sammenhængen mellem situation – tanke – følelse – adfærd.
 • Realistisk tænkning.
 • Eksponering – det modsatte af undgåelse. Vi bygger trappestiger.
 • Kreativ eksponering – trappestiger til reducering af sikkerhedsadfærd, uhensigtsmæssige vaner, der fastholder og vedligeholder angsten heri tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Selvregulering og fokuseret opmærsomhed / metakognitive øvelser, åndedrætsøvelser samt følelses-/og bekymringssurfing.
 • Problemløsning – super god til stærke følelser.
 • Selvværd og sociale færdigheder – lær at være mere selvsikker.
 • Håndtering af tilbagefald.

 

Som forælder lærer du, hvordan du skal takle og håndtere de situationer, hvor dit barn er udfordret af angst, så du kan lykkes med at støtte dit barn, den angstramte, og ikke angsten. Der er fokus på din rolle som hjælper (facilitator). 

 

Når angsten tager med i skole

 

I skolen er der forøget krav til dit barn, krav i forhold til at kunne mestre situationer alene på egen hånd. Det er særligt sårbar for unge, ikke at kunne mestre de daglige aktiviteter i skolen. De er i forhøjet beredskab, optaget af hvad de andre tænker samtidig med at de prøver at klare sig, så ingen opdager noget. Der er store krav til dit barns sociale færdigheder og evne til selvregulering – heri realistisk tænkning, eksponering, bekymrings-/følelsessurfing og problemløsning.

Når angsten tager over med sin dikterende adfærd, er det autonome nervesystem aktiveret. Her går det stærkt, så stærkt at dit barn ikke når at stoppe tankerne ej heller handle sig ud af angsten. Alt styres uden for viljens kontrol, og det aktiverer ofte angsten for angsten, som gør det svært ,og nogen gang umuligt, at klare udfordringerne på egen hånd. Det er ofte her skolevægring starter. 

Når angsten tager med i skole er dit barn er på overarbejde 24/7. Her er der brug for professionel hjælp. 

 

Derfor skal I tage angsten alvorligt?

 

Har du gennem den sidste tid ofte tænkt, Hvis bare jeg vidste, hvad, hvordan, hvorfor – så jeg kunne hjælpe min søn/datter. Jeg forstår ikke alle de bekymringer, de giver jo ikke mening, hvad handler det om? Skal vi gå til læge? Han/hun trække sig, alt synes pludselig svært og uoverskueligt. Er det skolen? Jeg kan ikke finde hoved og hale i det. Jeg tror, vi har brug for hjælp, Hvad skal vi stille op, det her går ikke, det kan ikke blive ved.

Så skal du vide, at du IKKE er alene. Dine bekymringer er reelle – tag dem alvorligt. Når angsten griber ind i hverdagens daglige aktiviteter og gøremål, og det har stået på i mere end 3 måneder, er der brug for at søge hjælp. Jo før i starter op, jo hurtigere vil I opleve en bedring.

Hvornår skal vi søge hjælp?

Skal I vente, hvis det ikke har stået på i mere end 3 måneder? Nej, det vil jeg ikke anbefale. Søg vejledning og afklaring, om der er tale om en behandlingskrævende angstproblematik. Måske har det stået på gennem længere tid. Måske har dit barn kæmpet længe uden selv at vide det, og nu er smertegrænsen nået, og derfor har I først opdaget det nu. Måske er det kun toppen af isbjerget.

Hvis I har brug for mere afklaring, er det muligt at booke en forældre/pårørende samtale. Få vished. Det vi ikke ved, kan vi af gode grunde ikke handle på. Du har brug for viden og vished. Jeg håber, du finder svar på mange af dine spørgsmål her på denne side. Hvis du stadig mangler svar, er du altid velkommen til at ringe med opklarende spørgsmål og som sagt kan I altid booke en forældre/pårørende samtale. 

Jeg har selv stået i samme situation som dig.

For 15 år siden var min søn udfordret af angst. Vi vidste ikke, det var angst, vi var fuldstændig magtesløse. Dengang var der ikke angstbehandling målrettet børn og unge, som der er i dag. Vi stod vitterlig helt alene. Jeg har snakket med hundredvis af forældre, der genkender udfordringerne, magtesløsheden og den tiltagende bekymring for fremtiden.

Jeg har også set lettelsen og glæde i deres øjne, efter de har været igennem et Cool Kids og Chilled forløb. Det er bevægende, det kan der ikke sættes ord på. 

Book en tid og sæt en god proces i gang. Lær at hjælpe og støtte dit angste barn.

 

Den gode nyhed – angst kan behandles – resultaterne er super gode

 

Og jo før I påbegynder behandlingen jo hurtigere resultater. Rigtig mange forældre udtrykker en stor lettelse, når de er kommet i gang med et forløb – og i bagklogskabens lys udtrykker de samstemmigt

Vi troede, det gik over af sig selv, at det blot var forbigående, en del af udviklingen. Sådan gik det desværre ikke, havde vi bare taget angsten alvorligt for år tilbage… 

Vi ved ikke det, vi ikke ved – sådan er det. Jeg kan dog tilføje, “når bekymringer og angst er flyttet ind i hverdagen, når alt er til forhandling, når det er svært selv at falde i søvn, når dit barn gennem længere tid (2-6 mdr) er begyndt at trække sig og undgå situationer, når der ofte er klager over ondt her og der”, er det en super god ide at kontakte egen læge og en professionel behandler, der er specialiseret i angstbehandling for unge. 

Angstbehandling for unge – gruppeforløb i Ry.

 

Jeg er stor fortaler for gruppeforløb, fordi dit barn er sammen med andre jævnaldrende/ligesindede, der kender og genkender de udfordringer og forhindringer, angsten giver i hverdagen. Jeg starter nye gruppeforløb for unge marts 2021. Hvis I gerne vil høre mere om gruppeforløbene og skrives op, kan I tilmelde jer og booke en forsamtale. Tilmeldingen er en forhåndtilmelding. Der tages naturligvis forbehold for nye corona restriktioner. 

Jeg har gennemført mere end 60 Cool Kids og Chilled gruppeforløb og lige så mange individuelle forløb – ens for alle er en meget høj succesrate. Gruppeforløbet er baseret på mine mange års erfaring. Og deri også en erfaring, der understreger, hvor vigtigt det er for de unge, også at have fokus på at styrke selvværdet, der ofte lider under angstens dikterende adfærd. I det manualbaseret forløb (Cool Kids og Chilled) er dette fokus ikke med. Jeg har taget mig den frihed at føje det til. Og så har jeg lavet en online Toolbox til de unge, hvor de får adgang til træningsvideoer, lytteøvelser og opgaver, så de kan øve de nye færdigheder mellem sessionerne. 

Jeg mødt og hjulpet rigtig mange bekymrede, angste unge, også da jeg arbejdede som lærer, for år tilbage. Jeg kender deres hverdag i skolen og de udfordringer, de står med, både socialt og fagligt. De metoder og mestringsstrategier vi arbejder med i angstbehandlingen er altid relateret til hverdagen i skolen og deres læringsmæssige forudsætninger.

 

Angstbehandling for unge følger en fast, forudsigelig struktur

 

Et individuel forløb strækker sig over 12 sessioner af en times varighed. Hvis der er tale om få specifikke angstproblematikker, kan 5-6 sessioner være tilstrækkelig. Og hvis angsten har været der gennem længere tid, kan de være hensigtsmæssigt at forlænge forløbet. Dette sker altid i samråd med jer. Når forløbet afsluttes, anbefaler jeg en opfølgning 2-3 måneder efter.  

Ved gruppeforløb ligger strukturen helt fast. Der er 12 sessioner á 2 timers varighed + en opfølgningsgang 2-3 måneder efter afslutning.

Forløbene er familiebaseret, hvilket betyder, at forældre er med hver gang, dog ikke ved gruppeforløb, hvor forældre kun med få gange. Jeg bliver ofte spurgt, om begge forældre skal deltage hver gang. Svaret er nej, det er ikke afgørende for forløbet. 

Det vigtigste er jeres barns behov, og for nogle unge kan det faktisk være ret overvældende, at begge forældre er med. Tal om det inden I starter op og hold øje med stressbarometeret, dagligdagen skal jo også hænge sammen. 

 

Forsamtalen – Hvordan ved jeg om mit barn har angst?

 

Alle forløb starter med en forsamtale af en times varighed, hvor vi sammen afklarer, hvad jeres barn og I har brug for. Jeg tegner, forklarer og fortæller om angstens dynamik, så I og jeres barn får en større forståelse for sammenhængen mellem situation, tanke, følelse og adfærd. De fleste oplever, at dette overblik giver en større ro, fordi det giver nu giver mening, hvorfor angsten er der. Hvorfor lige mig!

Dernæst gennemgår jeg kort forløbet og svarer på de spørgsmål, I har. Ingen forsamtaler er ens, der er fuld fokus på jeres behov.  

Det vigtigste ved forsamtalen er kontakten, at jeres barn og I føler jer trygge i samtalen, at det giver mening. Derfor foregår samtalen på jeres barns præmisser. Det skal være en god oplevelse. Det er ofte svært at tale om bekymringerne, der jo er årsagen til angsten. 

Efter samtalen afklares det, om jeres barn har en behandlingskrævende angstproblematik, og hvilket forløb jeres barn har brug for. 

 

Hvad er formålet med angstbehandlingen?

 

Det primære i angstbehandlingen for jeres barn er at lære nye færdigheder og opbygge modig adfærd. Det handler om at lære at mestre, hvad som måtte komme i enhver given situation.

For jer forældre er der fokus på, hvordan I kan støtte og hjælpe jeres barn gennem processen, hvad skal I gøre helt konkret, når angsten dukker op? Hvordan kan I være sikker på, at I støtter jeres barn og ikke angsten. Den sikkerhed får I gennem forløbet.

Forudsigelighed er super vigtig for en ung, der er udfordret af angst. Det er svært at lære nyt, når angsten er med på sidelinjen, den vil blande sig med “åh nej hvad nu hvis” spørgsmål. Derfor er der undervejs i forløbet mulighed for at ringe til mig med opklarende spørgsmål. Der er en del hjemmeopgaver, med det formål at øve og træne de nye færdigheder. 

 

Angst behandling for unge 13 – 17 år

 

1 session: Her er der fokus på viden om angst 

Det er en vigtig session, som der vendes tilbage til gennem hele forløbet. Formålet med viden om angst er at blive bevidst om angsten og dens særlige dynamik – at kende angsten indefra er mere end viden om angst. 

Det er en stor lettelse for en ung (og forældre) at vide og opleve, at man ikke kan gøre for, at man er udfordret af angst. Angst er ingens skyld. Når angsten styrer uden for bevidstheden, har den større råderet. Jo mere bevidst I er om angstens dynamik, dens særlige kendetegn, og hvordan den snyder og manipulerer med åh nej hvad nu hvis tanker og spørgsmål, jo bedre kan jeres barn og I håndtere den. Her sættes forløbet i gang. Vi undersøger, hvad det er, angsten bekymrer sig om.

Ved gruppeforløb mødes både de unge og forældre. De efterfølgende sessioner er opdelt. Der tages forbehold for corona restriktioner i forhold til antal. I så fald mødes de unge alene uden forældre. 

2 og 3 session: Surfing og Realistisk tænkning

Her starter introduktionen til de nye kognitive færdigheder. De første færdigheder (Surfing) har fokus på selvregulering. Dernæst introduceres realistisk tænkning. Det er en metode, der har som mål at omstrukturere de mange bekymringer, som vedligeholder og fastholder angsten. Vi starter med de små bekymringer, og ved 3 session tager vi fat på de store bekymringer. Vi øver også udvalgte metakognitive øvelser og to selvbeskyttende færdigheder, der udfordrer de negative tanker. 

4 session: Sådan hjælper du dit angste barn

Denne session er kun for forældre og varer 1 ½ time. For grupper er der sat 3 timer af. Her gennemgår vi alle de nye færdigheder og ser på jeres rolle, og hvordan I kan hjælpe og støtte jeres barn bedst muligt. 

5 session: Eksponering er det modsatte af undgåelse

Her introduceres endnu en kognitiv metode i angstbehandlingen. Trappestiger handler om eksponering, som er det modsatte af undgåelse. Det handler om at udfordre sig selv, se angsten i øjnene, og gøre det man er bange og bekymret for, lidt af gangen. Det er både svært, udfordrende, og angstprovokerende. Her oplever mange forældre, at modstanden stiger.

I lærer, hvordan I forbereder jer, planlægger og gennemfører en eksponering, så jeres barn får en oplevelse af at kunne mestre en af de situationer, der vækker angst og bekymring. Eksponering og realistisk tænkning er gennemgående for resten af forløbet. Når der eksponeres er motivationen meget svingende, derfor er belønning med som en VIGTIG motivationsfaktor.

6 session: Eksponering og selvregulering

Vi arbejder videre med eksponering, planlægger og laver eksperimenter, der udfordrer forventningsangsten. Her er der ekstra fokus på tankerne om, hvad de andre tænker. Mon det overhovedet er muligt at anvende en strategi, der har som mål, at regne ud, hvad de andre tænker. Er det muligt eller er det spild af tid?  

7 session: Her introduceres I til den føste sociale færdighed

Problemløsning er den første coping strategi. Angst er en stærk følelse, den stærkeste følelse vi har, og det stiller krav til jeres barns og jeres problemløsende færdigheder. Problemløsning er en super god strategi, der giver muligheder for handling, og det har en beroligende effekt på angsten.

8 session: Sådan hjælper du dit angste barn

Denne session er kun for forældre og varer 1 ½ time. For grupper er der sat 3 timer af. Her arbejder vi med processen, hvordan går det derhjemme, får I øvet, er der udfordringer, modstand? Vi ser på jeres rolle, og hvordan I kan hjælpe og støtte jeres barn bedst muligt. 

9-11 session: Her går vi i dybden med selvværdet og vigtige sociale færdigheder

Hvad er selvværd og hvordan styrker du dit selvværd? Der skal vi snakker rigtig meget om. Snak alene gør det ikke, det vokser selvværdet ikke af. Så vi øver og træner selvsikker adfærd og gennemgår de super vigtige selvbeskyttende sociale færdigheder. “Lær at sige fra” er en af dem. Der er 19 i alt, så der er noget at arbejde med. 

12 session: Når angstbehandlingen slutter, hvad gør vi så?

Vi ser tilbage på forløbet, fejrer de opnåede resultater og sætter nye mål for de næste 2-3 måneder. Der er også fokus på håndtering af tilbagefald. En god plan er det halve arbejde, hvordan kan I fortsætte de nye gode vaner og få dem ind i dagligdagen? Det arbejder vi også med. Jeg anbefaler altid at aftale en opfølgningssamtale 2-3 måneder efter endt forløb.

Opfølgning:

Der skal holdes øje med angsten, derfor anbefaler jeg altid en opfølgning 2-3 måneder efter afslutningen af et forløb. Ved gruppeforløb er der aftalt en opfølgning. Her deltager både forældre og de unge.

De unge får en online Toolbox med arbejdsark til hjemmeopgaverne, samt lytteøvelser, der går det lettere for dem at lære de nye færdigheder. Til forældre anbefaler jeg online kurset Hjælp dit angste barn.

Download oversigt: Angstbehandling unge – beskrivelse af forløb.

Angst gruppeforløb unge

Chilled angstbehandling 

Chilled er et videnskabeligt og evidensbaseret angst behandlingsforløb baseret på kognitiv adfærdsterapi. Det er udviklet i Australien, på Macquarie University, Anxiety Research Unit i 2003. Det er det mest succesfulde forløb målrettet unge, både på landsplan og rundt i hele verden. Det virker, og det er pointen.

Jeg har, som skrevet tidligere, gennem de sidste 6 år gennemført mere end 60 Cool Kids (børn) og Chilled (unge) gruppeforløb og endnu flere individuelle forløb. Dertil underviser jeg også fagpersoner i angsthåndtering. Erfaringerne fra min Cool Kids og Chilled praksis har jeg videreført med nye tilføjelser. Selvværdet har fået mere plads og deri de supervigtige selvbeskyttende sociale færdigheder, hvor der blandt andet er fokus på at lære at sige fra, sætte sunde grænser, mærke og udtrykke behov, opbygge psykologisk modstandskraft mv. Vi går i dybden og ser også på de bagvedliggende følelsesmæssige problematikker, der kickstarter angsten.

 

 

Hjælp dit angste barn og styrk dit selvværd.

Hjælp til selvhjælp, derhjemme, når de nye færdigheder skal øves og læres. Jeg bruger online kurset Hjælp dit angste barn og Styrk dit selvværd i min praksis, det er et video-undervisningsforløb, hvor jeg gennemgår alle de kognitive metoder og strategier, vi arbejder med i angstbehandlingen. I får begge online kurser med som en del af gruppeforløbet (normalpris 2×1099 kr.). Dertil får de unge en online Toolbox med træningsvideoer til hjemmeopgaverne.

Læs mere om online kurserne her >>

Praktisk information

Angstbehandling for børn og unge.

 

Alle individuelle forløb er forskellige. Når det er sagt, skal I som udgangspunkt regne med minimum 10-12 samtaler/sessioner, sådan er forløbet struktureret. De første tre samtaler afholdes med en uges varighed.

Gruppeforløb for unge 8 kl. Vi starter 14. april 2021. Holdet er fuldt booket. Forløbet strækker sig over 12 gange á 2/3 timers varighed. Vi mødes onsdage i tidsrummet 17.00 - 19.00/20.00. 

Gruppeforløb for unge 8-10 kl. Vi starter 29. september 2021. Forløbet strækker sig over 12 gange á 2/3 timers varighed. Vi mødes onsdage i tidsrummet 17.00 - 19.00/20.00. Der er 6 pladser i gruppen.

Inden opstart er der som skrevet en forsamtale for at afklare om angstbehandling er det rette tilbud for jer. Samtalen er både for forældre og barn/ung. Hvis du som forælder/pårørende, har mange bekymringer og spørgsmål vedr. dit barn, vil jeg anbefale, at du booker en forælder-/pårørende samtale. Her kan du/I få afklaret en masse spørgsmål. Samtalen afholdes både fysisk og online.

Priser og betingelser: Der kan ikke søges tilskud til behandlingen, der er udelukkende tale om egenbetaling.

Forsamtale varer en time og koster 990 kr. Et individuelt forløb koster 990 kr. pr time. Der betales fra gang til gang.

Gruppeforløb, 28 timer, koster 7680 kr (timepris 275,-) De unge får en online Toolbox med træningsvideoer, lytteøvelser og hjemmeopgaver.

Forældre-/pårørende samtale varer 1 1/2 time og koster 1400 kr. / online 1325 kr.

Som hjælp og støtte til hjemmeopgaver, når de nye færdigheder skal læres, anbefaler jeg online kruset Hjælp dit angste barn. På abonnement koster det kun 129/md. ingen bindinger.

Ring mig op

12 + 4 =

Mød Celina, som har gået i et Chilled angstbehandlingsforløb - hun har taget nogle af hendes klassekammerater med. Det var helt på eget initiativ - og de sagde ja tak til at deltage. Deres budskab er ret entydigt - sammen, kan vi hjælpe hinanden.

Book fysiske og online samtaler. Praksis i Ry. Telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

Tjek priser på samtaler her >>

 

©Helle Fonager 2020 |  Brunhøjvej 8. 1. sal, 8680 Ry | M: 40870985 | M: info@hellefonager.dk

Download Mini-Guiden: Træd ud af angsten - De 7 trin

Tusinde tak for din tilmelding