fbpx

ANGSTBEHANDLING BØRN

 

Hvordan ved jeg, om mit barn har angst?

 

Hvordan føles angst? Hvilke angstsymptomer skal vi være opmærksomme på? Og hvis det er angst, hvad kan vi så gøre, og hvornår skal vi søge hjælp?  Super vigtige og relevante spørgsmål, som du får svar på her. 

Angst er et af tidens største udfordring blandt børn og unge. Og i denne Corona tid har angsten fået en ny karakter, der påvirker den sociale alder (regredieret adfærd) og dermed også den kognitive alder.  Du har som forælder brug for at vide, hvordan du kan hjælpe og støtte dit barn.

Jeg har igen åbent for nye individuelle forløb for børn i alderen 8-12 år. 

Telefontid mandag 9-13 og tirsdag - fredag fra kl. 9-10. Praksis i Ry.  

Når angsten skal udfordres, er der brug for at lære nye færdigheder og opbygge modig adfærd.

 

Angst er et normalt psykologisk begreb, som beskriver den stærkeste følelse, vi har – vi skal kunne blive bange. For nogle børn opleves angsten dog så stærk, at den griber ind i de daglige aktiviteter og gøremål. Den bliver en hæmmende faktor for en almindelig sund udvikling. Angst er en følelse, der aktiverer hele kroppens beredskab, både fysisk og psykisk. Mange oplever forskellige somatiske symptomer.

 

  • en indre uro, sitren
  • ængstelighed
  • anspændthed
  • ondt i maven
  • nervøs blære, diarre eller forstoppelse
  • kvalme
  • hjertebanken
  • trykken for brystet
  • kvælningsfornemmelser
  • svimmelhed
  • rødmen
  • svedeture, kulde/varme
  • tør i munden
  • gråd/tåre, der kommer ud af det blå
  • uvirkelighedsfornemmelse
  • sanseforstyrrelser

 

Angstens dikterende adfærd er letgenkendelig. 

 

Jo flere du kan genkende, jo mere overbevisende.  Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe med opklarende spørgsmål.

 

  • Har perioder med stress og depressive moods (ikke kliniske depression)
  • En dikterende, tvangspræget tankerække (overdreven bekymringer) og handlinger, der ikke giver mening.
  • Søger sikkerhed – præget af rigide tankemønstre og ritualer.
  • Er overdreven nervøs i situationer, hvor der er krav om præstation.
  • Føler sig udenfor, alene, ensom, fremmed – selvom dit barn er vellidt og har venner?
  • Tænker, siger  ”ÅH NEJ, hvad nu hvis… det kan jeg ikke” selvom dit barn i virkeligheden godt kan!
  • Tankemylder / ruminerende tanker…. Der kører i døgndrift
  • Reaktiv, følelsesladet – en lille ubetydelig hændelse, bemærkning skaber et katastrofescenarie af forestillinger om det værst tænkelige – jeg klarer det ikke, alt går galt… 

 

  • Stiller mange spørgsmål, ofte med en overdreven, urealistisk bekymring.
  • Søger ustandselig beroligelse, bekræftelse eller trøst.
  • Har svært ved at klare nye situationer – vil forhandle om alt.
  • Negative tanker – jeg kan ikke, jeg dur ikke, intet lykkes….
  • Præget af katastrofetanker om alt muligt – det værst tænkelige.
  • Social tilbagetrækning – udpræget undgåelsesadfærd.
  • Præstationsangst – udpræget kontrol – ekstrem bange for at lave fejl, blive udstillet.
  • Tilbagevendende tvangspræget adfærd og tanker. 
  • Kan ikke være alene, alene hjemme, sove alene, sove ude…. Hjælpeløs alene.
  • Bange for at få det dårligt – angst for angsten.
  • Store humørsvingninger.
  • Følelse af at gå ved siden af sig selv – uvirkelighed
  • Dødsangst – tanker om døden, sygdom, katastrofer.

 

De fire angst symptom grupper

 

Der er fire symptomgrupper i en angstoplevelse – læs mere her >>.

De bekymrede, bange “åh nej, hvad nu hvis tanker” dukker op i alle mulige forskellige situationer og er svære at kontrollere, hvilket forstærker angsten og dermed angsten for angsten. Det er vigtigt at vide, hvordan man skal takle bekymringerne, så de ikke fjerner modet og overtager styringen. Her arbejdes der primært med realistisk tænkning, som er en kognitiv metode, der hjælper med at omstrukturere de mange bekymringer. Ved at øve og træne metoden vil dit barn ret hurtigt lære at omstrukturere bekymringerne. Det virker, og det er pointen. 

 

Kort oversigt over et angst forløb

 

Her er en kort oversigt over viden og færdigheder, som dit barn lærer gennem angstebehandlingen. Sidst på siden får du en mere detaljeret oversigt over hele angstforløbet, trin for trin, fra første samtale til sidste samtale. 

 • Hvad er angst og hvorfor lige mig?
 • Hvad er jeg bekymret for?
 • Viden om angst – heri sammenhængen mellem situation – tanke – følelse – adfærd.
 • Realistisk tænkning.
 • Eksponering – det modsatte af undgåelse. Vi bygger trappestiger.
 • Kreativ eksponering – trappestiger til reducering af sikkerhedsadfærd, uhensigtsmæssige vaner, der fastholder og vedligeholder angsten heri tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Selvregulering og fokuseret opmærsomhed / metakognitive øvelser, åndedrætsøvelser samt følelses-/og bekymringssurfing.
 • Problemløsning – super god til stærke følelser.
 • Selvværd og sociale færdigheder – lær at være mere selvsikker.
 • Håndtering af tilbagefald.

 

Som forælder lærer du, hvordan du skal takle og håndtere de situationer, hvor dit barn er udfordret af angst, så du kan lykkes med at støtte dit barn, den angstramte, og ikke angsten. Der er fokus på din rolle som hjælper (facilitator). 

 

Når angsten tager med i skole

 

I skolen er dit barn på egen hånd – hvilket stiller store krav til dit barns sociale færdigheder og evne til selvregulering – heri realistisk tænkning, eksponering, bekymrings-/følelsessurfing og problemløsning. Når angsten tager over med sin dikterende adfærd, er det autonome nervesystem aktiveret. Her går det stærkt, så stærkt at dit barn ikke når at stoppe tankerne ej heller handle sig ud af angsten. Alt styres uden for viljens kontrol, og det aktiverer ofte angsten for angsten, som gør det svært at klare udfordringerne på egen hånd.

Når angsten tager med i skole er dit barn er på overarbejde 24/7. Her er der brug for professionel hjælp. 

 

Derfor skal I tage angsten alvorligt?

 

Har du gennem den sidste tid ofte tænkt, Hvis bare jeg vidste, hvad, hvordan, hvorfor – så jeg kunne hjælpe min søn/datter. Jeg forstår ikke alle de bekymringer, de giver jo ikke mening, hvad handler det om? Skal vi gå til læge? Han/hun trække sig, alt synes pludselig svært og uoverskueligt. Er det skolen? Jeg kan ikke finde hoved og hale i det. Jeg tror, vi har brug for hjælp, Hvad skal vi stille op, det her går ikke, det kan ikke blive ved.

Så skal du vide, at du IKKE er alene. Dine bekymringer er reelle – tag dem alvorligt. Når angsten griber ind i hverdagens daglige aktiviteter og gøremål, og det har stået på i mere end 3 måneder, er der brug for at søge hjælp. Jo før i starter op, jo hurtigere vil I opleve en bedring.

Hvornår skal vi søge hjælp?

Skal I vente, hvis det ikke har stået på i mere end 3 måneder? Nej, det vil jeg ikke anbefale. Søg vejledning og afklaring, om der er tale om en behandlingskrævende angstproblematik. Måske har det stået på gennem længere tid. Måske har dit barn kæmpet længe uden selv at vide det, og nu er smertegrænsen nået, og derfor har I først opdaget det nu. Måske er det kun toppen af isbjerget.

Hvis I har brug for mere afklaring, er det muligt at booke en forældre/pårørende samtale. Få vished. Det vi ikke ved, kan vi af gode grunde ikke handle på. Du har brug for viden og vished. Jeg håber, du finder svar på mange af dine spørgsmål her på denne side. Hvis du stadig mangler svar, er du altid velkommen til at ringe med opklarende spørgsmål og som sagt kan I altid booke en forældre/pårørende samtale. 

Jeg har selv stået i samme situation som dig.

For 15 år siden var min søn udfordret af angst. Vi vidste ikke, det var angst, vi var fuldstændig magtesløse. Dengang var der ikke angstbehandling målrettet børn og unge, som der er i dag. Vi stod vitterlig helt alene. Jeg har snakket med hundredvis af forældre, der genkender udfordringerne, magtesløsheden og den tiltagende bekymring for fremtiden.

Jeg har også set lettelsen og glæde i deres øjne, efter de har været igennem et Cool Kids og Chilled forløb. Det er bevægende, det kan der ikke sættes ord på. 

Book en tid og sæt en god proces i gang. Lær at hjælpe og støtte dit angste barn.

Cool Kids angstbehandling 

Jeg har gennem de sidste 6 år gennemført mere end 60 Cool Kids (børn) og Chilled (unge) gruppeforløb og endnu flere individuelle forløb. Erfaringerne fra min Cool Kids og Chilled praksis har jeg videreført med nye tilføjelser. 

Cool Kids er et videnskabeligt og evidensbaseret angst behandlingsforløb baseret på kognitiv adfærdsterapi. Det er udviklet i Australien, på Macquarie University, Anxiety Research Unit i 2003. Det er det mest succesfulde forløb målrettet børn, både på landsplan og rundt i hele verden. Det virker, og det er pointen.

Angstbehandling for børn er et familiebaseret forløb.

 

Dette indebærer, at hele familien arbejder sammen om at lære de nye færdigheder og opbygge modig adfærd. Det er muligt for søskende at deltage undervejs i forløbet, hvis det giver mening for jer og jeres barn.

Jeg har siden 2014 gennemført mere end 60 Cool Kids og Chilled gruppeforløb og endnu flere individuelle forløb – ens for alle er en meget høj succesrate. 

Jeg mødt og hjulpet rigtig mange bekymrede, angste børn og unge, også da jeg arbejdede som lærer, for år tilbage. Jeg kender deres hverdag i skolen og de udfordringer, de står med, både socialt og fagligt. De metoder og mestringsstrategier vi arbejder med angstbehandlingen er altid relateret til hverdagen i skolen og deres læringsmæssige forudsætninger.

 

Angstbehandling for børn følger en fast, forudsigelig struktur

 

Et normalt forløb strækker sig over 12 sessioner af en times varighed. Hvis der er tale om få specifikke angstproblematikker, kan 5-6 sessioner være tilstrækkelig. Hvis angsten har været der gennem længere tid, er det muligt at forlænge forløbet. Dette sker altid i samråd med jer. Når forløbet afsluttes, anbefaler jeg altid en opfølgning 2-3 måneder efter.  

Forløbene er familiebaseret, hvilket betyder, at forældre er med hver gang. Jeg bliver ofte spurgt, om begge forældre skal deltage hver gang. Svaret er nej, det er ikke afgørende for forløbet. 

Det vigtigste er jeres barn behov, og for nogle børn kan det faktisk være ret overvældende, at begge forældre er med. Tal om det inden I starter op og hold øje med stressbarometeret, dagligdagen skal jo også hænge sammen. 

 

Forsamtalen – Hvordan ved jeg om mit barn har angst?

 

Alle forløb starter med en forsamtale af en times varighed, hvor vi sammen afklarer, hvad jeres barn og I har brug for. Jeg tegner, forklarer og fortæller om angstens dynamik, så I og jeres barn får en større forståelse for sammenhængen mellem situation, tanke, følelse og adfærd. De fleste oplever, at dette overblik giver en større ro, fordi det giver nu giver mening, hvorfor angsten er der. Hvorfor lige mig!

Dernæst gennemgår jeg kort forløbet og svarer på de spørgsmål, I har. Ingen forsamtaler er ens, der er fuld fokus på jeres behov.  

Det vigtigste ved forsamtalen er kontakten, at jeres barn og I føler jer trygge i samtalen, at det giver mening. Derfor foregår samtalen på jeres barns præmisser. Det skal være en god oplevelse. Det er ofte svært at tale om bekymringerne, der jo er årsagen til angsten. 

Efter samtalen afklares det, om jeres barn har en behandlingskrævende angstproblematik, og hvilket forløb jeres barn har brug for. 

 

Hvad er formålet med angstbehandlingen?

 

Det primære i angstbehandlingen for jeres barn er at lære nye færdigheder og opbygge modig adfærd. Det handler om at lære at mestre, hvad som måtte komme i enhver given situation. For jer forældre er der fokus på, hvordan I kan støtte og hjælpe jeres barn gennem processen, hvad skal I gøre helt konkret, når angsten dukker op? Hvordan kan I være sikker på, at I støtter jeres barn og ikke angsten. Den sikkerhed får I gennem forløbet.

Forudsigelighed er super vigtig for et barn, der er udfordret af angst. Det er svært at lære nyt, når angsten er med på sidelinjen, den vil blande sig med “åh nej hvad nu hvis” spørgsmål. Derfor er der undervejs i forløbet mulighed for at ringe til mig med opklarende spørgsmål. 

Der er en del hjemmeopgaver, med det formål at øve og træne de nye færdigheder. 

 

Angst behandling for børn 7-12/13 år.

 

1 session: Her er der fokus på viden om angst 

Det er en vigtig session, som der vendes tilbage til gennem hele forløbet. Formålet med viden om angst er at blive bevidst om angsten og dens særlige dynamik – at kende angsten indefra er mere end viden om angst. 

Det er en stor lettelse for et barn (og forældre) at vide og opleve, at man ikke kan gøre for, at man er udfordret af angst. Angst er ingens skyld. Når angsten styrer uden for bevidstheden, har den større råderet. Jo mere bevidst I er om angstens dynamik, dens særlige kendetegn, og hvordan den snyder og manipulerer med åh nej hvad nu hvis tanker og spørgsmål, jo bedre kan jeres barn og I håndtere den. 

2 og 3 session: Realistisk tænkning

Her starter introduktionen til de nye kognitive færdigheder. Den første færdighed er realistisk tænkning. Det er en metode, der har som mål at omstrukturere de mange bekymringer, som vedligeholder og fastholder angsten. Vi starter med de små bekymringer, og ved 3 session tager vi fat på de store bekymringer. 

4 session: Sådan hjælper du dit angste barn

Denne session er kun for forældre og varer 1 ½ time. Her gennemgår vi alle de nye færdigheder og ser på jeres rolle, og hvordan I kan hjælpe og støtte jeres barn bedst muligt. 

5 session: Eksponering er det modsatte af undgåelse

Her introduceres endnu en kognitiv metode i angstbehandlingen. Trappestiger handler om eksponering, som er det modsatte af undgåelse. Det handler om at udfordre sig selv, se angsten i øjnene, og gøre det man er bange og bekymret for, hvilket er svært, udfordrende, og angstprovokerende. Her oplever mange forældre, at modstanden stiger.

I lærer, hvordan I forbereder jer, planlægger og gennemfører en eksponering, så jeres barn får en oplevelse af at kunne mestre en af de situationer, der vækker angst og bekymring. Eksponering og realistisk tænkning er gennemgående for resten af forløbet. 

6 session: Eksponering og selvregulering

Vi arbejder videre med eksponering. I bliver introduceret til endnu flere brugbare færdigheder som bekymringssurfing, bevidst fokuseret opmærksomhed, afspændings- og vejrtrækningsøvelser er nogle af dem. Jeg inddrager også øvelser fra metakognitiv terapi, særligt, når der er en generaliseret bekymringstendens. 

7 session: Her introduceres I til den føste sociale færdighed

Problemløsning er den første coping strategi. Angst er en stærk følelse, den stærkeste følelse vi har, og det stiller krav til jeres barns og jeres problemløsende færdigheder. Det er en super god strategi, der giver muligheder for handling, og det har en beroligende effekt på angsten. 

Men hvad skal man kunne for at blive god til problemløsning? Det ser vi også på. Der differentieres naturligvis ift. alder.

8 session: Sådan hjælper du dit angste barn

Denne session er kun for forældre og varer 1 ½ time. For grupper er der sat 2 timer af. Her arbejder vi med processen, hvordan går det derhjemme, får I øvet, er der udfordringer, modstand? Vi ser på jeres rolle, og hvordan I kan hjælpe og støtte jeres barn bedst muligt. 

9 og 10 session: Her går vi i dybden med de sociale færdigheder

Heri træning af selvsikker adfærd og de selvbeskyttende sociale færdigheder. Vi taler om selvværd og ser på, hvordan man kan styrke selvværdet, helt konkret.

Hvis jeres barn er særlig udfordret i sociale sammenhænge, er det muligt at forlænge forløbet med et par ekstra sessioner. 

11-12 session: Når angstbehandlingen slutter, hvad gør vi så?

Vi ser tilbage på forløbet, fejrer de opnåede resultater og sætter nye mål for de næste 2-3 måneder. Der er også fokus på håndtering af tilbagefald. En god plan er det halve arbejde, hvordan kan I fortsætte de nye gode vaner og få dem ind i dagligdagen? Det arbejder vi også med. Jeg anbefaler altid at aftale en opfølgningssamtale 2-3 måneder efter endt forløb.

 

Hjælp dit angste barn

 

Jeg har lavet online kursus “Hjælp dit angste barn” – et video-undervisningsforløb, hvor jeg gennemgår alle de kognitive metoder og strategier, vi arbejder med i angstbehandlingen. Online kurset bruges i angstbehandlingen, købes seperat.

Angst er en svær følelse at kommunikere med, hvilket I helt sikkert allerede har erfaret – den skal håndteres på en helt bestemt måde. Der vil ofte være tvivl undervejs i processen, “gør vi nu det rigtige, eller?”. Det er derfor, jeg har lavet online kurset. Her får I vished, vejledning, hjælp og støtte til jeres proces, så tvivlen ikke skaber unødig mange bekymringer, det har I ikke brug for.

Hvis I gerne vil i gang her og nu, vil jeg anbefale online kurset. I får fuld adgang med det samme.

Klik her og læs mere om online kurset.

Praktisk information

Angstbehandling for børn og unge.

 

Individuel angst behandling: Alle forløb er forskellige, der tages udgangspunkt i jeres barns kognitive og sociale ressourcer, samt aktuelle angst udfordringer. I skal som udgangspunkt regne med minimum 10-12 samtaler/sessioner. Der er mange nye færdigheder, der skal læres, og det tager tid. De første tre samtaler afholdes med en uges varighed.

Jeg afholder ikke gruppeforløb for børn. Det er igen åbent for nye individuelle forløb for børn i alderen 8-12 år.

Gruppeforløb for unge 8-9 kl. Vi starter 27. oktober 2021. Forløbet strækker sig over 12 gange plus en opfølgning 2 måneder efter endt forløb. Vi mødes onsdage i tidsrummet 17.15 - 19.00. Download oversigt og beskrivelse af angst forløb for unge her >>

Næste gruppeforløb bliver først i 2022. Der er altid en forsamtale, for at afklare om angstbehandling er det rette tilbud for jer. Samtalen er både for forældre og barn/ung. Hvis du som forælder/pårørende, har mange bekymringer og spørgsmål vedr. dit barn, vil jeg anbefale, at du booker en forælder-/pårørende samtale. Her kan du/I få afklaret en masse spørgsmål.

Priser og betingelser: Der kan ikke søges tilskud til behandlingen, der er udelukkende tale om egenbetaling.

Forsamtale varer en time og koster 990 kr. Et individuelt forløb koster 990 kr. pr time. Der betales fra gang til gang.

Gruppeforløb for unge, 28 timer, koster 7680 kr (timepris 275,-)

Forældre-/pårørende samtale varer 1 1/2 time og koster 1400 kr.

Som hjælp og støtte til hjemmeopgaver, når de nye færdigheder skal læres, anbefaler jeg online kruset Hjælp dit angste barn.

Ring mig op

15 + 12 =

Mød Celina, som har gået i et Chilled angstbehandlingsforløb - hun har taget nogle af hendes klassekammerater med. Det var helt på eget initiativ - og de sagde ja tak til at deltage. Deres budskab er ret entydigt - sammen, kan vi hjælpe hinanden.

Book fysiske og online samtaler. Praksis i Ry. Telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

Tjek priser på samtaler her >>

 

©Helle Fonager 2020 |  Brunhøjvej 8. 1. sal, 8680 Ry | M: 40870985 | M: info@hellefonager.dk

Download Mini-Guiden: Træd ud af angsten - De 7 trin

Tusinde tak for din tilmelding