fbpx

Angst-behandling for børn

Hvordan ved jeg, om mit barn har angst?

Hvilke angstsymptomer skal I være særligt opmærksomme på?

Hold øje med undgåelsesadfærd, der ikke helt harmonerer med den aktuelle udfordring. Hvor du tænker, det her giver ikke rigtig mening.

Angst er et af tidens største udfordring blandt børn og unge. Og i denne post Corona tid har angsten fået en ny karakter, der både påvirker den sociale og kognitive alder. Mange ængstelige børn trækker sig fra ting, de før ville ha lyst og mod til.

En tidlig indsats gør en stor forskel

Du har som forælder brug for at vide, hvordan du kan hjælpe og støtte dit barn. Og derfor har jeg også forældresamtaler med det formål at afklare, om dit barn er udfordret af angst. 

angst undgåelsesadfærd
jeg kan, jeg vil, jeg tør, jeg gør

Jeg kan, jeg vil, jeg tør, jeg gør - mit største ønske

Når angsten skal udfordres, er der brug for at lære nye strategier og opbygge modet til at turde, på trods af.

Angst er et normalt psykologisk begreb, som beskriver den stærkeste følelse, vi har – vi skal kunne blive bange.

For nogle børn opleves angsten dog så stærk, at den griber ind i de daglige aktiviteter og gøremål.

Tanker om angsten, og tanker om de tanker, der kredser om angsten, er medvirkende til fastholde og vedligeholde angsten.

Tankerne påvirker adfærden direkte og indirekte. Og angsten bliver over tid  hæmmende for en almindelig sund udvikling.

I angstbehandlingen lærer dit barn at håndtere angsten, de fysiske symptomer, tankerne og undgåelsesadfærden.

Hvordan føles angst? – læs mere om angst.

viden om angst

Viden om angst beroliger angsten for angsten

Mange børn oplever forskellige fysiske og somatiske symptomer, der ofte trigger angsten for angsten. Det kan være: 

 • en indre uro, sitren
 • ængstelighed
 • anspændthed
 • ondt i maven
 • nervøs blære, diarre eller forstoppelse
 • kvalme
 • hjertebanken
 • trykken for brystet
 • kvælningsfornemmelser
 • svimmelhed
 • rødmen
 • svedeture, kulde/varme
 • tør i munden
 • gråd/tåre, der kommer ud af det blå
 • uvirkelighedsfornemmelse
 • sanseforstyrrelser, jge hører, ser, mærker, lugter noget, der ikke er der.

I angstbehandlingen lærer I at kende og genkende angstsymptomerne, og hvad I konkret kan gøre for at få ro i kroppen igen.  

Bekymringer i tankehamsterhjulet

Bekymringer, grublerier, overtænkning

Hvad nu hvis…

De bekymrede, bange, ængstelige “åh nej, hvad nu hvis tanker” dukker op i alle mulige forskellige situationer.

Og de er svære at kontrollere, hvilket forstærker angsten og dermed angsten for angsten.

Det er vigtigt at vide, hvordan man skal takle bekymringerne, grublerier, overtænkning, så de ikke fjerner modet til at turde og motivationen til at gøre en aktiv indsats. 

Ved at lære nye strategier til håndtering af angsten, øve og træne sammen, kan I hjælpe og støtte jeres barn. Også efter angstbehandlingsforløbet er slut.

Der er fire symptomgrupper i en angstoplevelse, tankerne er et af dem. Læs om de andre tre symptomgrupper her >>

familie hjælper hinanden med angsten

Angstbehandling for børn er et familiebaseret forløb

Dette betyder, at hele familien arbejder sammen om at lære de nye strategier og opbygge modig adfærd.

Når ens barn er udfordret af angst, er hele familien udfordret. Det kan du højst sandsynlig nikke genkendende til.

Angst smitter som ringe i vandet. Og nogen bliver lettere smittet end andre. Vi er forskellige, vi har forskellige nervesystemer, sådan er det.

En ængstelige hjerne er hurtig reagerende og ret sensitiv. Den er følsom overfor ydre stimuli og har svært ved at skelne mellem en reel trusel og en forstillet trusel.

I angstbehandlingen får den ængstelige hjerne ny viden og nye strategier, så den kan lære at skelne.

Du kan læse mere om angst og hvorfor det er, som det er, her.

Angstens dikterende adfærd

Angstens dikterende adfærd er letgenkendelig, når du ved, hvordan den udtrykker sig. 

Nedenstående er en opsumering af nogle af de mest karakteristiske adfærdstræk. De er ofte ufrivillige og uden for dit barn bevidsthed.

Hvor mange kan du genkende hos dit barn?

Kan du genkende, at dit barn

 • Har, eller har haft perioder med stress og depressive moods.
 • Har en dikterende, tvangspræget tankerække af overdrevne bekymringer og måske også handlinger, der ikke giver mening.
 • Er præget af rigide tankemønstre og ritualer.
 • Søger sikkerhed, forsikringer, alt der kan forudsige, om der sker noget ubehageligt, farligt, overvældende.
 • Er overdreven nervøs i situationer, hvor der er krav om præstation.
 • Føler sig udenfor, alene, ensom, fremmed, selvom dit barn er vellidt og har venner.
 • Ofte tænker eller siger  ”ÅH NEJ, hvad nu hvis… det kan jeg ikke” selvom dit barn i virkeligheden godt kan.
 • Er reaktiv, følelsesladet – en lille ubetydelig hændelse, bemærkning skaber et katastrofescenarie af forestillinger om det værst tænkelige – jeg klarer det ikke, alt går galt… ergo, jeg er ikke god nok

Kan du genkende, at dit barn

 • Stiller mange spørgsmål, ofte med en overdreven, urealistisk bekymring.
 • Søger ustandselig beroligelse, bekræftelse eller trøst.
 • Har svært ved at klare nye situationer – vil forhandle om alt.
 • Negative tanker – jeg kan ikke, jeg dur ikke, intet lykkes….
 • Præget af katastrofetanker om alt muligt – det værst tænkelige.
 • Social tilbagetrækning – udpræget undgåelsesadfærd.
 • Præstationsangst – udpræget kontrol – ekstrem bange for at lave fejl, blive udstillet.
 • Tilbagevendende tvangspræget adfærd og tanker.
 • Kan ikke være alene, alene hjemme, sove alene, sove ude…. Hjælpeløs alene.
  Bange for at få det dårligt – angst for angsten.
 • Store humørsvingninger.
 • Følelse af at gå ved siden af sig selv – uvirkelighed.
 • Dødsangst – tanker om døden, universet, rummet, sygdom, katastrofer.

Når angsten tager med i skole

I skolen er dit barn på egen hånd, du er der ikke og kan derfor ikke hjælpe. Det stiller store krav til dit barns sociale færdigheder og evne til selvregulering (håndtering af tanker og følelser).

Når angsten tager over med sin dikterende adfærd, er det autonome nervesystem aktiveret. Her går det stærkt, så stærkt at dit barn ikke når at stoppe tankerne ej heller handle sig ud af angsten. Alt styres uden for viljens kontrol, og det aktiverer ofte angsten for angsten, som gør det svært at klare udfordringerne på egen hånd.

Når angsten tager med i skole er dit barn er på overarbejde 24/7. Her er der brug for professionel hjælp.

Læs mere om angst her >>

Angstbehandlings for børn – kort oversigt

Som forælder lærer du, hvordan du skal takle og håndtere de situationer, hvor dit barn er udfordret af angst. Helt konkret.

Hvordan du støtter på den rigtige måde, så du kan lykkes med at støtte dit barn, den angstramte, og ikke angsten. Vigtig pointe, der tager tid at lære. 

Her er en kort oversigt over viden og færdigheder, som du og dit barn lærer gennem angstebehandlingen. Under ofte stillede spørgsmål får du en mere detaljeret oversigt over hele angstforløbet, trin for trin, fra første til sidste samtale.

 

Kort oversigt

 • Hvad er angst og hvorfor lige mig?
 • Hvad er jeg bekymret for?
 • Sammenhængen mellem situation – tanke – følelse – adfærd.
 • Realistisk tænkning, omstrukturering af tanker.
 • Eksponering – det modsatte af undgåelse.
 • Vi bygger trappestiger.
 • Selvregulering og fokuseret opmærsomhed.
 • Afkobling af opmærksomhed.
 • Problemløsning – super god til stærke følelser.
 • Selvværd og sociale færdigheder.
 • Håndtering af tilbagefald.

Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster det

Angstbehandling for børn 8-12 år

Individuel angstbehandling for børn og forældre:

Alle forløb er forskellige, der tages udgangspunkt i jeres barns kognitive og sociale ressourcer, samt aktuelle angst udfordringer. I skal som udgangspunkt regne med minimum 10-12 samtaler/sessioner. Der er mange nye angsthåndteringsstrategier, der skal læres, og det tager tid.

Alle forløb starter med en forsamtale, og de første 3-5 samtaler afholdes med en uges varighed.

Hvis du som forælder/pårørende, har mange bekymringer og spørgsmål vedrørende dit barn, vil jeg anbefale, at du booker en forælder-/pårørende samtale. Her kan du/I få afklaret en masse spørgsmål.

Priser og betingelser: Der kan ikke søges tilskud til behandlingen, der er udelukkende tale om egenbetaling.

Forsamtale varer en time og koster 990 kr.

Et individuelt forløb koster 990 kr. pr time. Der betales fra gang til gang.

Forældre-/pårørende samtale varer 1 1/2 time og koster 1400 kr.

Som hjælp og støtte til hjemmeopgaver, når de nye færdigheder skal læres, anbefaler jeg online kruset Hjælp dit angste barn.

Hvad er målet med angstbehandling for børn

Det primære i angstbehandlingen for jeres barn er at lære nye strategier og opbygge modig adfærd.

Det handler om at lære at mestre, hvad som måtte komme i enhver given situation.

For jer forældre er der fokus på, hvordan I kan støtte og hjælpe jeres barn gennem processen, hvad skal I gøre helt konkret, når angsten dukker op?

Hvordan kan I være sikker på, at I støtter jeres barn og ikke angsten. Den sikkerhed får I gennem forløbet.

Forudsigelighed er super vigtig for et barn, der er udfordret af angst. Det er svært at lære nyt, når angsten er med på sidelinjen, den vil blande sig med “åh nej hvad nu hvis” spørgsmål.

Derfor er der undervejs i forløbet mulighed for at ringe til mig med opklarende spørgsmål.

Der er en del hjemmeopgaver, med det formål at øve og træne de nye angsthåndteringsstrategier.

Hvordan er et angstbehandlings forløb for børn struktureret

Angst behandling for børn 7-12/13 år.

1 session: Her er der fokus på viden om angst 

Det er en vigtig session, som der vendes tilbage til gennem hele forløbet. Formålet med viden om angst er at blive bevidst om angsten og dens særlige dynamik – at kende angsten indefra er mere end viden om angst.

Det er en stor lettelse for et barn (og forældre) at vide og opleve, at man ikke kan gøre for, at man er udfordret af angst. Angst er ingens skyld. Når angsten styrer uden for bevidstheden, har den større råderet. Jo mere bevidst I er om angstens dynamik, dens særlige kendetegn, og hvordan den snyder og manipulerer med åh nej hvad nu hvis tanker og spørgsmål, jo bedre kan jeres barn og I håndtere den.

2 og 3 session: Realistisk tænkning

Her starter introduktionen til de nye kognitive færdigheder. Den første færdighed er realistisk tænkning. Det er en metode, der har som mål at omstrukturere de mange bekymringer, som vedligeholder og fastholder angsten. Vi starter med de små bekymringer, og ved 3 session tager vi fat på de store bekymringer.

4 session: Sådan hjælper du dit angste barn

Denne session er kun for forældre og varer 1 ½ time. Her gennemgår vi alle de nye færdigheder og ser på jeres rolle, og hvordan I kan hjælpe og støtte jeres barn bedst muligt.

5 session: Eksponering er det modsatte af undgåelse

Her introduceres endnu en kognitiv metode i angstbehandlingen. Trappestiger handler om eksponering, som er det modsatte af undgåelse. Det handler om at udfordre sig selv, se angsten i øjnene, og gøre det man er bange og bekymret for, hvilket er svært, udfordrende, og angstprovokerende. Her oplever mange forældre, at modstanden stiger.

I lærer, hvordan I forbereder jer, planlægger og gennemfører en eksponering, så jeres barn får en oplevelse af at kunne mestre en af de situationer, der vækker angst og bekymring. Eksponering og realistisk tænkning er gennemgående for resten af forløbet.

6 session: Eksponering og selvregulering

Vi arbejder videre med eksponering. I bliver introduceret til endnu flere brugbare færdigheder som bekymringssurfing, bevidst fokuseret opmærksomhed, afspændings- og vejrtrækningsøvelser er nogle af dem. Jeg inddrager også øvelser fra metakognitiv terapi, særligt, når der er en generaliseret bekymringstendens.

7 session: Her introduceres I til den føste sociale færdighed

Problemløsning er den første coping strategi. Angst er en stærk følelse, den stærkeste følelse vi har, og det stiller krav til jeres barns og jeres problemløsende færdigheder. Det er en super god strategi, der giver muligheder for handling, og det har en beroligende effekt på angsten.

Men hvad skal man kunne for at blive god til problemløsning? Det ser vi også på. Der differentieres naturligvis ift. alder.

8 session: Sådan hjælper du dit angste barn

Denne session er kun for forældre og varer 1 ½ time. For grupper er der sat 2 timer af. Her arbejder vi med processen, hvordan går det derhjemme, får I øvet, er der udfordringer, modstand? Vi ser på jeres rolle, og hvordan I kan hjælpe og støtte jeres barn bedst muligt.

9 og 10 session: Her går vi i dybden med de sociale færdigheder

Heri træning af selvsikker adfærd og de selvbeskyttende sociale færdigheder. Vi taler om selvværd og ser på, hvordan man kan styrke selvværdet, helt konkret.

Hvis jeres barn er særlig udfordret i sociale sammenhænge, er det muligt at forlænge forløbet med et par ekstra sessioner.

11-12 session: Når angstbehandlingen slutter, hvad gør vi så?

Vi ser tilbage på forløbet, fejrer de opnåede resultater og sætter nye mål for de næste 2-3 måneder. Der er også fokus på håndtering af tilbagefald. En god plan er det halve arbejde, hvordan kan I fortsætte de nye gode vaner og få dem ind i dagligdagen?

Det arbejder vi også med. Jeg anbefaler altid at aftale en opfølgningssamtale 2-3 måneder efter endt forløb.

Kan forsamtalen give os en afklaring, om det er angst

Ja, det er formålet med forsamtalen, at giver jeg forældre en afklaring. Svar og vished er bedre end uvished.

Alle forløb starter med en forsamtale af en times varighed, hvor vi sammen afklarer, hvad jeres barn og I har brug for.

Jeg tegner, forklarer og fortæller om angstens dynamik, så I og jeres barn får en større forståelse for sammenhængen mellem situation, tanke, følelse og adfærd.

De fleste oplever, at dette overblik giver en større ro, fordi det giver nu giver mening, hvorfor angsten er der. Hvorfor lige mig!

Dernæst gennemgår jeg kort angstbehandlings forløbet, og svarer på de spørgsmål I har. Ingen forsamtaler er ens, der er fuld fokus på jeres behov.

Det vigtigste ved forsamtalen er kontakten, at jeres barn og I føler jer trygge i samtalen, at det giver mening. Derfor foregår samtalen på jeres barns præmisser.

Det skal være en god oplevelse. Det er ofte svært at tale om bekymringerne, der jo er årsagen til angsten.

Efter samtalen afklares det, om jeres barn har en behandlingskrævende angstproblematik, og hvilket forløb jeres barn har brug for.

Hvornår skal man søge hjælp til angsten

Når angsten griber ind i hverdagens daglige aktiviteter og gøremål, og det har stået på i mere end 3 måneder, er der brug for at søge hjælp. Jo før i starter op, jo hurtigere vil I opleve en bedring.

Hvornår skal vi søge hjælp?

Skal I vente, hvis det ikke har stået på i mere end 3 måneder? Nej, det vil jeg ikke anbefale.

Søg vejledning og afklaring, om der er tale om en behandlingskrævende angstproblematik. Måske har det stået på gennem længere tid. Måske har dit barn kæmpet længe uden selv at vide det, og nu er smertegrænsen nået, og derfor har I først opdaget det nu.

Måske er det kun toppen af isbjerget.

Hvis I har brug for mere afklaring, er det muligt at booke en forældre/pårørende samtale. Få vished.

Det vi ikke ved, kan vi af gode grunde ikke handle på. Du har brug for viden og vished. Jeg håber, du finder svar på mange af dine spørgsmål her på denne side.

Hvis du stadig mangler svar, er du altid velkommen til at ringe med opklarende spørgsmål og som sagt kan I altid booke en forældre/pårørende samtale.

Hvad er Cool Kids og Chilled angstbehandling

Cool Kids og Chilled angstbehandling er et videnskabeligt og evidensbaseret angst behandlingsforløb baseret på kognitiv adfærdsterapi. Det er udviklet i Australien, på Macquarie University, Anxiety Research Unit i 2003.

Cool Kids er for børn og Chilled er for unge. Det er familiebaseret, hvilket betyder, at forældre er med i forløbet.

Chilled er det mest succesfulde angstbehandlingsforløb målrettet unge, både på landsplan og rundt i hele verden. Det virker, og det er pointen.

Jeg har gennem de sidste 8 år gennemført mere end 60 Cool Kids og Chilled  gruppeforløb og dobbelt gange endnu flere individuelle forløb.

Erfaringerne fra min Cool Kids og Chilled praksis har jeg videreført med nye tilføjelser. Selvværdet har fået mere plads og deri de supervigtige selvbeskyttende sociale færdigheder, hvor der blandt andet er fokus på at lære at sige fra, sætte sunde grænser, mærke og udtrykke behov, opbygge psykologisk modstandskraft medvidere.

Vi går i dybden og ser også på de bagvedliggende følelsesmæssige problematikker, der kickstarter angsten.

Hvor foregår det

Jeg har praksis i Ry, på Brunhøjvej 8 1. sal. Der er gratis parkering lige uden for døren. Der er også mulighed for online samtaler, primært til forældre-

Du kan ringe i min telefontid, sende besked via kontaktformularen eller booke samtaler online.

Tjek online booking og se ledige tider.

Helle Fonager

Cool Kids og Chilled angstbehandling

Jeg har siden 2014 gennemført mere end 60 Cool Kids (børn) og Chilled (unge) gruppeforløb og endnu flere, gange mere end dobbelt op, individuelle forløb.

Cool Kids er et videnskabeligt og evidensbaseret angst behandlingsforløb baseret på kognitiv adfærdsterapi. Det er udviklet i Australien, på Macquarie University, Anxiety Research Unit i 2003.

Det er det mest succesfulde forløb målrettet børn og unge, både i DK og rundt i hele verden. Det virker, og det er pointen.

Erfaringerne fra min Cool Kids og Chilled praksis har medført nye tiltag.

Jeg har valgt at udvide programmet med den nyeste viden om angst, angsthåndtering og selvværd, heri inddragelse af metakognitive strategier og masser af øvelser til at styrke selvværdet.

helle fonager sidder ned

Angstbehandling åbner vejen til glæde og modet til at turde

Hjælp dit angste barn

Da jeg havde praktiseret Cool kids og Chilled angstbehandling et par år, stod det klart for mig, at en af de udfordringer de fleste forælder oplevede i forløbene var konflikter med hjemmeopgaverne. Der er en stor del af angstbehandlingen – en vigtig del.

At finde tid til at få lært de nye strategier, så de kunne hjælpe og støtte deres barn i processen, var en stor udfordring og en stressfaktor, der var reel.

Det førte til, at jeg lavede online kurset Hjælp dit angste barn.

Ideen var at gøre det lettere for forældrene. Gi dem viden om angst og anvisninger til at lære de nye strategier med et enkelt klik.

Hjælp dit angste barn er et online video forløb, hvor jeg underviser i angst, psykoedukation, og gennemgår alle de strategier, der bruges til angsthåndtering for børn og unge.

Onlinekurset blev modtaget med stor taknemmelighed. Og i dag er det en stor støtte for flere end 1000 familier.

Hvis du gerne vil være på forkant med angsten, vil jeg anbefale online kurset.

Det koster 549 kr.

Klik her og læs mere om online kurset.

Derfor skal I tage angsten alvorligt?

Har du gennem den sidste tid ofte tænkt:

 • Hvis bare jeg vidste, hvad, hvordan, hvorfor – så jeg kunne hjælpe min søn/datter.
 • Jeg forstår ikke alle de bekymringer, de giver jo ikke mening, hvad handler det om?
 • Skal vi gå til læge?
 • Han/hun trække sig, alt syntes svært og uoverskueligt.
 • Er det skolen?
 • Jeg kan ikke finde hoved og hale i det.
 • Jeg tror, vi har brug for hjælp.
 • Hvad skal vi stille op, det her går ikke, det kan ikke blive ved.

Så skal du vide, at du IKKE er alene. Book en tid og sæt en god proces i gang. Lær at hjælpe og støtte dit angste barn.

Kontakt Helle Fonager

Ring mig op

9 + 13 =

Angstbehandling af voksne

Læs mere om angstbehandling for voksne. 

Angstbehandling af unge

Læs mere om angstbehandling for unge 13-17 år.

Angstbehandling af børn

Læs mere om angstbehandling for børn 7-12 år.

Der er lukket for tilgang til angstbehandling for børn og unge.