fbpx

ANGSTBEHANDLING FOR VOKSNE

Lær at træde ud af angsten 

Giv dig selv og dine nærmeste bedre livsvilkår. Det ligger et stor potentiale bag angsten fyldt med livsglæde og nærvær.

Rigtig mange lever med en angstproblematik, de ikke er bevidste om. Rigtig mange lever med en skjult angstproblematik, som de holder for sig selv. Der er mange meninger om angst, mange fordomme, mange tabuer, hvilket er super trist. Fordi de alle bidrager til, at mange ikke søger den hjælp, de har brug for. 

Du kan ændre dit liv, ved at ændre din indstilling til livet. Træd ud af angsten og ind i nuet, der finder du friheden til at være dig, den du er – sammen med andre. 

Telefontid mandag - fredag fra kl. 9-10. Jeg har flyttet min praksis til Ry, hvor jeg også afholder gruppeforløb. Jeg har åben for fysiske og online samtaler.

Angstbehandling – det handler om livskvalitet.

 

Fra normal angst til behandlingskrævende angst? 

 

Når angsten forstyrrer dine daglige aktiviteter og gøremål, er det vigtigt at stoppe op. At lade stå til løser intet. Troen på, at det blot går i sig selv igen er svær at opretholde, når angstsymptomerne har været der gennem længere tid. 

 

Hvornår skal du søge hjælp?  

 

Når der er tale om en akut belastningsreaktion, tab, sygdom, skilsmisse, ændringer i familien, arbejdsløshed mv., er det en god ide at søge hjælp med det samme. Du kommer hurtigere gennem krisen, når du får professionel hjælp. 

Når der er tale om en kendt belastning, som er sket inden for en måned eller to, er det også en god ide at søge hjælp. Der er en risiko for, at angsten bliver hængende, tager til og påvirker andre områder af dit liv.  

Når der er tale om stressrelateret angst, følelsesmæssig stress, tanke rumination, der påvirker dit søvnmønster, din hukommelse, din daglige aktiviteter og gøremål, er det en god ide at søge hjælp. Særligt når det har stået på gennem længere tid. 

 

Angst Spørgeskema

 

Denne angst test er den officielle, der bruges af f.eks. læger, psykologer og psykiatere i danmark.

Igennem de sidste to uge, hvor stor en del af tiden har du: 

Hele tiden = 5 / Det meste af tiden = 4 / Lidt over halvdelen af tiden = 3 / Lidt under halvdelen af tiden = 2 / Lidt af tiden = 1 / På intet tidspunkt = 0 

 1. Været nervøs, anspændt eller følt indre uro? 
 2. Været meget bekymret over selv de mindste ting i din dagligdag?
 3. Være nødt til at undgå visse ting, steder eller aktiviteter, fordi de er angstprovokerende? 
 4. Haft tilløb til angstanfald (panik)?
 5. Haft egentlige angstanfald (panikangst)?
 6. Haft gentagende ubehagelige tvangstanker, du ikke kan få ud af hovedet?
 7. Være nødt til at kontrollere alt, hvad du gør, eller gentage de samme handlinger igen og igen?
 8. Været meget genert, fx når du spiser eller taler, mens andre ser på dig?
 9. Haft tilbagevendende tanker eller erindringer om en meget voldsom oplevelse?
 10. Haft svært ved at udføre dine daglige aktiviteter pga. disse symptomer?

 

Nedenstående spørgsmål bruger jeg i min praksis. 

 • Hvordan påvirker angsten dit liv? 
 • Hvilke angst symptomer oplever du? 
 • Hvor ofte, dagligt, ugentligt? 
 • Hvor længe har det stået på? 
 • Hvilke områder af dit liv er særligt udfordret? 
 • Giver ordet følelsesmæssig stress mening for dig?
 • Er der en klar og naturlig forklaring på angsten, eller er du helt i vildrede?
 • Går du og bekymrer dig over alt mellem himmel og jord eller er det få konkrete situationer, der gør dig ængstelig og bekymret?  
 • Er stress et tema i dit liv, måske et tilbagevende tema. 

 

De overordnede mål i angstbehandling

 

 • At opnå viden og indsigt om angst – sammenhængen mellem situation, tanke, følelse og adfærd.  
 • At lære at genkende angstens symptomer, så du kan mindske angsten for angsten. 
 • At lære hvordan du kan berolige dig selv (dit nervesystem), når angsten aktiveres.
 • At lære nye færdigheder og mestringsstrategier, så du kan træde ud af angsten og leve livet.
 • At lære at opbygge modet til at turde det, du gerne vil.
 • At styrke dit selvværd.
 • At styrke dine sociale færdigheder, så du kan mestre livet sammen med andre.

 

Strukturen i angstbehandling.

 

Intet behandlingsforløb er ens, fordi ingen mennesker er ens. Den form for angst, som du primært er udfordret af; panikangst, generaliseret angst, social angst, agorafobi, OCD, er med til at bestemme, hvor vi starter og hvordan dit forløb kommer til at se ud. Hvis angsten er en del af en belastningsreaktion, har det også indflydelse på tilrettelæggelsen af forløbet. 

Derfor er der altid en forsamtale, inden opstarten af et forløb. 

Samtalen varer 1 ½ time og har som formål at afklare, hvilken behandlingsform, tilgang, der er mest hensigtsmæssig i forhold til de angstproblematikker, du har. Under forsamtalen har jeg fokus på følgende: 

 • Hvilke angstformer er primære.
 • Hvilke angstsymptomer er der. 
 • Hvordan dit nervesystem reagerer/responderer, mestring af tanker og følelser.
 • Dine tankeprocesser og hvad du tænker om dine tanker.
 • I hvilke situationer angsten er mest fremtræden – om der er tilbagevendende tematikker/konflikter.
 • Om der er andre følgevirkninger af angstens tilstedeværelse.
 • Om der er kendte/velkendte bagvedliggende overvældende oplevelser (tab, skilsmisse, sygdom, opvækst betinget stressorer/traumer, livskriser mv.)
 • Egen erkendelse af problematikker.

 

Når dit selvværd ringer dig op, skal du tage telefonen.

 

Livet er fyldt med udfordringer, dem slipper vi ikke for. Og nej, det er ikke fordi, du har gjort noget forkert – sådan er livet bare, fyldt med udfordringer. Det er sådan vi lærer, udvikler os og gror. Udfordringer der er særlige vanskelige, vil ofte aktivere angst – det er helt normalt. 

 

Eksistentiel angst er en indre konflikt, du har med dig selv og omverdenen.

 

Nogle gange skaber vi selv udfordringer ved at invitere angsten indenfor. Ikke bevidst, tværtimod. Det sker ubevidst, langsomt over tid, og har ofte, men ikke altid, rødder tilbage til barndommens gade. Når dine personlige grænser er defekte, er du særlig sårbar.  Du har måske lært at tilpasse dig, at andres behov er vigtigere end dine. Det var dengang, nu, idag, er det blevet en vane, som kører på autopilot.  

Når vi går på kompromis med os selv og vores værdier, træder vi ind i risikozonen. 

I første omgang opleves det måske som lavt selvværd, manglende tiltro til dig selv, indre uro, rastløshed, bekymringer, der hele tiden forstyrrer, overtænkning, tanker der kører i ring, følelsesmæssige udfordringer. Du er ikke glad, sådan rigtig glad. Der mangler noget i dit liv.

Måske oplever du panikangst. Fuldstændig ud af det blå – vanvittig ubehageligt. Du tror, du skal dø. 

I denne sammenhæng er panikangsten, et udtryk for et langvarigt udsalg, hvor du er gået på kompromis med dig selv og dine værdier. Du ved det, og så ved du ikke rigtig alligevel – “Måske er det også bare mig der er noget i vejen med?”.

Panikangsten er en opringning fra dit selvværd – din psykiske balance er truet. Når dit selvværd ringer dig op, sal du tage telefonen. Læs mere om eksistentiel angst her >> 

 

Hvad udløser angsten? 

 

Gennem hele behandlingsprocessen øver du dig i at genkende angstens dynamik og de fysiske symptomer på angst. Så du ved, hvordan angsten føles. Erkendelsesprocessen er vejen ud af angsten. Du lærer dine tankeprocesser at kende, de dybereliggende overbevisninger, som fastholder og vedligeholder angsten. 

Situation – tanke – følelse – adfærd:

 • Der sker noget… en situation, en begivenhed.
 • Du tænker noget om det, der sker. Bevidst eller ubevidst – det er svært at fange tankerne, det går stærkt. 
 • Tankerne aktiverer en følelse/flere følelser – angst, vrede, glæde, sorg (ked af det), afsky, skam, skyld. Følelsen bestemmer hvad du gør – adfærd.
 • Er du angst, vil du som oftest undgå, undvige, undskylde… (flygte, kæmpe eller fastfryse)

 

Angst – tanker og følelser.

 

Du er et menneske, du kan tænke – du er ikke dine tanker. Du er et menneske, du har følelser, du er ikke dine følelser. Du oplever følelser. 

Nogle gange giver det mening at dykke ned i tankeprocesserne og undersøge trigger tankerne, hvor de kommer fra, hvilke oplevelser der ligger bag dem, og hvilken funktion de har. Hvad bruger du egentlig din overtænkning til? Hvad er foremålet? Ved du det?

Andre gange er det et håbløst projekt, der ikke fører nogen vegne hen. Fordi tankerne er fuldstændig urealistiske, vane drevet og ude af trit med den virkelighed, der er lige nu og her – i dette øjeblik. 

Det er vigtigt, set og oplevet ud fra min erfaring, både personligt og i min praksis, at kunne mestre begge dele. 

 • At forholde sig realistisk til sine tanker, stille og roligt, forstå deres oprindelse, deres funktion og dernæst omstrukturere dem, ved at bringe dem ind i virkeligheden. 
 • At lære træde ud af tankerne, gennem bevidstheden om, at det kun er tanker og intet andet.  

 

Angstbehandling – trin for trin

 

Et struktureret forløb strækker sig typisk over 10-15 gange. Mange kommer efterfølgende en gang om måneden, for at holde processen ved lige.  

Du har først og fremmest brug for en grundlæggende viden om angst, og hvad der aktiverer den, ellers flytter den sig ikke. Uden viden om angst vil dit nervesystem være alert, dine forsvarsmekanismer vil være overaktive, og det vil forstyrrer behandlingsprocessen. Det er om at gå to skridt frem og tre tilbage. 

Med udgangspunkt i den første samtale sættes forløbet i gang. Der laves en frygt og bekymringsliste, hvad er det for områder i dit liv, angsten er særligt optaget af? Herfra opstilles der mål for forløbet. Hvad vil du virkelig, i virkeligheden. Hvad vil du gerne have ud af forløbet?

Nedenstående er et overblik over de metoder og strategier du kommer til at arbejde med.  

 • Viden om angst – psykoedukation. Åndedrættets indflydelse på angsten. 
 • Angstens dynamik – mere psykoedukation: 
 • Situation – tanke – følelse – adfærd
 • Konflikttrekanten: Forsvar – Angst – Følelser.
 • Kognitive færdigheder:
 • Realistisk tænkning.
 • Metakognitive øvelser.
 • Eksponering er det modsatte af undgåelse, planlæg og sæt i gang.
 • Følelses- / og bekymrings-surfing – styrker din bevidsthed.
 • Mere eksponering – opstil eksperimenter, udfordre vaner og rigide tanke-/adfærdsmønstre.
 • Sociale færdigheder:
 • Problemløsning.
 • Social færdighedstest – styrk dit selvværd.
 • Øvelser gør mester, sæt mål, hvad skal næste skridt være? Tag ansvar for din proces, hvordan? Hvilke udfordringer/forhindringer skal der arbejdes med for at lykkes. 

 

Angst og Selvværd

Når angsten råder over dit liv, har det en stor indvirkning på udvikling og erfaringsdannelse af sunde, stærke, aktive sociale færdigheder. Særligt de selvbeskyttende færdigheder har trange kår. Det er de sociale færdigheder, som dit selvværd læner sig op ad. Gennem angstbehandlingen er der fokus på træning af nedenstående færdigheder.

Hvor er du særlig udfordret? Og hvordan vil dit liv se ud, hvis ikke det var sådan? Hvad vil være anderledes?

 

 • Forberede dig på en svær samtale.

 • Sige fra – uden at få dårlig samvittighed.

 • Overbevise nogen – få gennemført dine ideer.

 • Vise tillid – stole på andre, vær ærlig og åben.

 • Vise selvtillid – vide hvad du vil, undgå underdanig og/eller aggressiv adfærd.

 • Komme ud af en situation – afslutte en samtale.

 • Klare modgang og samtidig fastholde dine mål.

 • Holde på dine personlige rettigheder – også når nogen stiller urimelig krav og presser dig.

 • Stille krav – udtrykke krav, ønsker og holde fast i dem.

 • Identificere egne behov og holde fast i dine mål – og vide hvornår din motivation er styret af kortsigtet behov.

 • Identificere andres behov – opmærksomhed og forståelse for andres behov og reaktioner – vide hvad, der motivere dem.

 • Reagere når nogen forsøger at overtale dig – sige til og fra.

 • Slappe af – mærke når du bliver anspændt.

 • Identificere negative tanker og ændre dem.

 • Identificere andres destruktive handlinger og beskytte dig selv – gennemskue, når nogen forsøger at styre og manipulere dig på en destruktiv måde.

 

Angst og de mest almindelig fejlantagelser…

 

 • Det går nok over af sig selv – jeg skal bare tage mig sammen…
 • Det er nok forbigående, tilfældigt – jeg burde tage mig sammen.
 • Det er fordi jeg ikke god nok – sådan er jeg bare.
 • Hvis jeg lader som ingenting – så holder det nok op…
 • Jeg må være svag!
 • Det er nok fordi, jeg har gjort…

 

Lever du med en skjult angstproblematik?

 

Rigtig mange lever med en angstproblematik, de ikke er bevidst om. Rigtig mange lever med en skjult angstproblematik, fordi det opleves som svagt, selvforskyldt, flovt, mindreværdigt. Det påvirker livskvaliteten betydeligt.

Det begrænser og hæmmer livsudfoldelsen, udviklingen af selvtillid, sunde, stærke, erfarne sociale færdigheder, der kærligt kan støtte selvværdet, troen på, at du kan det, du vil.  

Angst er ingens skyld, du kan ikke gøre for, at du er udfordret af angst. Det ligger udenfor din viljes kontrol.

Du kan tage kontrollen tilbage og vælge at arbejde med angsten, og det er dit ansvar og ingen andres. Der er ikke nogen let måde at sige det på, det er sådan, det er. Du skal være indstille på selv at gøre noget. Dit hjemmearbejde er alfaomega, det er her, du skaber forandringen, det er her, du overvinder angsten og styrker dit selvværd.  

Angstbehandling - oversigt over forløb.

 

Hvor lang tid tager det?

 

Det kommer fuldstændig an på, hvor meget tid og energi du selv investerer i processen. Hjemmeopgaverne er en vigtig del af din behandlingsproces. Jo mere du øver og træner, jo hurtigere kommer du i bedring.

Når du har lært alle færdighederne, efter 10 – 15 gange, kan du arbejde videre på egen hånd. Og her kan du vælge at have en samtale om måneden for at holde processen i gang. 

Rammerne for et behandlingsforløb kan aftales fra gang til gang. Du kan også vælge at melde dig til et færdigt tilrettelagt behandlingsforløb over 12 gange.  

Forsamtalen varer 1 ½ time, for børn og unge 1. time. 

De første 6 gange mødes vi ugentlig, dernæst mødes vi typisk hver anden uge. 

Tjek pris og forløb her, klik her >>

Kontakt Helle Fonager

Ring mig op

9 + 12 =

Book fysiske og online samtaler. Praksis i Ry. Telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

Tjek priser på samtaler her >>

 

©Helle Fonager 2020 |  Brunhøjvej 8. 1. sal, 8680 Ry | M: 40870985 | M: info@hellefonager.dk

Download Mini-Guiden: Træd ud af angsten - De 7 trin

Tusinde tak for din tilmelding