Angst-behandling

Angst kan behandles, og det gælder både for børn, unge og voksne

Om angstbehandling

Det handler om at lære nye strategier og opbygge modet til at turde på trods af – hvad det end er, angsten er rettet mod.

Det er en gradvis opbyggende proces. Du lærer lidt af gangen, i det tempo, der passer til dig og den/de angstproblematikker, du er udfordret af.

Angstbehandling handler om livskvalitet

Hvor er din opmærksomhed

Angst er en følelse, der ofte aktiveres, når vi retter vores opmærksomhed mod et eller andet, der bekymrer os.

Det kan være fremtiden, den nærmeste fremtid eller fortiden.

Når angsten aktiveres har det med andre ord sjældent noget med nutiden at gøre. Med mindre, der står en løve – i så fald vil det give mening, at reagere med angst.

Kognitiv adfærdsterapi

Ved at arbejde fokuseret med omstrukturering af negative, automatiske tanker og overbevisninger, kan du reducere angstniveauet, så det bliver håndterbart.

Du bliver bedre til at tænke realistisk, hvilket hjælper dig, når du skal eksponere, udfordre angsten i virkeligheden.

Du lærer også at surfe, både på bekymringer og følelser. Her arbejdes der primært med kognitiv adfærdsterapi.

Metakognitiv terapi

Ved at arbejde med din erkendelse, din bevidste viden om, hvordan dine tankeprocesser fungerer, hvilke stærke og svage sider de har, kan du lære at træde ud af tankehamsterhjulet.

Her er der fokus på din bevidsthed, hvad du tænker, om de tanker du har.

Din hjerne producerer konstant tanker, det kan du ikke styre. Du kan til gengæld lære at styre, hvor meget opmærksomhed du giver disse tanker. Her anvendes primært øvelser fra metakognitiv terapi.

Kroppen husker

Kroppen husker overvældende, voldsomme oplevelser, kontroltab, traumer – sådan er vi mennesker designet, det er, som det er.

Overvældende oplevelser har brug for anerkendende, nærværende og medfølende samtaler.

Du kan ikke ændre fortiden, den er, som den er. Du kan arbejde terapeutisk med den og derigennem afslutte dit forhold til den. Du kan lære at rumme de følelser, der sidder i din krop ved at mærke dem, undersøge dem og udtrykke dem.

Her anvendes primært eksistentiel psykoterapi og korttidsterapi.

Angst, selvværd og sociale færdigheder

Hvad er konsekvenserne for et liv levet i angstens skygge? Hvilke følgevirkninger har det for dit selvværd, dit forhold til dig selv? Er det her, du er gået i stå?

En vigtig del af angstbehandlingen er opbygning og træning af de sociale færdigheder, der har stået i angstens skygge. Oplevelsen af mindreværd, manglende selvtillid, følelsen af ikke at være god nok er en af mange følgevirkninger.

De fleste situation involverer andre mennesker, og når angsten dikterer med negative overbevisninger, går det ud over dit forhold til dig selv og dine relationer. Her arbejdes der ud fra en social færdighedstest, hvor du får et komplet overblik over dine styrker og svagheder/mangler.

Forløbet kan tages særskilt, hvis du har et ønske om at styrke dit selvværd og dine sociale færdigheder.

Angstbehandling og personlig udvikling

Hvad vil du virkelig – i virkeligheden, ved du det? Hvis ikke du ved det, ved du så, hvordan du finder ud af det? Det er et godt spørgsmål, ikke? Og lidt provokerende, måske? Særligt, hvis du er helt blank.

Og det er ikke ualmindeligt, når angsten har haft råderet i dit liv gennem længere tid. Du kan undervejs miste fodfæste i din selvopfattelse, din identitet, hvem du er, var, tror du er.

Du kan blive fanget i præstationsræset, for hvad nu hvis? En kamp du aldrig kan vinde, fordi tankerne bag angsten aldrig bliver tilfredse. Der vil altid være et par selvkritiske, negative kommentar om din præstation, og hvad andre mon tænker om den.

Du kan blive omsluttet af modløsheden, angsten for angsten, der helt har opgivet, fordi angstens fysiske symptomer er allestedsnærværende. Dit mod har ikke en chance. Bare det at tænke på noget, du gerne vil, sætter tankehamsterhjulet i gang og vupti, så er hele kroppens alarmberedskab aktiveret.

Det er for mig at se ikke nok, kun at behandle angsten. Du har også brug for styrke til dit selvværd. Du har brug for at turde sætte mål, se ud i fremtiden med tro og håb om, at du kan det, du gerne vil.

Hvordan er strukturen i angstbehandling

Intet behandlingsforløb er ens, fordi ingen mennesker er ens.

Når det er sagt og skrevet, er der som udgangspunkt en fast struktur, en bestemt rækkefølge i angstbehandling.

Der vil altid være en forsamtale inden opstarten af et forløb. Forsamtalen har blandt andet som formål at afklare, hvilken behandlingsform, der er mest hensigtsmæssig i forhold til de angstproblematikker, der er:

Faktaboks

 • Hvilke angstformer er primære.
 • Hvilke angstsymptomer er der.
 • Hvordan reagerer/responderer dit nervesystem, heri mestring af tanker og følelser.
 • Dine tankeprocesser og hvad du tænker om dine tanker.
 • I hvilke situationer er angsten mest fremtræden – er der tilbagevendende tematikker.
 • Er der andre følgevirkninger af angstens tilstedeværelse.
 • Er der kendte/velkendte bagvedliggende overvældende oplevelser (tab, skilsmisse, sygdom, opvækst betinget stressorer/traumer, livskriser mv.)
 • Egen erkendelse af problematikker.

Angstbehandling trin for trin

Et struktureret forløb strækker sig typisk over 10-15 gange. Du har først og fremmest brug for en grundlæggende viden om angst, og hvad der aktiverer den, ellers flytter den sig ikke. 

Som udgangspunkt er der en fast struktur, en bestemt rækkefølge i et angstbehandlings forløb.

Der vil altid være en forsamtale inden opstarten af forløbet. Forsamtalen har blandt andet som formål at afklare, hvilken behandlingsform, der er mest hensigtsmæssig i forhold til de angstproblematikker, der er, tjek faktaboksen.

Angstbehandling skal være helheds- og handlingsorienteret. Jeg arbejder primært med kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og elementer fra korttidsterapi. 

Dertil kommer den eksistentielle psykoterapi, der er indgangen til den svære samtale om de livsvilkår, vi alle møder i livet. Læs mere her >>

Faktaboks

 • Viden om angst: psykoedukation.
 • Angstens dynamik: situation – tanke – følelse – adfærd.
 • Konflikttrekanten: forsvar – Angst – Følelser.
 • Kognitive færdigheder / angsthåndtering: realistisk tænkning, eksponering, surfing
 • Eksponering er det modsatte af undgåelse – lær hvordan du gør.
 • Følelses- / og bekymrings-surfing – styrker din bevidsthed.
 • Metakognitive øvelser / angsthåndtering: afkoblet opmærksomhed
 • Ændre strategier som bekymringer, grublerier, overanalysering, overvågning af krop og omgivelser og uhensigtsmæssige adfærdsstrategier.
 • Sociale færdigheder: problemløsning, assetiv adfærd, verbale og nonverbale sociale færdigheder, kommunikation
 • Social færdighedstest: styrk dit selvværd.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor lang tid tager det

Alle angstbehandlingforløb er individuelt tilrettelagt. Et forløb strækker sig oftest over 4-6 måneder.

For voksne kan det tage lidt længere tid. Her tages højde for konpleksitet og hvor længe ansten har været iboende som grundlæggende problematik.

Kort sagt, er angsten genetisk/medfødt eller udløst af en konkret situation. Når der er tale om en belastningsrelateret angstprobelamtik, tager det ofte 2-3 måneder. 

Jo mere du selv arbejder med i forløbet, laver de anbefalede hjemmopgaver, jo før kommer du i mål.

Er det angst eller selvværdet

Det er et virkeligt godt spørgsmål. Jeg plejer at svare, både og. Når angsten har haft rådret i dit liv gennem længere tid, vil dit selvværd også været påvirket.

Det er derfor, jeg anbefaler, at du både arbejder med angsten og selvværdet. Jo stærkere du står (selvværd), jo sværere er det for angsten at igangsætte et tilbagefald. 

Lever du med en skjult, ikke bevidst, angstproblematik

Rigtig mange lever med angst uden at vide det

Livet er blevet en vane. Undgåelsen er gået i hverdagsmode, du er, som du er, gør det du gør, og alt er godt. Sådan da.

Bortset fra forskellige ubehagelige fysiske symptomer, er alt ok, sådan da. Bortset fra det plagsomme snakkelige sind, tankerne, der kørere non stop med bekymringer, grublerier er alt ok, sådan da.

Angst påvirker livskvaliteten betydeligt. Den begrænser og hæmmer livsudfoldelsen, udviklingen af selvtillid, sunde, stærke, erfarne sociale færdigheder, der kærligt kan støtte selvværdet, troen på, at du kan det, du vil.

Viden om angst vil afklare, om du har en skjult angstproblematik, læs mere her.

Jeg vil gerne sige 1000 tak for mange virkelig givende og forandrende samtaler med dig. Hver gang jeg er gået fra dig har jeg haft en rigtig god fornemmelse af at jeg har fået nye erkendelser og er kommet et stykke længere i min forståelse af min situation. Du har en sjælden evne til at bore dig ind i problemer, som jeg ikke selv kan se hoved og hale i. Tak for din empati, humor og overblik.
Jeg vil helt sikkert anbefale dig til andre.

Masser af taknemmelige kram fra Hanne 😃

Tak fordi du hjalp mig til en forståelse for mine natlige “anfald” – som du helt bestemt mente var maskeret angst.

Du havde SÅ ret – angsten var blevet følelsesforskrækket. Jeg fik en helt fysisk åbenbaring den sidste gang jeg havde et anfald, hvor jeg både havde diarre, svedture, kvalme mm. Jeg tænkte jeg på, om der var noget, en følelse jeg ikke havde følt. Jeg “klemte” følelsen frem i mit bryst (sorg), og hvad skete der? I løbet af et splitsekund forsvandt alle de fysiske symptomer – det var så vildt, at vi kom til at grine af det (min mand og jeg) Det gentog sig tre gange og jeg har ikke haft et eneste anfald siden. Det er nu 1,5 år. 

Så tak Helle, du har lært mig SÅ meget gennem vores forløb (min søns Cool kids og mit) hos dig, og jeg synes du er den skarpeste i verden til det med angst håndtering og afmystificering af følelsen.

Og så vil jeg sige, at du er min største inspirationskilde til at turde stå frem som professionel terapeut og fortælle om sine egne skrøbeligheder og udfordringer.
Du er så sej og modig – og det er SÅ inspirerende for mig, fordi jeg selv kæmper med at turde stå frem. Dit mod skubber på mit mod – TAK!

Stort knus fra Trine

Psykoterapeut