fbpx

ANGSTBEHANDLING AARHUS

 

Angst kan behandles.

 

Det primære i al angst behandling er at lære nye færdigheder, nye mestringsstrategier og blive fuld bevidst om din tænkning, tankeprocesser, overbevisninger, emotionelle adfærdsmønstre og undgåelsesstrategier.

Jeg har arbejdet professionelt med angstbehandling de sidste 14 år. Og personligt, har jeg haft et forhold til angsten det meste af mit liv, så langt tilbage jeg kan huske.

Jeg kender og genkender angsten i alle dens formationer, den er ustyrlig, dikterende, invaderende, forstyrrende, ubehagelig, hæmmende, begrænsende, uforståelig og vildt irriterende. Måske du kan tilføje et par ord til listen.

Telefontid mandag 9-13 og tirsdag - fredag fra kl. 9-10. Praksis i Ry.  

Angst – en helt almindelig følelse, og så alligevel ikke…

Angst er en følelse, som aktiveres, når vi retter vores opmærksomhed mod fremtiden. (her skelnes der mellem angst og frygt – læs mere her >>)

Dens rødder, også kaldet nerveceller, trækker på fortidens, gårsdagens oplevelser, fornemmelser og sansninger, som jo er erindringer om noget, der er sket. 

Når angsten aktiveres har det med andre ord intet med nuet at gøre, ej heller fremtiden, selvom vi ofte forføres af vores tanker til at tro, at en nuværende eller kommende situation kunne ende i en katastrofe. Tidligere følelsesmæssige, ubehagelige oplevelser er gennem vores tanker med til at fodre angsten, vedligeholde den og fastholde dens tilstedeværelse. 

 

Veje til angstbehandling

 

Ved at arbejde med dine tanker, dine negative, automatiske overbevisninger, kan du lære at stoppe fortidens tankehamsterhjul. Her anvendes primært kognitiv adfærdsterapi.

Ved at arbejde med din erkendelse, din bevidste viden om, hvordan dine tankeprocesser fungerer, hvilke stærke og svage sider de har, kan du lære at træde ud af tankehamsterhjulet. Her er der fokus på din bevidsthed, hvad du tænker, om de tanker du har. Din hjerne producerer konstant tanker, det kan du ikke styre. Du kan til gengæld lære at styre, hvor meget opmærksomhed, du giver disse tanker. Her anvendes primært øvelser fra metakognitiv terapi.

Vores hukommelse husker, kroppen husker overvældende, voldsomme oplevelser, kontroltab, traumer – sådan er vi mennesker designet, det er som, det er. Du kan ikke ændre fortiden, den er, som den er. Du kan arbejde terapeutisk med den og derigennem afslutte dit forhold til den. Du kan lære at rumme de følelser, der sidder i din krop ved at mærke dem, undersøge dem og udtrykke dem. Her anvendes primært eksistentiel psykoterapi og korttidsterapi.

Angst, selvværd og sociale færdigheder

 

Hvad er konsekvenserne for et liv levet i angstens skygge? Hvilke følgevirkninger har det for dit selvværd, dit forhold til dig selv? Er det her, du er gået i stå?

En vigtig del af angstbehandlingen er opbygning og træning af de sociale færdigheder, der har stået i angstens skygge. Oplevelsen af mindreværd, manglende selvtillid, følelsen af ikke at være god nok er en af mange følgevirkninger. 

De fleste situation involverer andre mennesker, og når angsten dikterer med negative overbevisninger, går det ud over dit forhold til dig selv og dine relationer. Her arbejdes der ud fra en social færdighedstest, hvor du får et komplet overblik over dine styrker og svagheder/mangler. 

Forløbet kan tages særskilt, hvis du har et ønske om at styrke dit selvværd og dine sociale færdigheder.

Angstbehandling og personlig udvikling.

 

Hvad vil du virkelig – i virkeligheden, ved du det? Hvis ikke du ved det, ved du så, hvordan du finder ud af det? Det er et godt spørgsmål, ikke? Og lidt provokerende, måske? Særligt, hvis du er helt blank. Og det er ikke ualmindeligt, når angsten har haft råderet i dit liv gennem længere tid. Du kan undervejs miste fodfæste i din selvopfattelse, din identitet, hvem du er, var, tror du er. 

Du kan blive fanget i præstationsræset, for hvad nu hvis? En kamp du aldrig kan vinde, fordi tankerne bag angsten aldrig bliver tilfredse. Der vil altid være et par selvkritiske, negative kommentar om din præstation, og hvad andre mon tænker om den.

Du kan blive omsluttet af modløsheden, angsten for angsten, der helt har opgivet, fordi angstens fysiske symptomer er allestedsnærværende. Dit mod har ikke en chance. Bare det at tænke på noget, du gerne vil sættet tankehamsterhjulet i gang og vupti, så er hele kroppens alarmberedskab aktiveret. 

Det er for mig at se ikke nok, kun at behandle angsten. Du har også brug for styrke til dit selvværd. Du har brug for at turde sætte mål, se ud i fremtiden med tro og håb, om at du kan det du gerne vil. 

Hvordan er strukturen i angstbehandling.

 

Intet behandlingsforløb er ens, fordi ingen mennesker er ens. Der vil derfor altid være en forsamtale, inden opstarten af et forløb. Forsamtalen har som formål at afklare, hvilken behandlingsform, der er mest hensigtsmæssig i forhold til de angstproblematikker, der er. 

 • Hvilke angstformer er primære.
 • Hvilke angstsymptomer er der. 
 • Hvordan reagerer/responderer dit nervesystem, mestring af tanker og følelser.
 • Dine tankeprocesser og hvad du tænker om dine tanker.
 • I hvilke situationer er angsten mest fremtræden – er der tilbagevendende tematikker.
 • Er der andre følgevirkninger af angstens tilstedeværelse.
 • Er der kendte/velkendte bagvedliggende overvældende oplevelser (tab, skilsmisse, sygdom, opvækst betinget stressorer/traumer, livskriser mv.)
 • Egen erkendelse af problematikker.

 

Det helt overordnede mål med angstbehandling er at lære nye færdigheder, nye mestringsstrategier og opbygge modet til at gøre det, du gerne vil. Der er også fokus på dit selvværd, det forhold du har til dig selv jf..

Angstbehandling – trin for trin

Intet behandlingsforløb er ens, fordi ingen mennesker er ens. Et struktureret forløb strækker sig typisk over 10-15 gange. Mange kommer efterfølgende en gang om måneden, for at holde processen i gang. 

Du har først og fremmest brug for en grundlæggende viden om angst, og hvad der aktiverer den, ellers flytter den sig ikke. Dit nervesystem vil være alt for alert, dine forsvarsmekanismer vil være overaktive og det vil forstyrrer behandlingsprocessen.

Med udgangspunkt i forsamtalen sættes forløbet i gang. Der laves en frygt og bekymringsliste, og herfra sættes opstilles der mål for forløbet. Hvad vil du virkelig, i virkeligheden.

 • Viden om angst – psykoedukation. Åndedrættets indflydelse på angsten. 
 • Angstens dynamik – mere psykoedukation: 
 • Situation – tanke – følelse – adfærd
 • Konflikttrekanten: Forsvar – Angst – Følelser.
 • Kognitive færdigheder:
 • Realistisk tænkning.
 • Metakognitive øvelser.
 • Eksponering er det modsatte af undgåelse, planlæg og sæt i gang.
 • Følelses- / og bekymrings-surfing – styrker din bevidsthed.
 • Mere eksponering – opstil eksperimenter, udfordre vaner og rigide tanke-/adfærdsmønstre.
 • Sociale færdigheder:
 • Problemløsning.
 • Social færdighedstest – styrk dit selvværd.
 • Øvelser gør mester, sæt mål, hvad skal næste skridt være? Tag ansvar for din proces, hvordan? Hvilke udfordringer/forhindringer skal der arbejdes med for at lykkes. 

 

For børn og unge, ligger strukturen i behandlingsforløb fast. Her tager angstbehandlingen afsæt i det manualbaseret forløb Cool Kids og Chilled. Læs mere her >>

Angst blandt børn, unge og voksne er stigende.  

Det er en bekymrende udvikling. Angst er en af de hyppigst forekommende psykiske udfordringer/problemer hos børn, unge og voksne, og det siges at være stigende.

Børn tumler ofte med separations- og bekymringsangst og mange unge rammes af social angst og bliver usikre i deres præstationsevne – i daglig tale også kaldet lav selvtillid/selvværd, udpræget generthed og grundlæggende usikkerhed. Ubehandlet angst fra opvæksten, gentagne traumatiske oplevelser kan udvikle sig til generaliseret angst i voksenlivet.

Det er sjældent, at angsten bare forsvinder af selv selv. Virkeligheden er, at mange lærer at leve med den – det gælder både børn, unge og voksne. Bag angsten er tanken måske, “sådan er jeg nok bare” og for at klare sig bedst muligt, undgår man forskellige situationer, mennesker, steder, aktiviteter o.lign. Og på den måde går man glip af rigtig meget, som man inderst inde gerne vil, og det rammer selvværdet som en boomerang.

Den gode nyhed er, at angst kan behandles uanset alder.

 

Første skridt i ethvert behandlingsforløb er viden om angst (psykoedukation) og indsigt i angstens dynamik. Det er uundværligt gennem hele behandlingsprocessen – både for den angstramte og for pårørende. Det må ikke negligeres.

 

Viden om angst kan helbrede. 

 

Det var her, jeg opdagede, at jeg havde en angstproblematik. Jeg vidste det ikke, jeg var jo bare, som jeg var. Jeg havde tilpasset mig tankehamsterhjulet, jeg levede med de fysiske symptomer, var altid alert og anspændt. Min vigtigste overlevelsesstrategi var undgåelse. Jeg var mester i undgåelsesadfærd, uden jeg vidste det. Super selvkritisk, negativ. 

Jeg stillede ikke spørgsmålstegn ved det, sagde intet højt, fordi jeg følte mig anderledes og udenfor fællesskabet, selvom jeg ikke var det. Jeg havde masser af venner og alligevel følte jeg mig ensom.

Det var som om, jeg bar på en dyb hemmelighed, som ingen måtte opdage. Jeg var kronisk optaget af, hvad de andre tænkte. Kun når jeg var alene med mig selv, kunne jeg slappe helt af, og så alligevel ikke.

Jeg fantaserede mig ind i en drømmeverden, hvor der var styr på godt og ondt, sort og hvidt, alt eller intet. Det går an med fantasierne, når man er et barn – det virker ikke nær så overbevisende, når man bliver teenager.

Jeg var flov over mig selv og mit manglende mod. Det meste af min ungdom gik jeg ved siden af mig selv. Jeg befandt mig i en osteklokke, verden var farlig, uvirkelig og fjern. Jeg levede med med angsten uden at vide, at det var angst. Jeg var jo bare, som jeg var.

Rigtig mange lever med en angstproblematik, de ikke er bevidst om.

 

Rigtig mange lever med en skjult angstproblematik, fordi det opleves som svagt, selvforskyldt, flovt, mindreværdigt. Det påvirker livskvaliteten betydeligt. Det begrænser og hæmmer livsudfoldelsen, udviklingen af selvtillid, sunde, stærke, erfarne sociale færdigheder, der kærligt kan støtte selvværdet, troen på, at du kan det, du vil.  

Angst er ingens skyld, du kan ikke gøre for, at du er udfordret af angst. Du kan ikke gøre for, at dit barn er udfordret. Det ligger udenfor din viljes kontrol. Du kan tage kontrollen tilbage og vælge at arbejde med angsten, indtil du har lært at træde ud af angsten og ind i friheden til at være dig, den du er – sammen med andre. 

Angstbehandling - oversigt over forløb.

 

Har du aldrig gået i terapi før, anbefaler jeg, i første omgang, at du kommer mindst fem gange. Vi kan ikke snakke os ud af angsten, der skal arbejdes. Du får forskellige praktiske øvelser og opgaver med hjem fra gang til gang. Du skal være indstillet på, selv at gøre en indsats – for det er dig, som er den primære kilde i forløbet, det er dig, som skaber forandring og udvikling i dit liv.

Rammerne for et behandlingsforløb kan aftales fra gang til gang. Forsamtalen varer 1 ½ time, for børn og unge 1. time. De første 3-6 gange mødes vi ugentlig, dernæst mødes vi typisk hver anden uge. 

Læs mere om angstbehandling og gruppeforløb for voksne her.

Læs mere om angstbehandling og gruppeforløb for unge her.

Læs mere om angstbehandling for børn her.

Tjek pris og forløb her  klik her >>

I min daglige praksis hjælper jeg børn, unge og voksne med at transformere angst til indre ro, selvsikkerhed og styrke, så de kan hjælpe sig selv og andre. Så de kan gøre det, de har lyst til og drømmer om. Jeg holder også kurser for fagpersoner, virksomheder, skoler og institutioner og kronen på værket mit foredrag Træd ud af angsten.

Jeg kalder det frihed til at være den du er – sammen med andre.

Kontakt Helle Fonager

Ring mig op

11 + 5 =

Hvad vil du virkelig - i virkeligheden?

Hvis du kunne, bare med et knips i fingrene, hvad ville du så ændre her og nu?

 

Og hvis du gjorde det, hvordan ville dit liv så se ud?
Ved du det? Og hvis ikke - har du så en ide om, hvordan du vil finde ud af det?

Det er her, vi starter i online kurset "Træd ud af angsten" Det er en fantastisk video, som hjælper dig, med at fokusere på det du gerne vil - i virkeligheden

 

 

Book fysiske og online samtaler. Praksis i Ry. Telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

Tjek priser på samtaler her >>

 

©Helle Fonager 2020 |  Brunhøjvej 8. 1. sal, 8680 Ry | M: 40870985 | M: info@hellefonager.dk

Download Mini-Guiden: Træd ud af angsten - De 7 trin

Tusinde tak for din tilmelding