fbpx

ANGST VEJLEDER KURSUS

 

Lær at hjælpe de angste børn og unge.

 

Det er dybt frustrerende som fagperson ikke at vide, hvordan du kan hjælpe de angste børn og unge. Du møder dem i din hverdag, antallet er stigende, og du har sikkert tænkt flere gange, er det angst, eller? Hvad er det, der foregår? Hvad kan jeg stille op som fagperson? Ligger det ikke uden for min kerneopgave? Er det ikke en behandlingskrævende opgave? I så fald, hvad gør jeg så?

Du har mange spørgsmål og søger efter noget konkret, brugbart, der giver mening i din praksis. Godt søgt, du er landet det helt rigtige sted. Angst Vejleder kurset er udviklet til lærere og pædagoger, der arbejder med børn, unge og unge voksne.

Der er fokus på angsthåndtering målrettet den pædagogiske, lærerfaglige og socialfaglige praksis. 

Kalender for Jylland og Sjælland 2021. Endagskurset afholdes også som virtuel kursus – her kan alle være med.

Du finder datoer og tilmelding nederst på siden.

Telefontid mandag - fredag fra kl. 9-10. Jeg har flyttet min praksis til Ry, hvor jeg også afholder gruppeforløb. Jeg har åben for fysiske og online samtaler.

 

Angst kurserne har lang rækkevidde.

Fordi der følges op med virtuel sparring, vejledning og supervision.

Målgruppe: Du har en grunduddannelse indenfor følgende fagområder, f.eks. lærer, pædagog o. lign. Dit ønske er at opkvalificere og ajourføre dit professionelle arbejde med din målgruppe, der primært er børn og unge. Der er også fokus på, hvordan du kan støtte og hjælpe familien.

Du kan melde dig til som privat person eller via din arbejdsplads. Klik på den ønskede dato og du kommer direkte til tilmeldingssiden, hvor du også finder kursets programoversigt og øvrige informationer.

 

På alle Angst vejleder kurserne får du specialviden om angst:

 • Psykoedukation om angst.
 • Viden og indsigt i de bagvedliggende neuropsykologiske processer*, som styrer angsten.
 • Viden, indsigt og forståelse af vores kognition* og påvirkningen og konsekvenserne af kognitive bias*.
 • Og naturligvis en solid værktøjskasse, der kan imødekomme de udfordringer, den angstramte har i sin aktive dagligdag.

 

 • *Neuropsykologi, læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser.
 • *Kognition, Betyder tænkning og handler om at tilegne sig viden og opnå erkendelse. 
 • *Kognitive Bias, Bias betyder skævhed. Kognitiv bias er forvrængede tænkemåder, som fx tankelæsning, spådomme, katastrofetænkning, overgeneralisering, personalisering, negativt filter, burde og bør, polariseret tænkning - alt eller intet, bebrejdelser, hvad nu hvis, sammenligninger, fokus på ærgrelser, følelsesmæssig ræsonnementer, benægtelse, dømmende  sort/hvidt, Godt/dårligt, overlegen/underlegen, mindreværd/mere værd

 

Angst er et normalt psykologisk begreb.

Det er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse vi har. Når angsten er ude af balance, er der ofte flere sammenfaldende symptomer - psykisk/følelsesmæssige, kropslige, tankemæssige og adfærdsmæssige. På kurserne gennemgår vi alle symptom grupperne, så du efterfølgende kan identificere et barn, ung eller voksne, som er udfordret. Du lærer at stille konkrete spørgsmål, som både hjælper den angstramte og de pårørende til en større afklaring...

Der kan være uro, indre rastløshed - psykiske symptomer på angst og/eller stress?

Nervesystem er alert, der er ofte klager over ondt i maven, kvalme, generel fysisk ubehag, svimmelhed, rysten mv. Hvordan spørger du ind til det uden at stigmatisere og sygeliggøre den angstramte? Det får du også svar på.  

Tankerne er urealistiske, forvrængede og katastrofe søgende - åh nej, hvad nu hvis? Og der vil ofte være udpræget undgåelses- og undvigelsesadfærd, som nogen gange er svær at forklare, for den angstramte. Der er ikke umiddelbart nogen rationel forklaring. Når undgåelsesadfærden bliver udfordret med krav, forstærkes de øvrige symptomer ofte. Hvilke krav kan du stille, så du støtter den angstramte og ikke angsten? Det arbejder vi også med.

Verden opleves farlig.

Det er mere end svært for et barn/ungt menneske og også for en voksne at vurdere om en situation reelt er “farlig” i virkeligheden, når de psykiske, følelsesmæssige og kropslige symptomer fastholdes af overbevisende katastrofetanker. Verden føles og opleves farlig og uforudsigelig. 

Hvad kan du gøre som fagperson.

Hvordan kan du støtte og hjælpe den angstramte i situationen? Så det er muligt at forblive aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål? Det får du også klarhed over, så du ved præcis, hvor du skal starte.

Din primære rolle er at være facilitator. I ordets oprindelige betydning, gøre noget lettere, for deltagerne. Som facilitator er du igangsætter for en proces, der skal fører til et mål. Her i denne kontekst er målet, at den barnet, den unge lærer nye færdigheder og opbygger modet til være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål. Du skal naturligvis kende målet og vejen dertil, ellers kan du ikke facilitere processen.

Do's and Don'ts i angstens verden.

Der er rigtig mange do's and don'ts  i faciliteringsprocessen. Angsten er en udfordrende medspiller, fordi den ikke følger de gængse spilleregler. Nogle do's and don'ts virker indlysende, lige til højrebenet, når du bliver præsenteret for dem. Andre vil udfordre din praksis, dine fagpersonlige vaner og overbevisninger.

 

Børn, unge og angst

Børn og unge, der lider af angst bliver i langt højere grad end andre børn og unge socialt isoleret. De er mere tilbageholdende, præget af undgåelsesadfærd, tør ikke tage initiativ af frygt for at blive overvældet af angst. For nogle unge ender det i ensomhed, generel mistrivsel og misbrug, sidstnævnte er ofte et forsøg på at selvmedicinere sig ud af angsten. Det er alvorlig, og derfor skal det tages alvorlig.

Angsten påvirker og forstyrrer deres kognitive funktioner, hvilket har stor indflydelse på deres indlæring og deres mulighed for at deltage i de sociale praksisfællesskaber.

Hvordan føles angst?

Opmærksomheden er hele tiden rettet mod den potentielle trussel, bekymringer, katastrofetanker mv. i stedet for den opgave, der er blevet stillet. Da angsten ofte medfører somatiske udfordringer såsom kvalme, hovedpine, ondt i maven og generel utilpashed, er der mange, som bliver hjemme fra skole. De tror, de er syge, forældrene tror, de er syge. Over tid kommer der en tvivl, er mit barn syg/sløj, er det stress, eller måske angst? Forældrene har også brug for viden (klarhed), så de ikke går unødigt længe med tvivlen. 

Angst Vejleder kurset er nået vidt omkring

 

Referencer fra tidligere afholdte seminar, foredrag og kursusforløb:

 • 2017 / september Randers Ungdomsskole - hele personalet / 5. timers seminar
 • 2018 Randers Ungdomsskole / Todages kursus for personalegruppe.
 • 2018 AOF Roskilde / Endagskursus for hele personalegruppen.
 • 2018 Oust Mølleskolen - hele personalet / 3. timers seminar
 • 2019 / januar: Vendsyssel Teater - netværk mellem teatre i Region Midt og Nord / 3. timers seminar.
 • 2019 / april: Fjordskolen Lejre, Socialpædagogisk dagbehandlingstilbud - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / maj: Lindknud, Socialpædagogisk opholdssted - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / september: Jobigen Viborg - Kompetence og Udvikling -  42 medarbejder/leder fra alle fem afdelinger / 5. timers seminar.
 • 2019 / oktober: Kræftens Bekæmpelse - Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 2 timers oplæg for behandlere/terapeuter.
 • 2019 / november: SIND Favrskov  / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten
 • 2019 / november: Bedre Psykiatri Maribo / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten.
 • 2020 / januar: Magleby Skolecenter Skælskør / 3 timers seminar for 60 medarbejder/leder
 • 2020 / september: Heldagskursus for hele personalegruppen og leder på Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde.

 

Kommende skræddersyet kursusforløb, seminar, foredrag - 2020 - 2021

  • 2020 / Oplæg om angst og skolevægring på Julemærkehjemmet Liljeborg for forskellige kommuner/fagpersonale
  • 2020 / nov: Kræftens Bekæmpelse - Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 3 timers workshop for behandlere/terapeuter om behandling af eksistentiel angst.
  • 2020 / Socialpsykiatrien Bornholm / foredrag/seminar.

 

Jeg udviklede Angst kurset i august 2016.

Jeg er fagnørd inden for mit felt, har selv mange personlige aktier i mit arbejde, jeg kender angsten indefra. Da jeg var barn, var der ikke noget, der hed angst - måske det virker genkendeligt for dig? Det fandtes ikke, og så gjorde det alligevel... Jeg var nemlig et meget ængstelig barn. Dengang var der ingen hjælp at få, det er der heldigvis i dag, og derfor er du inviteret med. Du kan som fagperson gøre en stor forskel. Grib dem inden de falder.

indtil nu har flere end 400 fagpersoner været afsted på kurset. Jeg har afholdt kurset på Frederiksberg og i Roskilde, Aalborg og Aarhus. Det er også blevet til flere individuelle kursusforløb og todages kurser for skoler og større personalegrupper, seminar og foredragsoplæg.

Viden om angst er uundværlig for fagpersoner, der arbejder med mennesker - enig!

Jeg er oprindelig uddannet lærer, et fagligt fundament jeg i høj grad bruger i min praksis, hvor formidling af viden og læring af nye færdigheder er centralt.

 

Angst Vejleder

På kurserne lærer du alt det, du har brug for at vide om angsthåndtering, heri mine erfaringer fra de mange Cool Kids og Chilled angstforløb jeg har gennemført.

Jeg har arbejdet professionel med angstbehandling gennem de sidste 8 år, heri det velkendte angstbehandlingsprogrammer Cool Kids og Chilled, der har stor succes verden over. Min praksiserfaring fra de mange forløb, jeg har gennemført, er en naturlig del af kurserne.

Cool Kids og Chilled programmerne er udviklet på Center for Emotional Health på Macquarie University i Sydney Australien tilbage i 2003. De bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, der har rødder tilbage til den amerikanske psykiater Aaron Beck, der er anses som grundlæggeren af den kognitive terapi. Alle de kognitive principper gennemgås på kurserne, både endagskurser og  weekendkurset. 

 

 • Cool Kids er udviklet til børn i alderen 6-12 år.
 • CHILLED er udviklet til unge i alderen 13-17 år.

Angst Vejleder Kursus i Ry på Hotel Ry.

Det helt overordnede mål for både endagskurserne og /weekendkurserne er at ajourføre og opkvalificere din viden og kompetencer i forhold til børn og unge, som er udfordret af angst og/eller overdreven bekymringstendens. Weekendkurserne er for dig, som gerne vil arbejde struktureret med et forløb i din praksis, det kan være et individuelt forløb eller et gruppeforløb.

Den angstramte og familien har brug for at lære nye færdigheder, få vejledning, viden og værktøjer til at opbygge modet til at være aktiv deltagende og kunne håndtere hverdagens aktivteter og gøremål.

Din rolle er at facilitere processen, så målet opnås.

På weekend kurset går vi helt i dybden med de gruppedynamiske processer.

Din indsigt og forståelse er uundværlig for den, som er udfordret af angst. Det er vigtig at fremhæve, at det er den angstramte, der skal gøre arbejdet, og ikke dig, som fagperson. Her kommer den løsningsorienteret tilgang til kort, fordi den implicit stiller krav til den angstramte. Krav som ikke kan imødekommes, fordi angsten står i vejen.

Jo mere du går i løsningsmode, jo flere frustrationer vil du og den angstramte opleve.

Du kan og skal ikke løse den angstramtes udfordringer. Din opgave er at facilitere processer, formidle viden og lære den angstramte de nødvendige færdigheder, der skal til for at overvinde angstens dikterende adfærd.

Vi arbejder praksisnært - du får bl.a. en introduktion til generelle og specifikke angsthåndteringsstrategier og metoder fra den kognitive adfærdsterapi. Det er min erfaring med de mange angstbehandlingsforløb jeg har gennemført, at den kognitive tilgang kommer til kort - det er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt for at komme helt til bunds. Og det er mit ærinde.

 

Angst Vejleder - endagskursus er intensivt

Kurset er målrettet dig, der gerne vil have ny faglige viden og kompetencer, så du efterfølgende kan:

 • Identificeres et barn/unge eller voksen, der er udfordret af angst.
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøtter barnets/den unges mulighed for deltagelse i hverdagens aktivteter og gøremål.
 • Udvælge og anvende kognitive redskaber/angsthåndterings strategier og sociale færdigheder, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede og angste børn og unge.
 • Du får en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi, heri mine mange års erfaring med Cool Kids og CHILLED programmet, så du kan støtte, hjælpe, rådgive og vejlede (supervisere og coache) den målgruppe, du arbejder med. 

Hvis du gerne vil sætte forløb i gang, enten individuelle forløb eller gruppeforløb, vil jeg klart anbefale weekendkurset. Læs mere om det her >>

 

Virtuel Vejleder kursus - sådan foregår det.

Når undervisningen tages ud af kursuslokalet og går online, skabes der nye muligheder. Der er mange besparelser rent ressourcemæssigt, tid, transport og økonomi. Du kan sidde hjemme, eller på din arbejdsplads og lære præcis det samme. Som underviser, sparer jeg også på ressourcerne, hvilket naturligvis bliver til din fordel. Jeg skal ikke printe kursusmaterialet, ej heller booke sted, frokost, kaffe og te. Derfor er kursusprisen sat ned.

 • Kurserne bliver afholdt via Whereby. Let adgang, du får tilsendt et link, som du logger på med. Ingen kode, alle bliver godkendt af mig manuelt.
 • Kurset er delt op i to moduler og afholdes to hverdage. Du kan vælge formiddagskurset fra kl. 9.00 - 13.00 eller eftermiddagskurset fra kl. 12.00 - 16.00.

I disse Covid19 tider, tilgodeser et virtuelt kursus alle de anbefalinger, der er fra myndighederne. Her behøver du dog ikke bruge mundbind ej heller håndsprit. Og for at gøre det endnu mere attraktivt har jeg tilføjet et par ekstra bonusser. Her er, hvad du får med.

 • Slides til kurset.
 • 9 forskellige arbejdshæfter du kan bruge i din praksis.
 • Et valgfrit online kursus (normalpris 1099 kr.)
 • Follow up / 2 t. virtuel vejledning og supervision  (normalpris 1500 kr.)
 • Mere Follow Up - mulighed for at tilmelde dig den månedlige virtuelle vejledning og supervision for kun 67 kr. pr. måned eller 567 for et års medlemskab. Her får du svar på alle dine spørgsmål, så du kan vedligeholde dine nye færdigheder og viden. 

 

Og hvem ved, om jeg finder på mere. Der kan vælges mellem tre forskellige online kurser Hjælp dit angste barn, Træd ud af angsten eller Styrk dit selvværd. Du får linket til online kurset på sidste modul. Læs mere om online kurserne her >>

 

Styrk din fagpersonlige praksis.

"Jeg har stadig armene oppe - det var et fantastisk kursus".
-Annette - gymnasielærer Nordjylland.

"Tusind tak for et virkelig inspirerende og oplysende kursus".

"Jeg har selv fået mod på at komme mere ud over stepperne og smide bekymringerne, og allerede i dag har jeg grebet tingene helt anderledes an - overfor den pige jeg støtter med angst og hendes mor. Det er bare så super godt at have fået sat tingene i system og ordentligt på plads".
-Bedste hilsner Pernille.

Praktisk information

Angst Vejleder kurser

Virtuel kursus: pris 1490 inkl moms. Kurset er det samme som endagskurset. Det er delt op i moduler. Du kan vælge 2 moduler fra kl. 9.00 - 13.00 eller 2 moduler fra kl. 12.00 - 16.00. I prisen er inkluderet et undervisningskompendium, 9 forskellige arbejdshæfter (pdf), et valgfrit online kursus (normalpris 1099 kr.), samt Follow up / 2 t. virtuel sparring og vejledning, book når det passer dig (normalpris 100 kr.)

Endagskursus: pris 2190 kr. inkl moms. Kurset varer fra kl. 9.00 - 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning - morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er inkluderet undervisningskompendium, et valgfrit online kursus (normalpris 1099 kr.), samt Follow up / 2 t. virtuel sparring, supervision (normalpris 2x1500 kr.)

Weekend kursus: pris 4380 kr. inkl moms. Kurset varer to dage fra kl. 9.00 - 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning - morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er også inkluderet et undervisningskompendium, samt to valgfrie online kursus (normalpris 2x1099 kr.), samt Follow up / 2 t. virtuel sparring, supervision (normalpris 2x1500 kr.)

Ønsker du Follow Up til dit kursus kan du tilmelde dig den månedlige 2 t. virtuelle sparring og vejledning for kun 67 kr. pr. måned eller 567 for et års medlemskab.

Virtuel Angst Vejleder kurser i 2021: Fredag 12 og 19 marts kl. 9.00 - 13.00 // Torsdag 8 og 15 april kl. 12.00 - 16.00

Jylland 2021 Angst Vejleder kursus - Endagskurser:  22. april. 2021 Hotel Ry // 30. september 2021 Hotel Ry

Jylland 2021 Angst Vejleder kursus - Weekend:  28/29 august 2021 Hotel Ry // 6/7 november 2021 Hotel Ry

Sjælland 2021 Angst Vejleder kursus - Endagskurser: 23. september 2021 Roskilde // 11. november 2021 Roskilde

Sjælland 2021 Angst Vejleder kursus - Weekend

Ring mig op

3 + 9 =

 

Info om Covid19

Jeg tager naturligvis højde for alle de retningslinjer, der er vedrørende Covid19. Det betyder, at anbefalingen om afstand tilgodeses på alle afholdte kurser, så du kan møde op og føle dig tryg. Såfremt, der kommer nye anbefalinger fra myndigheder følger jeg disse. Det kan betyde, at jeg er nødt til at aflyse et kursus. Såfremt det bliver nødvendigt, får du naturligvis refunderet det fulde kursusbeløb. Hvis du har yderligere spørgsmål til ovenstående, kontakt mig endelig, så du kan få svar.

Hvad siger kursisterne

"Meget kompetent og dygtig kursusholder/underviser. Stor viden, behagelig facon og god kontakt til kursisterne. Og ikke mindst en brand i hjertet for børn, unge og voksne med angst og andre udfordringer. En brand man mærker. Derfor kan du trygt kaste dig i Helles arme ligemeget om du leder efter en guide på din personlige rejse eller skal bruge en foredragsholder, der når helt ud i hjørnerne af salen".

Bo Jacobsen

Leder, Randers Ungdomskole.

Book fysiske og online samtaler. Praksis i Ry og Aarhus. Telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

Tjek priser på samtaler her >>

 

 

©Helle Fonager 2020 | Mejlgade 95 4. sal, 8000 Aarhus C og Brunhøjvej 8. 1. sal, 8680 Ry | M: 40870985 | M: info@hellefonager.dk

Download Mini-Guiden: Træd ud af angsten - De 7 trin

Tusinde tak for din tilmelding