Angst vejleder endags kursus

Hvad ved du om angst, og angste børn og unge?

Lær at forstå de angste børn og unge

På kurset får du en grundlæggende viden om angst, så du kan identificere og spotte angste børn 3-12 år og unge 13-17 år+.

Du får også konkrete evidensbaseret metoder og strategier, så du kan føle dig tryg i forhold til at vejlede, hjælpe og støtte den målgruppe, du arbejder med.

Kurset er praksisorienteret, der er fokus på dine muligheder for at iværksætte nye tiltag og afholde trivseslsamtaler med børn og unge, der er udfordret af angst.

Styrk din praksis

Du har fokus på trivsel, udvikling, læring, relationen, fællesskab, anerkendelse, understøttende indsatser og …. Du har spottet de angste børn og unge. Du har måske også undret dig og tænkt, hvad kan jeg gøre, gør jeg det rigtige, det er lidt op ad bakke.

Du har ret. Det er op ad bakke, når man ikke ved, hvordan man hjælper og støtter de angste børn og unge. På kurset får du vished, viden og nye strategier.

Skift tvivl ud med vished

Tvivl er angsten bedste ven. Den forvirrer, skaber konflikter og underminerer modet til at turde.

Ja, angst smitter som ringe i vandet. Det har du måske allerede observeret. På kurset lærer du at stille omstrukturerende spørgsmål, der skaber klarhed. Du får udviddet din sproglige værktøjskasse, så du kan udfordre de mange “hvad nu, hvis” spørgsmål. Du lærer også, hvordan du afkobler bekymringer og katastrofetanker.

Hjælp til selvhjælp

Børn og unge, der lider af angst er, i langt højere grad end andre, socialt isoleret. De er mere tilbageholdende, præget af undgåelsesadfærd, tør ikke tage initiativ af frygt for at blive overvældet af angst. Hovedet er fyldt med “hvad nu hvis tanker”, morgen middag og aften.

Hjælp dem ud af selvisolationen, så de kan deltage i dagligdagens aktiviteter og gøremål. At føle sig udenfor, anderledes og fremmedgjort er nogle af angstens mere alvorlige følgevirkninger.

Kan du li at hjælpe andre?

Forestil dig, at du troede du hjalp, og det modsatte rent faktisk var gældende. Hvordan ville du ha det? Enig, ikke så godt.

Når det handler om angst, griber mange til velkendte strategier og samtaleformer i god tro, at det hjælper den angsteramte. Hvad mange ikke ved er, at de ofte er med til at vedligeholde angsten.

Med et angstvejlederkursus på hånden, kan du ændre den kurs.

Hvad opnår jeg på angst vejleder endagskurset

Kurset er intensivt og målrettet dig, der gerne vil have ny faglige viden og kompetencer, så du efterfølgende kan:

 • Identificere, spotte et barn/ung/ung voksen, der er udfordret af angst.
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst, så du ikke kommer på overarbejde.
 • Visitere til individuelle samtaleforløb ud fra et tjekskema, der er udviklet til fagpersoner, der arbejder med børn og unge.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøtter barnets/den unges mulighed for deltagelse i hverdagens aktiviteter og gøremål.
 • Udvælge og anvende kognitive og metakognitive angsthåndterings strategier, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede og angste børn og unge.
 • Planlægge og facilitere samtaler med et barn/en ung, der er udfordret af angst.

Hvis du arbejder med voksne, vil jeg anbefale todageskurset. Også hvis du gerne vil fordybe dig og få et dybere indblik i angstens skyggesider. Herunder den kormobide angst. Og sætte forløb i gang, enten individuelle forløb eller gruppeforløb.

Hvornår foregår det

Endagskurset varer en dag fra kl. 9.00 – 16.00. Der er fuld forplejning dagen igennem. Morgenmad fra kl. 8.00.

Kurset er intensivt, der er meget på programmet. Der kræves ingen forkundskaber, blot en interesse i at lære og få mere viden om angst. Du kan læse mere om, hvad du opnår under afsnittet ofte stillede spørgsmål, længere nede på siden.

Hvor foregår det

Kurset afholdes både i Jylland, Ry og på Sjælland, Greve. Tjek kursus kalenderen herunder. Tag en ven, kollega under armen og meld jer til. Det er godt at ha en at dele med efterfølgende.

Jeg har afholdt kurset siden 2016, det er blevet til mere end 50 kurser. I 2018 udviddet jeg kurset og lavede et todages kursus.

Gør en stor forskel i din praksis, vis vejen frem.

Flere end 500 fagpersoner har allerede taget stafetten og givet den videre. Tjek kursusdatoerne og meld dig til.

Jylland - kurser

Jylland: Angst Vejleder todages kursus - weekend kursus:

5/6 nov. 2022 - Ry.

Jylland: Angst Vejleder endagskursus:

14. sep. 2022 - Ry Hotel. Holdet er fyldt op.

28. sep. 2022 - Ry Hotel.

2. nov. 2022 - Ry Hotel.

Sjælland - kurser

Sjælland: Angst Vejleder endagskursus:

5. okt. 2022 - Tune Kursuscenter, Greve

Sjælland: Angst Vejleder todages kursus - weekend kursus:

8/9 okt. 2022 - Tune Kursuscenter, Greve.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem henvender kurset sig til

Kurserne er målrette uddannede fagpersoner inden for den:

Pædagogiske, lærerfaglige, socialfaglige og sundhedsfaglige praksis.

Du arbejder enten med børn 3-12 år eller unge 13-17 år, måske både og. Eller du arbejder med voksne.

Hvis du arbejder med unge voksne eller voksne skal du vælge todages kurset eller et skræddersyet kursus.

Du har et ønske og at ajourføre og opgradere din fagpersonlige praksis, så du kan forstå, hjælpe og støtte mennesker, der er udfordret af angst.

Du kan melde sig til via din arbejdsplads. Og du er naturligvis også velkommen som privat person.

Angst vejleder – endagskurser:

Er for fagpersoner, der ønsker viden om angst og et afgrænset udvalg af angsthåndteringsstrateger til praksis. Du arbejder med børn 3-12 år og/eller unge 13-17 år. Du har samtaler med børn, unge og forældre. Og vil gerne kunne vejlede, hjælpe og støtte dem.

Angst vejleder – weekendkurser:

Er for fagpersoner, der ønsker viden om angst og hele pakken af angsthåndteringsstrategier til praksis. Du har kortere og længere samtaleforløb med børn, unge, voksne, og måske også med forældre.

Du vejleder desuden kollegaer eller medarbejdere, eller ønsker at gøre det. Og har ofte samtaler med eksterne samarbejdspartere. Du vil mere, du vil aktivt sætte forløb i gang, vejlede, undervise, hjælpe og støtte de angste børn, unge, voksne.

Hvis du arbejder med børn, unge, voksne med diagnoser/bogstaver, særlige sårbare med specifikke behov, er todages kurset det bedste valg for dig som enkelt person.

Og for din arbrejdsplads er det et skræddersyet angst kursus.

Skræddersyet angst vejleder kurser:

Er målrettet personalegrupper, medarbejdere, organisationer, institutioner, kommuner og private virksomheder. Der kan aftales 1-2 kursusdage.

De skræddersyet angst kurser, giver mulighed for at tilgodese individuelle behov og ønsker.

Hvis du arbejder med børn, unge, voksne med særlige udfordringer, herunder diagnoser og bogstaver. Det kan også være din målgruppe er i tæt kontakt med psykiatrien, eller andre faggrupper som fx bostøtter, jobkonsulenter o.lign.

Jeg arbejder med voksne, kan jeg melde mig til

Ja, det kan du godt.

Når det er sagt, så er endagskurset primært målrettet fagpersoner, der arbejder med børn 3-12 år og unge 13-17 år

Du kan naturligvis få noget med hjem til din praksis, da viden om angst og angsthåndtering kan bruges til alle aldre.

Når det er sagt, vil jeg dog anbefale todagskurset eller et skræddersyet angst vejleder kursus.

Hvis du har yderligere spørgsmål i forhold til din målgruppe, er du velkommen til at kontakte mig.

Du kan melde sig til via din arbejdsplads. Og du er naturligvis også velkommen som privat person.

Har jeg de rette kompetencer

Du er fagperson, du er professionel inden for dit felt.

Så ja, du har de rette kompetencer. Kurset kræver ingen forkundskaber i forhold til angst.

Du er også velkommen som nyuddannet fagperson. Du har masser af praksiserfaring gennem alle dine praktikker.

Din primære rolle er at vejlede og facilitere.

I ordenes oprindelige betydning, vise vejen, rådgive, hjælpe, skabe overblik, gøre noget lettere for de involverede parter, bidrage med ideer, samarbejde.

Som facilitator er du igangsætter for en proces, der skal fører til et mål. Her i denne kontekst er målet, at barnet, den unge lærer nye færdigheder, nye strategier og opbygger modet til være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Du skal naturligvis kende målet og vejen dertil, ellers kan du ikke facilitere processen.

Første skridt er viden om angst. Det er her, vi starter. Dernæst lærer du, hvilke strategier du kan anvende i din praksis.

Hvad koster det

Endagskurset koster 2190 kr.

Med i prisen får du:

Fuld forplejning dagen i gennem, vi starter kl. 8.00 med morgenmad.
Undervisningskompendium
Et valgfrit online kursus (normal pris 1199 kr)
Follow up / 2 t. online sparring og supervision.

Du skriver, at der er online follow up med i kursusprisen. Hvad er det helt præcist.

Der er 2 x 1 times online followup med i kursusprisen. Online foloow up er med for at give dig de bedst mulige betingelser for at få implementeret dine nye færdigheder i praksis. 

Når kurset er slut, finder jeg et par datoer, hvor du, sammen med de øvrige deltagere på kurset, bliver inviteret med til et online videomøde.

Her har du mulighed for at stille spørgsmål og få sparring til din praksis. 

Hvad opnår jeg på endagskurset

Angst Vejleder endagskursus er intensivt

Kurset er målrettet dig, der gerne vil have ny faglige viden og kompetencer, så du efterfølgende kan:

 • Identificere, spotte et barn/ung/ung voksen, der er udfordret af angst.
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst, så du ikke kommer på overarbejde.
 • Visitere til individuelle samtaleforløb ud fra et tjekskema, der er udviklet til fagpersoner, der arbejder med børn og unge.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøtter barnets/den unges mulighed for deltagelse i hverdagens aktiviteter og gøremål.
 • Udvælge og anvende kognitive og metakognitive angsthåndterings strategier, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede og angste børn og unge.
 • Planlægge og facilitere samtaler med et barn/en ung, der er udfordret af angst.

Hvis du arbejder med voksne, vil jeg anbefale todges kurset. Også hvis du gerne vil fordybe dig og få et dybere indblik i angstens skyggesider. Og sætte forløb i gang, enten individuelle forløb eller gruppeforløb.

Læs om todages kurset.

Får jeg et kursusbevis

Ja, du får et kursusbevis med en detaljeret beskrivelse af de opnåede kompetencer og færdigheder, samt en konkretisering af de metoder og strategier vi har arbejdet med på kurset.

Hvordan er balancen mellen teori og praksis

Vi arbejder praksisnært.

Viden om angst bliver omsat til praksis, ellers giver det ikke mening. 

Du får en introduktion til generelle og specifikke angsthåndteringsstrategier og metoder fra den kognitive adfærdsterapi.

Det er min erfaring med de mange forløb jeg har gennemført, at den kognitive tilgang kommer til kort, det er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt for at komme helt til bunds. Og det er mit ærinde.

Derfor har jeg valgt at introducere udvalgte strategier fra det metakognitive felt. 

Et nyt og meget spændende felt. Nyt og nyt? Uanset, så er der nogle virkelig gode strategier, som du kan bruge i din praksis.

Hvad er forskellen på endagskurset og todages kurset

Angst Vejleder kursus – en dag eller to? Hvad skal du vælge?

På begge kurser får du en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra det kognitive og metakognitive felt, heri mine mange års erfaring med Cool Kids og CHILLED programmet.

Begge kurser er intensive. Som udgangspunkt handler det om, hvad du har brug for, hvad du gerne vil med kurset. Hvad skal du bruge det til?

Hvad siger din mavefornemmelse?

Hvis du primært arbejder med førskolebørn og børn i alderen 6-8 år, vil jeg anbefale endagskurset.

Hvis du arbejder med unge voksne, voksne, særligt sårbare og udsatte er det bedste valg todageskurset. 

Her får du en kort oversigt.

Angst vejleder – endagskurser:

Er for fagpersoner, der ønsker viden om angst og et afgrænset udvalg af angsthåndterings-strategier til praksis. Du har samtaler med børn, unge og forældre. Og vil gerne kunne vejlede, hjælpe og støtte dem.

Angst vejleder – todages kurser:

Er for fagpersoner, der ønsker viden om angst og hele pakken af angsthåndteringsstrategier til praksis. Du har kortere og længere samtaleforløb med børn og unge, og også med forældre. Du vejleder desuden kollegaer eller medarbejdere, eller øsnker at gøre det. Og har ofte samtaler med eksterne samarbejdspartere. Du vil mere, du vil aktivt sætte forløb i gang, vejlede, undervise, hjælpe og støtte den målgruppe du arbejder med.

To dage giver i sagens natur mere tid end en dag.

På todages kurset kommer du mere i dybden. Viden om angst får flere perspektiver. Vi undersøger angstens skyggesider, der hvor den optræder som en følelsesfobi, for at forstå, hvordan følelser, der er svære at håndtere ( fx. vrede, skyld, skam, sorg) genererer angst og skaber indre konflikter.

Der er mere tid til spørgsmål, cases og afklaring af konkrete tiltag, der kan bruges her og nu, i din praksis. Du får et komplet undervisningsforløb med hjem, som du kan sætte i gang med det samme.

Hvad har du brug for?

Hvilket kursus vil give dig de bedst mulige betingelser for at kunne støtte, hjælpe og vejlede den målgruppe, du arbejder med?

Hvis du har opklarende spørgsmål til kurserne, tøv ikke, send mig en mail eller ring i min telefontid.

Uanset hvilket kursus, der taler til dig, vil jeg anbefale, at du finder en kollega, eller en god ven at tage med. At have en at dele din viden og din indsigt med, skaber synergi.

Du kender det helt sikkert fra din praksis. Når du møder en kollega, der er på samme frekvens som dig bliver 2 + 2 til 5+

Skræddersyet angst vejleder kurser:

Er målrettet personalegrupper, medarbejdere, organisationer, institutioner, kommuner og private virksomheder. Der kan aftales 1-2 kursusdage. De skræddersyet angst kurser, giver mulighed for at tilgodese individuelle behov og ønsker.

Hør vi om Cool Kids og Chilled programmerne

Jeg har specialiseret mig i angst og angstbehandling siden 2012, heri de velkendte manualbaseret angstbehandlings programmer Cool Kids og Chilled for børn og unge. Forløbene er familiebaseret, hvilket betyder at forældre også er med.

Det er blevet til mere end 50 gruppeforløb og endnu flere individuelle forløb.

Min praksiserfaring fra de mange forløb, jeg har gennemført, er en naturlig del af kurset.

Cool Kids og Chilled

Cool Kids og Chilled programmerne er udviklet på Center for Emotional Health på Macquarie University i Sydney Australien tilbage i 2003.

De bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, der har rødder tilbage til den amerikanske psykiater Aaron Beck, der er anses som grundlæggeren af den kognitive terapi.

 

 

Helle Fonager

Jeg udviklede Angst Vejleder kurset i august 2016.

Jeg er fagnørd inden for mit felt, har mange personlige aktier i mit arbejde, fordi jeg kender angsten indefra.

Da jeg var barn, var der ikke noget, der hed angst. Det fandtes ikke, og så gjorde det alligevel. Jeg var nemlig et meget ængsteligt barn. Dengang var angst omgærdet af tabuer og sygeliggørelse. Man var svag, det var ens egen skyld, man kunne bare tage sig sammen. Hvis det var så enkelt, havde jeg taget mig sammen for år tilbage.

Nye tider, nye muligheder, derfor er du inviteret med. Du kan som fagperson gøre en stor forskel for de mange børn og unge, der kæmper med angst, bekymringer, grublerier og en alert, ængstelig hjerne.

helle fonager sidder ned

Jeg tilmeldte mig Angst Vejleder endagskurset hos Helle. Inden kursusstart var jeg ikke helt afklaret omkring, hvad jeg kunne forvente. Jeg fik en dag, der var spækket med nyttig information omkring angst, grundig gennemgang af strategier til brug i hverdagene og ikke mindst materiale i høj faglig kvalitet. Helle er som underviser engageret og passioneret, hun er en dygtig formidler og er opmærksom på, at alle forstår hvad der tales om. Jeg vil gerne anbefale alle, der arbejder med børn og unge til at booke et kursus hos Helle. Det bliver en dag, du kan bruge resten af dit arbejdsliv.

Venlig hilsen Tina Snedker

Socialpædagog og certificeret coach

Angst er et normalt psykologisk begreb

Det er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse, vi har.

Angsten viser sig i fire  symptomgrupper

Når angsten er ude af balance, er der ofte flere sammenfaldende symptomer:

 • Psykisk/følelsesmæssige symptomer.
 • Kropslige, fysiske symptomer.
 • Tankemæssige symptomer.
 • Adfærdsmæssige symptomer.

På kurset gennemgår vi alle de fire symptomgrupper, så du kan lære at spotte angsten.

Angsten for angsten

Angst er en trigger i sig selv. Nervesystemet er alert. Det forstærker uro, indre rastløshed, generel ubehag, trykken for brysten, svimmelhed, kvalme. De psykiske symptomer er mere subtile, og vækker derfor mere angst.

Hvordan spørger du ind til det uden at stigmatisere og sygeliggøre den angstramte? Det får du også svar på.

Verden opleves farlig

Det er mere end svært for et barn/ungt menneske at vurdere om en situation reelt er “farlig” i virkeligheden, når de fysiske symptomer på angst overvælder kroppen med hjertebanken, svedige hænder, ondt i maven, vejrtrækningsbesvær. Verden føles og opleves farlig og uforudsigelig.

Og det hjælper ikke at forsikre om, at der ikke sker noget. Det virker modsat.

Åh nej, hvad nu hvis?

Tankerne er urealistiske, forvrængede (kognitiv bias) og katastrofe søgende. Tankerne bidrager til undgåelsesadfærd, som er svær at forklare, for den angstramte. Når undgåelsesadfærden udfordres med krav, provokerer det tankerne.

Hvilke krav kan du stille, så du støtter den angstramte og ikke angsten? Det arbejder vi også med.

Angst og undgåelse?

Da angsten ofte medfører somatiske udfordringer som kvalme, hovedpine, ondt i maven og generel utilpashed jf., er der en stor lyst til at undgå den sitaution, der aktiverer symptomerne. Det giver god mening. Undgåelse giver ro, her og nu. Indtil næste gang. Undgåelse hjælper ikke på sigt, tværtimod, det forstærker angsten.

På kurset lærer du, hvordan du kan hjælpe den angst ramte med at udfordre undgåelses-adfærden.

Mere end 2 år med Corona er mere end for meget for de fleste

Og nu, også en krig i Europa. Behovet for fagpersoner, der har viden om angst og angsthåndtering er stort. Det hersker der ingen tvivl om. Tag en kollega eller ven med og meld jer til, så I kan hjælpe og støtte de angste og ængstelige børn og unge.

Jylland - kurser

Jylland: Angst Vejleder todages kursus - weekend kursus:

5/6 nov. 2022 - Ry.

Jylland: Angst Vejleder endagskursus:

14. sep. 2022 - Ry Hotel. Holdet er fyldt op.

28. sep. 2022 - Ry Hotel.

2. nov. 2022 - Ry Hotel.

Sjælland - kurser

Sjælland: Angst Vejleder endagskursus:

5. okt. 2022 - Tune Kursuscenter, Greve

Sjælland: Angst Vejleder todages kursus - weekend kursus:

8/9 okt. 2022 - Tune Kursuscenter, Greve.

Angst vejleder kurser for professionelle

Angst vejleder endagskursus

Kursus for fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Sidste endagskursus afholdes i november 2022.

Angst vejleder todages kursus

Hverdage eller weekend. Kursus for fagpersoner, der arbejder med børn, unge, voksne.

Angstkursus for terapeuter

Intensivt kursus til dig, der gerne vil specialisere dig i angstbehandling for børn og unge

Skræddersyet angst kursus

Få et særligt tilrettelagt angst vejleder kursus, der passer til jeres behov og ønsker

Helle Fonager

Helle Fonager

Underviser, Familie- og Psykoterapeut MPF

Ring til mig