Mod til at være dig selv

Har dit mod brug for din opmærksomhed?

 

 

Har du mod til at være dig selv?

På hvilke områder af dit liv, mangler du dit mod til at være dig selv?

 • på dit arbejde – overfor kollegaer, ledere, chefen.
 • overfor autoriteter, eller folk du ikke kender.
 • i tætte og nære relationer – parforhold, børn, familie, venner.
 • i din selvrealisering og selvudfoldelse – hvor dit potentiale er i spil.
 • i forhold til at sige fra – eller det modsatte.
 • i dit personlige udtryk.
 • i konfliktsituationer.

Indre tilfredshed gir spontan glæde de bedste betingelser

Lær at hvile i dig selv. Lær at være tilfreds med dig, den du er. Styrk dit mod, så det er på din side. Styrk dit mod til at være dig selv.

Har dit mod frihed til at udfolde sig

Ordet ’mod’ får mange til at tænke på vilde handlinger udført af mennesker, der er større og stærkere end dem selv. Men mod findes faktisk alle steder og i os alle.

Det kræver mod at kæmpe både de store og små kampe i livet. Uanset om det handler om uretfærdighed, undertrykkelse, sygdom, ensomhed eller mobning.

Mod findes alle steder og i os alle. Hvis vi aldrig er modige, går vi i stå. Vi bliver fastlåste i gentagne, tilbagevendende konflikter. Genkendeligt?

Med mod kan vi forandre verden OG OS SELV.

Mod indebærer handling

Du kan godt tænke dig til mod, og deraf få en kropslig følt fornemmelse af dit mod.

Det bliver dog kun en forestilling, der udspiller sig på tankeplan. Den er dermed ikke i fuld kontakt med dit indre, autentiske mod, der er langt mere kraftfuld, end dine tanker kan visualisere.

Mod, der udelukkende eksisterer på tankeplan kan ikke udfolde dit fulde potentiale, den du er. Du har brug for at være aktiv, du har brug for at handle, du har brug for at gøre noget.

Derfor denne kærlig opfordring, meld dig til weekend kurset, Mod til at være dig selv og sæt din personlige udvikling øverst på din dagsorden. Lyt til dit hjerte, der er her dit mod har hjemme.

Hvornår foregår det

Der er 2 weekender i kalenderen i 2022:

Mod til at være dig selv – modul 1: 7 og 8 maj 2022 ( Holdet er fyldt op)

Mod til at være dig selv – modul 1:  1 og 2 oktober 2022 ( Holdet er fyldt op)

Næste kursus kommer i 2023, datoer er på vej. 

Hvor foregår det

Kurset afholdes i Ry, Brunhøjvej 8 1. sal. Stedet rummer egen praksis, hvor undervisningen foregår, et dejligt stort fællesrum med tekøkken, hvor vi spiser. Der er god plads, så det er muligt at arbejde i mindre grupper. Der er plads til 10 deltagere på hvert kursus.

Der er fri parkering lige uden for døren. Brunhøjvej ligger ca 20 min gåtur fra Ry station.

Ønsker du overnatning, kan du evt. kontakte Ry Hotel eller Knudhule Badehotel. Du står selv for bookning og betaling.

En weekend med livslang rækkevidde

 • Selvrefleksion og udvikling.
 • Belysning af de skyggesider, der spænder ben for dit mod.
 • Øget forståelse for dine behov, og andres.
 • Styrket samarbejde med andre.
 • Bedre forståelse for sammenhængen mellem dine tanker, følelser og handlinger.
 • Øvelser til at ændre overbevisninger og negative tankemønstre.
 • Mulighed for at arbejde videre på modul 2.

Mod til at være dig selv

1-2 oktober 2022 – modul 1 (Holdet er fyldt op) Der kommer snart nye datoer for de næste kurser.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det

Weekend kurset koster 4380,- kr.

Du kan vælge at betale det fulde beløb eller dele din betaling op i 2 rater. Vælger du ratebetaling vil der være et tillæg på 150 kr.

Betaling kan enten foretages med Mobilepay eller bankoverførsel.

Der betales 30 dage før kursus start. Din tilmelding er bindende.

Hvad skal vi arbejde med på kurset

Her er, hvad du kommer til at arbejde med i løbet af de to dage.

Meditation.
Den kognitive diamant.
Projektioner.
Indre kritiker.
Tidlige sår/passiv tilpasning.
Mod til at være mig.
Ydre og indre konflikt.
Et levet liv, hvad ser du?

Praktisk gennemførelse:

Kurset gennemføres med vekslen mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde. Der er desuden fokus på, at deltagerne modtager feedback. Der lægges vægt på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor alle på holdet bliver engageret i at bidrage til hinandens udvikling i et tillidsfuldt og fortroligt rum.

Er der en oversigt over programmet

Mod til at være dig selv – indhold og programoverblik

Lørdag:

8.00-9.00 Morgenmad
9.00-12.00 Undervisning/øvelser.
12.00-13.15 Frokost
13.15-13.45 Opsamling/refleksion
13.45-15.30 Undervisning/øvelser.
15.30-16.00 Kaffe/kage pause.
16.00-17.00 Undervisning.
17.00-17.30 Afrunding af dagen.

Søndag:

8.00-9.00 Morgenmad
9.00-9.30 Opsamling/refleksion
9.30-12.00 Undervisning/øvelser.
12.00-13.15 Frokost.
13.15-13.45 Opsamling/refleksion
13.45-15.30 Undervisning/øvelser.
15.30-16.00 Afslutning.

Hvem henvender kurset sig til

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle interesserede, der ønsker at investere i personlig udvikling. Du har et ønske om at finde modet til at leve et autentisk og meningsfuldt liv, fordi intet andet give mening.

Hvad kan jeg bruge kurset til

Du kan bruge kurset til at styrke dit mod på det område af dit liv, hvor du mangler mod og handlekraft.

Du kan bruge kurset til at fordybe din personlige udvikling, dit forhold til dig selv, og dermed også dit forhold til andre.

Du er den eneste, der kan udfolde dit fulde potentiale, den du er, inderst inde. Det er der, du møder dig selv. At finde modet til at være sig selv, indebærer også at acceptere de sider af en selv, som man helst vil være foruden.

Det er virkelig befriende, at omfavne hele sig selv og samtidig føle, at man er god nok, som man er. Det giver oveskud på selvværdskontoen.

Hvad er mod?

Mod er tæt forbundet med handling

Jeg gør det, til trods for..

Mod er evnen til at gå fremad mod det, der virkelig betyder noget for os, på trods af usikkerhed, ubehag, smerte, frygt og angst.

Mod er dybest set hjertes kraft. Din indre stemme, der ved, hvem du er, og hvad du har brug for i livet.

 • Du kan lære at lytte til din indre stemme.
 • Du kan lære at gøre dig fri af andres mening om dig. Og det du tror er andres mening om dig
 • Du kan lære at afkoble din opmærksomhed, så du kan fokusere og mærke dig selv.

For at åbne vejen til modet, hjertets kraft, har vi valgt at starte hver kursusdag med en 20 minutters meditation.

Meditation er og bliver en fantastisk metode til at fordybe ens opmærksomhed indad.

Mod kan beskrives som en 'til-trods-for' tilstand

Der både indeholder frygten/angsten for at fejle, for afvisning, for ikke være god nok.

Og på samme tid længslen efter at udfolde hele ens potentiale. Være god nok, som den du er.

De to meget modstridende dynamikker, frygten/angsten og længslen, kan være svære at rumme på en og samme tid.

Det er lidt af en balancekunst, der desværre ofte fører til, at frygten/angsten vinder.

Den vil gerne have kontrol, sikkerhed og vished. Den vil gerne kende fremtiden, i detaljer.

Hvilket spænder ben for din frie og fulde udfoldelse, der er forbundet med manglende kontrol, usikkerhed og uvished.

Personlig udvikling handler om dig og dit liv

Personlig udvikling handler om at skabe en forbedrende forandringsprocess i sig selv – at udvikle sig på det personlige plan.

Måske mangler du at leve op til dit fulde potentiale på job eller privat, eller måske synes du, at du ikke er ordentligt til stede i sociale sammenhænge.

Her kan personlig udvikling hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er vigtigt for dig, og hvordan du lærer at håndtere dine personlige udfordringer.

Kunsten at være sig selv., kræver en stor dosis mod. Udvikling kræver forandring og forandring kræver handling.

Hvad har du brug for at handle på i dit liv

 • Hvad vil du gerne forandre i dit liv?
 • Hvad forhindrer dig i at skabe de forandringer, du ønsker?
 • Hvis dit mod kunne tale åbent, uden forbehold og undgåelse strategier, hvad vil det så sige til dig?
 • Hvornår har du sidst taget en beslutning, der var båret af dit mod til at være dig selv?
 • Hvordan vil dit liv se ud, hvis dit mod kunne tale åbent, direkte fra dit hjerte og hjælpe dig med at bevare kontakten til den du er?

Føler du nogen gange, at du ikke er nok i dig selv

Når vi er overbevidst om, at vi ikke er nok i os selv, kan vi ikke fuldt ud være til stede med hele os selv. Dele af vores inderste væsen vil være utilgængelige. Og derfor kan vi heller ikke være være fuldt ud tilstede sammen med andre.

I stedet for at skærme os fra de bump og udfordringer livet altid bringer med sig, ved at lægge en dæmper på vores vitale livsudfoldelse, må vi udskifte frygten og usikkerheden med nysgerrighed og mod. Og også være villige til at gå et spadestik dybere, for det er under overfladen vores eget indre ligger og venter på at folde sig ud og blive virkeliggjort.

Du kan lære at sejre over dit tilpassede selv og møde dig selv med empati og omsorg i stedet for selvkritik og selvfordømmelse.

Evnen til at være til stede med to modstridende spændinger

Når glasset både er halv tomt og halv fyldt. Den måde vi tænker og handler på, når vi bliver overvældet at stress, angst, skyld og skam, kan fuldstændig ændre vores måde at opleve på.

I stedet for at undgå det, der skræmmer os, når vi bliver udfordret, kan vi træne vores nervesystem til at udholde spænding. Når vi stille og roligt bevæger os ind i den voksende spænding, uden at lade den løbe af med os, giver vi plads til sårbarheden.

At være sårbar og modig på en og samme tid transformerer dit liv og din evne til at være dig.

Når omveje fører til afveje, kommer du væk fra den, du er.

Det mærkes indefra som en indre rastløs uro. En utilfredshed, der påvirker din umiddelbare, spontane glæde.

Omvejene har ofte et undgåelsesaspekt i sig. Hvorfor ellers tage en omvej, hvis ikke det er for at undgå noget.

Problemet med undgåelsen er, at den tiltrækker flere udfordringer end den giver i sig selv. Den kan over tid akkumullere stress, angst og depression.

Hvordan kan jeg egentlig vide, hvem jeg er?

Godt spørgsmål. Hvad svarer du?

Det er et af livets store spørgsmål. Og ja, også et af dem, der ikke lige ryster konkrete svar af sig.  Måske du kan genkende det?

Hvis du i dit liv, har oplevet perioder med stress, ansgt og drepression, er det virkelig godt at bruge tid på at finde konkrete svar.

På kurset tager vi fat i spørgsmålet. Vi stiller det højt, sætter lyd på tankerne og formulerer svar, der giver mening for den enkelte, for dig.

Bliver du også inspireret af mennesker, der tør på trods af?

Du kan blive en af dem. Vær selv det mennesker, der inspirerer andre. Og viser vejen frem.

Mod til at være dig selv

1-2 oktober 2022 – modul 1 (Holdet er fyldt op) Der er nye dateoer på vej.

helle fonager sidder ned

Helle Fonager

Jeg deltog på mit første personlige udviklingskursus, da jeg var 23 år. Jeg vidste, at jeg var nødt til at gøre noget. Jeg kunne ikke mærke mig selv, hvad jeg følte, hvad jeg havde brug for. 

Jeg havde en dyb føleles af ikke at være god nok. Jeg følte mig forkert, udenfor og anderledes, særligt når jeg var sammen med andre. Og i forkerthedsfølelsen lå en dyb frygt for, at de andre en dag ville opdage, hvor dum og mærkelig jeg i virkeligheden var.

Angsten for at blive afsløret var allestedsnærværende. Uden at jeg var bevidst om det.

Kurset blev starten på en rejse, der nu har varet i mere end 30 år. En rejse, hvor mod, mit mod til at ville være mig, den jeg er, har været omdrejningspunkt. Et arbejde jeg stadig fordyber.

Jeg er i dag dybt taknemmelig for mit mod til at turde være mig og stå ved mig selv.