fbpx

ENDAGSKURSUS FOR FAGPERSONER.

 

Cool Kids Supervisor – endagskursus om angst.

 

Lær at forstå, hjælpe og støtte de angste børn, unge og unge voksne.

Vær med til at gøre en stor forskel for de mange, der lider under angstens dikterende stemme.

 

Cool Kids Supervisor kurser 2020 i Aarhus og Roskilde.

Aarhus: Endags kursus – Torsdag 16. april / Endags kursus – Onsdag 27. maj / Der er flere datoer på vej. 

Roskilde: Endagskursus – Torsdag 12. marts /  Endags kursus – Torsdag 23. april / Der er flere datoer på vej.

Kurset tilbyde også som todages kursus (torsdag/fredag) og weekendkursus.

Ny telefontid: Hverdage fra 8.00 - 9.00. Ring på 40870985. Læg gerne en besked, hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen. 

Cool Kids Supervisor - Kursus om angst for fagpersoner.

Der er stor efterspørgsel på fagpersoner, der har viden om angst.

 

Rigtig mange fagpersoner efterspørger viden om angst. Og ikke kun viden, også værktøjer, så de kan hjælpe og støtte de angstramte.  

Viden om angst er det første vigtige skridt, her må der ikke spares. Du har også brug for konkrete værktøjer til at omsætte din viden i praksis. Og derfor har jeg i mine kursustilbud tilføjet, ikke bare en, men hele tre forskellige værktøjskasser + en bonus.

Online værktøjskasser til fagpersoner:

 • Hjælp de angste børn og unge.
 • Træd ud af angsten
 • Styrk dit selvværd.
 • Bonus - gratis medlemskab af Cool Kids Supervisor Portalen.

Når du melder dig til endagskurset får du et valgfrit online kursus med i prisen, Når du melder dig til todages- eller weekendkurset får du to valgfrie online kurser med i prisen. 

Når du er medlem af Helle Fonager - Online Kurser, får du mulighed for at købe et månedligt medlemskab, hvor du kan deltage i det ugentlige Q&A webinar, hvor jeg svarer på spørgsmål. Det bliver således muligt kontinuerligt, at opkvalificere dine fagpersonlige kompetencer i forhold til målgruppen af angstramte.

Viden alene gør det ikke - det ved enhver fagperson. 

 

 

Angst kurserne har lang rækkevidde - her kan du gøre en stor forskel.

 

Målgruppe: Du har en grunduddannelse indenfor følgende fagområder, f.eks. lærer, pædagog, sygeplejersker, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeuter o. lign. Måske en efter-/videreuddanelse som HR, vejleder, coach, supervisor, terapeut. Dit ønske er at opkvalificere/ajourføre dit professionelle arbejde med din målgruppe.

Du kan melde dig til som privat person eller via din arbejdsplads. Klik på den ønskede dato og du kommer direkte til tilmeldingssiden, hvor du også finder kursets programoversigt og øvrige informationer og kontaktoplysninger, adresse mv. 

 

 

Angst Kursus - tilmeld dig her

Cool Kids Supervisor kurser 2020 i Aarhus og Roskilde

Aarhus: Endagskursus - Torsdag 16. april / Endagskursus - Onsdag 27. maj / Der er flere datoer på vej. 

Roskilde: Endagskursus - Torsdag 12. marts /  Endagskursus - Torsdag 23. april / Der er flere datoer på vej.

_______________________________________________________________________________

Kurset tilbydes også som todages- og weekendkursus - læs mere om det her >>

 

 

På alle kurserne får du specialviden om angst:

 • Psykoedukation om angst. 
 • Viden og indsigt i de bagvedliggende neuropsykologiske processer*, som styrer angsten. 
 • Viden, indsigt og forståelse af vores kognition* og påvirkningen og konsekvenserne af kognitive bias*.
 • Og naturligvis en solid værktøjskasse, der kan imødekomme de udfordringer, den angstramte har i sin aktive dagligdag. 

 

 • *Neuropsykologi, læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser.
 • *Kognition, Betyder tænkning og handler om at tilegne sig viden og opnå erkendelse. 
 • *Kognitive Bias, Bias betyder skævhed. Kognitiv bias er forvrængede tænkemåder, som fx tankelæsning, spådomme, katastrofetænkning, overgeneralisering, personalisering, negativt filter, burde og bør, polariseret tænkning - alt eller intet, bebrejdelser, hvad nu hvis, sammenligninger, fokus på ærgrelser, følelsesmæssig ræsonnementer, benægtelse, dømmende  sort/hvidt, Godt/dårligt, overlegen/underlegen, mindreværd/mere værd.

 

Angst er et normalt psykologisk begreb.

Det er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse vi har. Når angsten er ude af balance, er der ofte flere sammenfaldende symptomer - psykisk/følelsesmæssige, kropslige, tankemæssige og adfærdsmæssige. På kurserne gennemgår vi alle symptom grupperne, så du efterfølgende kan identificere et barn, ung eller voksne, som er udfordret. Du lærer at stille konkrete spørgsmål, som både hjælper den angstramte og de pårørende til en større afklaring...

Der kan være uro, indre rastløshed - psykiske symptomer på angst og/eller stress?

Nervesystem er alert, der er ofte klager over ondt i maven, kvalme, generel fysisk ubehag, svimmelhed, rysten mv. Hvordan spørger du ind til det uden at stigmatisere og sygeliggøre den angstramte? Det får du også svar på.  

Tankerne er urealistiske, forvrængede og katastrofe søgende - åh nej, hvad nu hvis? Og der vil ofte være udpræget undgåelses- og undvigelsesadfærd, som nogen gange er svær at forklare, for den angstramte. Der er ikke umiddelbart nogen rationel forklaring. Når undgåelsesadfærden bliver udfordret med krav, forstærkes de øvrige symptomer ofte. Hvilke krav kan du stille, så du støtter den angstramte og ikke angsten? Det arbejder vi også med.

Verden opleves farlig.

Det er mere end svært for et barn/ungt menneske og også for en voksne at vurdere om en situation reelt er “farlig” i virkeligheden, når de psykiske, følelsesmæssige og kropslige symptomer fastholdes af overbevisende katastrofetanker. Verden føles og opleves farlig og uforudsigelig. 

Hvad kan du gøre som fagperson.

Hvordan kan du støtte og hjælpe den angstramte i situationen? Så det er muligt at forblive aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål? Det får du også klarhed over, så du ved præcis, hvor du skal starte.

Din primære rolle er at være facilitator. I ordets oprindelige betydning, gøre noget lettere, for deltagerne. Som facilitator er du igangsætter for en proces, der skal fører til et mål. Her i denne kontekst er målet, at den angstramte lærer nye færdigheder og opbygger modet til være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål. Du skal naturligvis kende målet og vejen dertil, ellers kan du ikke facilitere processen. 

Do's and Don'ts i angstens verden.

Der er rigtig mange do's and don'ts  i faciliteringsprocessen. Angsten er udfordrende medspiller, fordi angsten ikke følger de gængse spilleregler. Nogle do's and don'ts virker indlysende, lige til højrebenet, når du bliver præsenteret for dem. Andre vil udfordre din praksis, dine fagpersonlige vaner og overbevisninger. 

I faciliteringsprocessen bruger du primært supervision (overblik) og coaching (støtte, guide). På kurserne gennemgås begge metoder og hvornår du skal buge dem. Rækkefølgen er vigtig. 

 

Børn, unge og angst

Børn og unge, der lider af angst bliver i langt højere grad end andre børn og unge socialt isoleret. De er mere tilbageholdende, præget af undgåelsesadfærd, tør ikke tage initiativ af frygt for at blive overvældet af angst. For nogle unge ender det i ensomhed, generel mistrivsel og misbrug, sidstnævnte er ofte et forsøg på at selvmedicinere sig ud af angsten. Det er alvorlig, og derfor skal det tages alvorlig.

Angsten påvirker og forstyrrer deres kognitive funktioner, hvilket har stor indflydelse på deres indlæring og deres mulighed for at deltage i de sociale praksisfællesskaber.

Hvordan føles angst?

Opmærksomheden er hele tiden rettet mod den potentielle trussel, bekymringer, katastrofetanker mv. i stedet for den opgave, der er blevet stillet. Da angsten ofte medfører somatiske udfordringer såsom kvalme, hovedpine, ondt i maven og generel utilpashed, er der mange, som bliver hjemme fra skole. De tror, de er syge, forældrene tror, de er syge. Over tid kommer der en tvivl, er mit barn syg/sløj, er det stress, eller måske angst? Forældrene har også brug for viden (klarhed), så de ikke går unødigt længe med tvivlen. 

 

Jeg udviklede Cool Kids Supervisor kurset  i august 2016.

Jeg er fagnørd inden for mit felt - har selv mange personlige aktier i mit arbejde, fordi jeg kender angsten indefra. Da jeg var barn, var der ikke noget, der hed angst - måske det virker genkendeligt for dig? Det fandtes ikke, og så gjorde det alligevel... Jeg var nemlig et meget ængstelig barn. Dengang var der ingen hjælp at få, det er der heldigvis i dag - og derfor er du inviteret med. Du kan som fagperson gøre en stor forskel.

Og du er ikke alene - indtil videre har flere en 400 fagpersoner været afsted. Jeg har holdt kurset på Frederiksberg og i Roskilde, Aalborg og Aarhus. Det er også blevet til flere individuelle kursusforløb og todageskurser for større personalegrupper, seminar og foredragsoplæg. 

Viden om angst er uundværlig for fagpersoner, der arbejder med mennesker - enig!

Jeg arbejder til daglig med angstbehandling, har praksis i Aarhus. Gennem de sidste 6 år har jeg gennemført mere end 60 Cool Kids og Chilled gruppeforløb og endnu flere individuelle forløb. 

Jeg er oprindelig uddannet lærer, et fagligt fundament jeg i høj grad bruger i min praksis, hvor formidling af viden og læring af nye færdigheder er centralt. 

Cool Kids Supervisor kurset 

Kurserne tager udgangspunkt i det videnskabelige og evidensbaseret angst behandlingsprogrammer Cool Kids og Chilled, der har stor succes verden over. 

Programmerne er udviklet på Center for Emotional Health på Macquarie University i Sydney Australien tilbage i 2003. De bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, der har rødder tilbage til den amerikanske psykiater Aaron Beck, der er anses som grundlæggeren af den kognitive terapi. Alle de kognitive principper gennemgås på kurserne, både endags-, todages- og weekendkurset. 

 

 • Cool Kids er udviklet til børn i alderen 6-12 år.
 • CHILLED er udviklet til unge i alderen 13-17 år. 
 • CHILLED bruges også til unge fra 18-25 år.

 

Cool Kids Supervisor Kursus i Aarhus eller Roskilde

Det helt overordnede mål for både endagskurserne og todages-/weekendkurserne er at ajourføre og opkvalificere din viden og kompetencer i forhold til børn, unge og voksne, som er udfordret af angst og/eller overdreven bekymringstendens. Todages og weekendkurserne er for dig, som gerne vil arbejde struktureret med et forløb i din praksis, det kan være et individuelt forløb eller et gruppeforløb. 

Den angstramte og familien har brug for at lære nye færdigheder, få vejledning, viden og værktøjer til at opbygge modet til at være aktiv deltagende og kunne håndtere hverdagens aktivteter og gøremål.

Din rolle er at facilitere processen, så målet opnås.

På todages-/ og weekend kurserne går vi helt i dybden med de gruppedynamiske processer. 

Din indsigt og forståelse er uundværlig for den, som er udfordret af angst. Det er vigtig at fremhæve, at det er den angstramte, der skal gøre arbejdet, og ikke dig, som fagperson. Her kommer den løsningsorienteret tilgang til kort, fordi den implicit stiller krav til den angstramte. Krav som ikke kan imødekommes, fordi angsten står i vejen. 

Jo mere du går i løsningsmode, jo flere frustrationer vil du og den angstramte opleve.

Du kan og skal ikke løse den angstramtes udfordringer. Din opgave er at facilitere processer, formidle viden og lære den angstramte de nødvendige færdigheder, der skal til for at overvinde angstens dikterende adfærd.

Vi arbejder praksisnært - du får bl.a. en introduktion til generelle og specifikke angsthåndteringsstrategier og metoder fra den kognitive adfærdsterapi. Det er min erfaring med de mange angstbehandlingsforløb jeg har gennemført, at den kognitive tilgang kommer til kort - det er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt for at komme helt til bunds. Og det er mit ærinde. 

 

Cool Kids Supervisor - endagskursus er intensivt .

Kurset er målrettet dig, der gerne vil have ny faglige viden og kompetencer, så du efterfølgenden kan:

 

 • Identificeres et barn/unge eller voksen, der er udfordret af angst.
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøttter barnets/den unges mulighed for deltagelse i hverdagens aktivteter og gøremål.
 • Udvælge og anvende kognitive redskaber/angsthåndteringsstrategier og sociale færdigheder, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede og angste børn og unge.
 • Du får en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi, Cool Kids og CHILLED programmet, så du kan støtte, hjælpe, rådgive og vejlede (supervisere og coache) den målgruppe, du arbejder med. 

Hvis du gerne vil sætte forløb i gang, enten individuelle forløb eller gruppeforløb, vil jeg klart anbefale et todages-/ eller weekendkursus. Læs mere om det her >>

 

Oversigt over de 10 sessioner i et struktureret Cool Kids/Chilled forløb:  

 

De kognitive metoder*, der er i Cool kids og Chilled programmet styrker læringen.

Og bidrager til bedre trivsel for alle børn og unge - inklusiv underviseren. 

 • 1. Viden om angst – psykoeducation / Hvad er du bekymret for - lav en angst og bekymringsliste.
 • 2. Realistisk tænkning* – kognitiv omstrukturering.
 • 3. Forældreadfærd, vejledning og mere realistisk tænkning*.
 • 4. Eksponering* - det modsatte af undgåelse / Belønning, hvornår og hvorfor?
 • 5. Kreative trappestiger* og bekymringssurfing* / Følelsessurfing* – opmærksomhedstræning.
 • 6. Aktive coping strategier / Problemløsning giver nye muligheder og er god til stærke følelser / Vejledning for forældre pårørende - do's and don'ts
 • 7. Assertiv adfærd og sociale færdigheder
 • 8. Kommunikation – opsøge feedback
 • 9. Sådan hjælper du andre - reflektion over proces.
 • 10. Sætte nye mål og afsætte tid til at slappe af (øvelser fra metakognitiv terapi og mindfulness).

 

Skræddersyet kursusforløb, seminar og foredragsoplæg

Bidrag med ny faglige viden og kompetenceudvikling i dit faglige praksisfællesskab.

Jeg laver individuel tilrettelagt kurser, både endagskurser, todages- og weekend kurser for ledelse og personalegrupper. Grundstrukturen, form og indhold tager udgangspunkt i Cool Kids Supervisor kurset - resten aftales ud fra jeres behov og ønsker. 

 • Cool Kids Supervisor kursus: Målgruppe, du arbejder primært med børn/unge/unge voksne 6-17 år / 18-25 år.
 • Ud af angsten - Supervisor kursus: Målgruppe, du arbejder primært med voksne 25 år plus.

Her er der plads til individuelle behov. Det startede med en forspørgsel, og er siden vokset og blevet en del af min praksis - hvilket jeg er super glad for. Det er inspirerende at udvikle og tilrettelægge et seminar/foredrag og kursus med individuelle behov. 

Referencer fra tidligere afholdte seminar, foredrag og kursusforløb:

 • 2018 Randers Ungdomsskole - hele personalet / 5. timers seminar
 • 2018 Randers Ungdomsskole / Todages kursus for personalegruppe.
 • 2018 AOF Roskilde / Endagskursus for hele personalegruppen.
 • 2018 Oust Mølleskolen - hele personalet / 3. timers seminar
 • 2019 Vendsyssel Teater - netværk mellem teatre i Region Midt og Nord / 3. timers seminar.
 • 2019 Fjordskolen Lejre, Socialpædagogisk dagbehandlingstilbud - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 Lindknud, Socialpædagogisk opholdssted - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 Jobigen Viborg - Kompetence og Udvikling -  42 medarbejder/leder fra alle fem afdelinger / 5. timers seminar.
 • 2019 Kræftens Bekæmpelse - Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 2 timers oplæg for behandlere/terapeuter.
 • 2019 SIND Favrskov  / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten
 • 2019 Bedre Psykiatri Maribo / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten.

 

Kommende skræddersyet kursusforløb, seminar, foredrag - 2020

 • 2020 Magleby Skolecenter Skælskør / 3 timers seminar for 60 medarbejder/leder
 • 2020 Her er der plads til din/jeres virksomhed, skole, institution, organisation..

 

Styrk din fagpersonlige praksis.

"Jeg har stadig armene oppe - det var et fantastisk kursus".
-Annette - gymnasielærer Nordjylland.

"Tusind tak for et virkelig inspirerende og oplysende kursus".

"Jeg har selv fået mod på at komme mere ud over stepperne og smide bekymringerne, og allerede i dag har jeg grebet tingene helt anderledes an - overfor den pige jeg støtter med angst og hendes mor. Det er bare så super godt at have fået sat tingene i system og ordentligt på plads".
-Bedste hilsner Pernille.

 

Angst Kursus - tilmeld dig her

Cool Kids Supervisor kurser 2020 i Aarhus og Roskilde

Aarhus: Endagskursus - Torsdag 16. april / Endagskursus - Onsdag 27. maj / Der er flere datoer på vej. 

Roskilde: Endagskursus - Torsdag 12. marts /  Endagskursus - Torsdag 23. april / Der er flere datoer på vej.

_______________________________________________________________________________

Kurset tilbydes også som todages- og weekendkursus - læs mere om det her >>

Praktisk information

Cool Kids Supervisor - endags kurset koster 1990 kr.

Kurset varer fra kl. 9.00 - 16.00.

Prisen inkluderer fuld forplejning - morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er også inkluderet et undervisningskompendium, samt et online kursus. (værdi 1699,- kr.)

Cool Kids Supervisor - todageskursus og weekendkurset koster 3980,- kr.

Kurset varer fra kl. 9.00 - 16.00 begge dage.

Prisen inkluderer fuld forplejning - morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er også inkluderet et undervisningskompendium, samt to online kurser. (værdi 2x1699,- kr.)

 
Individuel tilrettelagt seminar og foredrag - timepris 2000 kr. Samlet pris afregnes for hele arbejdstiden plus kørsel.   
 
Individuel tilrettelagt kurser - læs mere her >>

 

Angst Kursus - tilmeld dig her

Cool Kids Supervisor kurser 2020 i Aarhus, Slagelse og Roskilde

Aarhus: Endagskursus - Torsdag 16. april / Endagskursus - Onsdag 27. maj / Der er flere datoer på vej. 

Roskilde: Endagskursus - Torsdag 12. marts /  Endagskursus - Torsdag 23. april / Der er flere datoer på vej.

_______________________________________________________________________________

Aarhus:  Weekendkursus 22/23 februar / Todages kursus - 26/27 marts 

Roskilde: Todages Kursus - 27/28 februar / Weekendkursus 21/22 marts

Ring mig op

7 + 12 =

Hvad siger kursisterne

"Meget kompetent og dygtig kursusholder/underviser. Stor viden, behagelig facon og god kontakt til kursisterne. Og ikke mindst en brand i hjertet for børn, unge og voksne med angst og andre udfordringer. En brand man mærker. Derfor kan du trygt kaste dig i Helles arme ligemeget om du leder efter en guide på din personlige rejse eller skal bruge en foredragsholder, der når helt ud i hjørnerne af salen".

Bo Jacobsen

Leder, Randers Ungdomskole.

 

 

Ny telefontid: Hverdage fra 8.00 - 9.00. Ring på 40870985. Læg gerne en besked, hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen.

 

 

 

©Helle Fonager 2019 | Mejlgade 95 4. sal, 8000 Aarhus C | Tlf.: 40 87 09 85 | info@hellefonager.dk

 

Få min ebog - Motivation

Helle Fonager - eBog Motivation

Tusinde tak for din tilmelding