fbpx

ENDAGSKURSUS FOR FAGPERSONER.

 

Angst Supervisor – endagskursus om angst.

 

Lær at forstå, hjælpe og støtte de angste børn, unge og unge voksne. Vær med til at gøre en stor forskel for de mange, der lider under angstens dikterende stemme.

Så er kursus kalenderen åben igen, jubii. Jeg glæder mig, til vi ses. Læs om kurset og meld dig til. Kurset i Aarhus er flyttet udenbys til de smukkeste omgivelser på Himmelbjerggaarden ved Ry. Tag en kollega eller to med, så får du endnu mere ud af kurset. Tilmeld dig allerede i dag, der er 18 pladser i Ry og 14 pladser i Roskilde. 

Kursus med fokus på angsthåndtering – kalender for 2020 og 2021. Kurset afholdes i Ry og Roskilde.

Endagskurserne i Ry på Himmelbjerggaarden:

6. okt. / 3. nov. / 9. feb. / 22. april. / Weekendkursus i Ry 7/8 nov.

Endagskurserne i Roskilde på Julemærkehjemmet Liljeborg:

30. sep. / Weekendkursus i Roskilde 14/15 nov.

Kurset tilbydes også som todages kursus og weekendkursus  >>.

Jeg har telefontid mandag - fredag fra kl. 9-10. Læg gerne en besked hvis jeg er optaget, eller du ringer udenfor telefontiden. Praksis i Mejlgade, Aarhus og online samtaler. Geografi er ikke en hindring. 

Der er stor efterspørgsel på fagpersoner, der har viden om angst.

 

Rigtig mange fagpersoner efterspørger viden om angst. Og ikke kun viden, også værktøjer, så de kan hjælpe og støtte de angstramte.  

Og derfor har jeg i mine kursustilbud tilføjet, ikke bare en, men hele tre forskellige online værktøjskasser + en bonus.

Online værktøjskasser til fagpersoner:

 • Hjælp de angste børn og unge.
 • Træd ud af angsten
 • Styrk dit selvværd.
 • Bonus - gratis medlemskab af Angst Supervisor Portalen.

Supervisor portalen er en online platform, hvor du har adgang til digitale arbejdsbøger (pdf), som du kan downloade og bruge i din praksis. Der er også forskellige lydøvelser og vejledningsvideoer. 

Angst kurserne har lang rækkevidde - her kan du gøre en stor forskel.

 

Målgruppe: Du har en grunduddannelse indenfor følgende fagområder, f.eks. lærer, pædagog, sygeplejersker, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeuter o. lign. Måske en efter-/videreuddanelse som HR, vejleder, coach, supervisor, terapeut. Dit ønske er at opkvalificere/ajourføre dit professionelle arbejde med din målgruppe.

Du kan melde dig til som privat person eller via din arbejdsplads. Klik på den ønskede dato og du kommer direkte til tilmeldingssiden, hvor du også finder kursets programoversigt og øvrige informationer og kontaktoplysninger, adresse mv. 

På alle kurserne får du specialviden om angst:

 • Psykoedukation om angst. 
 • Viden og indsigt i de bagvedliggende neuropsykologiske processer*, som styrer angsten. 
 • Viden, indsigt og forståelse af vores kognition* og påvirkningen og konsekvenserne af kognitive bias*.
 • Og naturligvis en solid værktøjskasse, der kan imødekomme de udfordringer, den angstramte har i sin aktive dagligdag. 

 

 • *Neuropsykologi, læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser.
 • *Kognition, Betyder tænkning og handler om at tilegne sig viden og opnå erkendelse. 
 • *Kognitive Bias, Bias betyder skævhed. Kognitiv bias er forvrængede tænkemåder, som fx tankelæsning, spådomme, katastrofetænkning, overgeneralisering, personalisering, negativt filter, burde og bør, polariseret tænkning - alt eller intet, bebrejdelser, hvad nu hvis, sammenligninger, fokus på ærgrelser, følelsesmæssig ræsonnementer, benægtelse, dømmende  sort/hvidt, Godt/dårligt, overlegen/underlegen, mindreværd/mere værd

Angst er et normalt psykologisk begreb.

Det er en naturlig reaktion på en overvældende, faretruende situation. Det er et begreb, som beskriver den stærkeste følelse vi har. Når angsten er ude af balance, er der ofte flere sammenfaldende symptomer - psykisk/følelsesmæssige, kropslige, tankemæssige og adfærdsmæssige. På kurserne gennemgår vi alle symptom grupperne, så du efterfølgende kan identificere et barn, ung eller voksne, som er udfordret. Du lærer at stille konkrete spørgsmål, som både hjælper den angstramte og de pårørende til en større afklaring...

Der kan være uro, indre rastløshed - psykiske symptomer på angst og/eller stress?

Nervesystem er alert, der er ofte klager over ondt i maven, kvalme, generel fysisk ubehag, svimmelhed, rysten mv. Hvordan spørger du ind til det uden at stigmatisere og sygeliggøre den angstramte? Det får du også svar på.  

Tankerne er urealistiske, forvrængede og katastrofe søgende - åh nej, hvad nu hvis? Og der vil ofte være udpræget undgåelses- og undvigelsesadfærd, som nogen gange er svær at forklare, for den angstramte. Der er ikke umiddelbart nogen rationel forklaring. Når undgåelsesadfærden bliver udfordret med krav, forstærkes de øvrige symptomer ofte. Hvilke krav kan du stille, så du støtter den angstramte og ikke angsten? Det arbejder vi også med.

Verden opleves farlig.

Det er mere end svært for et barn/ungt menneske og også for en voksne at vurdere om en situation reelt er “farlig” i virkeligheden, når de psykiske, følelsesmæssige og kropslige symptomer fastholdes af overbevisende katastrofetanker. Verden føles og opleves farlig og uforudsigelig. 

Hvad kan du gøre som fagperson.

Hvordan kan du støtte og hjælpe den angstramte i situationen? Så det er muligt at forblive aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål? Det får du også klarhed over, så du ved præcis, hvor du skal starte.

Din primære rolle er at være facilitator. I ordets oprindelige betydning, gøre noget lettere, for deltagerne. Som facilitator er du igangsætter for en proces, der skal fører til et mål. Her i denne kontekst er målet, at den angstramte lærer nye færdigheder og opbygger modet til være aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter og gøremål. Du skal naturligvis kende målet og vejen dertil, ellers kan du ikke facilitere processen. 

Do's and Don'ts i angstens verden.

Der er rigtig mange do's and don'ts  i faciliteringsprocessen. Angsten er udfordrende medspiller, fordi angsten ikke følger de gængse spilleregler. Nogle do's and don'ts virker indlysende, lige til højrebenet, når du bliver præsenteret for dem. Andre vil udfordre din praksis, dine fagpersonlige vaner og overbevisninger. 

I faciliteringsprocessen bruger du primært supervision (overblik) og coaching (støtte, guide). På kurserne gennemgås begge metoder og hvornår du skal buge dem. Rækkefølgen er vigtig. 

Børn, unge og angst

Børn og unge, der lider af angst bliver i langt højere grad end andre børn og unge socialt isoleret. De er mere tilbageholdende, præget af undgåelsesadfærd, tør ikke tage initiativ af frygt for at blive overvældet af angst. For nogle unge ender det i ensomhed, generel mistrivsel og misbrug, sidstnævnte er ofte et forsøg på at selvmedicinere sig ud af angsten. Det er alvorlig, og derfor skal det tages alvorlig.

Angsten påvirker og forstyrrer deres kognitive funktioner, hvilket har stor indflydelse på deres indlæring og deres mulighed for at deltage i de sociale praksisfællesskaber.

Hvordan føles angst?

Opmærksomheden er hele tiden rettet mod den potentielle trussel, bekymringer, katastrofetanker mv. i stedet for den opgave, der er blevet stillet. Da angsten ofte medfører somatiske udfordringer såsom kvalme, hovedpine, ondt i maven og generel utilpashed, er der mange, som bliver hjemme fra skole. De tror, de er syge, forældrene tror, de er syge. Over tid kommer der en tvivl, er mit barn syg/sløj, er det stress, eller måske angst? Forældrene har også brug for viden (klarhed), så de ikke går unødigt længe med tvivlen. 

Jeg udviklede Angst Supervisor kurset i august 2016.

Jeg er fagnørd inden for mit felt - har selv mange personlige aktier i mit arbejde, fordi jeg kender angsten indefra. Da jeg var barn, var der ikke noget, der hed angst - måske det virker genkendeligt for dig? Det fandtes ikke, og så gjorde det alligevel... Jeg var nemlig et meget ængstelig barn. Dengang var der ingen hjælp at få, det er der heldigvis i dag - og derfor er du inviteret med. Du kan som fagperson gøre en stor forskel.

Og du er ikke alene - indtil videre har flere en 400 fagpersoner været afsted. Jeg har holdt kurset på Frederiksberg og i Roskilde, Aalborg og Aarhus. Det er også blevet til flere individuelle kursusforløb og todageskurser for større personalegrupper, seminar og foredragsoplæg. 

Viden om angst er uundværlig for fagpersoner, der arbejder med mennesker - enig!

Jeg arbejder til daglig med angstbehandling, har praksis i Aarhus. Gennem de sidste 6 år har jeg gennemført mere end 60 Cool Kids og Chilled gruppeforløb og endnu flere individuelle forløb. 

Jeg er oprindelig uddannet lærer, et fagligt fundament jeg i høj grad bruger i min praksis, hvor formidling af viden og læring af nye færdigheder er centralt. 

Angst Supervisor kurset 

På kurserne lærer du alt det, du har brug for at vide om angsthåndtering, heri mine erfaringer fra de mange Cool Kids og Chilled angstforløb jeg har gennemført. Forløbene har stor succes verden over. 

Jeg har arbejdet professionel med angstbehandling gennem de sidste 8 år, heri de velkendte angstbehandlingsprogrammer Cool Kids og Chilled, der har stor succes verden over. Min praksiserfaring fra de mange forløb, jeg har gennemført, er en naturlig del af kurserne. 

Cool Kids og Chilled programmerne er udviklet på Center for Emotional Health på Macquarie University i Sydney Australien tilbage i 2003. De bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, der har rødder tilbage til den amerikanske psykiater Aaron Beck, der er anses som grundlæggeren af den kognitive terapi. Alle de kognitive principper gennemgås på kurserne, både endags-, todages- og weekendkurset. 

 

 • Cool Kids er udviklet til børn i alderen 6-12 år.
 • CHILLED er udviklet til unge i alderen 13-17 år. 

Angst Supervisor Kursus i Ry og Roskilde

Det helt overordnede mål for både endagskurserne og todages-/weekendkurserne er at ajourføre og opkvalificere din viden og kompetencer i forhold til børn, unge og voksne, som er udfordret af angst og/eller overdreven bekymringstendens. Todages og weekendkurserne er for dig, som gerne vil arbejde struktureret med et forløb i din praksis, det kan være et individuelt forløb eller et gruppeforløb. 

Den angstramte og familien har brug for at lære nye færdigheder, få vejledning, viden og værktøjer til at opbygge modet til at være aktiv deltagende og kunne håndtere hverdagens aktivteter og gøremål.

Din rolle er at facilitere processen, så målet opnås.

På todages-/ og weekend kurserne går vi helt i dybden med de gruppedynamiske processer. 

Din indsigt og forståelse er uundværlig for den, som er udfordret af angst. Det er vigtig at fremhæve, at det er den angstramte, der skal gøre arbejdet, og ikke dig, som fagperson. Her kommer den løsningsorienteret tilgang til kort, fordi den implicit stiller krav til den angstramte. Krav som ikke kan imødekommes, fordi angsten står i vejen. 

Jo mere du går i løsningsmode, jo flere frustrationer vil du og den angstramte opleve.

Du kan og skal ikke løse den angstramtes udfordringer. Din opgave er at facilitere processer, formidle viden og lære den angstramte de nødvendige færdigheder, der skal til for at overvinde angstens dikterende adfærd.

Vi arbejder praksisnært - du får bl.a. en introduktion til generelle og specifikke angsthåndteringsstrategier og metoder fra den kognitive adfærdsterapi. Det er min erfaring med de mange angstbehandlingsforløb jeg har gennemført, at den kognitive tilgang kommer til kort - det er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt for at komme helt til bunds. Og det er mit ærinde. 

Angst Supervisor - endagskursus er intensivt .

Kurset er målrettet dig, der gerne vil have ny faglige viden og kompetencer, så du efterfølgenden kan:

 

 • Identificeres et barn/unge eller voksen, der er udfordret af angst.
 • Skelne mellem angst og stress.
 • Identificere kriterierne for behandlingskrævende angst.
 • Planlægge og Iværksætte nye tiltag, der understøttter barnets/den unges mulighed for deltagelse i hverdagens aktivteter og gøremål.
 • Udvælge og anvende kognitive redskaber/angsthåndteringsstrategier og sociale færdigheder, der understøtter den følelsesmæssige og sociale udvikling hos bekymrede og angste børn og unge.
 • Du får en introduktion til generelle og specifikke angsthåndterings metoder og strategier fra den kognitive adfærdsterapi, heri mine mange års erfaring med Cool Kids og CHILLED programmet, så du kan støtte, hjælpe, rådgive og vejlede (supervisere og coache) den målgruppe, du arbejder med. 

Hvis du gerne vil sætte forløb i gang, enten individuelle forløb eller gruppeforløb, vil jeg klart anbefale et todages-/ eller weekendkursus. Læs mere om det her >>

Sådan er et normalt angst forløb bygget op

 

 • 1. Viden om angst – psykoeducation, både for den angstramte og de pårørende. Hvad er du bekymret for - lav en angst og bekymringsliste.
 • 2. Realistisk tænkning* – kognitiv omstrukturering af bekymrede tanker.
 • 3. Vejledning for pårørende og mere realistisk tænkning*.
 • 4. Eksponering* - det modsatte af undgåelse / Belønning, hvornår og hvorfor?
 • 5. Kreative eksponering* og bekymringssurfing* / Følelsessurfing* – opmærksomhedstræning.
 • 6. Aktive coping strategier / Problemløsning giver nye muligheder og er god til stærke følelser / Vejledning for forældre pårørende - do's and don'ts
 • 7. Selvsikker adfærd og sociale færdigheder
 • 8. Kommunikation – opsøge feedback
 • 9. Gennemgang af proces og opnåede mål.
 • 10. Vedligeholdelse af de nye færdigheder og tid til at slappe af (øvelser fra metakognitiv terapi og mindfulness).

 

Skræddersyet kursusforløb, seminar og fordragsoplæg

 

Lær alt om angst og angsthåndtering. Bidrag med ny faglige viden og kompetenceudvikling i dit faglige praksisfællesskab.

Jeg laver individuel tilrettelagt kurser, både endagskurser, todages- og weekend kurser for ledelse og personalegrupper. Grundstrukturen, form og indhold tager udgangspunkt i Angst Supervisor kurset - resten aftales ud fra jeres behov og ønsker. 

 • Angst Supervisor kursus: Målgruppe, du arbejder primært med børn/unge/unge voksne 6-17 år / 18-25 år.
 • Ud af angsten - Supervisor kursus: Målgruppe, du arbejder primært med voksne 25 år plus.

Her er der plads til individuelle behov. Jeg tager rundt i hele landet og kommer gerne ud til jer. Det er muligt at booke et individuelt tilrettelagt kursus målrettet jeres praksis og målgruppe. Jeg har de sidste 2 år afholdt flere kurser og seminar for skoler, institutioner og organisationer. 

 

Referencer fra tidligere afholdte seminar, foredrag og kursusforløb:

 • 2017 / september Randers Ungdomsskole - hele personalet / 5. timers seminar
 • 2018 Randers Ungdomsskole / Todages kursus for personalegruppe.
 • 2018 AOF Roskilde / Endagskursus for hele personalegruppen.
 • 2018 Oust Mølleskolen - hele personalet / 3. timers seminar
 • 2019 / januar: Vendsyssel Teater - netværk mellem teatre i Region Midt og Nord / 3. timers seminar.
 • 2019 / april: Fjordskolen Lejre, Socialpædagogisk dagbehandlingstilbud - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / maj: Lindknud, Socialpædagogisk opholdssted - hele personalet / todages kursus.
 • 2019 / september: Jobigen Viborg - Kompetence og Udvikling -  42 medarbejder/leder fra alle fem afdelinger / 5. timers seminar.
 • 2019 / oktober: Kræftens Bekæmpelse - Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 2 timers oplæg for behandlere/terapeuter.
 • 2019 / november: SIND Favrskov  / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten
 • 2019 / november: Bedre Psykiatri Maribo / 2 timers foredrag - Træd ud af angsten.
 • 2020 / januar: Magleby Skolecenter Skælskør / 3 timers seminar for 60 medarbejder/leder

 

Kommende skræddersyet kursusforløb, seminar, foredrag - 2020 - 2021

  • 2020 / september: Heldagskursus for hele personalegruppen og leder på Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde.
  • 2020 / Oplæg om angst og skolevægring på Julemærkehjemmet Liljeborg for forskellige kommuner/fagpersonale
  • 2020 / nov: Kræftens Bekæmpelse - Patient og Pårørende Støtte i Vejle / 3 timers workshop for behandlere/terapeuter om behandling af eksistentiel angst. 
  • 2020 / Socialpsykiatrien Bornholm / foredrag/seminar

Styrk din fagpersonlige praksis.

"Jeg har stadig armene oppe - det var et fantastisk kursus".
-Annette - gymnasielærer Nordjylland.

"Tusind tak for et virkelig inspirerende og oplysende kursus".

"Jeg har selv fået mod på at komme mere ud over stepperne og smide bekymringerne, og allerede i dag har jeg grebet tingene helt anderledes an - overfor den pige jeg støtter med angst og hendes mor. Det er bare så super godt at have fået sat tingene i system og ordentligt på plads".
-Bedste hilsner Pernille.

Praktisk information

 

Angst Supervisor - endags kursus.

Pris 1990 kr. inkl moms. Kurset varer fra kl. 9.00 - 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning - morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er også inkluderet et undervisningskompendium, samt to valgfrie online kursus. (værdi 2x499,- kr.)

Angst Supervisor - todageskursus og weekendkurset.

Pris 3980 kr. inkl moms. Kurset varer to dage fra kl. 9.00 - 16.00. Prisen er inklusiv fuld forplejning - morgenmad fra kl. 8.00, frokost, kaffe/te ad libitum og kage og frugt. I prisen er også inkluderet et undervisningskompendium, samt to valgfrie online kurser. (værdi 2x499,- kr.)

Individuel tilrettelagt seminar og foredrag - læs mere her >>   

Individuelt tilrettelagt kurser om angst for skoler. institutioner og virksomheder - læs mere her >>

Ring mig op

13 + 3 =

Hvad siger kursisterne

"Meget kompetent og dygtig kursusholder/underviser. Stor viden, behagelig facon og god kontakt til kursisterne. Og ikke mindst en brand i hjertet for børn, unge og voksne med angst og andre udfordringer. En brand man mærker. Derfor kan du trygt kaste dig i Helles arme ligemeget om du leder efter en guide på din personlige rejse eller skal bruge en foredragsholder, der når helt ud i hjørnerne af salen".

Bo Jacobsen

Leder, Randers Ungdomskole.

Jeg har telefontid mandag - fredag fra kl. 9.00 - 10.00. Læg gerne en besked, hvis du ringer udenfor telefontiden, og hvis jeg er optaget. Du kan også sende en besked via kontaktformularen. Jeg er tilbage i Mejlgade, Aarhus og har fortsat online samtaler, så geografi er ingen hindring.

Tjek priser på samtaler her >>

 

 

©Helle Fonager 2020 | Mejlgade 95 4. sal, 8000 Aarhus C | M: 40870985 | M: h-fonager@mail.dk

Få min ebog - Motivation

Tusinde tak for din tilmelding