INDIVIDUEL TERAPI AARHUS

Det handler om livskvalitet, drømme og mål

– om dine evner til at skabe det liv du ønsker dig.

Min vej er båret af et dybtfølt inderligt ønske – et ønske jeg har for mig selv og for alle mennesker i hele verden – “At hvert menneske må finde friheden til at være sig selv, sammen med andre.”

Hvis du gerne vil booke en tid, kan du ringe 40 50 02 72 (bemærk nyt nummer) tirsdag og torsdag i tidsrummet 8.00 – 11.00. Her sidder Pia ved telefonen og tager imod besked.

Terapi – er en langtidsinvestering i dig selv, dine relationer og dine livsprojekter.

Terapi handler om forandringsprocesser

og vejen dertil går gennem ansvarserkendelsen. En vej, som ofte er fyldt med indre og ydre konflikter og komplekse følelsesmæssige udfordringer – angst, depression og stress er udtryk for sådanne konflikter og udfordringer.

Hvis du kæmper med angst, anbefaler jeg, at du starter med et kognitivt adfærdsterapeutisk angstbehandlingforløb, hvor du lærer konkrete strategier til at håndtere angsten. Kontakt mig for yderliger info vedr. angstbehandling.

Hvis du ønsker, der skal ske en forandring i dit liv, må du starte indefra og ud. Du kan ikke forandre dit liv, hvis ikke du er villig til at forandre dig selv… Og det kan være svært at se sig selv udefra – det kan være svært at gennemskue ens egne motiver, handle- og tankemønstre. Hvorfor handler vi som vi gør, og ikke mindst, hvorfor handler vi ikke – hvad er det, der holder os tilbage?

Uanset, hvad der ligger til grund, så er det muligt at ændre og forandre sin livsbane.

  • Angst og frygt kan behandles.
  • Fastlåste, gentagne og belastende konflikter kan opløses.
  • Vrede og agressive toner kan finde nye byggeprojekter.
  • Depressive, opgivende livsanskuelser og tankemønstre kan genfinde energi og vitalitet.
  • Tab og sorg kan finde fred.
  • Mening kan genfindes og nye spor kan bygges op.
  • Drømme kan blive virkelige – det starter med et mål og en plan.

Og vejen frem er mere overskuelig og tryg, når du er sammen med et andet menneske om det, som er svært for dig. Fundamentet i terapien er relationen mellem terapeuten og klienten.

Hvis du ønsker der skal ske noget nyt – er du nød til at gøre noget nyt… Hvis du ønsker noget andet – så gør noget andet. Du får, hvad du gør…

I et terapeutisk forløb

arbejder du med dine kompetencer til selv at regulere, styre, udvikle og mærke dine følelser, meninger, tanker, oplevelser og handlinger. Gennem terapien opnår du en større følsomhed for kroppens impulser. Du lærer at bruge impulserne som dit personlige styringsredskab i forandringsprocessen og i dit liv viderefrem – kort sagt, du får mulighed for at udvikle/videreudvikle nye personlige, handlingskompetente værktøjer til dit livsprojekt og opbygge mod til at bruge dem…

Mine terapeutiske rødder er funderet i det eksistentialistiske – humanistiske menneskesyn.

At et hvert menneske må skabe sig selv, at et hvert menneske grundlæggende er et godt menneske, at selvskabelsen består i at lære at tage et personligt ansvar. At vi alle har vores helt egen oplevelse, og det er sådan det er. At døden, friheden, isolation og mening er eksistentielle temaer/vilkår, som alle mennesker har til fælles.

Terapeutiske forløb

Rammerne for det terapeutiske forløb aftales fra gang til gang.
Tjek pris, forløb og tilmelding her >>

Et terapeutisk forløb varierer, alt efter behov og problemstilling. Har du aldrig gået i terapi før, anbefaler jeg, i første omgang, at du kommer mindst fem gange. Du må være indstillet på, selv at gøre en indsats – for det er dig, der skaber forandring og udvikling i dit liv…

I min daglige praksis hjælper jeg børn, unge og voksne med at transformere angst til indre ro, selvsikkerhed og styrke, så de kan hjælpe sig selv og andre. Coolkids og Chilled for børn og unge, kognitiv terapi for voksne.

Jeg hjælper også par og familier til en bedre kommunikation og kontakt, så de kan skabe det parforhold og den familie, de ønsker og drømmer om.

Jeg kalder det frihed til at være den du er – sammen med andre.

Kontakt Helle Fonager

Ring mig op

7 + 8 =

Hvis du gerne vil booke en tid, kan du ringe 40 50 02 72 (bemærk nyt nummer) tirsdag og torsdag i tidsrummet 8.00 – 11.00. Her sidder Pia ved telefonen og tager imod besked.

Mød Celina, som har gået i et Chilled angstbehandlingsforløb – hun har taget nogle af hendes klassekammerater med. Det var helt på eget initiativ – og de sagde ja tak til at deltage. Deres budskab er ret entydigt – sammen, kan vi hjælpe hinanden.

Helle Fonager

I min daglige praksis hjælper jeg børn, unge og voksne med at transformere angst til indre ro, selvsikkerhed og styrke, så de kan hjælpe sig selv og andre. Cool Kids og Chilled for børn og unge, kognitiv adfærdsterapi for voksne.

©Helle Fonager 2018  | CVR: 34320268; | Søren Frichs Vej 38 B st.th., 8230 Åbyhøj | Tlf.: 40 50 02 72 | hellefonager@mail.dk

Få min ebog - Motivation

Helle Fonager - eBog Motivation

Tusinde tak for din tilmelding